Oszustwa wyborcze

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Wprowadzenie

Od wielu, wielu lat, powszechnie wiadomym jest, że oszustwo i manipulacjapodstawowymi broniami wszelkiej maści wrogów narodu w walce z siłami patriotycznymi, na których czele od dziesięcioleci stoi niezmordowany prezes-premier Jarosław Kaczyński.

Za te haniebne manipulacje, odpowiedzialni byli na przestrzeni lat najbardziej zapiekli i cyniczni wrogowie narodu, do których w szczególności zaliczyć należy następujące grupy:

 1. Sowieccy agenci lobbujący i działający na rzecz zniewolenia Wolski, (obecnie nazywani "przyjaciółmi Rosjanami", od których "w tym strasznym czasie spotykała ich [ Polaków ] pomoc")
 2. Komuniści (obecnie nazywani "komunistycznymi, ale jednak patriotami", mającymi "zdrowe ambicje [...] nawet dalej idące, takie mocarstwowe" i "chcącymi uczynić z Polski kraj ważny [...], co było bardzo dobrą stroną ich działania")
 3. Postkomuniści Działacze lewicowi, których przestępcza partia - SLD - powinna była zostać już dawno zdelegalizowana, gdyż pozaprawne działania były jej immanentną cechą (obecnie nazywani "polskimi lewicowymi politykami starszo-średniego pokolenia")
 4. Członkowie opanowanej przez WSI i obce mocarstwa przestępczej i |zdradzieckiej Platformy Obywatelskiej, działającej na rzecz niepolskich interesów (obecnie nazywani członkami opanowanej przez WSI i obce mocarstwa przestępczej i zdradzieckiej Platformy Obywatelskiej, działającej na rzecz niepolskich interesów)

Niestety dla Wolski i IV RP, dalekowzroczne ostrzeżenia prezesa-premiera Jarosława Kaczyńskiego były przez długi czas lekceważone, w wyniku czego nieszczęsny Naród dawał sobą wielokrotnie manipulować.

Na szczęście patriotycznie nastawiona kilkudziesięciomilionowa rzesza Prawych Wolaków, przebudzonych w efekcie haniebnego zamachu smoleńskiego, w którym przy czynnym współudziale okupantów męczeńsko wymordowany został kwiat Narodu Wolskiego, zaczęła wreszcie patrzeć na brudne ręce zdradzieckich liberałów z Platformy Obywatelskiej, dokumentując i nagłaśniając najbardziej jaskrawe przykłady manipulacji, oszustw i fałszerstw wyborczych podczas kolejnych wyborów.

W celu utrwalenia w świadomości zbiorowej Narodu takich właśnie haniebnych działań i aktów bezczelnych manipulacji, jak również dla zabezpieczenia dowodów tych przestępstw do przyszłych celów procesowych, Dyrekcja Muzeum IV RP podjęła decyzję o utworzeniu i prowadzeniu rejestru tych oburzających oszustw i manipulacji.

Fałszerstwa podczas tak zwanych "częściowo wolnych" wyborów 1989 roku

Porażającą prawdę o nachalnie gloryfikowanych przez okupantów osławionych rzekomych "wyborach" 4 czerwca 1989 roku, które hucznie ogłoszone zostały przez wrogów narodu jako początek rzekomo "wolnej" III RP, ujawnił wstrząśniętemu ludowi pracującemu miast i wsi bohaterski Antoni Macierewicz, który w dniu 05.06.2014 w programie "Bliżej" na antenie TVP stwierdził:

Choć wybitni międzynarodowi eksperci z legendarnego Zespołu Macierewicza nie stwierdzili jeszcze kto, w jaki sposób i na czyją korzyść wybory te sfałszował, to jednak praktycznie pewne jest, że dokonali tego Bronisław Komorowski i Donald Tusk, działający wspólnie i w porozumieniu na bezpośrednie polecenie Władimira Putina, a do fałszerstw najprawdopodobniej wykorzystano wyciętą wcześniej (co jednoznacznie udowodnił profesor Chris Cieszewski!) pancerną brzozę spod Smoleńska, z której - po spaleniu prawdopodobnie w stodole (płonącą stodołę uważnie obserwował profesor Jan Obrębski!), w oparach helu z dodatkiem paliwa z bomby paliwowej oraz ciepłego baru z bomby termobarycznej - wytworzono sztuczną mgłę, rozpyloną następnie na sygnał w postaci impulsu elektromagnetycznego w lokalach wyborczych, zaś tych członków komisji wyborczych, którzy mimo mgły zdołali jednak dostrzec fałszerstwa, dobijano strzałami z broni palnej oraz łomami!

