Kompromis

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Defnicja przestarzała (stosowana przez liberalnych filozofów)

Kompromis - metoda rozwiązania konfliktu, polegająca na wypracowaniu wspólnego stanowiska, możliwego do przyjęcia dla stron negocjujących.

W nowoczesnej literaturze przedmiotu, dla opisania przestarzałej konotacji pojęcia kompromis, używane są często zamiennie takie terminy, jak zgniły k., niedopuszczalny k., chory k., zbyt daleko idący k., pozorny k. itp.

Wbrew obiegowej opinii, kompromis nie jest optymalnym rozwiązaniem konfliktu, ponieważ oznacza konieczność rezygnacji z części interesów każdej ze stron. Z tego też powodu, w jedynie słusznych czasach IV RP, klasyczna wersja kompromisu praktycznie nie znajduje zastosowania.

Definicja nowoczesna (stosowana przez polityków koalicji)

Kompromis to zmiana stanowiska tak zaprezentowana opinii publicznej, aby wywołać wrażenie ustępstw względem strony przeciwnej, jednak nie powodująca konieczności rezygnacji z przyjętych wcześniej założeń. Ustępstwatu wyłącznie semantyczne, zastosowane aby - w razie niezawarcia kompromisu - drugą stronę, która przejrzała nasz plan, można było oskarżyć o brak dobrej woli i zerwanie negocjacji.

Przykład kompromisu nowoczesnego: kompromis aborcyjny

Według Marszałka Sejmu Marka Jurka (wypowiedź dla PAP z dnia 27.02.2007), kompromis ma miejsce wtedy, gdy:

Definicja ultranowoczesna (stosowana przez polityków Ruchu Oporu po 21.10.2007)

Kompromis to taka zmiana stanowiska zaprezentowana opinii publicznej, w której - wobec oczywistych argumentów prawnych i logicznych - w 100 % zaakceptowane zostały warunki strony przeciwnej, jednak ze względu na konieczność zachowania resztek twarzy, niezbędne jest utrzymanie pozorów ustępstw drugiej strony dialogu. Zazwyczaj nowoczesnemu komunikatowi o osiągnięciu takiego kompromisu towarzyszą intensywne i hałaśliwe deklaracje informujące społeczeństwo o tym, że:

Przykład kompromisu ultranowoczesnego: kompromis jurajski

Najbardziej spektakularnym przykładem kompromisu ultranowoczesnego jest zmuszenie gubernatora tymczasowego rządu okupacyjnego Herr Tusku przez niezłomnego prezydenta, do wyrażenia zgody na ratyfikowanie traktatu lizbońskiego jednozdaniową ustawą Sejmu, w wersji zaproponowanej przez rząd, z uzupełnieniem jej uchwałą Sejmu, również zaproponowaną wcześniej przez PO:

Definicja hiperultranowoczesna (stosowana przez polityków Ruchu Oporu po 09.10.2007)

Kompromis to zmiana stanowiska polegająca na braku jakiejkolwiek zmiany stanowiska, z jednoczesnym przekazaniem opinii publicznej komunikatu wywołującego wrażenie ustępstw względem strony przeciwnej. W odróżnieniu od kompromisu nowoczesnego, kompromis taki nie niesie ze sobą nawet najdrobniejszych ustępstw semantycznych, a stosowany jest jedynie jako przygotowanie gruntu do wydalenia partnerów tego kompromisu z szeregów Ruchu Oporu.

Komunikatowi o osiągnięciu hiperultranowoczesnego kompromisu towarzyszą zazwyczaj intensywne deklaracje informujące społeczeństwo o tym, że:

Przykład kompromisu hiperultranowoczesnego: kompromis ziobraczy

Kompromis ziobraczy po raz pierwszy zastosowany został publicznie przez Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, dla spacyfikowania działającej z pewnością z inspiracji wrogów narodu i wszelkiej maści innych określonych sił, grupy buntowników kryjącej się pod kryptonimem "Ziobryści", która swą rozbijacką działalność rozpoczęła haniebnym postulatem rzekomej potrzeby demokratyzacji i zwiększenia wolności wypowiedzi w Ruchu Oporu.

Po dojrzałym namyśle, mając na względzie dobro nie tylko Ruchu Oporu, ale przede wszystkim całego Narodu i jego emanacji państwowej - IV Rzeczypospolitej - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, z nadludzkim wręcz poświęceniem, zdecydował się na niespotykanie głębokie ustępstwa ze strony Ruchu Oporu, które w szczególności obejmować mają:

Perfekcyjną metodykę zastosowaną do pilotażowego wdrożenia kompromisu ziobraczego oraz jej praktyczne efekty, przedstawiono poniżej:

  1. 02.11.2011 - komunikat opublikowany na stronie internetowej Ruchu Oporu (interpunkcja oraz składnia zgodne z oryginałem) [1]:
  2. 02.11.2011 - wypowiedzi Zbigniewa Ziobry na konferencji prasowej w Sejmie:
  3. Luźne wypowiedzi docelowych partnerów kompromisu ziobraczego:

Przykład kompromisu hiperultranowoczesnego: kompromis trybunalski

Kompromis.jpg

Patrz też

Linki zewnętrzne