Dobra zmiana

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
"Establishment w tym kraju twierdzi, że wszystko jest OK, ale nic nie jest OK, 
jest radykalnie nie OK [...] 
Aby uczynić Polskę inną i lepszą, wprowadzić dobrą zmianę, którą obiecaliśmy,
będziemy potrzebowali ośmiu lat, dwóch kadencji w parlamencie" 
- Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Financial Times" (26.02.2016)
"'Skrępujcie go łańcuchami konstytucji po to, by nie mógł czynić zła." - Thomas Jefferson

Spis treści

Opis i charakterystyka pojęcia

Dobra zmiana - wysoce użyteczny termin z zakresu nowomowy wprowadzony do jej tezaurusa podczas zwycięskiej dla Biało-Czerwonego Obozu kampanii wyborczej do Sejmu w 2015 r.

Istota dobrej zmiany - unikatowy materiał filmowy!

giphy.gif

Cele i zadania stojące przed dobrą zmianą

Co-sie-dzialo-.jpg

Po przejęciu władzy szeroko stosowany przez megamocny rząd kierowany przez asystentkę Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego i wszystkich odnowicieli jako uzasadnienie dla:

Drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak") wspiera megawysiłki megamocnego rządu

Dobra zmiana poprzez zablokowanie

Działając wspólnie i w porozumieniu siły odnowy pracowicie nowelizują ustawę o Trybunale Konstytucyjnym w zbożnym celu wyłączenia tego bezpiecznika rzekomej demokracji zamontowanego w Konstytucji z 1997 r., czyli współtworzonej przez postkomunę, a więc z pewnością szkodliwej i Wolsce zgoła niepotrzebnej.

Pierwsza nowelizacja - 22.12.2016

W popołudniówce "Dziennik Ustaw" z dnia 28.12.2016 r. opublikowano nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa samego Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego, którą przed południem tego dnia podpisał drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak"):

Lagodna wersja ubezwłasnowolnienia TK i podmiany sędziów została bezczelnie uznana przez to grono spotykające się przy kawie za niekonstytucyjną. Trybunał uznał w rzekomym wyroku, że cała nowela ustawy o TK autorstwa Partii jest niezgodna m.in. z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji. Według Trybunału nowelizacja uniemożliwiła TK "rzetelne i sprawne działanie" i ingerowała w jego niezależność. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów, wymóg większości dwóch trzecich głosów dla jego orzeczeń, nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu, wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK, możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis (09.03.2016)

Druga nowelizacja - 07.07.2016

Pracując nocami i w pocie czoła miażdżąca ogólnonarodowa większość parlamentarna powołując się na jedynie słuszny mandat LUDU uchwaliła nowelizację do własnej nowelizacji i dzięki temu:

Dobra zmiana poprzez zwolnienie

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Wszyscy członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z jej przewodniczącym, Maciejem Laskiem, zostaną zwolnieni po nowelizacji prawa lotniczego uchwalonego 04.08.2016:

Do tej pory członkowie Komisji pracowali w niej bezterminowo. Dawało to im większą gwarancję niezależności i stabilności pracy, co miało zwiększyć zaufanie do ich raportów. Teraz członkowie będą powoływani na czteroletnią kadencję, to:

To jedynie słuszny minister infrastruktury i budownictwa powoła nowego przewodniczącego Komisji i jego zastępców. Nowy szef Komisji zostanie wybrany w ciągu dwóch tygodni po wejściu ustawy w życie.

"Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej legislacyjne podstawy" (luty 2018)

Całkowicie kłamliwy raport wysmażony przez tak zwany think tank totalnej opozycji sufluje jakoby Partia kierowała się kumoterstwem przy obsadzaniu zwolnionych stanowisk w nie tylko administracji, ale także w spółkach Skarbu Państwa, w ZUS, mediach publicznych, instytutach badawczych, wymieniono wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii oraz prokuraturow i sędziów.

Komentarz odautorski (TOK FM, 28.02.2018):

Dobra zmiana poprzez zniesienie

Asystentka Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego zniosła 27.04.2016 r. Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Do zadań Rady należało m.in.:

Obszernie uzasadniony akt potwierdzający decyzję jednogłośną:

ZARZĄDZENIE NR 53 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się Radę do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, zwaną dalej "Radą".

