Poprawność polityczna w najgorszym tego słowa znaczeniu

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Poprawność polityczna w najgorszym tego słowa znaczeniu (P.p.w.n.t.s.z) - wyjątkowo użyteczny termin nowomowy, wprowadzony do jej przebogatego tezaurusa dnia 09.02.2012 przez dwie wybitne posłanki Ruchu Oporu - Annę "Wyrocznię" Sobecką i Jolantę "Narzeczoną" Szczypińską - w liście protestacyjnym przeciw zakazowi noszenia przez umundurowanych pracowników PLL "LOT" w widocznym miejscu biżuterii obrazującej symbole religijne:

Analiza znaczeniowa wyrażenia p.p.w.n.t.s.z w świetle intencji protestu

Ponieważ 95 % społeczeństwa jest uznawane przez obie posłanki za katolików, a brakujące 5 % jest zastraszone przez ateistów i heretyków, jest oczywistą oczywistością, że jedynym symbolem religijnym zasługującym na obronę i na noszenie na umundurowaniu, bez względu na jedynie słuszne wyznanie, jakiekolwiek inne wyznanie lub jego deklarowany brak, jest krzyż. Ponadto umundurowanie jest przestrzenią publiczną i jako takie podlega wyżej wymienionej uchwale Senatu RP. W tym kontekście p.p.w.n.t.s.z jest zamachem na podstawowe wolności obywatelskie IV RP. Cnd.

Próba egzegezy semantycznej

Według wykształciuchów pojęcie poprawności politycznej jest, z samej swej istoty, neutralne aksjologicznie, co sugerowałoby, że nie można przypisywać mu dobrych ani złych, o najgorszych nie wspominając, znaczeń. Ten pożałowania godny pogląd symbolizuje zakłamanie łże-elit restaurowanej III RP, które usiłują wmówić Prawym Wolakom, że krzyż nie jest poprawny politycznie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Biorąc pod uwagę doniosłe osiągnięcia Ruchu Oporu w definiowaniu nowoznaczenia słów i wyrażeń, takich jak: kontekst i prawda kontekstowa, pogląd ten jest oczywiście oczywiście błędny. Cnd.

Inne umundurowania, które wyczerpują znamiona p.p.w.n.t.s.z

Patrz też

Linki zewnętrzne