Raport o stanie zdrowia Donalda

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Raport o stanie zdrowia Donalda - zakłamany dokument o zdrowiu Donaldu Tusku, sporządzony przez wysługującego się liberalnemu reżimowi łże-lekarza, pomijający oczywiste ułomności psychofizyczne badanego, wykluczające jego zdolności do kierowania państwem. Ten ogólnikowy świstek opublikowano w dniu 07.08.2008 na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .

W tym bezczelnie zmanipulowanym "dokumencie" ani słowem nie zająknięto się nawet o ewidentnym wyniszczeniu całego organizmu, a w szczególności centralnego układu nerwowego samozwańczego premiera, wskutek długotrwałego palenia przez niego hurtowych ilości marihuany. Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że ów "raport" jest jedynie przejawem wyjątkowo bezczelnej walki PO z Prezydentem i jawną prowokacją, obliczoną na wymuszenie ujawnienia podobnego raportu o zdrowiu i ewentualnych chorobach Lecha Kaczyńskiego. Tymczasem jest oczywistą oczywistością, że prezydent jest zdrów na ciele i umyśle jak ryba.

Treść łże-raportu

RE: Donald Tusk, ur. 22 kwietnia 1957

Opinia o stanie zdrowia

W chwili obecnej pacjent nie zgłasza dolegliwości, bez odchyleń w badaniu przedmiotowym, prawidłowe ciśnienie tętnicze. W wywiadzie: usunięcie wyrostka robaczkowego, choroby wieku dziecięcego, bez innych chorób przebytych. wywiad rodzinny: bez obciążeń. Wyniki wykonanych badań dodatkowych - EKG spoczynkowe i wysiłkowe, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, morfologia krwi i badania biochemiczne surowicy, nie wskazują na istnienie patologii. Wynik próby wysiłkowej dowodzi bardzo dobrej tolerancji wysiłku fizycznego. Zwraca uwagę zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL (na granicy prawidłowego). Wniosek: bez wykrywalnych objawów choroby, bardzo dobra wydolność organizmu.

Prof. dr hab. zw. med. Zbigniew Gaciong

Warszawa, 6 sierpnia 2008

Patrz też