Prezydent.pl cytuje

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
W związku z tragiczną śmiercią Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej polskiej delegacji na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10.04.2010, edycja eksponatu została zablokowana, a jego treść odpowiada stanowi na dzień 09.04.2010


Wprowadzenie

Wczesną jesienią 2009 roku, w obliczu nasilających się represji okupantów wobec ogólnonarodowej większości patriotycznie zorientowanych obywateli i wobec wzrastającego zagrożenia bytu narodowego Wolski, potrzebą chwili stało się udoskonalenie środków i kanałów przekazu niezmanipulowanej informacji o prawdziwych "dokonaniach" okupantów oraz niezafałszowanej prawdy o otaczającym Wolskę wrogim świecie.

Jednym z działań składających się na błyskotliwą odpowiedź Ruchu Oporu na to patriotyczne zapotrzebowanie, było opracowanie i opublikowanie zupełnie nowego designu (wym. "dizajnu") strony internetowej prezydent.pl, kluczowego bastionu oporu społecznego ogólnonarodowej większości patriotycznej wobec przestępczego reżimu okupacyjnego.

Wśród wielu nowoczesnych i niebywale wyrafinowanych elementów, stanowiących niewątpliwie niesłychanie ogromne osiągnięcie niepodległościowej myśli i technologii informatycznej, w projekcie strony pojawiła się nowatorska na skalę światową sekcja "Cytaty Dnia", mająca w założeniu służyć nieskrępowanemu wszechobecną okupacyjną cenzurą przekazowi w syntetycznej formie skondensowanych porcji niezbędnej patriotycznej informacji tym wszystkim, dla których wolność Ojczyzny i przyszły byt biologiczny Narodu Wolskiegowartością najwyższą.


Zasadnicze funkcje "Cytatów Dnia"

Omawiana sekcja strony prezydent.pl jest podstawowym kanałem przekazywania społeczeństwu najistotniejszych informacji i pełni niebywale istotne funkcje, które w sensie ogólnym sprowadzają się do propagowania czystej prawdy. Do funkcji tych zaliczyć należy przede wszystkim:

 1. Systematyczne wskazywanie społeczeństwu i demaskowanie najważniejszych wrogów wewnętrznych, w szczególności Platformy Obywatelskiej, Donaldu Tusku, Radosławu Sikorsku i Bronisławu Komorowsku
 2. Systematyczne wskazywanie społeczeństwu i demaskowanie najważniejszych wrogów zewnętrznych, w szczególności Rosji, Niemiec, Białorusi i Kataru
 3. Uświadamianie społeczeństwu bezmiaru bezczelnych przestępstw i manipulacji oraz ogromu krzywd wyrządzonych Wolsce i IV RP przez wrogów wewnętrznych
 4. Uświadamianie społeczeństwu bezmiaru bezczelnych przestępstw i manipulacji oraz ogromu krzywd wyrządzonych Wolsce i IV RP przez wrogów zewnętrznych
 5. Odważne piętnowanie postaw szkodliwych dla IV RP
 6. Konsekwentne propagowanie właściwych postaw demonstrowanych przez najwybitniejszych patriotów i cenionych odnowicieli
 7. Pielęgnowanie tradycji narodowej poprzez przypominanie o najważniejszych rocznicach patriotycznych
 8. Niespotykanie kompetentne komentowanie bieżących wydarzeń, w szczególności ilustrujących niekompetencję oraz antywolski charakter działań okupantów

Źródła "Cytatów Dnia"

Oczywiście oczywiste jest, że znakomita większość publikowanych cytatów, to genialne myśli samego prezydenta, które pochodzą z jego wystąpień oralnych lub pisemnych.

Pewna część cytatów pochodzi jednakowoż z wypowiedzi najwierniejszych druhów i współpracowników Lecha Kaczyńskiego. Fakt ten jest w znacznym stopniu efektem niebywałej wprost prawdomówności, uczciwości oraz wrażliwości prezydenta na kłamstwa, manipulacje, a także krzywdę Wolski i jej obywateli, która powoduje, że w okolicznościach silnego oburzenia na okupantów i innych wewnętrznych i zewnętrznych wrogów narodu, nie jest on w stanie wyksztusić z siebie ani słowa, powierzając odpowiedzialną misję komentowania ponurej okupacyjnej rzeczywistości i otwierania Wolakom oszczu swym wysokokompetentnym podwładnym.

