Krótki kurs nowoczesnej religijności dla prawdziwych Wolaków

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Wprowadzenie

Dla wszystkich prawdziwych patriotów oczywiście oczywiste jest, że okupacyjny rząd Platformy Obywatelskiej, działając na zlecenie żydo-masońsko-liberal-postkomunistycznej koalicji zjednoczonej w Unii Europejskiej, bezczelnie dąży do całkowitego zniewolenia Wolski oraz zlikwidowania bytu państwowego IV RP.

Niejednokrotnie zwracał na to błyskotliwie uwagę prezes-premier Jarosław Kaczyński, który brawurowo obnażał sposoby i metody działania wrogów narodu, wśród których szczególnie groźne są:

Niestety, oprócz wymienionych form niszczenia Wolski i jej emanacji państwowej - IV Rzeczypospolitej, okupanci intensywnie realizują również procesy prowadzące do wyzucia Wolaków z tożsamości i tradycji narodowej oraz pozbawienia ich elementarnych podstaw światopoglądowych, usiłując podważać fundamenty wiary katolickiej i wprowadzać modę na ateizm.

Procesy te w szczególności polegają na stopniowej indyferencjalizacji, a nawet agnostycyzacji społeczeństwa oraz stwarzaniu klimatu nieufności do Kościoła i jego przedstawicieli.

W zaistniałej sytuacji niezbędne jest aktywne przeciwstawienie się zakusom wrogów narodu oraz udzielenie zdecydowanej odpowiedzi na próby rugowania najważniejszych elementów naszej tradycji narodowej.

Wychodząc naprzeciw tej palącej potrzebie, a także spełniając oczekiwania dziesiątków milionów prawdziwych patriotów, Muzeum IV RP postanowiło zaprezentować Zwiedzającym, a za ich pośrednictwem także całemu postępowemu społeczeństwu, skondensowany multimedialny materiał samokształceniowy, dotyczący obowiązującego obecnie w kręgach najwybitniejszych patriotów podejścia do spraw wiary i kontaktów z duchownymi.

Materiał opracowany został z myślą o rozpropagowaniu nowoczesnych metod katechizacji, które - w dobie odnowy moralnej i czasach budowy przez Ruch Oporu całkowicie nowego, czystego moralnie i w pełni przestrzegającego pryncypiów wiary społeczeństwa - zastąpić powinny nieprzydatne już, zużyte i mało skuteczne w warunkach ostrych ataków bulgocących nienawiścią liberałów, przestarzałe sposoby katechizacji.

Szerokie rozpropagowanie niniejszego materiału samokształceniowego niewątpliwie w znacznym stopniu przyczyni się do wykorzenienia obowiązujących powszechnie w III RP oraz okupowanej tymczasowo przez liberałów IV RP, relatywizmu moralnego, fałszywie rozumianej wolności osobistej i swobody obyczajów, jak również cynicznego odchodzenia od podstawowych pryncypiów i wartości.

Informacje o twórcach prezentowanego materiału

Prezentowany poniżej niewątpliwie użyteczny multimedialny kurs nowoczesnej religijności powstał dzięki olbrzymiej pracy i zaangażowaniu wielu wybitnych patriotów, którzy nie szczędzili sił i środków, aby przekazać społeczeństwu zasadnicze elementy składające się na najnowocześniej rozumianą religijność obywateli oraz zaprezentować typowe zachowania podczas współczesnej katechezy. Listę osób i podmiotów, które wniosły największy wkład w powstanie tego dzieła najlepiej ilustruje formalna metryczka prezentowanego materiału:

Multimedialny materiał szkoleniowy

(Kliknij zdjęcie aby powiększyć)


Bezczelne reakcje wrogów narodu

O tym, że prezentowany materiał edukacyjny stanowi realne zagrożenie dla konsekwentnie realizowanej przez okupantów polityki niszczenia Wolski, dobitnie świadczą natychmiastowe reakcje wrogów narodu na jego publikację.

Reakcje te skupiły się na rozpowszechnianiu przez wrogie media nieuprawnionych i całkowicie kłamliwych informacji sugerujących, że przedstawione w materiale samokształceniowym spotkanie o charakterze czysto katechetycznym, miało podtekst miłosny lub nawet seksualny! Sugestie takie stanowią oburzające i oczywiście oczywiste nadużycie semantyczne i w niewybredny sposób szkalują świetlane i nieskazitelne postaci odtwórców głównych ról.

Działania wobec odtwórczyni głównej roli kobiecej, Jolanty Szczypińskiej

Opisane działania są szczególnie niestosowne w stosunku do czołowej przedstawicielki Sił Wolności i Postępu i jednej z najwybitniejszych Wolek, Jolanty Szczypińskiej, której postawa moralna, zasługi oraz legendarne już uczucie do prezesa-premiera Jarosława Kaczyńskiego są powszechnie znane i doceniane.

Porażającym dowodem niewinności pani poseł Szczypińskiej jest fakt, już w dniu 16.09.2009, a więc zaledwie kilka dni po opublikowaniu oszczerczych insynuacji, skierowała ona do PAP specjalne oświadczenie, w którym kategorycznie potwierdza swoją całkowitą niewinność:

OŚWIADCZENIE
"W nawiązaniu do publikacji artykułów prasowych zamieszczonych w gazecie "FAKT" pt. "Wirujący seks Szczypińskiej" z dnia 11 września br. oraz "Posłanko Szczypińska - to przecież ksiądz" z dnia 12 września br. w których sugeruje się utrzymywanie przeze mnie związków intymnych z moim wieloletnim przyjacielem księdzem Ireneuszem oświadczam, że jest to zwykłe kłamstwo, bezczelność i nikczemność. Moje relacje nigdy nie wykroczyły poza charakter kontaktów przyjacielskich, a swoim zachowaniem nigdy nie dałam pretekstu, by opisywać je w taki sposób, w jaki to uczyniła gazeta "FAKT".

Mam prawo do prywatności, przyjaźni i przyjaciół. Powinnością mediów jest opisywanie PRAWDY, a nie manipulowanie opinią publiczną. Wymienione wyżej artykuły mają na celu wywołanie skandalu obyczajowego i spowodowanie zgorszenia opinii publicznej. W tych artykułach zostało naruszone moje dobre imię jako posła na Sejm RP oraz moją godność.

Informuję, że w trybie pilnym składam do sądu pozew o ochronę mojego dobrego imienia i moich dóbr osobistych.

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji przez media również lokalne i regionalne przekazuję oświadczenie do PAP.

Jolanta Szczypińska - poseł na Sejm RP"

Działania wobec odtwórcy głównej roli męskiej, księdza Ireneusza Żejmy

Cyniczne kłamstwa i bezczelne prowokacje wobec odtwórcy roli Pasterza, znalazły niestety podatny grunt w jego rodzimych okolicach, wywołując w parafii Dybowo nagonkę i falę wściekłych ataków na księdza Żejmę.

Dla potwierdzenia swej uczciwości i jednocześnie wykazania poświęcenia dla sprawy Ojczyzny, w dniu 15.09.2009 ksiądz Ireneusz Żejmo złożył dymisję z funkcji proboszcza, co w sposób niesłychanie oczywiście oczywisty stanowi porażający dowód jego niewinności. Podejmując tę odważną decyzję, ksiądz Żejmo zażegnał jednocześnie niepokoje i fermenty w swojej parafii, której dobro jest przecież dla niego najważniejsze.

Patrz też