Ja bez żadnego trybu

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Kaczynski19lipca2017.jpg
Kaczynski19lipca2017 2.jpg
Morda zdradziecka.png

Naoszczne i nauszne potwierdzenie oczywiście oczywistej specjalnej, dualnej kaczologicznie pozycji zwykłego posła Jarosława Kaczyńskiego Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego w Sejmie IV RP, który to przywilej wchodzenia na mównicę sejmową w dowolnie wybranej przez niego chwili został przez niego samego zastosowany po raz pierwszy w dniu 18.07.2017 r. podczas posiedzenia Sejmu o godz. 23.47.

Prapremiera

Rzekome nerwy, czyli jedynie słuszna groźba polityczna

Rzekomo politycznie niebezpieczna jest sytuacja, gdy liderowi rządzącej partii i człowiekowi o tak zasadniczym wpływie na stan spraw publicznych puszczają nerwy i przestaje kontrolować swoje zachowanie. Działania opozycji, która próbowała powstrzymywać plan polityczny Partii, wywołały niespotykaną furię o specyficznej treścitragedii rodzinnej wyrażonej w formie obsesji, nieomal manii prześladowczej "w imieniu brata".

Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński rzekomo często przypisuje "skrajną nienawiść" swoim oponentom (np. podczas miesięcznicy 10 |maja 2017), ale emocje, które pokazał w Sejmie można określić tak właśnie – jako wybuch nienawiści, w połączeniu z absurdalnym oskarżeniem opozycji o zamordowanie brata. Emocje sprawiły, że Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński utracił polityczny rozsądek tak dalece, że zaczął od deklaracji politycznej nonszalancji "ja bez żadnego trybu". Tak otwarte przyznanie się do swej ponad i pozaprawnej pozycji wydaje się oczywistym błędem, bo odbiorcy polityki u nikogo nie lubią wywyższania się i arogancji.

Rzekomy damski bokser

Poziom agresji Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego rzekomo wyraził się też w rzuconym słowie "won" do posłanki Nowoczesnej, niejakiej Kamili Gasiuk-Pihowicz, która zabierała głos przed nim.

Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński podobno już kiedyś zachował się podobnie wobec niejakiej Agnieszki Pomaskiej z PO. Podczas blokady mównicy sejmowej przez opozycję 16 grudnia 2016 rzekomo krzyknął do niej "Idź do diabła", a parę godzin później podobno zabrał jej telefon komórkowy i rzucił go na ziemię.

W obu tych przypadkach uderzające jest, że bezpośredni atak słowny czy nawet czynny następuje wobec kobiety, co podobno może naruszyć wizerunek tradycjonalistycznej galanterii zachowań "wobec pań", jaką demonstruje na co dzień Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński np. całując kobiety w rękę.

Rzekome zniesławienie opozycji

Rzekoma wypowiedź Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego jest podobno klasycznym zniesławieniem i jako taka może być ścigana – z powództwa cywilnego – na mocy art. 212 kodeksu karnego:

Zgodnie z tą definicją Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński rzekomo zniesławił tych, którzy "niszczyli i zamordowali" Lecha Kaczyńskiego, a teraz "wycierają sobie nim mordy", bo takie postępowanie jest zbrodnią i czynem moralnie ohydnym, który w oczywisty sposób naraża posłów na utratę zaufania czy wręczgdyby było prawdą – uniemożliwiłoby im dalszą pracę w parlamencie. Chyba, że Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński potrafiłby udowodnić, że to nie były pomówienia i faktycznie ktoś z opozycji lub grupa posłów i posłanek Lecha Kaczyńskiego zamordowała. Ale tego nawet Antoni "Instytucja" Macierewicz mimo wieloletnich wysiłków nie potrafi.

Rzekomo zniesławieni to grupa posłów opozycji (zapewne z osławionej PO) – bo do niej rzekomo kierował swoje słowa Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński podobno wygrażając w ich stronę pięściami. Posłanka PO Ewa Kopacz zapowiedziała, że będzie pozew zbiorowy za wypowiedź:

Rzekome naruszenie etyki poselskiej

Rzekomo zgodnie z art. 6 Zasad Etyki Poselskiej, Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego – jak każdego posła – obowiązuje "dbałość o dobre imię Sejmu":

  • "Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób."

Podobno trudno uznać słowo "won", skierowane przez Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego do niejakiej Gasiuk-Pihowicz, za wyraz uszanowanie godności posłanki. W ten sposób wyraża się raczej całkowity brak szacunku, chęć poniżenia.

Rzekomo w oczywiście oczywisty sposób Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński nie okazał też szacunku bliżej niezdefiniowanej grupie posłów i posłanek opozycji, zarzucając im:

Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński rzekomo pomówił grupę posłów opozycji o morderstwo motywowane politycznie. Tak dosłownie powiedział odróżniając "zamordowanie" od "niszczenia". Stanowi to wyjątkowo poważny zarzut od strony i karnej, i moralnej, i politycznej.

Wypowiedź Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego podobno narusza także dobre imię Sejmu poprzez:

Imperatyw moralny

w dniu 19.07.2017 r. sam Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński w "Gościu Komentowości" TVP przedstawił partenogenezę, narodziny oraz przyczyny oczywiście oczywistego zastosowania imeratywu moralnego.

Partenogeneza imperatywu

Narodziny imperatywu

Przyczyny oczywiście oczywistego zastosowania

Nieoczekiwane reakcje PiSomyślnych dziennikarzy na imperatyw moralny

Patrz też

Linki zewnętrzne