Julia Przyłębska

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Julia Przyłębska - od 09.12.2016 sędzina Trybunału Konstytucyjnego, 01.12.2015 sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jedynie słusznie pozytywnie zaopiniowała jej kandydaturę – wysuniętą przez Partię – na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnego dnia Sejm głównie głosami posłów Partii wybrał ją na sędziego TK, określając w uchwale początek jej kadencji na dzień 9.12.2015 (na to samo miejsce w Trybunale Konstytucyjnym Sejm VII kadencji wcześniej wybrał niejakiego Andrzeja Sokalę, Sejm VIII kadencji podjął jedynie słuszną uchwałę "w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej" uchwały o wyborze niejakiego Andrzeja Sokali, a Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 3.12.2015 orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy dopuszczającego wybór przez Sejm VII kadencji dwóch sędziów w miejsce sędziów kończących kadencje w trakcie Sejmu VIII kadencji). 9.12.2015 drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak") odebrał od niej ślubowanie. 12.01.2016 dopuszczona do orzekania przez prezesa TK, niejakiego Andrzeja Rzeplińskiego

W dniu 22.12.2016 r. drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak") mianował wybitnie wiecznie chorą, sędzinę Julię Przyłębską na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego IV RP.

W dniu 27.12.2017 r. w wyniku gigantycznego sukcesu Biało-Czerwonego Obozu i procesów dobrej zmiany, a zarazem jako porażający dowód powszechnego i miażdżącego poparcia kilkudziesięciomilionowego ludu pracującego miast i wsi dla kluczowej dla przetrwania i zapewnienia pomyślności Narodu wielkiej reformy sądownictwa w Wolsce: tygodnik "Sieci", jeden z najbardziej wiarygodnych, opiniotwórczych oraz perfekcyjnie niepokornych i niezależnych tygodników w dziejach wolskiej prasy, wychodząc naprzeciw żądaniom ogólnonarodowej większości, ogłasza "Człowiekiem Wolności 2017 roku" jedną z największych intelektualistek współczesności, stojącą z najwyższym poświęceniem na gruncie twardej obrony wartości konstytucyjnych, prezeskę brawurowo odpolitycznionego i oczyszczonego z wrogich elementów Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, dla której "wolność jest wartością najważniejszą, a jej ochrona i szerzenie codzienną powinnością."

Spis treści

Wybitne osiągnięcia i porażająca kariera prawnicza przed objęciem prawem kaduka stanowiska Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Występ I sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Julia Przyłębska nie bierze udziału"

L4 jako niezgoda.jpg

Scenografia sztuczki

Sztuczka i pointa

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Występ II sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka p.o. prezesa Trybunału Konstytucyjnego "Dywersja w TK?"

Scenografia sztuczki

Wybitna sędzina Julia Przyłębska została dnia 20.12.2016 r. jedynie słusznie p.o. prezesa Trybunału z jedynie słusznego nadania drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcy dobrej zmiany Andrzeja Dudy (pseudonim sceniczny: "Maliniak"). W dowód wdzięczności i wybitnej kompetencji prawniczej wybitna sędzina od razu zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którego celem było przedstawienie drugiemu najlepszemu w dziejach Wolski prezydentowi - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnemu, dlatego dobrze stojącemu, obrońcy dobrej zmiany Andrzejowi Dudzie (pseudonim sceniczny "Maliniak") - kandydatów, w tym siebie samej, na stanowisko prezesa.

Sztuczka i pointa

Termin Zgromadzenia nie odpowiadał sędziemu, niejakiemu Stanisławowi Rymarowi, który był na urlopie - prawnik zadeklarował chęć udziału w zgromadzeniu, gdyby przełożono je na 21.12.2016 r. Wybitna sędzina Przyłębska odmówiła jednak spełnienia tej prośby. W ramach bezczelnej prowokacji, rzekomo z powodu wspomnianej odmowy, ośmioro wrogich wszystkiemu co wolskie sędziów odmówiło udziału w głosowaniu.