Doskonalenie "Cytatów Dnia"

Perfekcyjne doskonalenie "Cytatu Dnia" - etap I
Perfekcyjne doskonalenie "Cytatu Dnia" - etap II

W związku z obserwowanymi faktami notorycznego manipulowania treścią wystąpień prezydenta i innych najwybitniejszych członków Ruchu Oporu, bardzo istotne jest przekazywanie określonych informacji w formie uniemożliwiającej ich zafałszowanie.

Z drugiej strony, systematycznie manipulowane i okłamywane społeczeństwo nie zawsze jest w stanie właściwie ocenić tak zwaną obiektywną rzeczywistość, która dla zachowania jasności przekazu i zapewnienia dotarcia do obywateli jedynie słusznego jej obrazu, powinna, a nawet musi być poprawiana.

Patriotyczną konieczność doskonalenia rzeczywistości przy wprowadzeniu i utrwalaniu w Wolsce prawdziwej demokracji PiSjanistycznej, niesłychanie precyzyjnie uzasadnił już przed laty sam prezydent, który w dniu 31.08.2007 w wywiadzie dla głównego wydania "Wiadomości" TVP prostolinijnie oświadczył:

Oczywiście oczywiste jest, że jako jeden z elementów rzeczywistości, również Cytaty Dnia muszą podlegać odpowiedniej obróbce i doskonaleniu.

Przykładem takich jedynie i głęboko słusznych poprawek wnoszonych w myśl powyższej zasady do prezentowanych cytatów, jest ewolucja jednej z niebywale wartościowych wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta:

Wielki Tezaurus "Cytatów Dnia"

Niewątpliwie w niedalekiej przyszłości, po praktycznie przesądzonej już reelekcji Lecha Kaczyńskiego na drugą kadencję w Pałacu Prezydenckim oraz równie pewnym miażdżącym zwycięstwie Ruchu Oporu w wyborach parlamentarnych w 2011 roku, pełny zestaw "Cytatów Dnia" z pierwszej kadencji prezydenta zostanie opublikowany w wielomilionowych nakładach we wszystkich najważniejszych języka świata.

Realizując swe statutowe powinności, Muzeum IV RP postanowiło wypełnić tymczasową lukę i udostępnić społeczeństwu w pełnym brzmieniu oficjalny zestaw cytatów z sekcji "Cytaty Dnia" na stronie internetowej prezydent.pl, zobowiązując się jednocześnie do jego systematycznego uzupełniania w miarę pojawiania się kolejnych cytatów.

