Abonament RTV

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Charakterystyka pojęcia

Abonament RTV (Abonament radiowo-telewizyjny) - specjalny fundusz socjalny, tworzony przez obywateli posiadających odbiorniki telewizyjne lub radiowe, stanowiący uzupełnienie innych funduszy ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb socjalnych obywateli IV RP.

Przeznaczenie funduszu

Fundusz zaprojektowany został z myślą o wsparciu socjalnym zasłużonych kombatantów walki z Układem, szarą siecią, korporacjami i netłorkami oraz innymi organizacjami terrorystycznymi, działającymi z inspiracji określonych sił na szkodę Wolski i w celu zahamowania budowy IV RP.

Fundusz przeznaczony jest dla tych pracowników mediów publicznych, którzy - nie bacząc na grożące represje i nie dbając o osobiste korzyści materialne, pracując za głodowe pensje, nie przekraczające nawet 25 tysięcy na miesiąc - poświęcali wszystkie swoje siły szczytnemu dziełu odpolityczniania mediów, opanowanych przez mroczne siły antywolskiej reakcji.

Osoby te, w wyniku brutalnych represji tymczasowych władz okupacyjnych wywodzących się z Platformy Obywatelskiej, są często usuwane z zajmowanych stanowisk lub zmuszane różnymi metodami brutalnego szantażu do rezygnacji z nich.

Najczęściej kończy się to pozbawieniem tych wybitnych fachowców i patriotów środków do życia, co ma na celu uniemożliwienie im dalszej pracy dla dobra Wolski w strukturach utworzonego po 21.10.2007 Wolskiego Państwa Podziemnego, gdyż zmuszenioni do poszukiwania źródeł utrzymania.

Wypłaty z omawianego funduszu mają w założeniu zapewnić takim osobom minimalne środki do życia, co powinno skutkować przywróceniem ich aktywności w ramach PiSjanistycznego ruchu oporu i umożliwić przeczekanie niedługiego przecież okresu panowania liberalnych okupantów.

Nabywanie praw do świadczeń

Możliwość korzystania ze świadczeń w ramach funduszu stworzona została dzięki błyskotliwym działaniom prezesa TVP, wybitnego odnowiciela, Andrzeja Urbańskiego, który w listopadzie 2007 r., bezpośrednio po wygranych przez PO w wyniku wielkiej manipulacji wyborach 21.10.2007, podpisał z kluczowymi bojownikami o niezależność mediów stosowne umowy, gwarantujące im przyznanie drobnych zasiłków.

Prawa do świadczeń z funduszu posiadają wszyscy pracownicy mediów publicznych, a w szczególności TVP, która ma wybitne zasługi na polu krzewienia ideałów demokracji PiSjanistycznej.

Pierwsze wypłaty i świadczenia z funduszu

Jak okazało się w dniu 07.03.2008, już w najbliższym czasie spodziewać się można pierwszej symbolicznej wypłaty zasiłku socjalnego, przeznaczonego dla pani dyrektor programu I TVP Małgorzaty Raczyńskiej. W wyniku misternej prowokacji wrogów narodu, pani Raczyńska została zwolniona przez prezesa Urbańskiego, który został do tego zmuszony brutalnym szantażem ze strony okupantów.

Dla zapewnienia przetrwania biologicznego zwolnionej w wyniku represji pani Raczyńskiej, zgodnie ze wspomnianą już, podpisaną na początku listopada 2007 r. umową o świadczeniach socjalnych, fundusz wypłaci jej skromną zapomogę w wysokości około 432 tys. , która powinna wystarczyć na życie w najskromniejszych, żeby nie powiedzieć - ascetycznych warunkach.

Oprócz wypłacania świadczeń w gotowiźnie, środki z abonamentu odpolityczniona TVP wykorzystuje wyjątkowo mądrze na działalność związaną ze wspomaganiem prawdziwie wolnych dziennikarzy, którzy - w wyniku podłych intryg okupantów i ich sługusów - za uczciwość, bezkompromisowość i wierność ideałom PiSjanizmu, zostali wyrzuceni z pracy z wrogich mediów i pozostawieni bez środków do życia.

Najlepszym przykładem takiego podziwu godnego wsparcia, może być zatrudnienie w kwietniu 2008 w zespole redakcyjnym "Misji specjalnej" Doroty Kani, która została zwolniona z tygodnika "Wprost" za rzekome zaciągnięcie rzekomo wysokich (raptem ok. 250.000 !) pożyczek od osób związanych z Markiem Dochnalem (jakby teściowa, to był ktoś bliski!), udzielanych rzekomo za rzekome interwencje w sprawach lobbysty u ministra Zbiegniewa Ziobry.

Próby zlikwidowania abonamentu RTV

Zdając sobie sprawę z faktu, że uruchomiony przytomnie przez prezesa Urbańskiego fundusz stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie, okupanci z PO cynicznie usiłują ukrócić źródła jego zasilania, zapowiadając rychłe zniesienie abonamentu RTV.

Według podłych planów PO, kalekim substytutem abonamentu miałby być tak zwany Fundusz Misji Publicznej, zasilany pieniędzmi z budżetu państwa. W sposób niesłychanie oczywiście oczywisty dla każdego myślącego Wolaka, metodąokupanci zamierzają odciąć zasłużonych kombatantów walki ideologicznej ze zbrodniczym liberalizmem od należnych im skromnych zasiłków, dokonując tym sposobem haniebnego aktu zemsty za ich zaangażowanie po stronie sił postępu i rozwoju.

Kłamliwy sondaż

Ponad połowa Wolaków (56 %) jest za całkowitym zniesieniem abonamentu; przeciwnego zdania jest 35 % respondentów - wynika z sondażu TNS OBOP, przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika". 61 % osób nie zgodziło się z opinią szefów TVP, że zniesienie abonamentu oznacza likwidację mediów publicznych.

Choć według deklaracji TNS OBOP, przeprowadzonym w dniach 10-11.05.2008 sondażem objęto rzekomo reprezentatywną próbę tysiąca dorosłych Wolaków, w rzeczywistości do badania starannie wybrano respondentów wywodzących się ze skupionych w złowrogim potężnym froncie wrogich środowisk hołoty, naskórkowego elektoratu, warszawskiej hołoty, gówniażerii oraz Internautów.

Zdecydowana reakcja sił patriotycznych

Na szczęście prymitywne plany PO zostały rozgryzione przez przenikliwych liderów Wolskiego Państwa Podziemnego, którzy w swoich licznych wypowiedziach przytomnie obnażyli prawdziwe cele rządu Donaldu Tusku:

W świetle tych odważnych wypowiedzi, należy wyrazić głęboką nadzieję, że okupanci nie odważą się na otwartą realizację swej zbrodniczej prowokacji i wycofają się z tych podłych zamierzeń.

Patrz też

Linki zewnętrzne