LiS

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Opis

Liga i Samoobrona (LiS) - powstałe z dniu 16.07.2007 z połączenia Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, nowoczesne chrześcijańsko-narodowo-inteligencko-postkomunistyczno-lewicowo-antyeuropejsko-lekkofaszyzująco-ludowo-populistyczne ugrupowanie prawicowo-centrowo-lewicowe.

Geneza

Powołanie partii było wynikiem konsolidacji sił postępu i odnowy w obliczu narastającej agresji wrogów narodu, skupionych wokół opozycji i inspirowanych przez określone siły.

Ojcowie założyciele, wraz z maskotką

Liderzy

W momencie powołania nowego ugrupowania, na jego czele stanęło dwóch wybitnych Wolaków - Roman Giertych i Andrzej Lepper, jednak w kołach zbliżonych do dobrze poinformowanych mówi się, że - dla zapewnienia spójności semantycznej partii - podjęto negocjacje dotyczące obsadzenia na stanowisku jej prezesa, znanego łże-dziennikarza Tomasza Lisa.

Reprezentacja medialna

Już od pierwszych godzin istnienia LiS, jej przywódcy podjęli intensywne działania związane z zapewnieniem partii właściwego dostępu do mediów, który jest z reguły - jak powszechnie wiadomo - reglamentowany przez określone siły, reprezentujące liberalno-postkomunistyczny-lewicowy Układ.

W wyniku tych działań ustalono, że głównym organem medialnym partii ma być kanał Fox TV, a reprezentacją medialną jej młodzieżówki, która będzie działać pod nazwą "Lisięta Wszechpolskie" - kanał FoxKids.

Karygodne reakcje wrogów narodu

Według cynicznie zmanipulowanych informacji publikowanych we wrogich mediach przez łże-wykształciuchów, w Wolsce lis jest zwierzęciem łownym. [1]

Na skutek rzekomo bezmyślnie prowadzonych akcji ochronnych, w IV RP występuje obecnie rzekomo problem nadmiernej ilości lisów, które w naturze dziesiątkowała wścieklizna. Za odstrzał lisa koła myśliwskie najczęściej nie płacą nic, a co najwyżej - 20 od sztuki.

Rozpowszechnianie takich informacji jest w sposób oczywisty nawoływaniem do przemocy, a nawet zamachów (!) na młodą partię i zdecydowanie powinno stać się obiektem intensywnego postępowania wyjaśniającego ze strony wszystkich podmiotów reprezentujących filary demokracji PiSjanistycznej. Należy mieć nadzieję, że szczegółowe śledztwa w tej sprawie podjęte zostaną z urzędu, a wszyscy winni tych ohydnych czynów zostaną wskazani i przykładnie ukarani w trybie doraźnym.

Innym cynicznym aktem niebywałej agresji ze strony opozycji, obliczonym na niedouczenie społeczeństwa, jest rozpowszechnianie kłamliwych informacji, że przyczyny powołania LiS dadzą się opisać maksymą "Bóg, Honorarium, Ojczyzna". Oczywiście jest to niesłychanie wredne nadużycie semantyczne, gdyż w rzeczywistości partie konsolidowały się pod głęboko patriotycznym i mającym olbrzymie tradycje historyczne hasłem "Bóg, Honor, Ojczyzna".

Alternatywne rozwinięcia akronimu LiS

Przykłady karygodnych reakcji wrogów narodu ...
... które jednak nie pozbawiły liderów LiS-u bojowego ducha

Patrz też

Linki zewnętrzne