Prezydent ułaskawia

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Wykladnia.jpg

Miłościwie nam panujący, drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak"), dał się poznać jako władca surowy, ale sprawiedliwy. Surowość przejawiała się w tym, że raczej rzadko stosował ułaskawienia, zaś sprawiedliwość - iż pierwszym winnym niesłusznie skazanym, który dostąpił prawa łaski został Mariusz Kamiński, aktualny koordynator służb specjalnych, nieprawomocnie, a co gorsza - zupełnie bezprawnie i w sposób oczywiście oczywisty niewinnie, skazany na 3 lata więzienia i 10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych za:

Wraz z Kamińskim zostali ułaskawieni - skazani razem z nim w tej samej sprawie - ówczesny wiceszef CBA Maciej Wąsik i byli dyrektorzy Zarządu Operacyjno-Śledczego CBA Grzegorz Postek i Krzysztof Brendel. Maciej Wąsik został nominowany na stanowisko sekretarza stanu w kancelarii premier Beaty Szydło.

Historia ułaskawień

Aby pojąć doniosłość sprawy, w której Prezydent Andrzej Duda zdecydował się na Pierwsze Ułaskawienie®, każdy Prawy Wolak powinien przeanalizować historię dostępną na oficjalnej stronie prezydenta:

Należy zważyć, że ile w przypadku innych, zatwardziałych przestępców, załączany zwyczajowo komunikat informował o trybie ułaskawienia i zastosowanej procedurze, to w sytuacji Mariusza Kamińskiego - bez wątpienia człowieka kryształowo czystego - oczywiście taka potrzeba nie zachodziła, co zaprezentowano na poniższych przykładach:

Komunikat nieułaskawiający

Fig.1a - oczywiste szczegółowe komunikaty o nieułaskawieniu przestępców:

PU.117.42.2015
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 6 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 26 października 2015 r.
odmówił zastosowania prawa łaski wobec 6 osób.
Informacja statystyczna
1/ Postępowanie ułaskawieniowe we wszystkich sprawach zostało wszczęte w trybie zwykłym na podstawie art. 561 kpk.
2/ W sprawach tych Sądy orzekające w I lub w I i II instancji pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o łaskę.
3/ Prokurator Generalny wobec 4 osób wystąpił z wnioskami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o nieskorzystanie z prawa łaski.

Pierwszy Komunikat Ułaskawiający

Fig.2a - przełomowy, przywracający wiarę w prawo i sprawiedliwość komunikat o Pierwszym Ułaskawieniu® niewinnego-bo-niesłusznie-przez-reżim-skazanego Prawego Wolaka, wielkiego patrioty i Odnowiciela nie wymaga żadnych wyjaśnień:

PU.117.45.2015
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 r. 
zastosował prawo łaski wobec 4 osób – korzystając z prerogatywy określonej
w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejny komunikat ułaskawiający

Fig.2b - następny komunikat o ułaskawieniu, zawierający tryb zastosowania prawa łaski, szczegóły procedury oraz listę popełnionych przestępstw:

PU. 117.46.2015
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 3 wnioski Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 r.
zastosował prawo łaski wobec 3 osób. 
Informacja statystyczna.
1. Postępowanie ułaskawieniowe we wszystkich sprawach zostało wszczęte w trybie zwykłym
  na podstawie art. 561 kpk. W sprawach tych Sądy orzekające w pierwszej lub w obydwu instancjach
  pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o ułaskawienie.
2. Prokurator Generalny w stosunku do wszystkich osób wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  z wnioskiem o skorzystanie z prawa łaski.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski wobec 3 osób, przy czym wszystkie osoby
  w chwili ułaskawienia pozostawały na wolności, bowiem korzystały one z przerwy w odbywaniu kary
  pozbawienia wolności w trybie art. 568 kpk,
4. Osoby, wobec których Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski, były skazane za przestępstwa:
- z art. 286§1 kk w zw. z art. 64§1 kk (oszustwo, recydywa – 1 sprawa),
- z art. 280§1 kk i art. 286§1 kk (rozbój i oszustwo – 1 sprawa),
- z art. 279§1 kk, art. 43 ust. 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 w zw. z art. 31§1 kk (włamania, wprowadzenie do obrotu i posiadanie środków odurzających,
 mając w znacznym stopniu ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem – 1 sprawa).
Motywy ułaskawienia:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski wobec wymienionych 3 osób,
miał na uwadze względy humanitarne, a przede wszystkim: częściowe wykonanie kar pozbawienia wolności,
skuteczne podjęcie leczenia ratującego życie, pozostawanie w trudnej, nie rokującej pomyślnie sytuacji zdrowotnej,
popełnienie zarzucanych czynów ponad 15, 14 i 13 lat temu.

