Normalny ruch kadrowy

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Charakterystyka

Normalny ruch kadrowy - skrót myślowy opisujący zmianę w obsadzie stanowisk w administracji i/lub gospodarce, mającą na celu odzyskanie danej instytucji z rąk Układu i innych wrogów narodu. Chodzi o demontaż tzw. służby cywilnej (czyli zomowców i pijaków), czemu służyć ma marginalizacja obsadzania stanowisk w administracji rządowej w trybie konkursu. Zamiast korygowania i konsolidowania demokratycznego, rynkowego i obywatelskiego państwa, mamy do czynienia z jego totalnym podbojem przez jedynie słuszną opcję polityczną.

Mechanizm N. r. k. standardowo znajduje zastosowanie w rutynowej praktyce zarządzania koalicją oraz dyscyplinowania i testowania partnerów Partii, jakkolwiek najbardziej przydatny jest w historycznych okresach wielkich czystek.

Geneza

Wyrażenie to zostało po raz pierwszy perfekcyjnie użyte przez Wielkiego Brata na konferencji prasowej w dniu 01.06.2007, w związku z odwołaniem Aleksandry Wiktorow z funkcji prezesa ZUS. Jej miejsce zajął Paweł Wypych - dotychczasowy podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

W nomenklaturze zgodnej z PiSjanistyczną nowomową, oprócz wyrażenia N. r. k. funkcjonują również alternatywne określenia, powstające w wyniku twórczego przetworzenia frazy wyjściowej. Jednym z takich określeń jest pewne przewietrzenie, które zostało spopularyzowane 02.07.2007 w wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Wprost" przez Wielką Wolkę, panią minister spraw zagranicznych Annę Fotygę, w kontekście odzyskiwania wolskiej dyplomacji:

Elementy składowe normalnego ruchu kadrowego

Na normalny ruch kadrowy składają się dwa zasadnicze podruchy (subruchy) elementarne:

Wymienione podruchy powinny być wykonywane w jak najmniejszym interwale czasowym, jakkolwiek w sytuacjach specjalnych (na przykład chwilowy brak odpowiednich kadr spowodowany wykopkami, sianokosami lub pielgrzymką), proces normalnego powołania kadrowego może być realizowany ze znacznym nawet opóźnieniem w stosunku do odwołania.

Normalne odwołanie kadrowe

Zgodnie z definicją, ten podruch kadrowy powinien się odnosić przede wszystkim do wszelkich wrogów narodu, ale - w uzasadnionych wypadkach - dotyczyć może również innych osób. Choć nie jest to ścisłą regułą, w sferze podmiotów gospodarczych, najczęściej podruch ten obejmuje osoby wysoce kompetentne, które wcześniej wykazały się znacznymi osiągnięciami w kierowaniu danym podmiotem, w szczególności uzyskując znaczny wzrost zysków i/lub znaczący rozwój firmy. Normalnemu odwołaniu kadrowemu podlegać więc będą w szczególności:

Normalne powołanie kadrowe

Posiadanie kwalifikacji BMW przez kandydata na dowolne stanowisko jest warunkiem koniecznym nominacji. W znakomitej większości wypadków, nieodzownym wymogiem stawianym kandydatom do normalnego powołania na wyższe stanowiska, szczególnie w administracji państwowej, a nawet do piastowania najwyższych godności państwowych, jest posiadanie udokumentowanych osiągnięć w zakresie ignorancji, jakkolwiek nie jest to jedyne kryterium przydatności do zajęcia takiego stanowiska – w sposób oczywisty niezbędne są jeszcze tak chwalebne cechy kandydatów, jak absolutna wierność i lojalność w stosunku do koalicji, a w szczególności Braci Mniejszych Zjawiska biologicznego i ich dworów, całkowity brak własnego zdania oraz pełna dyspozycyjność.

Istotnym wymogiem kwalifikacyjnym jest również posiadanie umiejętności biegłego posługiwania się w mowie i piśmie nowomową, jakkolwiek przestrzeganie reguł ortografii i gramatyki nie jest tu wymagane. Dodatkowym atutem kandydatów jest udokumentowana procesowo, teczkowo lub przynajmniej medialnie przynależność do elitarnego grona odnowicieli, jak również ewentualne występowanie bardzo modnej ostatnio mutacji, szerzej znanej jako patriotyzm genetyczny.

