Określone siły

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Określone siły???

Definicja

Określenie Określone siły określa nieokreślone siły, o których wiadomo tylko tyle, że są określone. Jest to jeden ze zwrotów stosowanych w nowomowie dla opisania wszystkich tych, którzy nie popierają działań PiS lub – szerzej – rządzącej koalicji i nie identyfikują się z ideami PiSjanizmu.

Zastosowanie

Termin ma wymowę jednoznacznie pejoratywną i najczęściej bywa stosowany z powodów stylistycznych jako uniwersalny ekwiwalent dla takich wyrażeń, jak wrogowie narodu, Układ, szara sieć, liberałowie, masoneria, lumpeninteligencja, łże-elity, Żydzi, prasa polskojęzyczna, wrogie media, postkomuniści działacze lewicowi, itp.

O. s. najczęściej stoją (lub kryją się) za, zlecają, manipulują, prowokują, inspirują, ale także prowadzą cyniczne, złośliwe i szkodliwe akcje wymierzone w zbiorowe działania legitymizowanej grupy przedstawicieli Narodu, występującej w Jego imieniu i dla Jego dobra.

Działania te obejmują w szczególności przeszkadzanie, wściekłe ataki, próby przewrotu, zamachy na demokrację oraz wszelkie inne przejawy knucia lub niepopierania wiodącej siły narodu lub związanych z nią podmiotów.

W odróżnieniu od pierwowzoru (patrz: Geneza pojęcia), od końca 2005 r. termin ten stosowany jest przede wszystkim w kontekście krajowym, rzadziej odnosząc się do sił lub ośrodków poza granicami Wolski (np. "Die Tageszeitung").

Geneza pojęcia

Wyrażenie to zaczerpnięte zostało z repozytorium słownikowego Władysława Gomułki, który w latach 1956 – 1970 z upodobaniem stosował je w różnych wariantach do skrótowego opisu tak zwanych "zachodnich ośrodków dywersji ideologicznej" (np. "odwetowców z Bonn", "imperialistów zza Łaby", "niemieckich rewizjonistów", "amerykańskich imperialistów", itd.), które postrzegane były jako inspiratorzy wszelkich działań wrogich Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że termin O. s. w tamtych czasach miał praktycznie tylko kontekst międzynarodowy, a więc odnosił się zawsze do sił znajdujących się poza granicami Polski, w której z założenia nie mogło być żadnych obcych ideologicznie sił.

Termin O. s. przywrócony został do języka Wolaków z końcem 2005 r., na fali odnowy moralnej, związanej z dojściem do władzy PiS.

Synonimy i wyrażenia bliskoznaczne

Przykłady perfekcyjnego życia wyrażenia

Poniżej przedstawiono modelowe przykłady zastosowania omawianego związku frazeologicznego przez niektórych przedstawicieli gatunku literackiego Nowomowa. Warto zwrócić uwagę, że termin O. s. wykorzystywany jest przede wszystkim przez członków ugrupowań posługujących się w znacznej mierze retoryką narodowościową, natomiast nieco rzadziej pojawia się w wystąpieniach członków PiS. Na podstawie obecnego stanu wiedzy z zakresu behawioryzmu lingwistycznego, fenomenu tego nie da się racjonalnie wytłumaczyć.