Fałszerstwa podczas wyborów 21 października 2007 roku

Porażające dowody na niesłychanie oczywisty i autentyczny fakt sfałszowania wyborów przez Układ i inne określone siły, z pomocą haniebnych manipulacji oraz bezczelnego wprowadzenia wyborców w błąd, niejednokrotnie prezentował sam Ojciec Narodu Jarosław Kaczyński:

Rejestr oszustw i manipulacji Platformy Obywatelskiej podczas kampanii i wyborów prezydenckich 2010 roku

Wywołanie powodzi w celu uniemożliwienia oddania głosów zwolennikom Jarosława Kaczyńskiego

W dniu 06.07.2010 światło dzienne ujrzała wspaniała i podnosząca cały Naród na duchu jedynie głęboko słuszna inicjatywa patriotyczna Prawych Wolaków, którzy - nie wahając się narazić życia w imię najwyższych wartości uosabianych przez prezesa-premiera-prawie-prezydenta Jarosława Kaczyńskiego - inaugurują w prawdziwie niezależnych mediach wielomilionowy ogólnonarodowy ruch domagający się unieważnienia wyborów prezydenckich, które w sposób oczywiście oczywisty zmanipulowane zostały bezczelnie przez reżim okupacyjny z pomocą powodzi, wygenerowanej z użyciem specjalnego proszku na powodzie, rozpowszechnianego nad terytorium Wolski przez nieoznakowane samoloty w okresie kampanii wyborczej.

Dla ułatwienia wszystkim Prawym Wolakom oraz zwykłym patriotom przyłączenia się do tej jedynie słusznej inicjatywy, poniżej przedstawiono wzór stosownego protestu wyborczego, który należy wydrukować i - uprzednio czytelnie podpisawszy - wysłać do samozwańczej Państwowej Komisji Wyborczej.


Uwaga!!! Koniecznie wydrukuj, podpisz i pilnie wyślij do Państwowej Komisji Wyborczej!!!


PROTEST WYBORCZY
Na podstawie art.129 Konstytucji, art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 72, poz. 467), zwracam się:
- z protestem z powodu naruszenia przepisów Konstytucji, ustaw, co miało wpływ na wynik wyborów.
- o stwierdzenie nieważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
UZASADNIENIE:
W dniu 20 czerwca i 4 lipca odbyły się wybory prezydenckie. Nastąpiły one po okresie klęski żywiołowej (maj/czerwiec), która dotknęła – jak wynika z danych MSWiA – 2157 miejscowości z ponad 14 województw. Niektóre gminy jak np. Wilków zostały dotknięte powodzią 2-krotnie, wiele mieszkańców straciło dobytek całego swojego życia, miejsca zamieszkania, pracy, dokumenty tożsamości.
Zgodnie z art.62 ust.1 Konstytucji Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Zgodnie z art.4 ustawy o wyborze prezydenta RP Wybory są równe; wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Równość zasad, to nie tylko prawna równość każdego głosu i jego oddania w samych wyborach, ale oznacza równość faktyczną, czyli możliwość udziału obywateli w tych wyborach poprzez możliwość uzyskania informacji dotyczącej miejsc, w których można głosować, możliwość fizycznego dotarcia do tych miejsc oraz uczestnictwa w kampanii wyborczej. Mieszkańcy terenów powodziowych w tym względzie zostali poszkodowani, nie mieli faktycznie możliwości uczestnictwa w tej kampanii (brak miejsc zamieszkania, dostępu do mediów), mieli utrudnioną możliwość fizycznego uczestnictwa w samych wyborach.
Ponadto zgodnie z art.228 ust.7 Konstytucji W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzane wybory Prezydenta Rzeczypospolitej. Rada Ministrów naruszyła jednak art.228 ust.1 Konstytucji oraz przepisy ustawy z dn. 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej, nie wprowadzając na terytorium powodziowym stanu klęski żywiołowej. Wprawdzie przepisy art.228 ust.1 Konstytucji jak i art.2 oraz 4 ustawy używają sformułowanie o możliwości wprowadzenia, jednakże uwzględniając wykładnię celowościową przepisów, a także art.3 ust.1 pkt.1 ustawy wydaje się oczywiste, iż legislatorowi chodziło nie tyle o samą możliwość, co konieczność wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w przypadku, gdy dotyka ona znaczących obszarów kraju, co miało miejsce w czasie tegorocznej powodzi. Nie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej było zatem naruszeniem zarówno art.228 ust.1 Konstytucji RP jak i ustawy o stanie klęski żywiołowej. Nie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej nastąpiło tylko ze względu na fakt, iż wówczas wybory prezydenckie musiałyby zostać odłożone, a mieszkańcy terenów powodziowych mieliby normalne możliwości uczestnictwa w nim i głosowania przeciw kandydatowi wspieranemu przez partię rządzącą. A zatem w imię wyboru danego kandydata na prezydenta, naruszono art.228 Konstytucji RP.
W świetle art.2 Konstytucji tj. demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej oraz art.32 o równości wobec prawa (czego obywateli pozbawiono), oraz w imię zasady, iż bezprawie (jakim było nie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej) nie może być podstawą prawnych rozwiązań, wnosimy jak wyżej,
....................................
Podpis

