Becikowe

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Becikowe - 1000 dla rodzica od urodzonego dziecka, na kołyskę, do rozpicia lub na nową kieckę dla mamy. Żeby Polska była Wolską.

Korzystne rozszerzenie świadczenia

Żeby jednak rozpicie nie było dotkliwe dla wolskiej rodziny, a kiecka nieprzesadnie kontrastowała ze szkolnym mundurkiem, w dniu 23.04.2007 pani wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska wpadła na fantastyczny pomysł, aby becikowe było wypłacane na raty, po 100 miesięcznie.

Dodatkową funkcją ratalnego becikowego ma być nakłonienie Wolek (które - jak powszechnie wiadomo - są pozbawionymi instynktu macierzyńskiego wyrodnymi matkami i nie są w stanie z własnej inicjatywy zadbać o ciążę), do systematycznego kontrolowania stanu zdrowia swojego i dziecka. Pani wiceminister deklaruje to wprost:

Badania takie, potwierdzane każdorazowo w karcie ciąży, będą więc warunkiem wypłacania kolejnych rat świadczenia. Pieniądze będą oczywiście wypłacane każdej kobiecie w ciąży, w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 504 netto, od czwartego miesiąca ciąży do 3 miesiąca po porodzie.

Śmiała ta i niezbędna dla podtrzymania substancji narodowej Wolski oraz pomyślności IV RP inicjatywa, świadczy o głębokim humanitaryzmie Partii i rządu, które nakierowane są wyłącznie na dobro człowieka i Narodu.

Podkreślić też należy, że władze - mimo kredytowego charakteru świadczenia do momentu narodzin dziecka - nie domagają się od beneficjentek żadnych żyrantów, zastawów, zaświadczeń o wysokości zarobków, weksli, czy też innych form zabezpieczenia realizacji zobowiązania porodowego.

Należy tylko zaznaczyć, że zgodnie z najnowszymi trendami w nowoczesnej ginekologii i położnictwie wolskim, świadczenie najprawdopodobniej nie będzie obejmowało ciąż zakończonych jakże obcym nam kulturowo i szkodliwym dla Ojczyzny cesarskim cięciem oraz ciąż tych pań, które odmówiły złożenia w terminie trzech dni roboczych od poczęcia oświadczenia lustracyjnego.

Becikowe i jego pochodne jako fundament Wolski Solidarnej

Becikowe stanowi fundamentalny, jednakże jedynie wstępny krok w kierunku budowy Polski Solidarnej i Wolski.

Jak wykazały najnowsze badania, becikowe odniosło sukces, spełnia bowiem istotną rolę w powiększaniu zamożności wolskich rodzin. Coraz więcej matek oddaje dzieci do adopcji zaraz po trzymiesięcznym okresie, który upoważnia je do odebrania tysiąca złotych becikowego - pisze "Życie Warszawy". (13.10.2007) [1]

Już wkrótce pakiet świadczeń społecznych zostanie wzbogacony o kolejne świadczenia, pogrupowane w zestaw Świadczeń Podstawych (obejmujący większość Wolaków) oraz Pakiet Dodatkowy (przysługujący mniej licznym, wyróżniającym się pod pewnymi względami obywatelom IV RP).

Świadczenia Podstawowe

Pakiet Dodatkowy