W głosowaniu ostatecznie wzięło udział sześcioro sędziów. W Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK udział mogli wziąć sędziowie Henryk Cioch, Mariusz Muszyński i Lech Morawski, których p.o. prezes Przyłębska jedynie słusznie włączyła we wtorek do składu orzekającego TK. Przez ostatni rok uporczywie nie zrobił tego osławiony prezes TK, niejaki Andrzej Rzepliński, którego kadencja dobiegła końca o północy (19/20.12.2016). Osławiony wiceprezes TK, niejaki Stanisław Biernat twierdzi niebywale wręcz paradoksalnie jakoby:

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Wybitne osiągnięcia i porażająca kariera prawnicza po objęciu prawem kaduka stanowiska Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Występ I sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Nie rozumiem tej wypowiedzi"

Scenografia sztuczki

Sztuczka i pointa

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Występ II sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Przymusowy urlop sędziego Biernata"

Scenografia sztuczki

Jedną z pierwszych decyzji sędziny Julii Przyłębskiej było nakazanie jedynie niesłusznym sędziom wykorzystania zaległych urlopów. Termin wyznaczyła tylko jednemu: wiceprezes TK Stanisław Biernat ma się nie pojawiać w pracy od 09.01.2017 r. Ponieważ ma sto dni zaległego urlopu, do Trybunału może wrócić dopiero w maju. Zostanie mu miesiąc do końca kadencji. Tymczasem do osądzenia ma jeszcze osiem spraw, w których został wcześniej wyznaczony sprawozdawcą, a w kilkudziesięciu innych jest w składzie sądzącym.

Sztuczka i pointa

Prezes Przyłębska jedynie słusznie nie odpowiedziała.

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Występ III sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Dublerzy"

Scenografia sztuczki

Włączenie przez sędzinę Julię Przyłębską do orzekania wybranych z nadania Partii trzech dublerów-sędziów, którzy – według wyroków TKrzekomo nie mają prawa orzekać, a orzeczenia z ich udziałem mogą być nieważne.

Sztuczka i pointa

Prawem kaduka prezes Julia Przyłębska jedynie słusznie dała dublerowi sędziemu Mariuszowi Muszyńskiemu prawo do zastępowania jej we wszelkich czynnościach, mimo że ustawa rzekomo rolę wyznacza wiceprezesowi TK, który podobno jest organem konstytucyjnym.

Prawem kaduka prezes Julia Przyłębska i dubler Mariusz Muszyński robią weryfikację wyznaczonych już składów, włączając do nich dublerów. To prędzej czy później zmusi "starych" sędziów do decyzji, czy zasiadać w składach sądzących z dublerami, czy wyłączać się z orzekania. Wtedy będzie można "starych" sędziów oskarżyć o blokowanie pracy TK, choć wcześniej pracę TK jedynie słusznie blokowali sędziowie wybrani przez Partię.

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Występ IV sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Zakaz wstępu dla dzienikarzy na posiedzenia TK"

Scenografia sztuczki

Sztuczka i pointa

Prezes TK podjęła decyzję o ograniczeniu swobody pracy dziennikarzy w TK, z powodu:

Na stronie TK 10.01.2017 r. pojawiło się oświadczenie:
"Trybunał Konstytucyjny uprzejmie informuje, że w opracowaniunowe zasady współpracy z mediami w celu zapewnienia właściwej organizacji rozpraw przed Trybunałem oraz zagwarantowania poszanowania jego powagi, z uwzględnieniem publicznego charakteru rozpraw oraz dostępu przedstawicieli mediów do informacji publicznej.
Trybunał przypomina, że standard rozprawy publicznej zapewniony jest poprzez umożliwienie obywatelom udziału w rozprawie w charakterze publiczności.
Trybunał podwyższył ten standard zapewniając równocześnie:

Fotografowanie i filmowanie przebiegu rozprawy przez dziennikarzy będzie możliwe w przypadkach uzasadnionych wagą sprawy, na wniosek zainteresowanej redakcji.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego wyda zarządzenie w przedmiotowej sprawie.

