Polityczne i medialne karły

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Polityczne i medialne karły - nowoczesny związek frazeologiczny z repozytorium nowomowy, określający te wszystkie podłe i zdradzieckie indywidua, które nie popierały prezydenta i jego polityki, a nawet ośmielały się go krytykować lub z niego kpić, bezczelnie udając jednocześnie autorytety.

Wyrażenie P. m. k. jest antonimem innego niebywale użytecznego elementu nowoczesnej nowomowy - zwrotu "Prawi Polacy".

Geneza

Karły A.D. 1945

Wyrażenie P. m. k. niewątpliwie ma swoje korzenie w propagandowym haśle z okresu wczesnej PRL, otwierającym oszczy ówczesnego społeczeństwa na reakcyjną i wrogą działalność Armii Krajowej, która podniosła rękę na podstawy władzy ludowej.

To historyczne hasło po raz pierwszy użyte zostało wobec żołnierzy Armii Krajowej na opublikowanym w 1945 roku plakacie zatytułowanym "Olbrzym i zapluty karzeł reakcji", autorstwa jednego z najwybitniejszych prekursorów obowiązującego obecnie nurtu patriotycznej sztuki PiSjanistycznej, Włodzimierza Zakrzewskiego.

Oprócz rzucającej się w oszczy wspólnoty semantycznej tych dwóch wyrażeń, każdy rozsądnie myślący Wolak i patriota z łatwością znajdzie kolejne oczywiście oczywiste analogie pomiędzy nimi oraz okolicznościami i sposobami ich publikacji:

 1. Zarówno "Zaplute karły reakcji" (żołnierze AK), jak i "Polityczne i medialne karły", wystąpili przeciwko jedynie słusznemu programowi jedynie słusznej partii (1945 - PPR, 2010 - PiS)
 2. Zarówno Z. k. r., jak i P. m. k. stanowią w Narodzie znikomą mniejszość, co w szczególności dotyczy tych ostatnich: 18 osób wśród około 38 milionów Wolaków stanowi zaledwie 0,000047 % populacji
 3. Podobnie jak działania reakcyjnej AK wobec jedynie słusznej władzy ludowej, haniebne akcje P. m. k. wymierzone w jedynie słuszną filozofię PiSjanizmu, z góry skazane są na niepowodzenie
 4. Oba wyrażenia miały swoje źródło w spontanicznych reakcjach społeczeństwa i były wyrazem powszechnego i jedynie słusznego oburzenia społecznego na wywrotowe działania sterowanych przez odwetowców z Bonn wrogów ludu (1945) oraz manipulowanych przez agentów KGB i BND wrogów narodu (2010)
 5. Oba wyrażenia opublikowane zostały w wykorzystaniem ulicznych środków przekazu - plakatu (1945) oraz druku ulotnego (2010), choć w zupełnie różnych warunkach: w roku 1945 siły postępu miały do dyspozycji działające oficjalnie drukarnie, zaś w roku 2010 działający w podziemiu Ruch Oporu, w obawie przed brutalnymi represjami okupantów, zmuszony był drukować swoje ulotki w pełnej konspiracji, co zresztą musiało znaleźć swoje odbicie w ich - charakterystycznej dla wydawnictw podziemnych - jakości (druk czarno-biały, niezbyt precyzyjny fotoskład, odręczne dopiski na ulotce)
 6. Choć w obecnej sytuacji zniewolenia Wolski i jej okupacji przez najemników Unii Europejskiej pozornie nie wydaje się to oczywiste, to jednakowoż absolutnie pewne jest, że po odzyskaniu Ojczyzny przez patriotów z Ruchu Oporu, dojdzie do przykładnego, a więc srogiego (choć z pewnością sprawiedliwego) ukarania wszystkich przedstawicieli przestępczej szajki politycznych i medialnych karłów. W szczególności Wolacy z pewnością liczyć mogą na przeprowadzenie przy podniesionej kurtynie uczciwego "Procesu osiemnastu"

Funkcje i zastosowania wyrażenia

Zasadnicza funkcja wyrażenia P. m. k. jest w sposób oczywiście oczywisty analogiczna do funkcji hasła z 1945 roku i polega na wskazaniu patriotycznie zorientowanej miażdżącej większości społeczeństwa tych sił i środowisk, które czynnie, przy pomocy haniebnych metod, przeciwstawiają się jedynie słusznej polityce sił wolności i postępu.

