Prezydent wetuje

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
W związku z tragiczną śmiercią Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej polskiej delegacji na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10.04.2010, edycja eksponatu została zablokowana, a jego treść odpowiada stanowi na dzień 09.04.2010


Prezydent wszystkich Wolaków

Wprowadzenie

Weto jest niesłychanie groźną bronią z arsenału prezydenta IV RP, wykorzystywaną w jego bohaterskiej walce o niepodległość i zachowanie bytu narodowego Wolski z Tymczasowym Rządem Okupacyjnym, dążącym do całkowitego zwojewódczenia Wolski i ostatecznego wymazania jej z mapy świata.

Prezydenckie weto jest bronią typowo niekonwencjonalną, o dużej sile rażenia, którą Lech Kaczyński stosuje jako broń ostatniej szansy w sytuacjach, gdy oczekiwanych skutków nie przyniosły wcześniejsze uderzenia wykonywane przez Ruch Oporu z użyciem broni konwencjonalnych, do których zaliczyć można w szczególności:

Ze względu na niekonwencjonalny charakter i dużą siłę rażenia tej broni, może ona być przez prezydenta zastosowana jedynie na bezpośrednie polecenie jego przełożonego, Jarosława Kaczyńskiego, który jest jedynym upoważnionym dysponentem walizki z kodami aktywującymi odpalenie weta.

Kłamliwe opinie okupantów o prezydenckim wecie

Tymczasowo panujące w Wolsce siły okupacyjne doskonale zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie stanowi dla nich prezydenckie weto, w związku z czym starają się rozpowszechniać kłamliwe informacje na temat tej broni, sugerujące, że jest ona niehumanitarna i stanowi zagrożenie dla całego Narodu, a w szczególności uniemożliwia ekipie Donaldu Tusku skuteczne rządzenie.

Syntezą kłamliwych i haniebnych insynuacji, że prezydenckie weto uniemożliwia rządzenie, jest oburzające nadużycie semantyczne Donaldu Tusku, który w dniu 09.12.2008 w wywiadzie dla Financial Times ośmielił się bezczelnie stwierdzić:

Prawda o wecie

Wbrew kłamliwym twierdzeniom okupantów, w rzeczywistości prezydenckie weto - choć jest bronią o dużej sile rażenia - to faktycznie jest przede wszystkim orężem głęboko humanitarnym, gdyż nie tylko nie uniemożliwia rządzącym sprawowania władzy, ale wspomaga ich poprzez stwarzanie warunków do głębszej refleksji i zastanowienia się przy uchwalaniu aktów prawnych.

Porażające dowody na taki właśnie charakter prezydenckiego weta zawarte są w dokumencie zatytułowanym "Dlaczego Prezydent RP Lech Kaczyński wetuje ustawy?", który - dla zabezpieczenia się przed brutalnym hakerstwem przestępczych internautów - ukryty jest na stronie www.prezydent.pl pod linkiem "Czym jest prezydenckie weto". Najważniejsze fragmenty tego niespotykanie ważnego dokumentu przedstawiono poniżej:

Powyższe niewątpliwie jedynie słuszne konstatacje, demaskujące po raz kolejny niesłychany fałsz i zakłamanie okupantów, potwierdzają również niespotykanie obiektywne wypowiedzi największych obecnie autorytetów:

Ewidencja niesłychanie szkodliwych lub niesprawiedliwych ustaw, które zostały jedynie słusznie zawetowane przez prezydenta

Dla całkowitego rozwiania wszelkich wątpliwości i zilustrowania oczywiście oczywistej prawdy, że prezydent wetuje jedynie takie ustawy, które są rażąco wymierzone w wolską rację stanu i przegłosowane zostały przez Sejm pod presją siepaczy reżimu Tusku, w celu ostatecznego zwojewódczenia Wolski, poniżej zaprezentowano zestawienie jedynie słusznie zawetowanych przez prezydenta ustaw:

 1. 10.08.2006 - ustawa z dnia 13.07.2006 o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 2. 16.05.2008 - ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
 3. 03.07.2008 - ustawa z dnia 25.06.2008 zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju Sądów powszechnych
 4. 24.07.2008 - ustawa z dnia 13.06.2008 o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
 5. 24.11.2008 - ustawa z dnia 10.10.2008 o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 6. 27.11.2008 - ustawa z dnia 07.11.2008 o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 7. 27.11.2008 - ustawa z dnia 06.11.2008 o zakładach opieki zdrowotnej
 8. 27.11.2008 - ustawa z dnia 06.11.2008 o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej
 9. 27.11.2008 - ustawa z dnia 06.11.2008 Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia
 10. 28.11.2008 - ustawa z dnia 17.10.2008 o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 11. 29.11.2008 - ustawa z dnia 17.10.2008 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 12. 29.11.2008 - ustawa z dnia 23.10.2008 o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15.05.2003
 13. 15.12.2008 - ustawa z dnia 07.11.2008 o emeryturach pomostowych
 14. 29.12.2008 - ustawa z dnia 05.12.2008 o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 15. 12.01.2009 - ustawa z dnia 19.12.2008 o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
 16. 09.03.2009 - ustawa z dnia 12.02.2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 17. 17.07.2009 - ustawa z dnia 25.06.2009 o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
 18. 19.09.2009 - ustawa z dnia 28.08.2009 o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Patrz też