Dla zachowania pełnej prawdy historycznej warto zaznaczyć, że w pojedynczych przypadkach teoretycznie możliwe jest, że w wyniku zastosowania N. r. k., na stanowisko desygnowana zostaje osoba o wyższych kompetencjach, niż z niego odwołana. Należy jednak z całą mocą podkreślić, że zjawiska takie mają charakter incydentalny i występują wyłącznie losowo, kiedy to mianowana na stanowisko w pełni lojalna osoba jest przypadkowo bardziej odpowiednim merytorycznie kandydatem.

Najważniejsze udokumentowane normalne ruchy lub subruchy kadrowe w IV RP 2005 - 2007

 1. 28.04.2006 - dymisja znanego wroga narodu i agenta sowieckiego Stefana Mellera z funkcji ministra spraw zagranicznych, powołanie wybitnej ignorantki, Anny Fotygi
 2. 11.05.2006 - dymisja prezesa TVP, znanego liberała i wroga narodu, Jana Dworaka, mianowanie na to stanowisko wybitnego Wolaka oraz niestrudzonego lustratora i tropiciela agentów, Bronisława Wildsteina
 3. 09.06.2006 - dymisja prezesa PZU S.A., starego postkomucha Cezarego Stypułkowskiego, mianowanie cenionego odnowiciela, Jaromira Netzla
 4. 26.06.2006 - dymisja prezesa PKO BP S.A. poskomucha Andrzeja Podsiadło, powierzenie stanowiska p.o. prezesa wybitnemu ignorantowi, Sławomirowi Skrzypkowi
 5. 14.07.2006 - zastąpienie na stanowisku premiera IV RP zbyt mało uległego Kazimierza Marcinkiewicza wybitnym ignorantem, erudytą i dialektykiem, Jarosławem Kaczyńskim
 6. 18.01.2007 - odwołanie ze stanowiska prezesa PKN Orlen S.A. czołowego członka Układu, Igora Chalupca, mianowanie na to stanowisko znanego zausznika Lecha Kaczyńskiego jeszcze z czasów jego pracy w NIK, Piotra Kownackiego
 7. 26.02.2007 - odwołanie ze stanowiska prezesa TVP niedostatecznie dyspozycyjnego Bronisława Wildsteina, mianowanie na stanowisko p.o. prezesa, a następnie prezesa (03.04.2007), wybitnego apolitycznego eksperta od spraw medialnych i cenionego odnowiciela, Andrzeja Urbańskiego
 8. 01.03.2007 - odwołanie ze stanowiska dyrektora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie jednego z czołowych liberalnych okupantów i wrogów narodu, Tadeusza Syryjczyka, w celu zwolnienia posady dla czołowego wolskiego emigranta, Kazimierza Marcinkiewicza, po jego brawurowej porażce w wyborach prezydenckich w Warszawie, gdy okazało się też, że "w tym kraju nie ma pracy dla osoby o jego kwalifikacjach".
 9. 02.03.2007 - odwołanie prezesa KRUS Dariusza Rohde, powołanie wiernego najważniejszym ideałom Samoobrony specjalisty, Jacka Dubińskiego
 10. 27.04.2007 - dymisja niesubordynowanego Marka Jurka z funkcji marszałka Sejmu, powołanie na marszałka wielkiego Wolaka, świeżo ochrzczonego Ludwika Dorna
 11. 15.05.2007 - za przystąpienie do partii Jurka, odwołanie Artura Zawiszy z funkcji przewodniczącego bankowej komisji śledczej, mianowanie w [[Pudło rezonansowe, pełni dyspozycyjnego posła PiS, Adama Hofmana.
 12. 02.06.2007 - odwołanie prezesa ZUS, znanej liberażycy Aleksandry Wiktorow, mianowanie zaufanego PiSjanisty, Pawła Wypycha
 13. 21.06.2007 - mianowanie Rafała Juszczaka na stanowisko prezesa banku PKO BP, zwolnione 31.10.2006 w wyniku dymisji znanego wrednego finansisty, Andrzeja Podsiadło
 14. Koniec czerwca 2007 - odwołanie prezesa kopalni Bogdanka Stanisława Stachowicza
 15. 03.07.2007 - odwołanie ze stanowiska prezesa Polkomtela wrogiego finansisty Jarosława Bauca, powołanie na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego znanego i cenionego odnowiciela Adama Glapińskiego
 16. 27.07.2007odwołanie ze stanowiska desygnowanego przez Samoobronę szefa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Janusza Osucha i mianowanie na jego miejsce dotychczasowego wiceprezesa ARiMR, wskazanego przez Partię, Leszka Droździela
 17. 27.07.2007odwołanie Ewy Bartoszewicz (prywatnie żony posła Samoobrony Mateusza Piskorskiego) ze stanowiska dyrektora generalnego w ministerstwa rolnictwa, mianowanie na to stanowisko wskazanego przez Partię Dariusza Młotkiewicza
 18. 27.07.2007zdymisjonowanie desygnowanego przez Samoobronę Krzysztofa Frysiaka, prezesa podlegającej Agencji Rynku Rolnego spółki Elewarr, mianowanie na jego miejsce wskazanego przez Partię Daniela Alaina Koronę
