Kruczki prawne

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Terminem tym określamy wszelkie niekonwencjonalne i twórcze wykorzystanie przepisów prawnych przez odnowicieli i koalicję, mające na celu oczyszczanie Wolski, walkę z układem, odpieranie brutalnych ataków określonych sił, oraz całokształt akcji mających na celu prowadzenie tych czynności również w kolejnych kadencjach.

Należy tu zdecydowanie zaznaczyć, że porównanie stosowanych w szlachetnych zamiarach Kruczków prawnych z takimi pojęciami jak falandyzacja, donaldyzacja prawa lub Cyrkowe sztuczki, będącymi niegodziwymi i podstępnymi działaniami wrogów narodu - jest w oczywisty sposób nieuzasadnione i nosi znamiona politycznej prowokacji.

Geneza

Sformułowanie przedstawił szerokiej publiczności 28.07.2007 sam premier, mówiąc o sposobach odpierania bezustannych ataków opozycji.

Wypowiedź dotyczyła niesłychanej próby psucia państwa przez PO, mianowicie aby - zamiast wotum nieufności dla rządu, wymagającego większości 2/3 głosów (307) - odwoływać każdego z 19 ministrów osobno, zwykłą większością (231).

Jak mówią, tak robią

Powszechnie wiadomym jest, że Jarosław Kaczyński - podobnie jak Czesław Kiszczak - jest człowiekiem honoru, a na słowach Ojca Narodu polegać można jak na Zawiszy (nie mylić z Arturem Zawiszą). Nic więc dziwnego, że w dniu 07.09.2007, po samorozwiązaniu Sejmu, prezydent Lech Kaczyński, na wniosek premiera Jarosława Kaczyńskiego odwołał ministrów, w stosunku do których złożone zostały wnioski o dymisję. Złożone wnioski automatycznie stały się więc bezprzedmiotowe.

Tej samej nocy wszyscy odwołani ministrowie mianowani zostali na stanowiska sekretarzy stanu kierujących swoimi ministerstwami. Premier powiedział, że choć decyzja w tej sprawie nie zapadła, to nie wyklucza, że podejmie w przyszłości decyzję o wystąpienie do prezydenta o ponowne ich powołanie na funkcje ministrów.

Patrz też

Linki zewnętrzne