 1. 25.09.2009 - "Pewne sprawy trzeba wyjaśnić" - Lech Kaczyński w rozmowie z Barackiem Obamą
 2. 26.09.2009 - "To jedna z najbardziej chlubnych kart w najnowszej historii Polski" - Prezydent o Polskim Państwie Podziemnym
 3. 28.09.2009 - "Zadanie budowy sprawnego, silnego państwa stoi przed nami" - Prezydent w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego
 4. 29.09.2009 - "Zdrowie i edukacja to dwie podstawowe wartości" - Prezydent podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Medycznego
 5. 30.09.2009 - "Najwyższym celem naszych zmagań było odzyskanie niepodległości" - z "Testamentu żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego"
 6. 02.10.2009 - "Ta sprawa mówi o jakości życia publicznego w Polsce" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta) o tak zwanej aferze hazardowej
 7. 03.10.2009 - "PO to już nie partia trzech tenorów, ale tercet egzotyczny" - prezydencki minister Paweł Wypych (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta)
 8. 05.10.2009 - "Komisje śledcze są po to, by oceniać aktualne władze" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta)
 9. 07.10.2009 - "Czyżby ta afera sięgała głębiej niż nam się dzisiaj wydaje?" - prezydencki minister Andrzej Duda (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta)
 10. 09.10.2009 - "Premier zmienił język debaty z »make love« na »make war«" - prezydencki minister Paweł Wypych (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta)
 11. 10.10.2009 - "To jest sprawa kryminalna, a nie wojna polityczna" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta), o materiałach CBA dotyczących stoczni
 12. 12.10.2009 - "Polska jest i będzie państwem suwerennym" - Prezydent w przemówieniu przed podpisaniem Traktatu Lizbońskiego
 13. 14.10.2009 - "Procedury zostały złamane i mamy burzę" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta), o odwołaniu szefa CBA Mariusza Kamińskiego
 14. 15.10.2009 - "Siła mediów w Polsce na szczęście jest duża" - prezydencki minister Paweł Wypych (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta)
 15. 16.10.2009 - "Trybunał uznał, że te rozwiązania były katastrofalne" - prezydencki minister Andrzej Duda (w zastępstwie chorego na grypę prezydenta), o wyroku w sprawie nowelizacji ustawy o ruchu drogowym
 16. 17.10.2009 - "Musi w Polsce starczyć odwagi, by wszystko do końca wyjaśnić" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta), o tzw. aferze stoczniowej
 17. 18.10.2009 - "Z ofiary i odwagi ks. Jerzego wyrastają korzenie polskiej wolności" - Prezydent w liście do uczestników uroczystości we Włocławku
 18. 19.10.2009 - "To upadek demokracji w Polsce" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta), o podsłuchiwaniu dziennikarzy przez ABW
 19. 21.10.2009 - "Minister dalej jest ministrem. Powstaje pytanie dlaczego?..." - prezydent o ministrze Skarbu
 20. 24.10.2009 - "Należał do elitarnego grona niezależnych i rzetelnych dziennikarzy" - Prezydent o śp. Macieju Rybińskim
 21. 26.10.2009 - "Powtórzę po raz kolejny: awanse poziome są potrzebne" - Prezydent podczas wręczania aktów powołania sędziom
 22. 28.10.2009 - "Polska popiera integralność terytorialną Gruzji" - Lech Kaczyński po spotkaniu z Mikheilem Saakashvilim
 23. 29.10.2009 - "Podoba mi się pomysł zwalczania patologii" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, o planach ustawy zakazującej hazardu (w zastępstwie prezydenta, któremu przez gardło nie mogłaby przejść jakakolwiek pochwała dla jakiegokolwiek pomysłu PO)
 24. 04.11.2009 - "Potrzebna nam jest poważna dyskusja na temat reformy emerytalnej" - prezydencki minister Paweł Wypych w "Sygnałach Dnia" (w zastępstwie prezydenta zajętego prostowaniem zakłamanych doniesień wrogich mediów jakoby Lech Kaczyński miał związki z branżą hazardową)
 25. 07.11.2009 - "To projekt czysto polityczny, a nie ekonomiczny" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym gniewem prezydenta), o gazociągu północnym
 26. 08.11.2009 - "Należymy do narodów, które stworzyły coś nowego w historii" - Prezydent do mieszkańców Nowego Targu
 27. 09.11.2009 - "Mam nadzieję, że uda się uniknąć podniesienia podatków" - Prezydent podczas wykładu w Nowym Sączu
