Solidarna Polska

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Solidarna Polska - wrogi klub parlamentarny, założony w dniu 07.11.2011 przez siedemnastu ściśle wcześniej zakonspirowanych w strukturach Ruchu Oporu zdrajców Ojczyzny. Ta wywrotowa klika występuje także pod tajnym kryptonimem "Oksymoron", co ujawnił w dniu 09.12.2011 w wywiadzie dla "Polska. The Times" wybitny bojownik Ruchu Oporu, Adam Lipiński:

Złowrodzy ci osobnicy, nie bacząc na elementarne zasady przyzwoitości i lojalności, nie zawahali się wystąpić z klubu Ruchu Oporu, kąsając tym samym jadowicie patriotyczne łono, przez które zostali wychowani i wykarmieni.

Geneza klubu - wersja zakłamana

Klub powołany został rzekomo jako rzekomy przejaw rzekomej solidarności z rzekomo niesłusznie wydalonymi w dniu 04.11.2011 z Ruchu Oporu członkami zdradzieckiej Bandy Trojga, w skład której weszli - działając wspólnie i w porozumieniu - uśpieni dotychczas agenci określonych sił: Zbigniew Ziobro, Jacek Kurski i Tadeusz Cymański.

Dla każdego logicznie myślącego Prawego Wolaka i patrioty oczywiście oczywiste jest, że przedstawione przez zdrajców motywy powołania klubujedynie kłamliwym pretekstem, gdyż wydalenie członków Bandy Trojga z Ruchu Oporu było nie tylko słuszne, ale nawet jedynie słuszne, na co istnieje szereg porażających dowodów:

Geneza klubu - wersja prawdziwa

Prawdziwym powodem utworzenia klubu "Solidarna Polska", a jednocześnie jego zasadniczym celem, jest zdobycie władzy w Ruchu Oporu, a w dalszej kolejności - sięgnięcie po fotel prezydencki przez zakonspirowanego przywódcę Bandy Trojga, złowrogiego Zbigniewa Ziobrę.

Porażające i niedające się w żaden sposób podważyć dowody rzeczywistych planów rebeliantów, odkrył i błyskotliwie zaprezentował społeczeństwu w dniu 08.11.2011 w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" sam największy Śledczy IV RP, Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński:

Rozszerzone i jeszcze bardziej porażające obserwacje, uzupełnione o szczegółową charakterystykę obrzydliwych metod stosowanych przez przestępcze komando "Solidarna Polska", Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, brawurowo przekazał całemu Narodowi, nieświadomemu wszystkich tych podłych intryg, wyrafinowanych manipulacji i prymitywnych sztuczek Bandy, a w szczególności jej kompromitujących powiązań z faszystowsko-lewacką, antywolską i antykościelną bojówką terrorystyczną, znaną pod przestępczym kryptonimem "Ruch Poparcia Palikota", w bardzo eleganckim liście do członków Ruchu Oporu z dnia 20.11.2011:

Zdemaskowane przez Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego rzeczywiste cele buntowników, stanowią w sposób oczywiście oczywisty faktyczny zamach stanu, gdyż godność prezydenta RP w sposób bezdyskusyjny należy się jedynemu prawowitemu kontynuatorowi wielkiego dzieła i bezpośredniemu przełożonemu zamordowanego w efekcie spisku smoleńskiego Lecha Kaczyńskiego - Naszemu Umiłowanemu Przywódcy, Nowemu Zbawicielowi Wolski, niezłomnemu i charyzmatycznemu, przypadkowo niedointernowanemu, Cudownie Ocalonemu Prezesowi-Premierowi-prawie Prezydentowi Jarosławowi (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionemu-Kaczyńskiemu. Z tego też powodu, działania te powinny w trybie pilnym stać się przedmiotem podjętego z urzędu śledztwa, a wszyscy winni haniebnego zamachu muszą zostać w trybie doraźnym osądzeni i przykładnie skazani.

Niezwykła przemiana wrogiej grupy w Prawych Wolaków - 19.07.2014

19 lipca Solidarna Polska i Polska Razem podpisały jedynie słuszne porozumienie o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, zakładające start partii z list PiS w kolejnych wyborach (samorządowych – do większości sejmików województw – oraz parlamentarnych), a także wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta Wolski. W następnym tygodniu z Solidarnej Polski został wykluczony jeden z jej założycieli, Jacek Kurski.

W wyborach samorządowych Solidarna Polska wystartowała do sejmików województw z list Partii, uzyskując 5 mandatów radnych (dwa w województwie małopolskim, a po jednym w województwach opolskim, podkarpackim i śląskim; w podkarpackim Maria Kurowska została wicemarszałkiem województwa). Na niższych szczeblach partia startowała samodzielnie, z list Partii bądź z lokalnych komitetów. Uzyskała kilkadziesiąt mandatów radnych, w tym 10 z ramienia samodzielnego komitetu Solidarnej Polski. W wyborach na prezydentów miast partia popierała głównie kandydatów PiS. Kandydowało dwóch jej członków: Andrzej Dera w Ostrowie Wielkopolskim (z własnego komitetu, przy poparciu PiS) i Marian Koczur w Pabianicach (z lokalnego komitetu, bez poparcia PiS). Na skutek nieodpowiedzialnego zachowania miejscowych wyborców nie przeszli do II tury. Prezydentem Opola został współpracujący z działaczami Solidarnej Polski kandydat bezpartyjny (nie popierany oficjalnie przez żadną partię).