Manipulacja kratką Jarosława Kaczyńskiego

Kupowanie głosów fałszywymi zaświadczeniami o prawie do głosowania

Desygnat bezczelnie udawał, że jest z tych Komorowskich

Rejestr oszustw i manipulacji Platformy Obywatelskiej podczas kampanii i wyborów samorządowych 2010 roku

Wyborcza granda w Konstancinie, czyli utajniona zmiana okręgów i perfidny spisek sztabu

Bezczelne unieważnianie głosów oddanych na Ruch Oporu

Porażające dowody haniebnych oszustw i fałszerstw reżimu okupacyjnego w kolejnych wyborach

 1. "Najprostszy sposób oddania nieważnego głosu - wystarczy, że członek komisji zrobi wcześniej długopisem krzyżyk na kciuku i podczas liczenia głosów mocniej odciśnie go na karcie do głosowania, co powoduje, że głos jest już nieważny. [...] Tutaj różne cuda nad urną są dokonywane i dlatego mówimy: "Ufamy panu premierowi, ale sprawdzamy" - Joachim Brudziński na konferencji prasowej w Szczecinie (niem.: Stettin) (27.05.2014)
 2. "Z materiałów, które są w posiadaniu PiS, wynika, że podczas wyborów mogły być fałszerstwa, by zmienić wynik na rzecz Platformy. Była też silna presja na władze lokalne. Mówiono: jeśli wasza gmina przegra, nie dostanie pieniędzy" - Witold Waszczykowski w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad" na antenie RMF FM (03.06.2014)
 3. "Jak ja widzę tych łotrów z Platformy i PSL-u na co dzień, to ja nie tylko wierzę - ja po prostu po oczach widzę [ że sfałszowali wybory do Europarlamentu ]" - Adam Hofman w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad" na antenie RMF FM (10.06.2014)
 4. "Chcę jasno powiedzieć, że ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki uważamy za nieprawdziwe, nierzetelne, żeby po prostu nie użyć słowa sfałszowane" - Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Katowicach (23.11.2014)
 5. "Mamy cały zespół dowodów związanych z tym zamieszaniem, co mogło prowadzić do wypaczenia wyników wyborów, choć zdaje się, że ta operacja miała inny cel. Przyjdzie też moment, gdy pokażemy całkiem bezpośrednie dowody na fałszerstwa" - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński w wywiadzie dla "Faktu" (28.11.2014)
 6. "Nigdy nie było takiej skali nieprawidłowości i fałszerstw, jak podczas tych wyborów. Gdyby nie skala tych fałszerstw, wynik PiS byłby inny. [...] [ Mężowie zaufania ] Nie sprawdzili się" - Joachim Brudziński w programie "Kropka nad i" na antenie TVN 24 (03.12.2014)
 7. "Prawo i Sprawiedliwość podważa przede wszystkim wyniki wyborów do sejmików, gdzie skala nieważnych głosów jest największa. [...] Przykładów ingerencji w nieszczelny system informatyczny czy rozbieżności w protokołach i podawanych wynikach opinia publiczna poznała jednak dużo więcej. Stwierdzenie prezydenta Komorowskiego, że nie ma zgody na podważanie wyników wyborów, przy tak dużej liczbie symptomów, jest bulwersujące. Dobrze pamiętam taką retorykę. Zbliżamy się do 13 grudnia i ona mi się dobrze nie kojarzy" - Anna Fotyga w wywiadzie dla "Polska. The Times" (05.12.2014)
 8. "Bezczelnie, siłowo przepchnięto te wyniki, utrzymano władzę, ale ogromnym kosztem. [...] Z naszych analiz wynika, że do fałszerstw dochodziło w 10 proc. komisji" - Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "W sieci" (29.12.2014)
 9. "Wybory są w Polsce fałszowane. Jako obywatel twierdzę tak od dawna. [...] Można sądzić, że wydarzenia z 10 kwietnia były ukartowane, więc władza będzie się później bronić wszelkimi sposobami - a jednym z nich jest fałszowanie wyborów" - Janusz Rewiński w rozmowie z portalem onet.pl (20.02.2015)
 10. "Do kontroli wyborów potrzebujemy armii ludzi, bo staną naprzeciwko zorganizowanej grupy przestępczej fałszerzy wyborów" - Ewa Stankiewicz na konferencji "Powstań, Polsko!" w Częstochowie (22.02.2015)
 11. "Bo jak zwrócili uwagę publicyści, "Prawdziwa prezydent", jak mówi hasło wyborcze kandydatki Koalicji Obywatelskiej, promuje swoje nieprawdziwe nazwisko. Na potrzeby kampanii Małgorzata Kidawa-Błońska odcięła połowę swojego nazwiska" - w materiale perfekcyjnie odnowionych dzięki dobrej zmianie "Wiadomości" TVP (29.02.2020)
 12. "To trochę pokazuje taką płytkość kampanii, na potrzeby bieżące można dowolnie sobie żonglować słownictwem" - niezależny i niepokorny publicysta tygodnika "Sieci" Jakub Maciejewski w "Wiadomościach" TVP (29.02.2020)

Patrz też

Linki zewnętrzne