OHCHR

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - OHCHR) - wroga wszystkiemu co wolskie, w w szczególności dobrej zmianie w restaurowanej IV RP biurokratyczna agenda tak zwanej Organizacji Narodów Zjednoczonoych, która ubrdała sobie, że w restaurowanej IV RP łamaneprawa człowieka.

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (ang. United Nations High Commissioner for Human Rights - UNHCHR)

Organ ONZ powołany na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ nr 48/141 z grudnia 1993 roku z inicjatywy działaczy organizacji pozarządowych, głównie Human Rights Watch oraz Amnesty International podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu, w celu sprawniejszej koordynacji działań ONZ w zakresie dotyczącym praw człowieka. Siedzibą Urzędu Wysokiego Komisarza jest Genewa. Od 2014 r. funkcję pełni Książę Zeid bin Ra'ad.

Wściekły atak OHCHR

W dniu 7.03.2018 r., tak zwane OHCHR w bezczelnym oświadczeniu poinformowało jakoby:

Inkryminowane oświadczenie to rzekomo rezultat dwóch wizyt w restaurowanej IV RP, przeprowadzonych przez przedstawicieli Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka w grudniu 2017 r. i w lutym 2018 r. Wizyty w restaurowanej IV RP potwierdziły, że dobre zmiany wprowadzane od 2015 roku przez megamocny rząd, rzekomo stopniowo niszczą podstawy różnych mechanizmów w Wolsce i negatywnie wpłynęły na prawa do wolności zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi. To, jak wskazuje Biuro OHCHR, wpłynęło na zawężenie przestrzeni do konstruktywnego dialogu między rządem a społeczeństwem:

Wśród rzekomo niepokojących symptomów, podobno zauważonych w restaurowanej IV RP w komunikacie wymieniono m.in.:

Wśród wniosków pojawiła się m.in. sugestia, by megamocny rząd zaangażował się w dialog z organizacjami rzekomo zajmującymi się prawami człowieka i rządami prawa. Biuro OHCHR bezczelnie wskazuje, że w restaurowanej IV RP powinien zostać przywrócony "system kontroli i równowagi", jaki jest potrzebny "wiarygodnej demokracji". Sprawa nowelizacji ustawy o IPN: wg OHCHR, na mocy nowego prawa pojawił się już pierwszy pozew wystosowany przez Redutę Dobrego Imienia - Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom wobec argentyńskiego portalu Pagina12, dlatego wyrażono zaniepokojone nowelizacją i jej ewentualnymi skutkami, zwłaszcza w kontekście wspomnianego pozwu.

Fragmenty inkryminowanego oświadczenia

Patrz też

Linki zewnętrzne