Objaw ciężkiej choroby

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Charakterystyka i zastosowanie

Objaw ciężkiej choroby - nowoczesny związek frazeologiczny, stanowiący bardzo użyteczny element nowomowy. W skondensowanej formie termin ten opisuje każde publicznie wyrażone stanowisko jakiegokolwiek gremium w dowolnej sprawie, w sytuacji, kiedy stanowisko to nie jest w pełni zgodne z aktualną linią PiS i jego bratnich partii.

Zastosowanie

Omawiane wyrażenie zbliżone jest w swej treści do funkcjonującej już od dawna frazy wściekły atak, jakkolwiek występują między nimi subtelne różnice. O ile ten ostatni zwrot dotyczy w zasadzie wypowiedzi odnoszącej się do określonych podmiotów lub osób (np. "wściekły atak na IV RP", "wściekły atak na premiera"), to O. c. ch. charakteryzuje raczej stanowisko dotyczące określonej regulacji, działania lub czynności (np. "podważanie [tu wstawić jakąkolwiek inicjatywę, decyzję lub pomysł koalicji] jest objawem ciężkiej choroby", "występowanie przeciwko [tu wstawić dowolną osobę popieraną przez rządzących] jest objawem ciężkiej choroby", "popieranie Platformy Obywatelskiej jest objawem ciężkiej choroby" itd.).

Geneza

Zwrot O. c. ch. został błyskotliwie wprowadzony do repozytorium nowomowy w dniu 31.03.2007 przez prezydenta Kaczyńskiego podczas jego briefingu w Baku:

Wypowiedź ta była reakcją na cyniczne protesty liberałów i innych wrogów narodu ze środowiska akademickiego, którzy - z inspiracji określonych sił - zaapelowali o wstrzymanie lustracji i uznali, że ustawa lustracyjna wymaga nowelizacji. Między innymi rozwydrzone i - najprawdopodobniej - skorumpowane władze Uniwersytetu Warszawskiego zwróciły się w specjalnej uchwale do prezydenta, Senatu i posłów o wystąpienie w trybie pilnym z inicjatywą nowelizacji tej ustawy. Cyniczne "zaniepokojenie formą lustracji środowiska naukowego oraz nieprecyzyjnymi przepisami" wyraziły także władze innych uczelni, w tym m.in. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Choć autor wyrażenia nie wyraził tego wprost, to mówiąc o "ciężkiej chorobie" najprawdopodobniej miał na myśli dolegliwość, spopularyzowaną ostatnio przez wybitnego psychiatrę klinicznego, Ojca Tadeusza. Interpretacja ta wydaje się oczywista, bo kto przy zdrowych zmysłach ośmieliłby się podważać zasadność i występować przeciwko jedynie słusznym i niezbędnym dla uzdrowienia Wolski inicjatywom koalicji i podstawom demokracji PiSjanistycznej

Patrz też