 19. 31.07.2007odwołanie związanego z Samoobroną dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na Podlasiu, Tomasza Gana, mianowanie na jego miejsce Bogdana Domagały, członka Partii
 20. 31.07.2007odwołanie związanego z Samoobroną dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na Mazowszu, Włodzimierza Paulewicza, mianowanie na jego miejsce Jerzego Mitkowskiego, członka Partii
 21. 31.07.2007mianowanie na zwolnione w dniu 09.07.2007 po odwołaniu wicepremiera Leppera stanowisko ministra rolnictwa, wybitnego działacza Partii i zasłużonego negocjatora, Wojciecha Mojzesowicza
 22. 01.08.2007odwołanie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Leszka Juchniewicza. Kierował on URE od czasu powołania tego urzędu w 1997 r., a wcześniej od 1994 r. był wiceministrem prywatyzacji i wiceministrem skarbu. URE był ostatnim kluczowym urzędem państwowym, którego szefa PiS do tej pory nie zmienił. Na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Prezes Rady Ministrów powołał Adama Szafrańskiego, adiunkta w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującego się w prawie europejskim i gospodarczym, który ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, a następnie pracował naukowo w Zakładzie Prawa Administracyjnego, Porównawczego i Gospodarczego oraz w zakładzie Praw Człowieka UW
 23. 08.08.2007odwołanie ministra spraw wewnętrznych Janusza Kaczmarka za "inaczej przedstawione fakty, niż z całą pewnością zostało to ustalone", mianowanie na to stanowisko zaufanego współpracownika prezydenta z czasów NIK oraz jego prezydentury w Warszawie, dotychczasowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Władysława Stasiaka
 24. 08.08.2007odwołanie komendanta głównego policji, cenionego kardiologa i jednego z bohaterów tak zwanego Raportu Rokity, Konrada Kornatowskiego, który złożył dymisję po tym, jak ze stanowiska szefa MSWiA odwołany został Janusz Kaczmarek, powierzenie obowiązków komendanta głównego dotychczasowemu zastępcy Kornatowskiego, Tadeuszowi Budzikowi
 25. 13.08.2007odwołanie przez prezydenta na wniosek premiera Romana Giertycha z LPR ze stanowiska ministra edukacji, mianowanie na jego miejsce członka partii Ryszarda Legutko
 26. 13.08.2007odwołanie przez prezydenta na wniosek premiera ministra gospodarki morskiej znanego fana sportu Rafała Wiecheckiego z LPR, mianowanie na jego miejsce Marka Gróbarczyka, zwanego przez premiera "Ogarczakiem". Premier wyznał, iż minister Ogarczak jest pierwszą przygotowaną i kompetentną osobą na tym stanowisku. Niestety, nie jest znane zdanie premiera na temat kompetencji p. Gróbarczyka.
 27. 13.08.2007odwołanie przez prezydenta na wniosek premiera minister pracy Anny Kalaty z Samoobrony, mianowanie na jej miejsce Joanny Kluzik-Rostkowskiej
 28. 13.08.2007odwołanie przez prezydenta na wniosek premiera ministra budownictwa Andrzeja Aumillera z Samoobrony, mianowanie na jego miejsce Mirosława Barszcza
 29. 31.08.2007 – w związku z jego występem w multimedialnych show, zatytułowanym "Układ 1: Noc w hotelu", odwołanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa z funkcji prezesa PZU w trybie natychmiastowym cenionego odnowiciela, Jaromira Netzla; mianowanie na to stanowisko Agaty Rowińskiej (04.09.2007)
 30. 12.09.2007 - odwołanie z funkcji prezesa Naftoportu Tadeusza Zakrzewskiego.
 31. 24.09.2007 - jednym z wiceministrów skarbu został Krzysztof Tołwiński, wiceprezes PSL Piast. Początkowo Tołwiński miał przejąć obowiązki nadzoru nad stoczniami od odwołanego Sławomira Urbaniaka z Samoobrony. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu i Tołwińskiemu przypadły pekaesy, narodowe fundusze inwestycyjne, spółki budowlane, tekstylne i producenci mebli. Tołwiński jest absolwentem technikum leśnego, nie ma doświadczenia w zarządzaniu państwowym majątkiem
 32. 25.10.2007 - nowym prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych został Grzegorz Pięta z PiS. Zastąpił Wacława Szarlińskiego.
 33. 30.10.2007 - Zbigniew Ziobro ekspresowo przyjął dymisję Elżbiety Janickiej, byłej już prokurator okręgowej w Warszawie, chroniąc ją tym przed postępowaniem dyscyplinarnym