§ 2. 1. Przewodniczący Rady odwołuje Radę Konsultacyjną w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia. 2. Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji (M.P. poz. 79).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Dobra zmiana przez degradację za kontakty z wrogimi mediami

Jedynie słusznie działając dla dobra Wolski i samego Naszego Umiłowanego Przywódcy, Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, szeregowy rezerwy Piotr Bączek [ były sekretarz redakcji gazetki zakładowej "Poczta Polska" - przyp. Muzeum IV RP ] zdegradował orzeczeniem z dnia 14.06.2016 r. do stopnia szeregowca płk Krzysztofa Duszę z powodu kontaktów z "Gazetą Wybiórczą", TVN, TOK FM, Radiem ZET i RMF FM:

Powołując się na przepisy prawa i regulaminy płk Dusza odmawiał przekazania dowodzenia jednostką bez zgody partnerów z RATO, w tym służb Słowacji, które współkierowały Centrum. To właśnie sprawiło, że szeregowy rezerwy Bączek wszedł do Centrum z Żandarmerią Wojskową. Wejście pokonał zresztą dopiero następnego dnia, burząc ścianę między Centrum a siedzibą SKW. Dowódca oddziału żandarmerii, który nie chciał sforsować drzwi, został pozbawiony funkcji. O nocnych działaniach szeregowego rezerwy Bączka płk Dusza zawiadomił media. Był to akt sprzeciwu wobec brawurowej i udanej akcji, która odbiła się echem na całym świecie i wywołała bezczelne protesty opozycji oraz nieuzasadnone zaniepokojenie strony słowackiej. Ekipa szeregowego rezerwy Bączka rozpruła sejfy w gabinetach i weszła do pomieszczeń zajmowanych przez słowackich oficerów:

Do 10.07.2016 r. bohaterscy funkcjonariusze SKW próbowali wszelkich sposobów, by doręczyć płk Duszy orzeczenie o degradacji. Po tej dacie oficer odchodził ze służby i decyzja szeregowego rezerwy Bączka już go nie obejmowała. Mimo nadludzkich wysiłków i zastosowania najbardziej wyrafinowanych technik operacyjnych nie udało się, dlatego orzeczenie ma tylko formalny charakter i według prawa Dusza nadal jest pułkownikiem.

Wyjątkowej klasy fachowcy zatrudniani w ramach dobrej zmiany

Przykłady jedynie słusznych zachowań wyjątkowej klasy fachowcow po objęciu stanowiska

Dobra zmiana w edukacji i polityce edukacyjnej

Samorządy mówią, że w przedszkolach zabraknie miejsc dla trzylatków. Szefowa MEN Anna Zalewska odpowiada:

 • "To histeria polityczna gmin związanych z PO. Samorządy mogły się przygotować przez ostatnie osiem lat."

Pani minister zapomina, że to jej "prosta reforma", zatrzymująca sześciolatki w przedszkolach, te miejsca zabrała. Te najmłodsze dzieci mogłyby do przedszkoli pójść i po rewolucji PiS, gdyby partia rzeczywiście traktowała samorządy jak partnerów. Te bowiem (np. Zielona Góra, Warszawa) wymyśliły, że będą tworzyć zerówki w podstawówkach, by miejsca w przedszkolach i tak się zwolniły. Co na to MEN? Zamiast powiedzieć: świetnie, że sobie radzicie z losem, który wam zgotowaliśmy, mówi:

Po raz kolejny szczuje na samorządowców, przekonując, że to wszystko wina gmin. Oczywiście tych złych, związanych z PO. Szczególnie nielubiana w MEN jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, wywoływana i krytykowana właściwie na każdej konferencji prasowej Anny Zalewskiej.

Identycznie przebiega proces likwidacji dodatkowych zajęć, tzw. godzin karcianych, na których najwięcej korzystali słabsi uczniowie. My - MEN - jesteśmy ci dobrzy, likwidujemy je, by odciążyć nauczycieli. Wy - samorząd - jesteście ci źli, wyzyskujący, a jeśli chcecie mieć zajęcia dodatkowe, to nauczycielom zapłaćcie.

W ostatnich tygodniach pani minister szermuje hasłami:

 • "To zadanie własne gminy"
 • "Biorą podatki, to niech sobie radzą"
 • "Dajemy im dotacje i subwencje"

Choć wiemy, że obu nie starcza na utrzymanie przedszkoli i szkół. Zalewska sugeruje, że samorządy niezgodnie z prawem przeznaczają subwencję oświatową na budowę dróg i chodników. Przypomina gminom o ich obowiązkach i równocześnie pozbawia je praw. Tak jak wtedy, gdy zdecydowała o podarowaniu kuratorom oświaty (powoływanym od teraz przez MEN) prawa weta w kwestii likwidacji szkół, a także dała im prawo do decydowania o tworzeniu nowych placówek. Gminy, owszem, mają szkołami zarządzać, wypełniać związane z tym obowiązki, ale właśnie utraciły nawet prawo, do decydowania o tym, ile szkół czy przedszkoli potrzebują. Straciły niemal całkowicie szanse na racjonalizację związanych z oświatą wydatków - bo w marcu już wszyscy kuratorzy w Polsce będą wybrani przez MEN.

