Pakiet demokratyczny

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Geneza pakietu

10.10.2010 - Prawo i Sprawiedliwość przedstawia "pakiet demokratyczny", który ułatwiałby pracę opozycji w Sejmie i "niwelowałby sytuacje patologiczne", ponieważ "prawa opozycjilekceważone".

W lutym 2014 Sejm odrzucił zgłoszony przez PiS projekt zmian w regulaminie Sejmu dający więcej uprawnień opozycji parlamentarnej, m.in. zwiększający jej wpływ na kształtowanie porządku obrad izby. W lipcu PiS ponownie złożył projekt do laski marszałkowskiej.

07.12.2015 - Pakiet demokratyczny ponownie pojawia się w Sejmie, gdy PiS jest partią rządzącą a nie opozycją. Kluby będą musiały zadeklarować poparcie dla rządu lub jego brak. Kluby opozycyjne będą m.in. miały raz w miesiącu prawo zadawania pytań premierowi i ministrom. W uzasadnieniu napisano m.in., że chodzi o "zwiększenie praw opozycji parlamentarnej zgodnie z dobrymi wzorcami państw europejskich o długiej tradycji demokratycznej".

Składniki i sposób przyrządzenia

Mimo oporu opozycji, wiodąca siła przewodnia w parlamencie poszerza ofertę skierowaną do Narodu i wprowadza kolejne elementy pakietu demokratycznego. Wymieniamy najważniejsze osiągnięcia w demokratyzacji Wolski oraz jej instytucji:

Zachęta dla podejmowania inicjatyw obywatelskich


24.03.2016 - minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński przedstawili założenia ustawy antyterrorystycznej

Do podstawowych założeń ustawy należy umożliwienie służbom:

Porządkowanie i czyszczenie tego, co złe i haniebne

Odpolitycznienie urzędów i wprowadzenie fachowców

15.12.2015 - "My też mamy trójpodział władzy, ale Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem, lecz ciałem politycznym" - Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych

15.12.2015 - Szefowie agencji rolnych, inspekcji i KRUS będą powoływani przez premiera na wniosek ministra rolnictwa, a nie jak dotychczas w drodze konkursu - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. W pierwszych dniach rządów PiS zostali zdymisjonowali: prezes ARR, ARiMR, KRUS oraz ANR. Nowi szefowie tych instytucji mają pełnić obowiązki do czasu powołania prezesa.

Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zawiera następujące zmiany:

16.12.2015 - W projekcie zmiany ustawy o TK napisano, że jego celem jest "dopasowanie rozwiązań prawnych do zamierzeń programowych większości parlamentarnej"

17.12.2015 - Istotę zmian w ustawie o służbie cywilnej zaprezentował poseł Artur Górski:

21.12.2015 - Ekspert ds. kontroli leków w Ministerstwie Zdrowia sam jest udziałowcem firmy handlującej wyrobami farmaceutycznymi.

Zwiększenie praw opozycji parlamentarnej

 1. 16.12.2015 - Marszałek Marek Kuchciński nałożył na polityka PO karę finansową w wysokości 2,5 tys. za przekroczenie czasu wystąpienia na mównicy sejmowej.
 2. 21.12.2015 - Posiedzenie Komisji Ustawodawczej dot. nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS:
 3. 28.01.2016 - W Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka podczas prac nad projektem nowej ustawy o prokuraturze autorstwa PiS konsekwentnie odrzucano poprawki opozycji. Podczas głosowania za poprawką nr 23, oprócz polityków PO, niespodziewanie zagłosowali posłowie PiS - Małgorzata Wasserman i Marek Ast.

Dobre zmiany w procesie legislacyjnym

Projekty poselskie.png

18.12.2015 - Rząd PiS notorycznie stosuje "szybką ścieżkę poselską", co umożliwia wprowadzanie projektów pod głosowanie bez konsultacji społecznych i opiniowania niezależnych instytucji.