Zespół Prasy i Informacji Biura Trybunału Konstytucyjnego

Entuzjastyczna reakcja widowni

CISZA

Kurtyna

Występ V sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Zgromadzenie Ogólne Trybunału - ekspresowe powiadomienie"

Scenografia sztuczki

Zawiązanie akcji to zrzeczenie się mandatu przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Wróbla, który 25.01.2017 r. został zaprzysiężony przez drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcę dobrej zmiany Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak") na sędziego Sądu Najwyższego, choć Zgromadzenie Ogólne TK nie stwierdziło wcześniej wygaśnięcia jego mandatu, czego wymaga uchwalona w listopadzie przez Partię ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (art. 18 ust. 2). Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK określa minimalne kworum potrzebne na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego. Uchwały muszą być przyjmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów TK. W Zgromadzeniu uczestniczyć musi minimum 10 z 15 sędziów (uchwały przyjmują wówczas co najmniej 6 głosami). Minister sprawiedliwości megamocnego rządu premier megamocnego rządu Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, twardej jak Margaret Thatcher, ale wrażliwej i ciepłej jak dziewczyna z południa Polski, Beaty Szydło, Zbogniew "Zero" Ziobro złożył jedynie słuszny wniosek do Trybunału o zbadanie prawomocności powołania trzech sędziów w 2010 r. Pojawiły się wątpliwości, czy do momentu zapadnięcia decyzji w ich sprawie mogą oni uczestniczyć w posiedzeniach TK.

Sztuczka i pointa

Sędziowie o zwołaniu Zgromadzenia na dzień 01.02.2017 r. zostali powiadomieni zaledwie dwa dni wcześniej.

Entuzjastyczna reakcja widowni

Z oświadczenia zamieszczonego na stronie Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że sędziowie TK: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski (sensacyjna nowość, ponieważ ten sędzia został powołany przez Partię), Małgorzata Pyziak-Szafnicka i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz złożyli załącznik do protokołu ZO w związku ze:

Prezes Julia Przyłębska 30.01. 2017 r. zwołała ZO, co oznacza:

Wrodzy wszystkiemu, co wolskie sędziowie zwrócili też uwagę na brak powiadomienia – wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 7 ust. 3 ustawy - wszystkich sędziów o zwołaniu ZO TK. Dlatego uznali, że środowe zebranie:

Przebywający na urlopie wiceprezes TK, rzekomo prof. Stanisław Biernat bezczelnie poinformował w czwartek PAP, że nie uczestniczył w ZO, bo nie został o nim powiadomiony.

To nie pierwszy raz, gdy statysta sędzia Piotr Pszczółkowski podejmuje inne, z gruntu wrogie Wolsce decyzje niż pozostali sędziowie statyści wybrani przez Partię. Szerokie rzesze ludu pracującego miast i wsi zaskoczył już w czerwcu 2016 roku, gdy bezczelnie i bezprawnie przyznał publicznie, że w jego ocenie TK wydaje "wyroki" (Partia jedynie słusznie nie uznawała wówczas orzeczeń Trybunału po tym, jak ten ocenił jako niekonstytucyjną jedną z ustaw naprawczych zmieniających tryb działania TK). Na początku stycznia 2017 r. odmówił udziału w głosowaniu dotyczącym kandydatów na prezesa TK. Samowolnie ocenił, że odbywało się przed wejściem w życie ustawy o trybie działania TK, do której odnosiły się przepisy, zgodnie z którymi przeprowadzano wybory.

Kurtyna

Występ VI sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Obszary tematyczne stanowiące zakres wyłącznej kompetencji prezesa TK"

Umowili sie na 9ta.jpg

Scenografia sztuczki

15.02.2017 r. ośmioro rzekomych sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Stanisław Biernat, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Piotr Pszczółkowski [ zdrajca wybrany przez Partię - przyp. Muzeum IV RP ], Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Marek Zubik) bezczelnie i bezpodstawnie wniosło o spotkanie w dniu 22.02.2017 r. z jednogłośnie i jedynie słusznie wybraną przez drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcę dobrej zmiany Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak") prezes TK:

16.02.2017 r. niejaki Stanisław Biernat, rzekomo sędzia, wściekle zaatakował jednogłośną prezes Przyłębską twierdząc niebywale wręcz paradoksalnie jakoby na pismo z 15.02.2017 r. nie było odpowiedzi:

Sztuczka i pointa

21.02.2017 r. jednogłośna prezes Przyłębska jedynie słusznie napisała do rzekomej sędzi Pyziak-Szafnickiej:

Entuzjastyczna reakcja widowni

Stanisław Biernat powiedział gdzieś w maglu, że:

Kurtyna

Występ VII sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Wściekły atak niejakiego Timmermansa, stronniczej i niekompetentnej Komisji Weneckiej, czego dowodem jest troska o urlop rzekomego sędziego Biernata oraz burzenie ładu konstytucyjnego"