PiS bardzo się podoba centralne sterowanie oświatą. Chce, by to w Warszawie decydowano o tym, z jakiej dziedziny nauczyciele przejdą szkolenia i jakie lektury będą czytać uczniowie od morza po Tatry - bez wyjątków. Mówi o tym nie tylko Anna Zalewska, ale również profesor Andrzej Waśko uważany za lidera edukacyjnej zmiany w PiS . Profesorowi Waśce z tego samego powodu nie podobają się np. autorskie programy nauczania. Nowy MEN chce mieć pełną władzę nad szkołami. Samorząd nie jest i nie będzie dla niego partnerem, no chyba że jest to samorząd rządzony przez PiS albo - jak Tarnów - dokładający uczniom lekcje patriotyzmu.

Z gruntu kłamliwe stanowisko OECD w sprawie reformy wolskiej edukacji szkolnej

Dobra zmiana w TVP - stan na dzień 15.05.2016

Oficjalny komentarz TVP

Wiceszef publicystyki TVP Info Samuel Pereira lakonicznie, jak Juliusz Cezar, skomentował informacje zawarte w tekście "Newsweeka":

Kolejne przykłady perfekcyjnie dobrej zmiany w TVP

 1. 10.07.2016 - na stanowisko dyrektora Programu II TVP mianowany zostaje powszechnie znany i podziwiany odnowiciel i ceniony młody fachowiec, Marcin Wolski

Dobrze zmieniony pluralizm w TVP

Nieoczekiwane skutki dobrych zmian

Dobra zmiana w Indeksie Transformacji 2018 Fundacji Bertelsmanna

Dobra zmiana w rankingu Freedom House 2017

Według punktacji przyjętej przez ekspertów "1" oznacza najwyższy poziom demokratyzacji, "7" - najniższy. Ogólny wskaźnik demokratyzacji w Polsce w 2017 roku wyniósł 2,89. Gdy Partia jedynie słusznie obejmowała władzę w 2015 r. wskaźnik wynosił 2,21, a potem rósł. Najniższy rzekomo odnotowano w 2012 r. - było to 2,14.

W kategorii "narodowe demokratyczne rządy" restaurowana IV RP zdobyła 4 punkty i jest to najgorszy wynik od lat. Rzekomym powodem spadku w tej kategorii są:

W dziedzinie "społeczeństwo obywatelskie" przyznano 2 punkty, to spadek o 0,25 pkt w porównaniu do ubiegłorocznego badania. Jak przyczynę podano:

Największy spadek odnotowała kategoria "ramy sądowe i niezależność" - 4,25 pkt (w ubiegłym roku 3,25 pkt):

Za "niezależność mediów" przydzielono 3 punkty. Najgorsze wyniki w tej dziedzinie odnotowuje się właśnie za rządów Partii - w latach 2009-2015 wskaźnik wynosił od 2 do 2,5.

Freedom House zwraca uwagę, że najważniejszym wydarzeniem w restaurowanej IV RP była w 2017 roku reforma sądownictwa - ustawy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych:

Dobra zmiana w tak zwanym rankingu jakości demokracji niemieckiej Fundacji Bertelsmanna

W dniu 09.10.2018 r. niemiecka Fundacja Bertelsmanna opoublikowała kolejny (badania były przeprowadzane w 2011 i w 2014 roku) zmanipulowany i oszczerczy dla restaurowanej IV RP ranking "Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU", w którym zbadała stan demokracji, funkcjonowanie megamocnego rządu i jakość prowadzonej polityki w 41 państwach-członkach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Euro Wyimaginowanej Wspólnoty z Której Dla Nas Niewiele Wynika (copyright by Zrodzony Przez Błogosławione Łono i Wykarmiony przez Błogosławione Piersi, drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak")):

Tak zwany raport zauważa rzekome upartyjnienie mediów publicznych, ograniczanie prawa do zgromadzeń, rosnącą brutalność policji, próby kontroli organizacji pozarządowych, zmiany w prawie wyborczym. Podano także informację o planowanym ograniczeniu zagranicznych udziałów w spółkach mediowych i tym samym zmniejszeniu niezależności mediów prywatnych. Zdaniem autorów raportu megamocny rząd rzekomo utrudnia dostęp do informacji publicznej. Dostrzeżono rzekomy język nienawiści, którym coraz chętniej posługują się politycy Partii, mówiąc o muzułmanach, osobach LGBT i ideologii gender.

