Solidarne państwo

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

"Solidarne państwo solidarnych obywateli", znane także pod nazwą Kaczystowskiej Republiki Socjalnej - program PiS, który udało się w dużej mierze zrealizować, gdyż państwo, czyli urzędnicy państwowi, którzy nie należą do łże-elit i wykształciuchów, są ze sobą bardzo solidarni, aby tylko nie stracić władzy, a obywatele są ze sobą jeszcze bardziej solidarni, aby władza pozostała we właściwych rękach. Oczywiście Solidarność nie dotyczy Zomowców, czyli przeciwników Braci Ksero Zjawiska biologicznego.

L. Kaczyński odsłania tablicę we Wrocławiu

Idea "Solidarnego Państwa" została w najbardziej trafny sposób sformułowana przez Jarosława Kaczyńskiego podczas jego historycznej wizyty w Korei Północnej. Brzmi ona:

  • "Jeśli nie potrafisz uczynić, by komuś było lepiej, zrób wszystko, by przesrane w życiu mieli wszyscy".

Powyższa idea jest aktualnie wdrażana w życie, zaś jej pełne wdrożenie oznaczać będzie, że żyjemy już w Wolsce.

W dniu 13.12.2006 niespodziewanie wyszły na jaw nowe dowody świadczące o genezie s.p. Jak wynika z tekstu na odsłoniętej w 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego tablicy pamiątkowej na budynku byłej fabryki Dolmel we Wrocławiu, o s.p. walczono już na początku lat osiemdziesiątych XX wieku (patrz też: Teoria względności).

14.12.2006 Sejm powołał komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw, związanych z programem "Solidarne Państwo". Komisja miałaby się zająć ponad 160 projektami rządowych ustaw. Ma w niej zasiadać 46 posłów, jakkolwiek do 15.01.2007 nie udało się skompletować jej składu, gdyż nikt nie jest w stanie określić jakie ustawy składać się będą na omawiany program, a od tego zależeć powinien dobór kompetentnych członków komisji.

Należy mieć nadzieję, że po zakończeniu wdrażania programu, komisja ta automatycznie przekształcona zostanie w komisję śledczą do zbadania "afery Solidarnego Państwa".

W dniu 21.06.2007 sekretarz generalny, wybitny poseł i intelektualista PiS Joachim Brudziński, w rozmowie z Konradem Piaseckim w "Kontrwywiadzie" RMF FM, formalnie ogłosił aktualnie obowiązującą nowoczesną definicję Solidarnego państwa, dostosowaną do obecnych realiów, a w szczególności do niezadowalającego stanu świadomości społecznej Wolaków:

Należy podkreślić, że bardziej uświadomiona część obywateli już wcześniej zdawała sobie sprawę z takiego rozumienia programu i gorąco popierała przeprowadzoną w dniu 20.06.2007 bohaterską akcję uzbrojonych funkcjonariuszy policji na koczującą na jezdni grupę wyjątkowo niesolidarnych pielęgniarek.

Trud, determinację i prawdziwe bohaterstwo wiernych ideałom Solidarnego państwa funkcjonariuszy, należy docenić tym bardziej, że na codzień mają oni do czynienia jedynie z interwencjami dotyczącymi małych grupek rozwydrzonych pseudokibiców i nie mieli dotychczas doświadczeń w akcjach przeciwko zorganizowanym przez określone siły zamieszkom, w których paramilitarne bojówki wrogów narodu przebranych za pielęgniarki, sterowane przez elementy Żydo-masońskie i liberal-postkomunistyczne-lewicowe z Aleksandrem Kwaśniewskim i Adamem Michnikiem na czele, usiłowały doprowadzić do przewrotu.

Patrz też