 34. 31.10.2007 - prezydent Lech Kaczyński odwołał ze stanowiska członka zarządu NBP Józefa Sobotę i powołał w jego miejsce Zbigniewa Hockubę, doradcę prezesa Sławomira Skrzypka (od 29.10.2007 Hockuba pełnił obowiązki dyrektora departamentu analiz makroekonomicznych i strukturalnych) oraz Jakuba Skibę, absolwenta wydziału historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, byłego działacza Porozumienia Centrum, podwładnego prezydenta w czasie jego prezesowania w NIK, w 1997 r. dyrektora biura szefa Kancelarii Premiera Buzka, Wiesława Walendziaka.
 35. 31.10.2007 - prezydent Lech Kaczyński, pomimo nacisków i szantażu ze strony liberałów z przestępczej Platformy, wreszcie zdecydował się odwołać ze składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego cynicznego zdrajcę i odszczepieńca, Bogdana Borusewicza
 36. 08.11.2007 - w związku z kończącą się kadencją rzecznika ubezpieczonych Stanisława Rogowskiego, pomimo wcześniejszych ustaleń, że na stanowisko to zostanie powołany prof. Tadeusz Szumlicz, kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH, Jarosław Kaczyński powierzył funkcję rzecznika ubezpieczonych byłej wiceminister pracy Halinie Olendzkiej, specjalistce chirurgii dziecięcej, zaufanej współpracownicy byłego wicepremiera Gosiewskiego
 37. 08.11.2007 - jak donosi TVN24, wybitna ignorantka, minister Anna Fotyga zamierza powołać dotychczasowych pracowników MSZ, a także zaufane osoby z kręgu PiS na stanowiska ambasadorów
 38. 10.11.2007 - Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zatroszczył się o swojego zaufanego urzędnika i awansował go na prokuratora Prokuratury Krajowej. Andrzej Kryże, były wiceszef resortu i prokurator Prokuratury Krajowej, ma pracować w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Choć Andrzej Kryże całe zawodowe życie był sędzią i nie ma żadnego prokuratorskiego doświadczenia, otrzymał najwyższy tytuł, o jakim może marzyć prokurator. Z funkcją wiążą się profity: prokurator krajówki jest nieusuwalny, dostaje ok. 12 tys. pensji, a funkcja jest dożywotnia. [2]
 39. 11.11.2007 - prezydent Lech Kaczyński mianował na stopień generała brygady Witolda Marczuka, absolwenta wydziału oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, byłego kierownika ośrodka Polskiego Związku Łowieckiego, komendanta straży miejskiej (gdy Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy), ostatnio szefa Służby Wywiadu Wojskowego, który karierę w służbach zaczął w listopadzie 2005 r., jako podporucznik rezerwy. Dodajmy, że zwykle awansowanie od porucznika do generała trwa minimum 18 lat, Witold Marczuk nie jest nawet w wojsku, Służba Wywiadu Wojskowego nie podlega pod MON.
 40. 11.11.2007 - jak podaje "Wprost", wiceszef sekretariatu Gosiewskiego Paweł Szrot (niem.: złom), został dzięki staraniom wielkiego kadrowca, dyrektorem generalnym Kancelarii Premiera Tuska. Stał się tym samym częścią tzw. "zasobu kadrowego" i nie może być usunięty, co najwyżej przesunięty na inne stanowisko, zachowując pensję ok. 11.000 , sekretarkę i limuzynę służbową. "Członków zasobu kadrowego nie można zwolnić" - przyznaje w rozmowie z "Wprost" Szrot. Zarzeka się jednak, że wcale nie zabiegał o to stanowisko. "Chciałem również mieć mniejszą pensję, ale niestety nie udało się jej obniżyć" - dodaje z rozbrajającą szczerością. [3]
 41. 12.11.2007 - ustępujący premier Jarosław Kaczyński odwołał prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Adama Szafrańskiego i w dniu 13.11.2007 powołał na jego miejsce Mariusza Macieja Sworę
 42. 15.11.2007 - Jarosław Kaczyński odwołał ze stanowiska p.o. szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Jerzego Kicińskiego, który pełnił swoje obowiązki przez dwa tygodnie, mianując na jego miejsce płk Tomasza Klimka, który wcześniej trzykrotnie oblewał test na wykrywaczu kłamstw podczas pytań o podatność na korupcję
 43. 27.07.2009 - Lech Kaczyński zdekonspirował i odwołał ze stanowiska cynicznego agenta okupantów, Szefa Kancelarii Prezydenta Piotra Kownackiego, który podstępem zdobył zaufanie prezydenta i niezasłużenie dostąpił najwyższych godności państwowych, powołując jednocześnie na to stanowisko dotychczasowego Zastępcę Szefa Kancelarii, wybitnego patriotę i oddanego współpracownika Ruchu Oporu, Władysława Stasiaka