Scenografia sztuczki

Sztuczka i pointa

21.02.2017 r. w wywiadzie dla wPolityce.pl jednogłośna prezes zajęła jedynie słuszne i bezkompromisowe stanowisko w kluczowych dla dalszego rozwoju restaurowanej IV RP sprawach:

Entuzjastyczna reakcja widowni

CISZA

Kurtyna

Występ VIII sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "To niepytania należące do tej sprawy"

Scenografia sztuczki

TK badał w dniu 15.03.2017 r. jedynie słuszną nowelizację prawa o zgromadzeniach, do której zastrzeżenia miał drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany, ludź pierwszej kategorii, Andrzej Duda (pseudonim sceniczny: "Maliniak"). Sędziowie większością głosów uznali jedynie słusznie ustawę za zgodną z Konstytucją IV RP (czterech z orzekających w sprawie sędziów TK - Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - zgłosiło zdanie odrębne do wyroku) - to właśnie ta decyzja była tematem konferencji prasowej w siedzibie TK. Polityczne i medialne karły interesowały się przede wszystkim innymi budzącymi emocje lemingów ustawami, którymi w ostatnim czasie zajmował się Trybunał.

Według portalu konstytucyjny.pl sędzia Warciński powinien wyłączyć się z pełnego składu TK badającego nowelę Prawa o zgromadzeniach, gdyż opiniował on projekt na etapie prac legislacyjnych, jako szef Biura Analiz Sejmowych. Na portalu opublikowano skany dwóch opinii BAS z 16 listopada 2016 r. w sprawie tego poselskiego projektu noweli. Stwierdzono w nich m.in., że przedmiot projektu nie jest objęty prawem UE. Warciński jest pod nimi podpisany - akceptował je jako dyrektor Biura. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK z 2016 r. stanowi, że sędzia podlega wyłączeniu, jeśli był "doradcą uczestnika postępowania" lub "uczestniczył w wydaniu aktu normatywnego". Wyłączenie następuje z urzędu, na żądanie tego sędziego lub na wniosek uczestnika postępowania.

Sztuczka i pointa

Julia Przyłębska była pytana na konferencji prasowej na jakiej podstawie nie dopuściła do orzekania sędziów Stanisława Rymara, Piotra Tuleyę i Marka Zubika:

Była również pytana o opinie, że sędzia TK Michał Warciński powinien wyłączyć się z pełnego składu, który badał nowelę Prawa o zgromadzeniach, ponieważ jako szef Biura Analiz Sejmowych opiniował projekt ustawy:

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Występ IX sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Wypowiedzenie porozumienia z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka"

Scenografia sztuczki

Porozumienie z ETPC zostało podpisane w 2014 roku. TK zobowiązał się do przetłumaczenia zaledwie dziesięciu wyrok rocznie - takich, które mogą mieć znaczenia dla prawa lub praktyki jego stosowania w Wolsce. Rzecznik Praw Obywatelskich, niejaki Adam Bodnar twierdzi niebywale wręcz paradoksalnie jakoby:

Sztuczka i pointa

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Występ X sędziny Julii Przyłębskiej - cyrkowa sztuczka pod tytułem "Europejski Trybunał Praw Człowieka bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok w sprawie składu polskiego Trybunału Konstytucyjnego"

Scenografia sztuczki

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce uznał w dniu 7 maja 2021 r. jednogłośnie, że doszło do naruszenia art. 6 par. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu oraz naruszenia art. 6 par. 1 w zakresie prawa do sądu ustanowionego ustawą. Sprawa dotyczy praw polskiej spółki, która poskarżyła się do Trybunału Konstytucyjnego na przepisy, które doprowadziły do niekorzystnego sądowego rozstrzygnięcia (sprawa Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce, sprawa 4907/18). Trybunał Konstytucyjny sprawę umorzył. ETPCz uznał, że w Trybunale Konstytucyjnym, w składzie orzekającym, zasiadał sędzia, który został wybrany na wcześniej już obsadzone miejsce (tak zwany sędzia dubler).