W latach 1945 - 1955, prawdziwy postęp reprezentowany był przez PPR, a następnie (po jej zjednoczeniu z PPS) przez PZPR, zaś w roku 2010 wszystkie postępowe siły skupione są w szeregach Prawa i Sprawiedliwości - partii śmiało kontynuującej wielkie dzieło i szczytne ideały PZPR, przejawiające się w szczególności w błyskotliwie zdefiniowanej już przez towarzysza Lenina zasadzie egalitaryzmu socjalistycznego, występującego obecnie pod kryptonimem państwa solidarnego.

Zwrot P. m. k. znajduje również szerokie zastosowanie jako jedno z głównych narzędzi jednoczenia społeczeństwa i zasypywania głębokich podziałów, jakie w ramach dezintegrowania Narodu Wolskiego usiłują stworzyć liberałowie z przestępczej Platformy Obywatelskiej.

Powszechnie wiadomo bowiem, że dla przezwyciężenia uporczywie podsycanych przez wrogów narodu z przestępczej Platformy Obywatelskiej podziałów i przywrócenia wspólnoty narodowej Wolaków oraz ich integracji wokół ideałów IV RP, niezbędne jest przede wszystkim precyzyjne i jednoznaczne wskazanie linii tych podziałów oraz tych grup społecznych, które dla zasypania podziałów muszą zostać bezwzględnie nawrócone lub wyeliminowane.

Aktualna lista politycznych i medialnych karłów

Realizując pomimo zagrożeń swą historyczną misję dokumentowania najbardziej jaskrawych przykładów zdrady narodowej oraz utrwalania w świadomości Narodu nazwisk najgroźniejszych jego wrogów, Dyrekcja Muzeum IV RP postanowiła opublikować pełną listę politycznych i medialnych karłów, całkowicie zgodną z oficjalnym materiałem zawartym w źródłowej ulotce.

Poniższy wykaz umieszczono również w charakterze przestrogi dla tych wszystkich wrogów lub zmanipulowanych przez wrogów obywateli, którzy chcieliby podnieść rekę1) na którekolwiek z pryncypiów PiSjanizmu, a w szczególności na prezesa-premiera Jarosława Kaczyńskiego. Osoby takie mogą być pewne, że każdy ich haniebny uczynek zostanie udokumentowany, a nazwisko po wsze czasy zapisane w zbiorowej pamięci Narodu i na zawsze okryte hańbą.

Jednocześnie Dyrekcja Muzeum wyraża graniczące z pewnością przekonanie, że zaprezentowana poniżej lista wraz z pozostałą treścią eksponatu, już niebawem wykorzystana zostanie jako porażający materiał dowodowy w nieuniknionym po powrocie do władzy sił wolności i postępu "Procesie osiemnastu".

Lista nazwisk politycznych i medialnych karłów udających autorytety

 1. Bronisław Komorowski
 2. Stefan Niesiołowski
 3. Julia Pitera
 4. Janusz Palikot
 5. Joanna Senyszyn
 6. Radosław Sikorski
 7. Donald Tusk
 8. Lech Wałęsa
 9. Michał Figurski
 10. Kazimierz Kutz
 11. Małgorzata Środa
 12. Piotr Tymochowicz
 13. Magdalena Kicińska
 14. Katarzyna Kolenda-Zaleska (rzekomo ma 178 cm wzrostu)
 15. Tomasz Lis
 16. Mikołaj Lizut
 17. Grzegorz Miecugow
 18. Piotr Najsztub
 19. Andrzej Stankiewicz
 20. Dominika Wielowieyska
 21. Jacek Żakowski

Polityczne i medialne karły przyznają sobie nagrody Grand Press 2017

W dniu 13.12.2017 r. wroga wszystkiemu co wolskie sitwa politycznych i medialnych karłów przyznała nagrody Grand Press 2017 kompletnie i z premedytacją ingorując twórczy i jedynie słuszny patriotyczno-narodowy dorobek dziennikarski niegramotnych niepokornych, dobrze zmienionych dziennikarzy i patriotyczno-narodowych mediów:

Dziennikarstwo śledcze: "Śmierć w komisariacie" niejakiego Wojciecha Bojanowskiego ("Superwizjer" TVN24) odkrywający prawdę o śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka

Przypisy

1) 

Patrz też