Najważniejsze udokumentowane normalne ruchy lub subruchy kadrowe w odzyskanej IV RP - 2016

 1. 19.03.2016 - dzięki do cna patriotycznej inicjatywie Antoniego "Instytucji" Macierewicza prokuratorzy z Naczelnej Prokuratury Wojskowej, związani ze śledztwem w sprawie katastrofy w Smoleńsku oraz jeden z oskarżycieli, który bezpośrednio zajmował się tym śledztwem, zostali skierowani do odległych od Warszawy jednostek. Chodzi o 6 lub 7 wrogich Wolsce, Wolakom, PiS i samemu Naszemu Umiłowanemu Przywódcy, Nowemu Zbawicielowi Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiemu Higieniście, niezłomnemu i charyzmatycznemu, przypadkowo niedointernowanemu, Cudownie Ocalonemu Prezesowi-Premierowi-prawie Prezydentowi Jarosławowi (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionemu-Kaczyńskiemu osób, m.in. o pełniącego obowiązki rzecznika prasowego NPW ppłk. Janusza Wójcika oraz mjr. Marcina Maksjana. Jak podaje tvn24.pl, obaj informowali media o śledztwie dotyczącym tragedii. Wójcik prezentował m.in. ustalenia biegłych co do jej przyczyn, zaś Maksjan dodatkowo - wg. dziennikarzy portalu - przyczynił się do wszczęcia śledztwa wobec nadzorującego wówczas sprawę smoleńską Marka Pasionka. Przeniesieni mieli trafić do jednostek m.in. w Bartoszycach i Hrubieszowie. Nie będą w tych jednostkach prokuratorami, lecz zwykłymi żołnierzami.

Patrz też

Linki zewnętrzne