Wolacy

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Wolacy w swoich narodowych barwach
Szczęśliwy i wypoczęty obywatel
Zadowolony z życia Wolak
Pan Mietek, Wolak zachowujący czujność wobec Układu
Wrogowie narodu beszczelnie imputują Wolakom lenistwo

Wolacy lub (według dokładniejszych analiz audiologicznych) Włolacy - dumny i honorowy naród wywodzący się ze środkowej Europy, posługujący się językiem wolskim i nowomową.

Ich nazwa wywodzi się od nazwy zamieszkałego przez nich państwa Wolski, ta z kolei została nadana przez Naczelnika Wolski - Jarosława Kaczyńskiego. Według najnowszych badań trzech na dziesięciu Wolaków żyje w nieustannym stresie, pozostałych siedmiu mieszka w Londynie.

Oprócz 40 mln Wolaków w kraju, rozrzuconych po świecie jest jeszcze ok. 15 mln. Od czasu nastania IV RP ten stosunek szybko zmienia się na niekorzyść Wolski. Naród przez przeszło wiek nie posiadał własnego państwa, a kiedy już je odbudował - stracił suwerenność. Dlatego teraz głównym celem wszystkich Wolaków jest, aby ich kraj trwał już wiecznie.

Jednakowoż cel ten należy uznać za zagrożony, ponieważ Geniusz Mazowsza nie zaradził (jeszcze) dwóm podstawowym problemom. Po pierwsze, pomimo modłów Ojca Dyrektora et consortes nie udało się zahamować naturalnego procesu odchodzenia twardego elektoratu, znanego także jako Moherowe berety.

Po drugie, mimo wysiłków Wielkiego Edukatora, kaganek oświaty trafia pod kolejne czerepy.

Nic więc dziwnego, że najbardziej kompetentne autorytety moralne zmuszone były zmodyfikować charakterystykę przeciętnego Wolaka, który w ponurych czasach okupacji Ojczyzny przez nasłanych przez Unię europejską liberałów Donaldu Tusku, z dumnego i honorowego mieszkańca Wolski, stopniowo staje się faktycznie głupim, złym, zazdrosnym i ordynarnym wrogiem narodu.

Pomimo realnej groźby brutalnych represji, ponurą tę prawdę wyjawił sam Ojca Tadeusz Rydzyk, który wyniki swoich błyskotliwych obserwacji i porażających przemyśleń w tym zakresie, brawurowo zaprezentował na spotkaniach z Polonią w Toronto i Chicago, odbytych podczas opłatkowych wizyt duszpasterskich w USA i Kanadzie w połowie stycznia 2010 roku:


Struktura etniczna Narodu

Opublikowane w kwietniu 2010 roku badania skupionych wokół Ruchu Oporu najwybitniejszych niezależnych etnologów wykazały, że w populacji Wolaków występują dwie grupy etniczne:

 1. Prawi Wolacy
 2. Karły

Grupa etniczna Prawych Wolaków stanowi rasę wyższą i jest bardzo postępowa i nowoczesna, gdyż w jej skład wchodzą jedynie wyznawcy Najnowszego Testamentu, w literaturze teologicznej znanego również jako Testament Prezydenta.

Członkami grupy etnicznej Karłów (rasy niższej) są prawie wyłącznie głosiciele i wyznawcy Testamentu Starego, w literaturze przedmiotu zwani również Starotestamentowcami lub Starozakonnymi.

Zasadnicze różnice występują także w korzeniach genealogicznych obu grup: wszyscy Prawi Wolacy pochodzą w prostej linii od najwybitniejszych patriotów genetycznych, zaś osobnicy należący do niższej kasty Karłów, są w większości potomkami wrogów narodu, którzy na ochotnika wstępowali do Wehrmachtu.

Pogłębione badania ilościowe struktury populacji wykazały, że grupa etniczna Prawych Wolaków stanowi w społeczeństwie miażdżącą większość (ponad 99,99 % populacji Wolaków), natomiast grupa Karłów liczy w chwili obecnej zaledwie 18 osobników. Dane te pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznego wniosku, że grupa etniczna Karłów jest praktycznie na wymarciu. Choć fakt możliwości rychłego wyeliminowania tej szkodliwej rasy niższej z ogółu Wolaków jest sam w sobie faktem niebywale pozytywnym i korzystnym dla Wolski, to jednak w trosce o zachowanie zagrożonych gatunków i ocalenie ich przed całkowitym wyginięciem, niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie programu ochronnego Karłów.

Działania takie przede wszystkim prowadzić powinny do zapewnienia zagrożonej grupie bezpieczeństwa i odcięcia jej od potencjalnych zagrożeń, co w szczególności polegać musi na odizolowaniu ostatnich 18 osobników od reszty społeczeństwa i prowadzeniu ich hodowli w ściśle kontrolowanym środowisku i odpowiednich warunkach, gwarantujących ich prawidłowy rozwój, a jednocześnie ograniczających niekontrolowane rozmnażanie się tej populacji.

Wybitni Wolacy

(w porządku alfabetycznym)

Wrogowie narodu podszywający się pod uczciwych Wolaków

Byli Wybitni Wolacy

Honorowy tytuł Wielkiego (Wybitnego) Wolaka oczywiście nie jest przyznawany dożywotnio. O ewentualnym wykluczeniu z elitarnego grona nominatów decyduje Najwyższa Kapituła złożona z Jarosława Kaczyńskiego.

W przypadkach, gdy niektórzy z nominatów nie spełniają pokładanych w nich nadziei, wykazując się na przykład niepełną lojalnością, nieposłuszeństwem lub po prostu posiadaniem własnego, różnego od opinii Kapituły zdania na dowolny temat, są oni natychmiast pozbawiani zaszczytnego tytułu.

Zdecydowana większość powstałego w ten sposób grona Byłych Wielkich Wolaków staje się w dalszej kolejności wrogami narodu oraz odszczepieńcami, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Poniżej przedstawiono listę aktualnych (listopad 2011 r.) Byłych Wielkich Wolaków:

Karły

 1. Michał Figurski
 2. Katarzyna Kolenda-Zaleska (rzekomo ma 178 cm wzrostu)
 3. Bronisław Komorowski
 4. Kazimierz Kutz
 5. Tomasz Lis
 6. Mikołaj Lizut
 7. Grzegorz Miecugow
 8. Piotr Najsztub
 9. Stefan Niesiołowski
 10. Janusz Palikot
 11. Julia Pitera
 12. Radosław Sikorski
 13. Joanna Senyszyn
 14. Małgorzata Środa
 15. Donald Tusk
 16. Piotr Tymochowicz
 17. Lech Wałęsa
 18. Jacek Żakowski

Patrz też

Linki zewnętrzne