 28. 10.11.2009 - "Nie da się unowocześniać państwa bez aktywności władz" - Prezydent w artykule prasowym
 29. 11.11.2009 - "Po 20 latach III Rzeczpospolitej musimy budować nowy patriotyzm" - Prezydent w przemówieniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza
 30. 13.11.2009 - "Samorządy mają coraz większy wpływ na poziom życia Polaków" - Prezydent w liście do uczestników konferencji na Politechnice Warszawskiej
 31. 17.11.2009 - "Korupcja psuje instytucje, ale psuje także społeczeństwo" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak na konferencji poświęconej korupcji (w zastępstwie "poprzeziębianego" prezydenta)
 32. 18.11.2009 - "Powinniśmy oczekiwać od rządu pełnej, przejrzystej informacji" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, o braku szczepionek na A/H1N1 (w zastępstwie w dalszym ciągu "poprzeziębianego" i w dodatku oburzonego prezydenta)
 33. 19.11.2009 - "Liczę, że parlament przychylnie spojrzy na ten projekt" - minister Duda o projekcie nowej ustawy Prezydenta RP (w zastępstwie rekonwalescentującego się prezydenta
 34. 21.11.2009 - "Jak zobaczę spisany projekt, to uwierzę" - Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, o proponowanych przez premiera zmianach w Konstytucji RP (w zastępstwie oburzonego prezydenta)
 35. 23.11.2009 - "Nie robi się zmian w konstytucji w postaci telewizyjnego show" - minister Wypych o proponowanych przez premiera zmianach w Konstytucji RP (w zastępstwie dotkniętego do żywego prezydenta)
 36. 24.11.2009 - "Bez stabilnych źródeł finansowania nie będzie żadnej misji" - Władysław Stasiak podczas debaty "Czy misja TVP jest zagrożona" (w zastępstwie oburzonego prezydenta)
 37. 27.11.2009 - "Prezydent jest otwarty na współpracę ws. ograniczania patologii" - Władysław Stasiak na konferencji prasowej (w zastępstwie oburzonego rozmiarami patologii prezydenta)
 38. 01.12.2009 - "Kapitalizm kapitalnie pasuje do polskiego charakteru narodowego" - Prezydent do polskich pracodawców
 39. 04.12.2009 - "To poszukiwanie tematów, które odwrócą uwagę od budżetu" - Paweł Wypych o pomysłach PO (w zastępstwie znowu przeziębionego prezydenta)
 40. 10.12.2009 - "Ze zdziwieniem patrzymy na to, co dzieje się w komisji hazardowej" - Władysław Stasiak (w zastępstwie porażonego jedynie słusznym oburzeniem prezydenta)
 41. 12.12.2009 - "Stan wojenny to był zamach przeciwko narodowi polskiemu" - Prezydent Lech Kaczyński
 42. 14.12.2009 - "Szacunek dla wywalczonej wolności wymaga pamięci o jej źródłach" - List (ciągle chorującego) prezydenta na odsłonięciu Pomnika Ofiar Komunizmu
 43. 15.12.2009 - "Siłą prezydenta jest to, że ma pomysł na Polskę" - Minister Władysław Stasiak
 44. 16.12.2009 - "Poświęcenie górników z kopalni "Wujek" nie było daremne" - list prezydenta w rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek"
 45. 18.12.2009 - "Skradziono symbol cynizmu i okrucieństwa hitlerowskich oprawców" - Prezydent Lech Kaczyński
 46. 21.12.2009 - "Dla Księdza Prymasa nie mogło być innego odznaczenia" - Prezydent o uhonorowaniu Kardynała Józefa Glempa Orderem Orła Białego
 47. 23.12.2009 - "Prezydent ma jasny pogląd na sprawy Polski" - Minister Władysław Stasiak
 48. 27.12.2009 - "Wybuch i przebieg powstania nie były dziełem przypadku" - Prezydent w liście z okazji 91. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 49. 29.12.2009 - "Liczę, że pobyt w Poznaniu pozostanie dla Was duchowym przeżyciem" - Prezydent do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych Taizé
 50. 31.12.2009 - "Rok 2010 będzie rokiem wielkich rocznic" - Prezydent w orędziu noworocznym
 51. 06.01.2009 - "Wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało, było z zaskoczenia" - Lech Kaczyński w wywiadzie noworocznym
 52. 07.01.2010 - "Polski nie stać na tracenie czasu" - Prezydent w wywiadzie na temat Narodowej Rady Rozwoju
 53. 07.01.2010 - "Zaletą Rady jest to, że reprezentują Państwo różne typy przekonań" - Prezydent do członków Narodowej Rady Rozwoju
 54. 11.01.2010 - "Z serca życzę kolejnych zwycięstw i świetnych sportowych rezultatów..." - Prezydent w liście do uczestników XXI Ogólnopolskiego Opłatka Sportowców
 55. 12.01.2010 - "Prawdziwy sondaż to ten przy urnie wyborczej" - Paweł Wypych w RMF FM (w zastępstwie Prezydenta zajmującego się ratowaniem Wolaków przed okupacyjną służbą zdrowia)
