Strażnik Konstytucji

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Strażnik Konstytucjihonorowy tytuł nadany Prezydentowi Najjaśniejszej IV Rzeczypospolitej w uznaniu jego niekwestionowanych zasług na polu przestrzegania, praktycznego wdrażania i propagowania najważniejszych wartości, wyartykułowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki Głowy Państwa w tym zakresie sprecyzowane są w Rozdziale V Konstytucji, "Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej", który w Artykule 126 mówi:

Wzorowe realizowanie przez prezydenta tych zaszczytnych obowiązków od dawna jest powszechnie znane i doceniane, w związku z czym szersze uzasadnienie przyznania mu honorowego tytułu Strażnika Konstytucji jest absolutnie zbędne. Dla zaakcentowania niezwykłych osiągnięć nominata na tym polu, warto jednakowoż przytoczyć przykłady niesłychanie celnych interpretacji wybranych regulacji Konstytucji, które pochodzą z jednego tylko wywiadu, udzielonego w dniu 01.08.2007 dziennikarkom znanej z nieprzejednanie wrogiej IV RP postawy, "Gazety Wyborczej":1)

Zapisy Konstytucji i ich interpretacja
Zapisy w Konstytucji
Interpretacja prezydenta
Art. 1: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 32 ust. 1: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Art. 32 ust. 2: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

"Dla mnie w Polsce ważni są ludzie, którzy uważają, że system, który powstał po 1989 r. - moim zdaniem chory system pewnych elit, ludzi nietykalnych – nie powinien trwać. [...] nie powinno być tak, żeby w państwie, które odzyskało niepodległość, zachowali swe wpływy ludzie, którzy brali aktywny udział w poprzednim systemie."
Art. 42 ust. 3: Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. "Istnieją sytuacje, w których w sensie życiowym materiały dowodowe pozwalają twierdzić na granicy pewności, że doszło do przestępstwa, ale w sądzie nie wystarczą, by udowodnić winę."
Art. 173: Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art. 174: Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

(w odpowiedzi na stwierdzenie "Ale sędziowie mają obowiązek kierować się prawem, a nie racją stanu."): "Nie. Powtarzam: Każdy sędzia przysięga na wierność Rzeczypospolitej."


Inne tytuły i wyróżnienia Naszego Przywódcy

Linki zewnętrzne

Przypisy

1)  Eksponat opracowany na podstawie wpisu pod tytułem Crazydent w Blogu Macdaca