14.01.2016 - Decyzją marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego dziennikarze nie mają dostępu do sejmowych kuluarów, co argumentowano "względami bezpieczeństwa". Kuluary Sejmu zamknięto dla prasy po raz pierwszy od 2007 roku, wówczas była to decyzja marszałka Ludwika Dorna

15.01.2016 - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o policji (tzw. ustawę inwigilacyjną):


Naprawa popsutego Trybunału Konstytucyjnego

17.12.2015 - "Zgłoszony projekt zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nadaje się, naszym zdaniem, do odrzucenia w całości" - Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia":

21.12.2015 - "Mamy kryzys konstytucyjny i trzeba go szybko rozwiązać. Wysłuchanie publiczne nie będzie temu służyć" - Arkadiusz Mularczyk o nowelizacji ustawy o TK

22.12.2015 - Ustawa "naprawiająca" Trybunał Konstytucyjny:

23.12.2015 - "Prosimy prezydenta, żeby rozważył wystąpienie do TK o zbadanie zgodności z konstytucją tej nowelizacji przed jej podpisaniem" - zgłosiło prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. KRS zaznaczyła, że pierwotny poselski projekt nowelizacji diametralnie różnił się od procedowanego następnie przez Sejm, co "może skutkować wadliwością całego procesu legislacyjnego".

24.12.2015 - "To z uwagi na poważną ocenę kryzysu wokół Trybunał Konstytucyjnego zdecydowaliśmy się na nadzwyczajne, szybkie działania [...] Byśmy szybko rozwiązali to, co jest zadane, by Polacy w świąteczny czas nie musieli się już martwić o stabilność prawa w związku z Trybunałem Konstytucyjnym, bo za sprawą państwa decyzji, to prawo będzie stabilne" - minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro do senatorów o nowelizacji ustawy o TK

26.12.2015 - "Ja nie twierdzę, że tak by było, ale mogłoby się tak zdarzyć. Załóżmy, że wszystkie projekty prospołeczne uchwalane przez parlament [...] które mają pomóc polskim instytucjom, polskim firmom czy polskim rodzinom, te różnego rodzaju lobby, które dzisiaj tak bardzo walczą o utrzymanie własnych przywilejów, zaskarżają do Trybunału" - premier Beata Szydło o potrzebie zmiany TK

13.01.2016 - Komisja Europejska zdecydowała o przeprowadzeniu wstępnej oceny sytuacji wokół zmian w Trybunale Konstytucyjnym w ramach unijnej procedury państwa prawa. Jest to pierwszy taki przypadek w historii UE.


Jedynie słuszne zdanie polityków partii rządzącej przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego

KONSTYTUCJA z dnia 2 kwietnia 1997 r.
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art. 173.
 Sądy i Trybunaływładzą odrębną i niezależną od innych władz.
Art. 178.
 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzęduniezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Art. 188.
 Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

Art. 189.
 Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Art. 190.
 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
 2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188
  podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.


Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył grudniową nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS, na czas jej badania wyłączając zaskarżone przepisy


09.03.2016 - Trybunał Konstytucyjny uznał większość zapisów nowelizacji ustawy o TK za niekonstytucyjne:

Trybunał uznał, że Sejm naruszył zasady legislacji, m.in. tempem pracy przy noweli i nieopiniowaniem projektu przez właściwe organy Zdania odrębne do wyroku złożyli wybrani przez PiS sędziowie TK Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski.


Jedynie słuszne zdanie polityków partii rządzącej po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

Art. 2. 
 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe.
Art. 3. 
 Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.

Inne, godne uwagi działania

19.02.2016 - W Senacie odrzucone zostały poprawki opozycji, które zwiększały budżet Trybunału Konstytucyjnego o ok. 1,6 mln , m.in. na wynagrodzenia sędziów w stanie spoczynku, a także budżet Rzecznika Praw Obywatelskich o ok. 3,3 mln .

Patrz też