Hołota

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Zakłamana definicja liberałów

Hołota (inaczej: motłoch, hałastra, męty) – według promowanego przez wykształciuchów i łże-elity "Popularnego słownika języka polskiego" Wydawnictwa Wilga, to pogardliwe określenie ludzi niewykształconych, niekulturalnych, zachowujących się ordynarnie.

Prawdziwa definicja PiSjanistyczna

Typowi przedstawiciele hołoty wczesnego PRL (1962 r.)
Typowe męty schyłkowego PRL (1988 r.)

Zgodnie z obiektywną prawdą historyczną, w duchu najnowszych trendów i standardów komunikacji społecznej na osi władzaobywatele, jak również w ramach gwałtownego rozwoju w dziedzinie wolskiej lingwistyki stosowanej, termin hołota rozszerzony został o znaczenie, opisujące ogół obywateli, którym przyszło żyć i funkcjonować w okresie PRL (1945 – 1989), a być może także – choć nie zostało to dotychczas z pełną jasnością sprecyzowane – w okresie III RP.

Geneza

Omawiany termin został brawurowo wprowadzony do stosowania na konferencji prasowej w dniu 05.03.2007 przez Premiera Wszystkich Polaków. Ten wybitny językoznawca, znany z wielu przełomowych osiągnięć w zakresie nowoczesnej wolszczyzny, wygłosił wtedy historyczne oświadczenie:

Zwalczanie hołoty i socjalizmu w słusznie minionych epokach

Zarówno sam twórca pojęcia, jak i związane z nim osoby, wielokrotnie zwalczali w przeszłości wrogą hołotę oraz przeznaczony dla niej socjalizm. Heroiczny wysiłek i poświęcenie niektórych z takich osób doskonale ilustrują następujące przykłady:

  1. Rajmund Kaczyński, ojciec Braci Mniejszych – będąc pracownikiem Politechniki Warszawskiej (wykładał termodynamikę), na tak zwanej peerelowskiej "Sorbonie" przy Politechnice (specjalne studia przeznaczone wyłącznie dla dygnitarzy PZPR), organizował i prowadził 2-letnie kursy wyłącznie dla działaczy najwyższego szczebla (komitety wojewódzkie i komitet centralny partii), po ukończeniu których wybrańcy dostawali dyplomy ukończenia studiów wyższych (informacje za "Naszym Dziennikiem" z października 2005 r.).
  2. Lech Kaczyński, brat premiera
  3. Maciej Giertych, ojciec ministra Romana Giertycha, eurodeputowany z ramienia LPR – w 1981 r. żarliwie popierał wprowadzenie stanu wojennego, nie wahając się występować publicznie w tej sprawie. W latach 1986-1989 był członkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa gen. Wojciechu Jaruzelskim. Przestrzegał w niej przed uniezależnieniem się Polski od ZSRR, a na początku 1989 roku brał udział w obradach "Okrągłego Stołu" jako doradca strony komunistycznej.
  4. Liczni bohaterscy politycy z kręgów PiS i jego koalicji, w tym między innymi urzędujący obecnie wicepremier oraz kilku ministrów rządu odnowionej IV RP – w latach 70. i 80. z poświęceniem sabotowali od wewnątrz działania partii komunistycznej lub jej organów represji.

Perspektywy

Wydaje się, że w nieodległej przyszłości termin "hołota", z konotacjami bardziej zbliżonymi do klasycznej, wykształciuchowskiej definicji, będzie mógł ponownie znaleźć szersze zastosowanie.

Jeżeli w najbliższych miesiącach kontynuowane będą konsekwentne i harmonijne działania władz Wolski, związane z niezbędnym dla budowy odnowionej IV RP eliminowaniem wykształciuchów, a z drugiej strony, jeżeli obywatele będą na tyle dojrzali, by – korzystając z prezentowanych codziennie wzorców – przyswoić sobie standardy porozumiewania się i komunikowania ze społeczeństwem, obowiązujące na przykład w prezydium rządu oraz w obozie koalicji, to bez wątpienia są duże szanse na zbudowanie w Wolsce upragnionego odnowionego moralnie społeczeństwa "ludzi niewykształconych, niekulturalnych, zachowujących się ordynarnie".

Uzupełnienie

Zasygnalizowany przez Ojca Narodu problem hołoty, niewątpliwie twórczo i z wielkim talentem rozwinięty został przez wybitną działaczkę Partii, Annę Rudzką, która podczas wieczoru wyborczego PiS w hotelu Hyatt w Warszawie, po ogłoszeniu pierwszych wyników przedterminowych wyborów 21.10.2007, wykrzykiwała do dziennikarzy:

Patrz też