 56. 15.01.2010 - "To jest awans niejako naturalny" - Prezydent o awansie poziomym sędziów
 57. 16.01.2010 - "Wierzę w wolną, ale uczciwą konkurencję" - Prezydent podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu
 58. 21.01.2010 - "Drzwi do UE powinny zostać otwarte" - Prezydent RP podczas wizyty w Czechach
 59. 26.01.2010 - "Lech Kaczyński pochyli się uważnie nad tym listem..." - Minister Wypych o apelu internautów do prezydenta ws. blokowania stron www
 60. 28.01.2010 - "Nie zawsze ten, kto ma siłę, ma rację" - Prezydent w Auschwitz
 61. 29.01.2010 - "Plan jest bardzo ambitny, ale brak w nim konkretów" - Paweł Wypych o rządowym planie naprawy finansów publicznych
 62. 02.02.2010 - "Do dziś prezydent podpisał 869 ustaw, a zawetował tylko 18" - Minister Wypych w programie "Teraz My"
 63. 03.02.2010 - "UE wymaga pogłębienia wewnętrznej demokracji" - Prezydent podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym
 64. 04.02.2010 - "Dziękuję tym, którzy są kustoszami pamięci tamtych wydarzeń" - Prezydent w Izbie Pamięci Kopalni "Wujek"
 65. 09.02.2010 - "Był wybitnym specjalistą od prawa międzynarodowego" - Prezydent o śp. Krzysztofie Skubiszewskim
 66. 11.02.2010 - "To jest rocznica, która powinna łączyć Polaków..." - Minister Wypych o rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 67. 13.02.2010 - "Trzymam za was mocno kciuki" - Prezydent do olimpijczyków
 68. 17.02.2010 - "Jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić praw naszych rodaków" - Minister Stasiak (w zastępstwie oburzonego prezydenta) o sytuacji Polaków na Białorusi
 69. 18.02.2010 - "Do końca pozostał nieformalnym ambasadorem Polski" - Prezydent w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych prof. Skubiszewskiego
 70. 19.02.2010 - "Zginął śmiercią bohaterską" - Prezydent o podkom. Andrzeju Struju
 71. 23.02.2010 - "Chcę wezwać Unię do solidarności" - Prezydent po spotkaniu z Andżeliką Borys
 72. 24.02.2010 - "W sprawie Katynia Polska musi mówić jednym głosem" - Władysław Stasiak (w zastępstwie święcie oburzonego prezydenta)
 73. 24.02.2010 - "Tutaj zaczęła się droga do sławy kompozytora i pianisty..." - Prezydent odsłaniając tablicę ku czci Chopina
 74. 27.02.2010 - "To sukcesy w sportach zimowych niepowtarzalne..." - Prezydent o sukcesach Adama Małysza
 75. 01.03.2010 - "Trzeba być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami" - Prezydent w Brzesku
 76. 02.03.2010 - "Po to jest Rada, by ścierały się różne poglądy" - Prezydent o Narodowej Radzie Rozwoju
 77. 04.03.2010 - "Polski w tej chwili nie stać na eksport umysłów..." - Prezydent do profesorów
 78. 04.03.2010 - "Lepiej, by prezydent i premier byli tam razem" - Lech Kaczyński o wizycie w Katyniu
 79. 10.03.2010 - "Chciałbym, żeby ta władza była mniej anonimowa" - Prezydent o władzy samorządowej
 80. 10.03.2010 - "To jest jeszcze cel do osiągnięcia" - Prezydent o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn
 81. 11.03.2010 - "Akt Niepodległości wymagał szczególnej odwagi" - Prezydent na uroczystościach w Wilnie
 82. 15.03.2010 - "Brytyjsko-polskie wspólne wojowanie o pokój to już tradycja" - Prezydent podczas obiadu na cześć brytyjskiej Pary Książęcej
 83. 19.03.2010 - "Konieczny jest wzrost publicznych nakładów na służbę zdrowia..." - Prezydent podczas debaty w Belwederze
 84. 24.03.2010 - "Nie można całościowo uregulować Internetu" - Władysław Stasiak na konferencji na PW
 85. 29.03.2010 - "To, co rodzime i lokalne powinniśmy otaczać szczególną ochroną" - Prezydent w liście do organizatorów i uczestników 52. Konkursu Lipnickich Palm
 86. 31.03.2010 - "Polska nie może zapominać o ludziach kultury" - Prezydent w liście do przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych
 87. 02.04.2010 - "Europa musi pamiętać o wielkim przesłaniu Ojca Świętego" - Prezydent w piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II
 88. 07.04.2010 - "Poziom nieludzkiego wymiaru tej zbrodni jest nieprawdopodobny" - minister Wypych o Zbrodni Katyńskiej
 89. 09.04.2010 - "Katyń to nie tylko zbrodnia, to również historia zmowy milczenia" - Prezydent w liście z okazji obchodów 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Patrz też