Wściekłe ataki Frontu Skazywania Niewinnych

Dawanie odporu Określonym Siłom

Otwieranie oczu niedowiarkom

Aby ostatecznie zamknąć usta i otworzyć oczy niedowiarkom, 18.11.2015 - tuż po ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego - na stronie prezydent.pl zmodyfikowany został dział "Akt łaski". Do opisu procedury ułaskawienia, m.in. zasięgnięcia opinii sądu, Prokuratora Generalnego, trybu prośby oraz analizy przesłanych dokumentów - dopisano wyjątek:

Prezydent może zastosować prawo łaski z pominięciem wskazanej procedury
bezpośrednio na podstawie Art. 139 Konstytucji RP

Zaskakującym zbiegiem okoliczności, Pierwsze Ułaskawienie® przeprowadzono 16.11.2015 z pominięciem wskazanej procedury.

Opinie najwybitniejszych autorytetów o ułaskawieniu

 1. "To oczywiście jest decyzja bezczelna, bezwstydna. Aleksander Kwaśniewski zachował się w tej sprawie nie jak prezydent, ale jak "prezio". [...] No to po prostu jest sytuacja ... no ręce opadają, ręce opadają, że tak może zachować się prezydent Polski. [...] Dziś korzysta no tak naprawdę z pewnego przywileju, z którego korzystać się nie powinno. To pokazuje, że jest jakaś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione i taką osobą jest dla Aleksandra Kwaśniewskiego pan Sobotka. [...] i dlatego nie sądzę, że politycy powinni być traktowani w sposób szczególny i ułaskawieni w jakimś szczególnym trybie. Jeśliskazani, to takie są decyzje sądu, trzeba to przyjąć do wiadomości, a wyborcy powinni to oceniać. [ ułaskawienie oznaczałoby ] Nierówność obywateli wobec prawa i to, że są osoby nienaturalnie szczególnie chronione przed wymiarem sprawiedliwości, osoby z tak zwanej klasy politycznej i to jest jeden z powodów takiej głębokiej frustracji Polaków wobec tego, co się dzieje w świecie polityki/ [...] Jeśliskazani, to takie są decyzje Sądu i należy to przyjąć do wiadomości a wyborcy powinni to oceniać" - Mariusz Kamiński w rozmowie z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" (01.12.2005)
 2. "W ułaskawieniach nie ma spraw prostych. Każde ułaskawienie może budzić kontrowersje, bo taka jest natura tej instytucji. Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego" - Andrzej Duda w oświadczeniu opublikowanym na portalu wPolityce.pl (08.03.2011)
 3. "Nie interesuje mnie prawo łaski, mnie interesuje pełne uniewinnienie przed sądem. [...] Nie ma powodu, żeby ten wyrok został potwierdzony. [...] Nawet o tym [ ułaskawieniu ] nie myślę. [...] W tej sprawie może zapaść tylko i wyłącznie wyrok uniewinniający. [...] Sąd się myli. Ja czekam cierpliwie na pisemne uzasadnienie tego wyroku i dopiero wtedy będę mógł składać apelację. Jestem przekonany, że jedyny wyrok jaki zapadnie w tej sprawie, to będzie wyrok uniewinniający. Jestem o to całkowicie spokojny" - Mariusz Kamiński w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad" na antenie RMF FM (27.05.2015)
 4. "Prezydent stosuje prawo łaski w stosunku do osób skazanych wyrokiem karnym. [...] Stosowanie prawa łaski przez Prezydenta może mieć formę ułaskawienia albo abolicji indywidualnej. Ułaskawić można jedynie osobę skazaną prawomocnym wyrokiem karnym" - w "Oświadczeniu KPRP w sprawie publikacji portalu Natemat.pl" (23.06.2016) [1]

Inne spektakularne, jedynie słuszne ułaskawienia

Fakt Duda ulaskawia pedofila.jpg
 1. 03.07.2020 - niemiecki szmatławiec dopuszcza się haniebnego i podłego ataku na Zrodzonego Przez Błogosławione Łono i Wykarmionego Przez Błogosławione Piersi, drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcę dobrej zmiany Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak") publikując z gruntu fałszywe, tak zwane "informacje" o rzekomym ułaskawieniu rzekomego pedofila (skazanego w 2013 r. za wieloletnie znęcanie się nad konkubiną oraz córką i uszkodzenie ciała tej ostatniej - art. 207 par. 1 i 157 par. 2 - oraz za przestępstwo z art. 197 par. 3, pkt. 2 i 3 - zgwałcenie małoletniej poniżej 15 lat, w dodatku będącej członkiem najbliższej rodziny, czyli kazirodztwo):

Patrz też

Linki zewnętrzne