Sztuczka i pointa

Entuzjastyczna reakcja widowni

Kurtyna

Wybitne moralne kwalifikacje Julii Przyłębskiej jako sędziny

Wybitne osiągnięcia na polu wolskiej lingwistyki stosowanej

  1. Frazeologia:

Absurd roku Nagroda "Człowiek Wolności" 2017

W dniu 12.02.2018 r. wybitnie niegramotna sędzina-dublerka otrzymała nagrodę tygodnika "Sieci" braci Karnowskich - "Człowiek Wolności" - za swoją postawę "godności i odwagi", z jaką broniła ubezwałsnowlonienia niezależności sądownictwa. Michał Karnowski przedstawił prezes TK jako ikonę w sporze, gdzie to opozycja dokonała wraz z poprzednim prezesem skoku na instytucję, czym bezczelnie i brutalnie pogwałciła Konstytucję:

Julia Przyłębska została ukazana jako bohaterka i zarazem ofiara politycznej nagonki, którą znosiła w imię wartości z najwyższą godnością:

Galę tygodnika "Sieci" poprowadził wybitnie niegramotny prezenter "Komentowości TVP" Michał Adamczyk, który tak jak TVP reprezentuje "wolne media"!, tak Julia Przyłębska "niezależne sądy".

Dudozwańcza prezes TK dołączyła tym samym jako piąta osoba do grona laureatów nagrody, do których należą:

Wściekłe ataki zajadłych wrogów narodu na Twitterze (12.02.2018)

Próbka elokwencji politycznej w wykonaniu sędziny Julii Przyłębskiej

Naczelny Sąd Administracyjny oddala

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Julii Przyłębskiej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10.01.2020:

Julia Przyłębska podszywa się pod funkcjonariusza publicznego

W dniu 7 marca 2024 w związku z przyjętą 6 marca 2024 przez Sejm uchwałą, w której stwierdza, że "wszystkie decyzje proceduralne w zakresie kierowania pracami TK, a zwłaszcza wyznaczenie składów orzekających, podejmowane przez Julię Przyłębską mogą być podważane", Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Julię Przyłębską:

Wybitne kwalifikacje i osiągnięcia Julii Przyłębskiej jako sędziny sądu powszechnego

  1. 30 stycznia 1987 roku Rada Państwa przyjęła uchwałę o powołaniu Julii Przyłębskiej na stanowisko sędzi Sądu Rejonowego w Poznaniu (niem. Posen):
  2. "Brak stabilności orzecznictwa, przeterminowanie uzasadnień, wysoka absencja w pracy" – to główne zarzuty pod adresem Julii Przyłębskiej, jakie mieli do niej sędziowie z Poznania (niem. Posen), kiedy w 2001 r. opiniowali jej wniosek o powrót do stanu sędziowskiego. Julia Przyłębska starała się o to po skończeniu pracy na stanowisku II sekretarza ambasady RP w Niemczech. W konkluzji sędziowie napisali: "Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawia z opinią negatywną kandydaturę p. Julii Przyłębskiej na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego". Stwierdzili też, że "powrót pani Julii Przyłębskiej na stanowisko sędziego nie będzie korzystny dla wymiaru sprawiedliwości". Wcześniej negatywnie pracę Julii Przyłębskiej oceniła sędzia wizytator. Z jej analizy wynikało, że w 1995 r. aż 38,5 proc. wyroków (35 spraw) wydanych przez Julię Przyłębską zostało uchylonych w apelacji. Rok później 32,5 proc. wyroków (13 spraw) było skierowanych do ponownego rozpoznania. Pozostali sędziowie Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, gdzie orzekała, mieli dużo lepszą średnią – w apelacji uchylano średnio sześć spraw, które rozpoznawali w ciągu roku. Sędzia wizytator zwróciła też uwagę na częste nieobecności Julii Przyłębskiej. W 1995 r. nie było jej w pracy 88 dni, w 199656.
  3. Analiza spraw, w których Julia Przyłębska wydała w Poznaniu (niem. Posen) wyroki w latach 1995-96:
  4. Oświadczenie sędziny Julii Przyłębskiej oraz pokrętny komentarz inkryminowanej "Gazety Wybiórczej" (17.12.2016):

Przypisy

1)  "Wolność to uświadomiona konieczność." - marksistowska trywializacja pojęcia wolności Hegla
2)  "Jeśli panna nie jest piękna i posażna, to powinna być choć sympatyczna, a nie nabzdyczona." - Władysław Bartoszewski (15.02.2007)

Patrz też