Kret

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Kret (właść. kret europejski, łac.: Talpa europaea, ang.: European Mole, cz.: Evropský krtek, fin.: Kontiainen, niem.: Europäischer Maulwurf, ros.: Kрот, węg.: Európai vakond) – gatunek owadożernego ssaka z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha. Zamieszkuje łąki i pola Europy i Azji Środkowej. W Wolsce jest objęty całkowitą ochroną, poza zamkniętymi ogrodami i szkółkami (za Wiki).

Oficjalna charakterystyka kreta

We wszelkich oficjalnych publikacjach dotyczących kreta, osobnik ten przedstawiany jest jako sympatyczne zwierzątko, odżywiające się larwami owadów, dżdżownicami i drobnymi kręgowcami, które lokalizuje dzięki czułemu słuchowi oraz włosom czuciowym na pysku i ogonie, czułym na drgania.

Według powszechnie obowiązujących opinii, kret zajmuje się drążeniem na głębokości 2050 cm pod powierzchnią ziemi systemu podziemnych tuneli o średnicy 6 cm, rozciągających na długość ok. 100–200 m (czasem do 1 km) i terytorium ok. 2000–6000 m², stanowiący rodzaj pułapki na faunę glebową.

Potocznie kret postrzegany jest jako nieszkodliwy podziemny wędrownik, który co najwyżej poczynić może drobne szkody w domowych ogródkach i trawnikach.

Porażająca prawda o faktycznej roli kreta

W rzeczywistości wizerunek utrwalony przez działających na polecenie okupantów wszelkiej maści tak zwanych "zoologów" i innych sprzedajnych wykształciuchów, jest efektem zwykłej manipulacji, mającej na celu zakamuflowanie przestępczej działalności kreta, a w szczególności jego oczywiście oczywistych związków z reżimem okupacyjnym i kierującymi nim funkcjonariuszami KGB i WSI.

Faktyczną rolę kreta ujawniły dopiero najnowsze badania naukowe, przeprowadzone przez dr Barbarę Fedyszak-Radziejowską, wybitną badaczkę kretów, której niebywały geniusz analityczny porównać można z geniuszem Alberta Einsteina, a być może nawet z geniuszem samej Jadwigi Staniszkis!

Epokowe te badania Pani Doktor Fedyszak jednoznacznie wykazały, że ten rzekomo sympatyczny i niegroźny zwierzak, w rzeczywistości jest jednym z groźniejszych wrogów narodu, który od wielu już lat wytrwale i bezczelnie ryje swoje podkopy w nie tyle w gruncie pod jakimiś ogródkami czy trawnikami, co pod samym Naszym Umiłowanym Przywódcą, Nowym Zbawicielem Wolski, niezłomnym i charyzmatycznym, przypadkowo niedointernowanym, Cudownie Ocalonym Prezesem-Premierem-prawie Prezydentem Jarosławem (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionym-Kaczyńskim.

Ta prowadzona przez kreta od wielu lat głęboko zakamuflowana misterna antywolska krucjata spowodowała, że sześć kolejnych sukcesów wyborczych Ruchu Oporu nie było na tyle miażdżących, żeby zapewnić ostateczne zwycięstwo ogólnonarodowych sił patriotycznych, reprezentowanych przez Ruch Oporu i jego Wielkiego Ojca - Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego.

Najważniejsze wyniki swych porażających i przełomowych badań Wielka Uczona brawurowo przedstawiła w dniu 17.10.2011 na www.portal.arcana.pl, w post scriptum do niespotykanie błyskotliwego artykułu pod tytułem "Dyskretny urok młodości":

Kolejne porażające dowody kreciego spisku wraz z bardziej szczegółowymi rezultatami swych genialnych dociekań, Wielka Kretolożka zaprezentowała w dniu 03.12.2011, tym razem we frapującej rozmowie z nieustraszoną "Gazetą Polską":

Apel Dyrekcji Muzeum IV RP

Zdając sobie doskonale sprawę z zagrożenia dla Umęczonej Ojczyzny, jakie stwarza haniebna obecność kreta w bezpośrednim otoczeniu Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, jak również widząc palącą potrzebę wyeliminowania tego cynicznego zdrajcy ze społeczeństwa, Dyrekcja i Zespół Kustoszy Muzeum IV RP zwracają się do wszystkich Prawych Wolaków i innych prawdziwych patriotów z gorącym apelem o aktywne włączenie się do ogólnonarodowej akcji poszukiwania tego indywiduum.

Każdy odpowiedzialny obywatel, który zauważy osobnika przedstawionego na umieszczonych obok zdjęciach, powinien w trybie natychmiastowym zawiadomić najbliższą siedzibę lokalnych władz Ruchu Oporu lub zwrócić się bezpośrednio do koordynatorki ogólnowolskiego śledztwa w sprawie poszukiwań kreta (całkowita dyskrecja zapewniona):

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Politechnika Warszawska

Tel.: (22) 234-64-22, (22) 234-65-37,

Adres email: socjolog@ans.pw.edu.pl

lub

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Sekretariat tel.: (22) 826-63-71, (22) 826-94-36, fax: (22) 657-27-50

Adres email: bfedysza@irwirpan.waw.pl

Uwaga!

