Prezydent kieruje

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
W związku z tragiczną śmiercią Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej polskiej delegacji na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniu 10.04.2010, edycja eksponatu została zablokowana, a jego treść odpowiada stanowi na dzień 09.04.2010


Wprowadzenie

Prawie jakby kierował (fot.: Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl)

Formalne podstawy kierowania przez prezydenta są w IV RP oczywistą oczywistością i niespotykanie jasno wynikają z bezpośrednich zapisów w Konstytucji IV RP, która z porażającą precyzją definiuje jego absolutnie jednoznaczną rolę w tym zakresie.

Tradycyjna dla władzy w Wolsce kierownicza rola jej najważniejszego ogniwa, w szczególności wynika z brzmienia niesłychanie wymownych artykułów 10 i 126 Konstytucji, z których każdy prawdziwy patriota z łatwością dowiedzieć się może, że:

Przywołane zapisy nie pozostawiają oczywiście najmniejszych wątpliwości co do tego, że państwem kieruje prezydent, co w szczególności wynika z wymienienia go przed Radą Ministrów w artykule 10, całkowicie jednoznacznej deklaracji o "Najwyższym Przedstawicielu i Gwarancie" w artykule 126 i wreszcie z podkreślenia w tym samym artykule, że wykonuje on swoje zadania "w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji", która przecież jasno stanowi jak napisano wyżej.


Podważanie przez wrogów narodu kierowniczej roli prezydenta w IV RP

Już od momentu jednogłośnego niemal wyboru Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Wolski, a szczególnie po bezprawnym dojściu do władzy w wyniku zmanipulowanych wyborów 21.10.2007 Tymczasowego Rządu Okupacyjnego, wszelkiej maści wrogowie narodu usiłują bezczelnie podważać tę oczywiście oczywistą prerogatywę prezydenta.

Kontestacja ta spowodowana jest przede wszystkim faktem, że - analogicznie do prezydenckiego weta - kierowanie stanowi w oszczach okupantów niesłychanie groźną broń w walce prezydenta IV RP o niepodległość i zachowanie bytu narodowego Wolski.

Kierowanie jest bronią typowo niekonwencjonalną, o dużej sile rażenia, którą Lech Kaczyński stosuje wymiennie z wetowaniem, jako broń ostatniej szansy w sytuacjach, gdy oczekiwanych skutków nie przyniosły wcześniejsze uderzenia wykonywane przez Ruch Oporu z użyciem broni konwencjonalnych, do których zaliczyć można w szczególności:

Usiłując w tym kontekście zdeprecjonować wybitne osiągnięcia prezydenta w zakresie kierowania, wrogowie narodu używają między innymi jak mantry kłamliwego argumentu, że w rzeczywistości prezydent nie kieruje niczym, a jeżeli już, to dokonuje tego wykonując jedynie skwapliwie polecenia swojego bezpośredniego przełożonego, prezesa-premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Dla wykazania oczywiście oczywistej bezsensowności tych bezczelnych i kłamliwych zarzutów, poniżej zaprezentowano pełną dokumentację kierowań wykonanych przez prezydenta, która w całej rozciągłości potwierdza niesłychanie wysokie umiejętności kierownicze prezydenta oraz jego niewiarygodnie wysoką wydajność w kierowaniu, stanowiąc tym samym porażający dowód kolejnej intrygi okupantów, wymierzonej w jedną z dwóch największych świętości IV RP.

Rejestr najważniejszych kierowań prezydenta podczas jego pierwszej kadencji

 1. 07.07.2008 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
 2. 18.08.2008 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 3. 02.09.2008 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
 4. 23.09.2008 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 5. 23.09.2008 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej
 6. 19.01.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
 7. 16.02.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 8. 05.03.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawyOrdynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
 9. 27.04.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
 10. 27.04.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawyPrawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw
 11. 30.04.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 60 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157)
 12. 18.05.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz niektórych innych ustaw
 13. 18.05.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawyPrawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 14. 24.07.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 15. 27.11.2009 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 16. 18.02.2010 - prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 18 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Rejestr werdyktów Trybunału Konstytucyjnego, zwanych przekierowaniami

 1. 19.11.2008bezczelnie odrzuca niespotykanie mądre i uzasadnione kierowanie prezydenta na ustawę Tymczasowego Rządu Okupacyjnego, zezwalającą na przyjmowanie do Służby Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego byłych funkcjonariuszy WSI, których w ciągu dwóch zaledwie lat nie zdążyła zweryfikować najważniejsza w dziejach Wolski komisja weryfikacyjna, bohatersko kierowana przez - kolejno - Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. To haniebne orzeczenie otwiera drogę do zatrudniania w służbach setek do cna skompromitowanych szpiegów KGB, BND i Mossadu, agentów Układu oraz wszelkiej maści sługusów szarej sieci korporacji i netłorków.
 2. 29.10.2009 - rozpatrzywszy kierowanie prezydenta z dnia 05.03.2009 - ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawyOrdynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oświadczył bezczelnie, że inkryminowana ustawa jest zgodna z konstytucją:
 3. 20.01.2010 - rozpatrzywszy kierowanie prezydenta z dnia 18.05.2009 o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych, Trybunał Konstytucyjny uznał, że ograniczenie subwencji budżetowej dla partii w trakcie roku budżetowego jest zgodne z Konstytucją, jednak może dotyczyć wyłącznie tych kwartałów, które nastąpią po wejściu w życie ustawy.

Patrz też