Ojciec Tuska

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Ojciec Tuska - wyjątkowo niebywale zapiekły i cyniczny wróg narodu wolskiego, który już od wczesnego dzieciństwa służąc w faszystowskiej SD1), zdradziecko kolaborował z okupującymi Polskę Niemcami, występując tym samym przeciwko braciom Kaczyńskim Zjawisku biologicznemu oraz najwybitniejszym patriotom i podnoszącym głowy spod jarzma liberałów Prawym Wolakom.

Porażające dowody haniebnej służby ojcu Tusku w faszystowskiej SD

Ojciec Tusku w wieku 9 lat osiągnął stopień Rottenführera w elitarnej SD - Opatów, wrzesień 1939

W pamiętnych dniach historycznej przemiany Wolaków na fali ogólnonarodowej odnowy po tragedii smoleńskiej, dzięki niespotykanej odwadze i determinacji Prawych Wolaków z Wrocławia (niem. Breslau), na jaw wyszły porażające dowody mrocznej i przestępczej przeszłości ojca Tusku.

Nie bacząc na krążących po ulicach siepaczy okupantów, Prawi Wolacy bohatersko rozkolportowali na wrocławskim rynku i w dzielnicy Krzyki przejmującą ulotkę, jednoznacznie potwierdzającą porażający fakt, że ojciec Donaldu Tusku, w wieku 9 lat, ujawnił się we wrześniu 1939 roku jako Rottenführer SD, aby od tego momentu jawnie już kontynuować eksterminację Wolaków, rozpoczętą już w kołysce.

Zasadniczym elementem porażającej ulotki, jest zdjęcie przedstawiające ojca Tusku w mundurze Rottenführera SD, formacji pełniącej rolę Służby Bezpieczeństwa w strukturach SS2).

Pochodzące ze zbiorów niemieckiego Archiwum Federalnego zdjęcie, zrobiono w 1939 roku w Opatowie na ziemi sandomierskiej, podczas aresztowań i wywózki Żydów, którą nadzorowali siedzący wraz z ojcem Tuska w samochodzie wojskowym funkcjonariusze SD.

Bezczelne reakcje obronne popleczników Donaldu Tusku

Bohaterskie opublikowanie porażającej prawdy o kolejnym przedstawicielu zhańbionego po wsze czasy rodu Tusków, spowodowało oczywiście ogromną panikę wśród okupantów i wywołało tyleż gwałtowne i głośne, co kłamliwe zaprzeczenia popleczników Donaldu Tusku, na które - co jest oczywiście oczywiste - nie nabierze się żaden prawdziwy patriota ani Prawy Wolak.

W ramach takich właśnie akcji dezinformacyjnych, okraszonych dodatkowo niewybrednymi wściekłymi atakami na środowisko Sił Wolności i Postępu, w dniu 15.05.2010, na zorganizowanej naprędce konferencji prasowej, kłamliwe wykręty i insynuacje zaprezentował koordynator kampanii Bronisława Komorowskiego na Dolnym Śląsku, Jarosław Charłampowicz:

Cyniczni obrońcy ojca Tuska usiłują również zmanipulować opinię publiczną dowodząc, że ojciec Tuska nie mógł w 1939 roku być w SS, gdyż miał wtedy zaledwie 9 lat.

Ta rozpaczliwa argumentacja może oczywiście wywołać u każdego myślącego człowieka jedynie uśmiech politowania, gdyż powszechnie wiadomym jest, że ojciec Tuska wstępując do SD cynicznie wykorzystał swoją chorobę - progerię.

Siedmioletni pacjent z identycznymi jak u ojca Tuska objawami progerii

Progeria (zespół progerii Hutchinsona-Gilforda, łac.: progeria, z gr. "przedwczesna starość", ang.: Hutchinson-Gilford progeria syndrome, HGPS) jest genetycznie uwarunkowanym zespołem objawów, charakteryzującym się przyspieszonym procesem starzenia (za Wiki).

Nic więc dziwnego, że ojcu Tuska, wykazującemu podręcznikowe wręcz - co jednoznacznie potwierdza porównanie zamieszczonego w ulotce zdjęcia z obrazem klinicznym siemioletniego pacjenta na zdjęciu obok - objawy tego schorzenia, udało się zwieść Rejonową Komisję Poborową SS i zapisać się do tej formacji już w tak młodym wieku.

Świadczy to niewątpliwie o niespotykanej zawziętości ojca Donaldu Tusku przeciwko narodowi wolskiemu oraz w całej rozciągłości potwierdza znaną już wcześniej oczywiście oczywistą tezę o ogromnych pokładach antywolskiej nienawiści, zalegających w brudnych genach zdradzieckiego klanu Tusków.

W opisanym przypadku zwraca też uwagę obrzydliwy fakt cynicznego wykorzystania przez ojca Tusku do niecnych celów politycznych zupełnie prywatnej choroby.

Wyjątkowy cynizm tej bezczelnej manipulacji jest szczególnie widoczny w porównaniu z niebywale godnym zachowaniem Lecha Kaczyńskiego, który doznając w 2006 roku ostrego ataku choroby prezydenckiej (łac.: Diarrhoea presidentis, ang.: diarrhoea, niem.: Durchfall, Diarrhö), nie tylko nie próbował zrobić z niej użytku politycznego, ale dyskretnie odwołał on spotkanie przywódców państw w ramach szczytu Trójkąta Weimarskiego i na dłuższy czas zrezygnował z wystąpień publicznych.

Haniebne tradycje w rodzie Tusków

Jak wynika z powszechnie znanych oczywiście oczywistych faktów historycznych, haniebna postawa ojcu Tusku stanowi kontynuację przestępczych tradycji rodzinnych, stale obecnych w kolejnych pokoleniach Tusków.

Istnienie tej kompromitującej tradycji jest dobrze znane od czasu bohaterskiego ujawnienia społeczeństwu przez wybitnego patriotę i bojownika Ruchu Oporu, Jacka Kurskiego, porażających dowodów na entuzjastyczne ochotnicze wstąpienie do Wehrmachtu osławionego wroga narodu i sługusa niemieckich okupantów, Josefa Tuska, w literaturze przedmiotu szerzej znanego pod pseudonimem "Dziadek Tuska".

Również w tym aspekcie uwidacznia się ogromną zawziętość ojca Donaldu Tusku przeciwko narodowi wolskiemu, który wstępując do SD już w 1939 roku, cynicznie kontynuował haniebną tradycję rodzinną na pięć lat przed jej zapoczątkowaniem przez jego przodka, Dziadka Tuska, który wstąpił do Wehrmachtu dopiero w 1944 roku.

Przypisy

1) SD (niem.: Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS) – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931-1945 (za Wiki). Uwaga: Pomimo takiego samego akronimu SD, Sicherheitsdienst nie powinna być mylona z innym, znacznie bardziej zbrodniczym i zwierzęco antywolskim środowiskiem Spieprzajdziadu.com, kierowanym przez osławionego zaplutego karła liberałów - Reichsführera III RP Ojca Dyrektora

2) SS (niem.: Die Schutzstaffel der NSDAP, Eskadra Ochronna NSDAP) – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa partii NSDAP (za Wiki)

Patrz też