Antka szwagra kobity brat

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Antka szwagra kobity brat - użyteczne wyrażenie wrogiej nowomowy, lapidarnie charakteryzujące sposób rekrutacji, a pośrednio także poziom kompetencji kadr służb wywiadu wojskowego IV RP, zreorganizowanych przez Wybitnego Wolaka i cenionego demaskatora Układu i reformatora służb specjalnych, Antoniego Macierewicza.

Geneza

To humorystyczne sformułowanie zostało upowszechnione w ironicznym utworze z początku lat 90 ubiegłego wieku. Piosenka opowiadała o młodej kobiecie z prowincji, Marioli, która trudniła się pracą sekretarki w firmie w mieście. Umożliwił jej to wspomniany Antka kobity szwagra brat, na którego powołuje się wokalistka, jak również to, że była ona - jak sama informuje - "do przodu rozwinięta".

Brat ów jeździł samochodem dostawczym marki Żuk (prod. polskiej) do miasta, stąd kontakt z pracodawcą. W utworze pojawia się on dalej jako szef. Mariola śpiewa:

Na przestrzeni lat pojawiło się także odniesienie dla tego sformułowania używane przy tematyce o zabarwieniu politycznym. W takim ujęciu wyrażenie zostało wprowadzone do powszechnego użycia w środowisku wszelkiej maści wrogów narodu oraz kolaborantów okupacyjnego rządu liberałów, przez czołowego przedstawiciela zbrodniczej Platformy Obywatelskiej i jednego z ważniejszych działaczy Układu, z okupantów łaski marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego.

Starając się zdeprecjonować wybitne osiągnięcia Partii i jej koalicjantów w zakresie budowy odnowionych służb wywiadowczych, a w szczególności bezczelnie podważając odkrywcze i w pełni zgodne z wolską racją stanu metody przyspieszonego kształcenia oficerów i prawdziwych asów wywiadu IV RP podczas 17-dniowych szkoleń, w dniu 19.02.2008 na antenie TVN 24 "marszałek" Sejmu stwierdził:

Analiza semantyczno - genealogiczna wyrażenia

W związku z powszechnie znanym faktem, że każda wypowiedź dowolnego przedstawiciela okupacyjnej Platformy Obywatelskiej stanowi pokrętny i niezrozumiały bełkot, w którym trudno doszukać się konkretnej treści, również omawiana konstatacja pana Komorowskiego wymaga dogłębnej analizy, gdyż zupełnie nie wiadomo, do kogo się odnosi.

W pierwszej chwili odbiorca wypowiedzi odnosi wrażenie, że jej obiektem jest sam Antoni Macierewicz, na co wskazywałoby użycie przez "marszałka" w wyrażeniu imienia Antek. Jednak już nieco tylko uważniejsze spojrzenie na cytat pozwala stwierdzić, że bardziej chodzi tu o szwagra pana Antka.

Obserwacja ta stwarza kolejny problem interpretacyjny, wynikający z wieloznaczności słowa "szwagier" - jak powszechnie wiadomo mianem tym określa się zarówno brata żony, jak i męża siostry, a dodatkowo w niższych sferach, pochodzących z gorszych miejsc, niż Lepsze Miejsce, ironicznie terminem "szwagier" określa się kochanka czyjejś małżonki. Występowanie tego dualizmu, a nawet trializmu, implikuje konieczność prowadzenia dalszej analizy w podziale na rozłączne ciągi logiczne.

Szwagier - brat żony Antka

Założenie - szwagier Antka jest bratem żony Antka

Wnioski

  1. Brat żony Antka ma kobitę
  2. Kobita szwagra Antka ma brata
  3. Antek obsadza służby bratem kobity brata swojej żony

Ostateczny wniosek jest w sposób oczywiście oczywisty fałszywy, gdyż:

Szwagier - mąż siostry Antka

Założenie - szwagier Antka jest mężem siostry Antka

Wnioski

  1. Kobita szwagra jest siostrą Antka (prawdopodobnie chodzi tu o siostrę Macierewicza, Barbarę)
  2. Jeżeli kobita szwagra jest siostrą Antka, to bratem kobity szwagra Antka musi być sam Antek (o ile kobita szwagra Antka, a więc i Antek nie mają innych braci)
  3. Antek sam sobą obsadza służby

Ostateczny wniosek jest w sposób oczywiście oczywisty fałszywy, gdyż:

Szwagier - kochanek żony Antka

Założenie - szwagier Antka jest kochankiem jego żony

Wnioski

  1. Żona Antka ma kochanka
  2. Kochanek żony Antka ma na boku jakąś kobitę (kochankę lub żonę)
  3. Kobita (kochanka lub żona) szwagra (kochanka żony) Antka ma brata
  4. Antek obsadza służby bratem kobity (kochanki lub żony) swojego szwagra (kochanka żony Antka)

Ostateczny wniosek ma cechy prawdopodobieństwa, gdyż:

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonej wielowątkowej analizy, "marszałek" Komorowski w swej bezczelnej wypowiedzi nie tylko bezpodstawnie podważa kompetencje funkcjonariuszy najlepszych w historii Wolski służb, ale także - z właściwym dla przedstawicieli PO cynizmem - w obrzydliwy sposób rozpowszechnia plugawe insynuacje, dotyczące życia rodzinnego pana Macierewicza. Krótko mówiąc - dopuszcza się nadużycia semantycznego.

Niewątpliwie jednak te hańbiące zabiegi przyczynią się jedynie do dalszego spadku rozpaczliwie rozdmuchiwanego przez wrogie media rzekomego poparcia Wolaków dla okupacyjnego rządu liberałów, które - w sto zaledwie dni po zmanipulowanych wyborach 21.10.2007 - spadły do żenującego poziomu 54 %.

Patrz też