Fundusz Sprawiedliwości

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Fundusz Sprawiedliwości - dobrze zmieniony w 2017 r. przez ministra Zbigniewa "Zero" Ziobrę dawny Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP - tworzony ze składek potrącanych z pensji osadzonych w zakładach karnych), z którego środki, zgodnie z przepisami ustawy, Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, mogą być przeznaczane wyłącznie na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ich rodzinom oraz świadkom, na działania prewencyjne i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Zmiana pojawiła się w rozdziale "Pozostałe zadania finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości". Zgodnie z nim, środki mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie robót budowlanych, zakup urządzeń i wyposażenia, zakup wartości niematerialnych i prawnych czy zakup środków transportu.

Przykładowi beneficjenci dobrze zmienionego funduszu

Specjalna komisja ds. podziału środków dla strażaków

Przyznanie pieniędzy dla strażaków opiniowała specjalna, jedynie słuszna komisja w Ministerstwie Sprawiedliwości, w której skład jako "eksperci zewnętrzni" weszli:

Z protokołu komisji wynika, że poseł Siarka, będący jednocześnie przewodniczącym małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jedynie słusznie rekomendował dotację na 9,926 mln dla OSP w Małopolsce, rzecz jasna w ramach "programu pilotażowego". Ponownie w ramach "programu pilotażowego" posłowie Solidarnej Polski, gdy byli "ekspertami zewnętrznymi", kierowali jedynie słusznie dotacje na Opolszczyznę (stamtąd do Sejmu kandydował Patryk Jaki) czy Śląsk (okręg wyborczy Michała Wójcika). Wiceminister Wójcik jedynie słusznie, w blasku fleszy informował o tym, że 7,5 mln trafiło właśnie na Śląsk, co odnotował m.in. "Dziennik Zachodni".

Patrz też

Linki zewnętrzne