Dyrekcja Muzeum ostrzega wszystkich przed podejmowaniem prób samodzielnego zatrzymywania zdrajcy, a w szczególności własnoręcznego wymierzania mu zasłużonej kary, gdyż w efekcie cynicznych manipulacji wrogów narodu, osobnik ten znajduje się pod całkowitą całoroczną ochroną. Zapewniamy przy tym, że po zatrzymaniu i natychmiast po rychłym już przywróceniu czasowo zlikwidowanej na skutek haniebnych intryg wrogów narodu kary śmierci, zdrajca zostanie sprawiedliwie osądzony i przykładnie ukarany.

Hipoteza dedukcyjna

Skoro wybitna Kretolożka twierdzi, że:

oraz biorąc pod uwagę, że spiritus movens każdej kampanii wyborczej jest sam Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, to kretem może być tylko on sam. Cnd.

Ten pozornie porażający fakt hipotetyczny wskazuje jedynie w oczywiście oczywisty sposób, na kolejny fakt hipotetyczny, czyli genialną koncepcję Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, która zakłada wygranie wyborów za dziesiątym, okrągłym razem.

Lista nie-kretów

Zgodnie z zasadami dualizmu kaczologicznego i teorią względności oraz dialektyką stosowaną, jedyną osobą zdolną wskazać kto jest kretem, a kto nim nie jest, jest tylko i wyłącznie sam Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, albowiem on i tylko on dysponuje teczkami Jarosława, w których zapisane jest wszystko.

  1. Adam Lipiński - nie-kret, ponieważ:

Radykalne stanowisko Ruchu Oporu wobec podłego zdrajcy

Przeprowadzone przez Ruch Oporu drobiazgowe badania i analizy efektów zarówno dotychczasowych, jak i potencjalnych przyszłych haniebnych działań kreta wykazały, że jego wroga aktywność faktycznie doprowadzić może do kolejnych niewystarcająco spektakularnych zwycięstw wyborczych Ruchu Oporu, co w dalszym horyzoncie czasowym z pewnością okaże się katastrofalne dla przyszłości IV RP i bytu biologicznego Narodu.

W tej sytuacji oczywiście oczywista stała się pilna potrzeba zdemaskowania bezczelnego zdrajcy i przykładnego ukarania go, bez względu na zupełnie zresztą bezprawną ostentacyjną ochronę, jaką - z pomocą przestępczej szajki tak zwanych "ekologów" - zapewnił mu reżim okupacyjny.

bardzo ważną dla całej ogólnonarodowej większości Prawych Wolaków informację, podał do publicznej wiadomości jeden z najwybitniejszych bojowników Ruchu Oporu i największych niewątpliwie autorytetów moralnych IV RP, Adam Lipiński, który w dniu 10.12.2011 w błyskotliwym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prostolinijnie stwierdził:

Warto tu zwrócić uwagę, że przytoczone słowa pana Lipińskiego stanowią jednocześnie porażający i jednoznaczny dowód braku jakichkolwiek związków tego powszechnie szanowanego Prawego Wolaka i podziwianego specjalisty od negocjacji z Samoobroną, z podłym zdrajcą kretem, co bezczelnie suflowały sowicie opłacone przez okupantów karły medialne z wrogich tytułów prasy polskojęzycznej.

Apel Dyrekcji Muzeum IV RP ver. 2.0

Zdając sobie doskonale sprawę z zagrożenia dla Umęczonej Ojczyzny, jakie stwarza haniebna obecność kreta w bezpośrednim otoczeniu Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, jak również widząc palącą potrzebę wyeliminowania tego cynicznego zdrajcy ze społeczeństwa, Dyrekcja i Zespół Kustoszy Muzeum IV RP niniejszym odwołują swój wcześniejszy apel i zwracają się do wszystkich Prawych Wolaków i innych prawdziwych patriotów z gorącym apelem o aktywne włączenie się do ogólnonarodowej akcji poszukiwania i unicestwienia tego indywiduum.

Każdy odpowiedzialny obywatel, który zauważy osobnika przedstawionego na umieszczonych obok zdjęciach, powinien w trybie natychmiastowym pojmać i niezwłocznie dokonać egzekucji zdrajcy kreta, poprzez strzał kulą w łeb. Zwłoki renegata powinny zostać dostarczone do najbliższej siedziby lokalnych władz Ruchu Oporu lub bezpośrednio do koordynatorki ogólnowolskiego śledztwa w sprawie poszukiwań kreta (całkowita dyskrecja zapewniona):

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Politechnika Warszawska

Tel.: (22) 234-64-22, (22) 234-65-37,

Adres email: socjolog@ans.pw.edu.pl

lub

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Sekretariat tel.: (22) 826-63-71, (22) 826-94-36, fax: (22) 657-27-50

Adres email: bfedysza@irwirpan.waw.pl

Uwaga!

Dyrekcja Muzeum IV RP apeluje o jak najszersze rozpropagowanie w kręgach patriotycznie zorientowanej miażdżącej większości społeczeństwa, przedstawionego poniżej aktualnego hasła Ruchu Oporu:

Temu kretu kula w łeb!


Pierwsze wspaniałe efekty apelu Muzeum IV RP!

Choć bezczelny kret w dalszym ciągu prowadzi swą krecią robotę, w szczególności cynicznie kolaborując z wrogimi mediami, to jednak jego chwile są policzone, gdyż zainspirowani muzealnym apelem najwybitniejsi tropicielejuż na jego tropie:

Patrz też

Linki zewnętrzne