W wyborach prezydenckich w 2015 Solidarna Polska, w ramach realizacji umowy z Partią, poparła jej kandydata przyszłego drugiego najlepszego w dziejach Wolski prezydenta - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomnego, dlatego dobrze stojącego, obrońcę dobrej zmiany Andrzeja Dudę (pseudonim sceniczny: "Maliniak"). W nagrodę Andrzej Dera został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku działacze Solidarnej Polski, zgodnie z umową, wystartowali z list Partii (nieliczni członkowie partii kandydowali ponadto bez powodzenia z list komitetów Grzegorza Brauna i Pawła Kukiza). Do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości zostało wybranych 9 członków partii: Tadeusz Cymański (Gdańsk - niem.: Danzig), Patryk Jaki (Opole - niem.: Oppeln), Beata Kempa (Wrocław] - niem.: Breslau), Arkadiusz Mularczyk (Nowy Sącz), Edward Siarka (Nowy Sącz), Piotr Uruski (Krosno), Tadeusz Woźniak (Sieradz), Michał Wójcik (Katowice - niem.: Kattowitz) i Zbigniew "Zero" Ziobro (Kielce). Ponadto Mieczysław Golba i Jacek Włosowicz zdobyli mandaty senatorskie w okręgach odpowiednio przemyskim i koneckim. Tadeusz Cymański został jednym z wiceprzewodniczących klubu Partii. Solidarna Polska weszła w skład koalicji rządzącej wraz z Partią i Polską Razem. Zbigniew "Zero" Ziobro został ministrem sprawiedliwości megamocnego rządu (po zmianie ustawy objął także w marcu 2016 stanowisko prokuratora generalnego), Beata Kempa szefową Kancelarii Premiera, a Patryk Jaki wiceministrem sprawiedliwości (w 2016 także Michał Wójcik objął funkcję). W województwach lubelskim, świętokrzyskim i opolskim Solidarna Polska zyskała po jednym radnym sejmikowym, w wyniku uzupełnienia wakatów powstałych po wyborach parlamentarnych.

Wściekły atak "Newsweeka" zarzucającego odnowicielom korupcję i łamanie prawa przy finansowaniu partii - 14.11.2016

Skandal finansowy, który w 2016 roku wstrząsał Danią, może rzekomo mieć swój polski wątek. Jego bohaterami rzekomo mieliby być ówcześni liderzy partii Solidarna Polska, Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro. Dziennikarze "Newsweeka" zarzucają Solidarnej Polsce korzystanie z pieniędzy europejskiej partii MELD dla finansowania swojej działalności.

Według wrogiego wszystkiemu co wolskie tygodnika, zorganizowany w 2014 roku za pieniądze europejskiej partii MELD "kongres klimatyczny" miał rzekomo być w rzeczywistości konwencją przedwyborczą "Solidarnej Polski" Zbigniewa Ziobry. Co więcej - zleceniodawcy związani z liderami partii mieli otrzymywać na realizację konwencji dziesiątki tysięcy euro (jako przykład "Newsweek" podaje produkcję 60 tys. długopisów za 53 tys. €, czyli ponad 210 tys. zł).

Później, jak oszczerczo insynuuje wiadomy tygodnik, osoby związane z liderami partii - ich rodzice, dzieci, pracownicy biur poselskich rzekomo wpłacały na Solidarną Polskę spore darowizny. Pojedyncze wpłaty opiewały na dziesiątki tysięcy złotych.

Skrzydłowy członek partii innego formatu Beata Kempa błyskotliwie obnaża wrażą prowokację "Newsweeka" i lemingów w rozmowie z Konradem Piaseckim jako Gość Radia ZET - 15.11.2016

Lista hańby chwały - członkowie "Solidarnej Polski"

Oto twarze zdrajców Prawych Wolaków (Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)

Realizując swój statutowy obowiązek dokumentowania i utrwalania w świadomości Narodu haniebnych przypadków zdrady narodowej i kolaborowania z narzuconymi przez Niemcy i Rosję władzami kondominium rosyjsko-niemieckiego, Muzeum IV RP ninieszym podaje do wiadomości publicznej pełną listę tych cynicznych sprzedawczyków, których w ramach konsekwentnego oczyszczania Ruchu Oporu z zakamuflowanych elementów antyPiSjanistycznych, Biuro Komitet Polityczny Ruchu Oporu 14.11.2011 wydalił z Partii:

 1. Jacek Bogucki
 2. Andrzej Dera
 3. Mieczysław Golba
 4. Patryk Jaki
 5. Beata Kempa
 6. Maciej Klima
 7. Arkadiusz Mularczyk
 8. Mariusz Orion-Jędrysek
 9. Jerzy Rębek
 10. Józef Rojek
 11. Andrzej Romanek
 12. Edward Siarka
 13. Piotr Szeliga
 14. Tadeusz Woźniak
 15. Marzena Wróbel
 16. Jan Ziobro1)
 17. Jarosław Żaczek

1)  Posła Jana Ziobro również wyrzucono, co jest pierwszym w historii świata przypadkiem usunięcia z Partii członka, który do Partii nie należał.

Kolejni oportunistyczni zdrajcy dołączają do wrogiego jedynie słusznego klubu

 1. Bartosz Kownacki - dołączył w dniu 15.11.2011
 2. Kazimierz Jaworski - dołączył w dniu 25.11.2011
 3. Kazimierz Ziobro - dołączył w dniu 02.12.2011
 4. Ludwik "Żelazny" Dorn - dołączył w dniu 15.12.2011
 5. Jacek Włosowicz - dołączył w dniu 16.12.2011

Cudowna przemiana w "Suwerenną Polskę"

W dniu 3 maja 2023 "Solidarna Polska" zmieniła nazwę na "Suwerenna Polska" - decyzję jednogłośną ogłosił podczas nadzwyczajnego kongresu partii w Warszawie minister sprawiedliwości i szef ugrupowania Zbigniew "Zero" Ziobro:

Wroga reakcja świńskiej opozycji

Przyjazna reakcja Partii

Patrz też