Pakiet Kluski

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Opis i charakterystyka dzieła

Pakiet Kluski - biały kruk edytorski, uroczyście opublikowany przy udziale premiera w dniu 19.03.2007. Jest to bibliofilski reprint fragmentów dokumentu IV Rzeczpospolita - Sprawiedliwość dla wszystkich. Prawo i Sprawiedliwość. Wybory 2005., który stanowił tak zwany program wyborczy PiS.

To unikatowe wydawnictwo źródłowe pierwotnie opublikowane zostało 03.09.2005, a o jego wielkiej wartości świadczy przede wszystkim fakt, że żaden z przedstawionych w nim elementów oceny stanu Wolski oraz zawartych w nim postulatów - pomimo upływu ponad półtora roku - nie stracił na aktualności.

Z tego też powodu wydawca - wsłuchując się w głosy wiernych czytelników - zdecydował się przypomnieć jeden z fragmentów tego epokowego dzieła, wydając w formie wspomnianego reprintu jego rozdział IV pt. Gospodarka (str. 54 - 73 w dokumencie źródłowym).

Z powodów marketingowych nazwa reprintu została przez wydawcę zmieniona, jakkolwiek należy jeszcze raz podkreślić, że - zgodnie z definicją słowa "reprint" - zawartość "Pakietu Kluski" jest dokładnie taka sama, jak zawartość rozdziału IV dokumentu źródłowego z 2005 r.

Ta bibliofilska pozycja dla koneserów stanowić ma początek większej serii wydawniczej, w ramach której publikowane będą reprinty - także ciągle w pełni aktualnych - kolejnych rozdziałów źródłowego arcydzieła, poświęconych innym obszarom życia społecznego w Wolsce.

I tak, w ramach serii, która promowana będzie pod tytułem "Pakiety Wegetariańskie", sukcesywnie ukazywać się będą kolejne białe kruki: "Pakiet Makaron", "Pakiet Pierogi", "Pakiet Naleśniki", "Pakiet Kopytka" itd. Terminy ich publikacji skoordynowane będą - analogicznie do pierwszej pozycji serii - ze wzrostem zapotrzebowania wśród czytelników, które jest odwrotnie proporcjonalne do wyników sondażowych PiS.

Cyniczny plagiat postkomunistów

Charakterystycznymi dla nich cynicznymi metodami, liberałowie i inni wrogowie narodu usiłują przypisywać sobie zasługi odnowicieli IV RP, siać zamęt w głowach Wolaków oraz stwarzać pozory, że to oni działają w interesie Wolski.

W ramach takich właśnie działań, już w lipcu 2004 r., opanowany przez postkomunistów sejm, między innymi głosami wrogów narodu wywodzących się z SLD i PO, przyjął ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 + późniejsze zmiany).

Przyjęta ustawa stanowi oczywisty plagiat zaprezentowanego przez premiera Pakietu Kluski i zawiera praktycznie wszystkie elementy tego przełomowego dla rozwoju wolskiej gospodarki dokumentu.

Poniżej przedstawiono oczywiste dowody na to, że kluczowe elementy rewolucyjnych rozwiązań zawartych w Pakiecie Kluski zostały cynicznie skopiowane przez wrogów narodu do wspomnianej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Obrona przed plagiatorami

Sprytni i cyniczni plagiatorzy pakietu usiłowali bezczelnie go uwiarygodnić, uchwalając jeszcze w 2004 r. ustawę pod nazwą "Przepisy wprowadzające do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r." (Dz.U. 2004 nr 173, poz.1808). Regulacja ta przewidywała wejście w życie artykułów 23 - 45 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (rozdział "Ewidencja działalności gospodarczej") w dniu 01.01.2007.

Na szczęście przedstawiciele koalicji w porę zorientowali się w tej cynicznej grze i bezprzykładnej próbie oszustwa i zapobiegli wprowadzeniu w życie plagiatu, uchwalając w dniu 16.11.2006 (przy rozpaczliwym, lecz - na szczęście - daremnym sprzeciwie wrogów narodu z SLD i liberałów z PO) ustawę "o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r." (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1636). Regulacja ta przedłużyła vacatio legis tych przepisów do dnia 01.10.2008. Pozwoliło to na spokojne ogłoszenie pakietu Kluski przez jego prawowitych pomysłodawców i autorów.

W ten sposób wredne knowania określonych sił i inspirowanego przez nie Układu zostały po raz kolejny obnażone i udaremnione przez PiS i działające po jego przywództwem dla dobra Wolski siły postępu i odnowy.

Linki zewnętrzne