Roman Dmowski

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Roman Dmowski - Duchowy Ojciec Wszechpolaków
Roman Dmowski (1863 - 1939) - wielki ideolog "narodowego nacjonalizmu", polityk i dyplomata skuteczny na arenie międzynarodowej.

Wraz z Józefem Piłsudskim uznawany za Ojca II Rzeczypospolitej. W przeciwieństwie do Piłsudskiego uważał, że na wschodnich granicach dawnej I RP nie powinny powstać niepodległe państwa, pozostające z Polską w sojuszu, tylko że lepiej jest zaanektować te ziemie, gdzie Polacy to 2/3 ludności (przy okazji przymusowo polonizując mniejszości narodowe, albo po prostu humanitarnie wykopać je z kraju).

Jego koncepcja granicy wschodniej wygrała z koncepcją Marszałka, co pozwoliło Polsce obronić się przed agresją radziecką w roku 1920 oraz w piękny, bohaterski sposób paść pod zalewem czerwono-brunatnej fali w roku 1939.

To on jest autorem pojęć: Wszechpolska i Wszechpolacy - które to podkreślają potęgę i niezwykłość naszego narodu.

Jako polski mąż stanu sprzyjał włoskiemu faszyzmowi, który wedle niego "zdobył się na wielkie wysiłki ku wymieceniu z życia narodu czynników rozkładu moralnego, obyczajowego i religijnego". W szkicu "Hitleryzm jako ruch narodowy" (1932) Dmowski pisał:

Niestety, ze względu na te poglądy, uznawane obecnie za dość kontrowersyjne, okrzyknięty został antysemitą i pozostaje zdecydowanie w cieniu Marszałka Piłsudskiego. O wielkim dorobku Dmowskiego pamięta dziś jedynie młodzież powiązana z LPR. To na jego cześć Maciej Giertych dał na imię Roman przyszłemu Wielkiemu Edukatorowi.

Warszawski pomnik Romana Dmowskiego wielokrotnie był dewastowany przez wrogie narodowi wolskiemu siły, powiązane z lobby homoseksualnym i żydo-masonerią. Za to Młodzież Wszechpolska zna na pamięć życiorys tej postaci i umie wyrecytować jej wybitne dokonania w zakresie oczyszczania Polski z żydokomuny i masonerii.

Roman Dmowski - Myśli wybrane

"Wśród nas wyczuwa się osłabienie nastrojów antyżydowskich, które nie jest naturalne".

Poniżej przedstawiono niektóre cytaty z dzieł i wypowiedzi Romana Dmowskiego:

Patrz też