Popaprańcy

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Opis pojęcia

Przemowa Romana na kongresie LPR

Popaprańcy - funkcjonujące w nowomowie określenie posłów i działaczy LiD oraz innych partii lewicowych. Zwrot ten został brawurowo przywrócony do powszechnego użytku przez Romana Giertycha w przemówieniu na kongresie LPR:

Geneza

Po raz pierwszy wyrażenie to zostało użyte przez osławionego arcyzdrajcę narodu wolskiego, cynicznego wroga narodu, TW "Bolka" (pseudonim operacyjny: "Lech Wałęsa").

Komentując domniemaną nieudaną próbę zamachu stanu 4 czerwca 1992 r., przygotowywanego przez braci Kaczyńskich Zjawisko biologiczne do spółki z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych Antonim Macierewiczem, który skrycie wprowadził stan najwyższej gotowości bojowej w podległej ministerstwu Nadwiślańskiej Jednostce Wojskowej oraz podjął przygotowania do internowania polityków nieprzychylnych rządowi Jana Olszewskiego, TW "Bolek" (pseudonim operacyjny: "Wałęsa"), w dniu 09.10.2006 stwierdził między innymi:

Przytoczona fraza jest w sposób niesłychanie oczywisty kłamliwa i głęboko krzywdząca zarówno dla Ojców Narodu, jak i Macierewicza, którzy znani są przecież na całym świecie z bezgranicznego umiłowania prawdziwej demokracji i konsekwentnego zwalczania jakichkolwiek przypadków niedemokratycznego, czy też pozaprawnego działania jakichkolwiek służb lub środowisk. Dlatego też termin "popaprańcy" z zaproponowanymi przez TW "Bolka" (pseudonim operacyjny: "Lech Wałęsa") konotacjami, spotkał się z głęboką krytyką i oburzeniem wszystkich prawdziwych Wolaków, co zaskutkowało faktycznym bojkotem tego wyrażenia.

Dopiero użycie terminu we właściwym historycznie kontekście, a więc odniesienie go do określonych sił poskomunistycznych, dało wyrażeniu odpowiednią konotację, która natychmiast zaakceptowana została z entuzjazmem przez wszystkich tych Wolaków, którym na sercu leży dobro umęczonej Ojczyzny i powodzenie procesu budowy IV RP.

W rezultacie takiego rozwoju sytuacji, wyrażenie "poparańcy" w trybie natychmiastowym włączone zostało do tezaurusa nowomowy, wchodząc do powszechnego użycia w kręgach związanych z siłami postępu i odnowy.

Reakcje

Reakcja zgromadzonych na kongresie działaczy LPR była entuzjastyczna - słowa Romana zostały przywitane gromkimi oklaskami.

Natomiast sami zainteresowani, czyli przedstawiciele Lewicy i Demokratów, zareagowali zupełnie zgoła inaczej, prezentując charakterystyczną dla siebie histeryczną demagogię i groźby:

Nowy zakres znaczeniowy

W obliczu bezpośredniego zagrożenia bytu biologicznego Narodu Wolskiego, do którego doszło w efekcie stosowania przez reżim okupacyjny zasady jego systematycznego likwidowania, zaistniała pilna potrzeba, a nawet koniczność dziejowa nadania zwrotowi "popaprańcy" nowego zakresu znaczeniowego, który pozwoliłby na przekazanie cynicznie zmanipulowanemu społeczeństwu pełnej prawdy o przestępczych rządach liberałów i ich zdradzieckich powiązaniach.

Brawurowo dokonał tego w dniu 28.03.2012 jeden z najwybitniejszych bojowników Ruchu Oporu i bez wątpienia jeden z największych myślicieli współczesności, Joachim Brudziński, który na antenie TVN 24 błyskotliwie oznajmił:

Rewitalizacja wyrażenia

Patrz też