 1. "Polityka Rady Polityki Pieniężnej nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, podzielam ten pogląd, to oczywiste. To jest pewna grupa ideologiczna, nie chciałbym powiedzieć, że związana z jakimi interesami, bo był by to atak osobisty na członków RPP. Ta ideologia reprezentuje w istocie określone interesy, interesy, bardzo silne w Polsce, sektora bankowego" - Lech Kaczyński w RMF FM (24.05.2002)
 2. "Ja mówię, że ta ideologia, którą prezentują członkowie Rady jest na rękę interesom określonego sektora i to wszystko. A to jest oczywista prawda" - ibidem
 3. "Ta prywatyzacja, która odbywa się od 16 lat, była w bardzo dużym stopniu korupcyjna, była bezczelną kradzieżą majątku państwowego przez określone siły"Maciej Giertych w Radiu Maryja (jesień 2005 r.)
 4. "Radio Maryja natomiast ciągle pozostanie dla określonych sił politycznych problemem z innego względu"Wojciech Wierzejski w programie Tomasza Lisa "Co z tą Polską?" (04.05.2006)
 5. "Postępowanie Anety Krawczyk to prowokacja określonych sił wymierzona w Samoobronę i koalicję"Stanisław Łyżwiński dla portalu www.wiadomosci24.pl (07.12.2006)
 6. "Opozycja na pewno nie będzie miała wpływu na moje decyzje, ale ten zarzut, który postawiono ministrowi Polaczkowi, ja go dobrze znam, jest tylko i wyłącznie dowodem na oddziaływanie różnych lobbystycznych sił [...]" – Jarosław Kaczyński w rozmowie z Jackiem Karnowskim w "Sygnałach Dnia" na antenie Polskiego Radia (30.01.2007)
 7. "Jeśli się okaże, że odpowiednia część naszego parlamentu nie będzie chciała akceptować odpowiednich zmian, sprawa będzie jasna - są w Polsce określone siły polityczne, uważające, że fakt, czy ktoś był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa [...], jest faktem moralnie obojętnym"Lech Kaczyński na spotkaniu z prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (20.04.2007)
 8. "Przychodzi nam przeciwstawiać się siłom potężnym, i to często tym niejawnym, stojącym poza polityką. Nie wszyscy są w stanie to wytrzymać" - Jarosław Kaczyński w programie "Bronisław Wildstein przedstawia" na antenie TVP 1 (03.11.2009)
 9. "Wszyscy wiemy, co działo się, jeśli chodzi o prezydenta w poprzednich latach, że prezydent był przedmiotem zupełnie niebywałego, obrzydliwego, odrażającego moralnie ataku ze strony różnych sił. Jeśli ktoś tych faktów ze sobą nie łączy, jak sądzę popełnia daleko idący błąd, albo ma jakieś kłopoty z myśleniem" - prezes-premier-prawie-prezydent Jarosław Odmieniony-Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie (16.07.2010) [1]
 10. "Bardzo potężne siły dążą do tego, żeby Polska nie była tym, czym mogłaby być. Trzeba się temu przeciwstawić" - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl (08.06.2014)
 11. "Moim zdaniem, stały za tym określone siły, które przekraczały granice naszego kraju. Nie będę tego w tej chwili konkretyzował... Faktem jest, że Lech Kaczyński stał się moim nieprzyjacielem i bardzo mu zależało, żebym nie został arcybiskupem warszawskim" - arcybiskup Stanisław Wielgus w rozmowie ze Sławomirem Jagodzińskim na łamach "Naszego Dziennika" (20-21.12.2014)
 12. "Są określone siły, światowe siły, którym zależy na całkowitym podporządkowaniu sobie społeczeństw współczesnych. I robią to w sposób następujący: po pierwsze, opanować parlamenty, poprzez wpływ na wybory, na ordynację wyborczą; po drugie, opanować uniwersytety; po trzecie, opanować media i rozrywkę" - Stanisław Wielgus, ibidem
 13. "U nas też. Media oczywiście są narzędziem bardzo skutecznym i oddziałującym na rzeczywistość. Ale one są w rękach określonych sił, które dysponują pieniędzmi, władzą i określoną ideologią, którą narzucają" - Stanisław Wielgus, ibidem
 14. "Musieliśmy skonsultować się z kierownictwem naszego Wydziału i naszej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Postsowieckimi. Doszli oni do wniosku, że numer "Wiestnika Jewropy" poświęcony Polsce ma charakter ideologiczny, autorzy [ między innymi Karol Modzelewski, Leszek Balcerowicz i Adam Michnik ] związani są z określoną orientacją polityczną. Dlatego kierownictwo Wydziału, biorąc pod uwagę akademickie standardy, nie zgadza się niestety na zorganizowanie prezentacji na Uniwersytecie Warszawskim" - prof. Andrzej Wierzbicki w uzasadnieniu odmowy prezentacji na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego poświęconego Wolsce numeru moskiewskiego czasopisma "Wiestnik Jewropy" (02.10.2015)

Patrz też

Linki zewnętrzne