Miasteczko Emerytalne

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Docelowa wizja I etapu rozwoju Miasteczka Emerytalnego, zapewniającego jego pełną mobilność
Pierwsi osadnicy rozpoczęli budowę Miasteczka Emerytalnego już w dniu jego lokacji (Fot.: PAP)

Miasteczko Emerytalne - nowy ośrodek miejski położony w centrum Warszawy, silne centrum administracyjne tymczasowo zniewolonej IV RP oraz ważny ośrodek myśli PiSjanistycznej i bastion ogólnonarodowej większości Prawych Wolaków, przyszła stolica Budawarpesztu.

Założenia urbanistyczne i architektoniczne

Miasteczko Emerytalne wzniesione zostało zgodnie z nowatorską na skalę światową koncepcją urbanistyczną, zakładającą pełną mobilność tej aglomeracji jako integralnej całości miasta w sensie architektonicznym, wraz ze wszystkimi jego mieszkańcami.

Odkrywcze to rozwiązanie opracowane zostało w pracowniach najwybitniejszych, przewyższających niewątpliwie legendarnego Le Corbusiera, urbanistów nurtu patriotycznego, pod światłym kierownictwem nieustraszonego bojownika Ruchu Oporu, Janusza Śniadka.

Bezpośrednią inspiracją dla twórców tej olśniewającej koncepcji był bez wątpienia słynny wędrujący namiot wolskiego plemienia nomadów, znanego w literaturze etnograficznej pod nazwą Solidarni 2010, którego peregrynacje po warszawskim Krakowskim Przedmieściu są od kwietnia 2011 roku nieprzerwanie śledzone przez cały postępowy świat z ogromnym zainteresowaniem i napięciem.

Architektura Miasteczka Emerytalnego dostosowana została oczywiście do jego mobilnego charakteru i oparta jest zasadniczo na materiałach lekkich i niesłychanie łatwych zarówno w montażu, jak i demontażu, a poza tym nie stwarzających większych problemów logistycznych i transportowych.

Położenie geograficzne

Jak już wcześniej wspomniano, Miasteczko Emerytalne położone jest w centrum lewobrzeżnej Warszawy. Ze względu na jego mobilność, dokładna i ostateczna lokalizacja Miasteczka jest w chwili obecnej trudna do określenia.

Jak wynika z pierwszych doniesień urbanistów, w początkowym okresie rozwoju aglomeracji, będzie ona funkcjonować naprzemiennie w dwóch, doskonałych zresztą i niespotykanie prestiżowych lokalizacjach:

  1. Przy Alejach Ujazdowskich 1/3
    • Współrzędne: E 21.026290, N 52.214330
  2. Przy ulicy Wiejskiej 4/6/8
    • Współrzędne: E 21.027720, N 52.224660

Geneza Miasteczka Emerytalnego

Miasteczko Emerytalne pomyślane zostało jako centralny punkt oporu społecznego przeciwko przestępczym planom samozwańczego i marionetkowego "premiera" Donaldu Tusku, który pod kłamliwym pretekstem rzekomej "reformy emerytalnej", próbuje zaprząc Wolaków do niewolniczej pracydo późnej starości.

W zamyśle okupantów, takie oburzające podwyższenie wieku emerytalnego ma im zapewnić dodatkowe 20 miliardów złotych, którymi sfinansują łapówkę dla Unii Europejskiej za mianowanie Tusku na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej, co nastąpi natychmiast po odwołaniu Tusku przez KGB, BND i WSI z jego dywersyjnej misji kondominizacji Wolski.

Dzieje Miasteczka Emerytalnego

Akt erekcji (tfu!) lokacji Miasteczka Emerytalnego miał miejsce w dniu 26.03.2012, kiedy to pierwsi osadnicy brawurowo przybyli na teren Miasteczka przy Alejach Ujazdowskich 1/3.

Odważni ci i zdeterminowani pionierzy, nie bacząc na trudy i liczne niebezpieczeństwa, swą ciężką patriotyczną pracą, zapewnili dynamiczny rozwój aglomeracji już od zarania jej dziejów.

W kolejnych dniach i latach następował harmonijny rozkwit Miasteczka, który w sposób szczególny uwidocznił się w okresie bezpośrednio poprzedzającym przedterminowe wybory, brawurowo ogłoszone przez Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego w marcu 2012 roku.

Ludność Miasteczka Emerytalnego

W początkowym okresie jego rozwoju, w Miasteczku Emerytalnym zamieszkują przede wszystkim przybyli z północnych regionów Wolski pionierzy osadnictwa, rekrutujący się spośród najlepszych z najlepszych i najbardziej wartościowych synów Narodu.

Populacja ta złożona jest z silnych i zdrowych mężczyzn, będących z całą pewnością w stanie dać odpór brutalnym siepaczom reżimu okupacyjnego, którzy przy pomocy niezliczonych prowokacji i innych haniebnych manipulacji, niewątpliwie podejmować będą próby zburzenia Miasteczka i eksterminacji jego bohaterskich mieszkańców.

Kolejną ważną cechą charakterystyczną pionierów zamieszkujących w początkowym okresie Miasteczko Emerytalne, jest również ich wysoka odporność na niskie temperatury, o czym poinformowano podczas uroczystości lokacji Miasteczka. Walor ten może okazać się niebywale wartościowy w przypadku bardzo prawdopodobnej pacyfikacji Miasteczka i wywózki jego mieszkańców na Sybir, co jest nagminną praktyką okupantów zarówno w stosunku do Prawych Wolaków, jak i innych środowisk patriotycznie zorientowanych Obywateli.

Turystyka

Już od pierwszych dni istnienia Miasteczka Emerytalnego jasne stało się, że podstawą jego gospodarki będzie turystyka. Dowodnie świadczą o tym odwiedziny wielu znamienitych gości, przybyłych do niego bezpośrednio po lokacji. Wśród tych zapalonych i dysponujących rzecz jasna dobrze wypełnionymi portfelami turystów, którzy naoszcznie zapoznawali się z trudami życia pionierów i problemami osadnictwa wolskiego na ziemiach tymczasowo zwojewódczonych i skondominiowanych, byli między innymi:

  1. Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński (26.03.2012)
  2. Ludwik Dorn (26.03.2012)
  3. Mariusz Błaszczak (26.03.2012)
  4. Jan Pietrzak (26.03.2012)

Patrz też