Ręczne sterowanie

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Schemat sterowania w ujęciu klasycznym

Definicja

Sterowanie (regulacja) polega na takim oddziaływaniu na obiekt sterowania, za pomocą sygnałów wejściowych, aby jego sygnały wyjściowe osiągnęły pożądane wartości.

Zastosowania

R. s. ma szerokie zastosowanie w życiu politycznym IV RP. Jak każde zaawansowane i skuteczne narzędzie zarządzania, może ono być wykorzystywane na różne sposoby, a efekty jego stosowania mogą być pozytywne i negatywne. Innymi słowy, instrument ten może być wykorzystywany w sprawach słusznych lub niesłusznych. Zupełnie oczywiste jest to, że o słuszności lub nie ręcznego sterowania decyduje to, kto aktualnie się nim posługuje.

Zastosowania jedynie słuszne

Jedynie słuszne zastosowania ręcznego sterowaniaoczywistą i niezbywalną prerogatywą (łac.: praerogativa) Naszej Partii i jej aktualnych koalicjantów. W sposób niesłychanie oczywisty wynika to z wiekopomnej misji, jaką realizuje PiS pod przywództwem Ojców Narodu, zmierzającej do odnowy moralnej Wolski i budowy prawdziwie niepodległej IV RP.

Jedynie słuszne zastosowania R. s. wykorzystywane są przede wszystkim dla zachowania pełnej niezawisłości organów ścigania i sprawiedliwości, które są fundamentem prawdziwej demokracji PiSjanistycznej. Zastosowania takie zabezpieczają te szczególnie ważne w procesach odnowy elementy państwa przed rozlicznymi prowokacjami, wściekłymi atakami oraz próbami przewrotu ze strony wszelkiej maści wrogów narodu, inspirowanych przez określone siły.

Innym odcinkiem, na którym niezbędne jest stosowanie procesów ręcznego sterowania, są media. Choć procesy związane z odzyskiwaniem mediówjuż w znacznym stopniu zaawansowane i część z nich nie wymaga już R. s., to jednak pozostała jeszcze stosunkowo szeroka grupa mediów wrogich, które w lwiej części finansowane są przez kapitał niemiecki. Media te wciąż ośmielają się bezwstydnie prowadzić cyniczne kampanie podważające wiarygodność Naszej Partii i umniejszające jej porażające sukcesy. W tej sytuacji R. s. staje się jedyną metodą poprawiania ich obiektywizmu i uświadamiania Wolakom kto stoi za tymi rzekomo wolnymi mediami.

Zastosowanie najsłuszniejsze ze wszystkich zastosowań jedynie słusznych

Zastosowania głęboko niesłuszne

Zastosowania głęboko niesłuszneoczywiście domeną sterowanej przez siły Układu opozycji, która za ich pomocą wszelkimi siłami stara się załatwiać swoje brudne interesy, niemające nic wspólnego z Wolską racją stanu.

R. s. stosowane jest jako jedna z metod przeszkadzania w rządzeniu Wolską i utrudniania budowy IV RP. Polega ona na mobilizacji szeregowych konfidentów połączonej z wściekłymi atakami Żydokomuny. Stosowana wyłącznie przez podłych i nikczemnych członków Układu z inspiracji określonych sił.

brudną metodę wpychania kija w szprychy wielkiego dzieła Naszej Partii pod przywództwem Ojców Narodu, brawurowo obnażył sam premier, komentując bezczelne insynuacje na temat "Wiadomości" TVP:

Wiele innych porażająco udokumentowanych przykładów na ręczne sterowanie przedstawił w swoim felietonie gorący patriota i wybitny myśliciel nurtu demaskatorskiego, członek UPR Stanisław Michalkiewicz.

Patrz też