Dobra zmiana w TVP

Wg opracowania Nielsen Audience Measurement, w którym porównano oglądalność z lutego 2016 r. z lutym 2015 r. wynika, że "Wiadomości" odnotowały największy spadek widowni wśród programów informacyjnych i zajęły zaszczytne trzecie miejsce, podczas gdy rok temu zajmowały drugą pozycję. W lutym straciły 12 proc. widzów (470 tys. osób) w porównaniu z zeszłym rokiem. Średnia oglądalność wyniosła 3,44 mln. To kolejny gorszy miesiąc dla tego programu. W styczniu oglądalność spadła o 410 tys. w porównaniu ze styczniem 2015 r. Właśnie w styczniu 2016 r. - po tym, jak Jacek Kurski objął fotel prezesa TVP - w "Wiadomościach" przeprowadzono dobre zmiany. W ich wyniku zwolniona została duża część prezenterów oraz wydawców i reporterów. Stanowisko szefa serwisu stracił Piotr Kraśko, a w jego miejsce pojawiła się Marzena Paczuska. Od tego czasu "Wiadomości" są prowadzone przez Danutę Holecką, Krzysztofa "lepszy ziemiec niż cudzoziemiec" Ziemca i Michała Adamczyka. W marcu 2016 r. "Wiadomości" miały średnio 3,2 mln widzów, czyli o 644,3 tys. mniej niż rok wcześniej i o ok. 250 tys. mniej niż w lutym.

Pierwsze miejsce w rankingu programów informacyjnych zajmuje, tak jak przed rokiem, "Teleexpress" TVP1. W lutym 2016 r. oglądało go średnio 3,97 mln widzów. To 9,55 proc. (420 tys. osób) mniej niż w lutym 2015 roku.

2016

W kwietniu udział TVP1 i TVP2 wynosił 13,5 proc. To minimalnie mniej niż samego Polsatu (13,6 proc.) czy samego TVN (13,9 proc.)

Wynik "Wiadomości" to 9,58 proc., co oznacza spadek o 0,79 pkt. proc. tylko w stosunku do poprzedniego tygodnia (26.04.2016)

W grupie komercyjnej 16-49 kolejność tzw. "wielkiej czwórki" uległa zmianie. Najwyższy wynik w tej grupie zanotował TVN - 14,34 proc, na drugim miejscu znalazł się Polsat - 13,42 proc., a na kolejnych TVP2 - 7,44 proc. oraz TVP1 - 6,20 proc.

"Na to miejsce napłynęła duża część nowych widzów, którzy odnaleźli się w nowej telewizji; wyborców obozu, który wygrał ostatnio wybory. To teżwidzowie telewizji publicznej, tylko że w żaden sposób nie są wykazywani w panelach badawczych." - prezes Kurski, komentując kiepski wynik, stwierdził, że część widzów, dla których TVP była dotąd "substytutem TVN-u czy Polsatu", mogła odejść do innych stacji

W maju najczęściej oglądaną stacją był Polsat, zdetronizował TVP 1 i zepchnął aż na trzecie miejsce, za TVN. Czwarte miejsce zajmuje TVP 2
W czerwcu liderem oglądalności wśród dzienników informacyjnych pozostaje "TeleexpressTVP1, ale wszystkie dzienniki TVP nadal tracą widzów

"TeleexpressTVP1 - choć w czerwcu 2016 roku oglądało go średnio 2,46 mln widzów, w porównaniu do zeszłego roku program stracił 417 tys. oglądających. Jeszcze większy spadek odnotowały "WiadomościTVP1 - ich oglądalność zmniejszyła się o 15,99 proc. (435 tys. widzów) i w czerwcu 2016 roku wyniosła 2,28 mln osób - podaje portal Wirtualnemedia.pl. Na plusietylko "FaktyTVN; widownia dziennika zwiększyła się o 0,65 proc. (15 tys. osób) do 2,35 mln oglądających. W zestawieniu najwięcej straciła "Panorama" TVP2 - jej oglądalność spadła aż o 19,9 proc. i wynosi 973 tys. widzów. "Wiadomości" TVP1 od początku roku straciły niemal 1,5 mln widzów - jeszcze w styczniu program oglądało ponad 3,7 mln widzów. Teraz średnia widownia "Wiadomości" to nieco ponad 2 mln widzów (w czerwcu - 2,28 mln). W kwietniu udział "Wiadomości" w rynku wyniósł 19,84 proc. - jak podkreślały Wirtualne Media, był to najniższy miesięczny wynik dziennika w historii prowadzenia badań telemetrycznych w Wolsce. Jeszcze gorzej było w czerwcu - wynik ten spadł do 19,76 proc. (rok wcześniej było to 23,16 proc.)

W lipcu liderem oglądalności programów informacyjnych były "Fakty" TVN, "Komentowości" TVP spadły na zaszczytne drugie miejsce, na trzecim miejscu uplasował się "Teleexpress"

"Fakty" TVN oglądało średnio 2,38 miliona widzów. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej ubyło 36 tys. osób. Na drugie miejsce spadły "Komentowości" TVP, które oglądało 2,36 mln widzów (o 216 tys. osób mniej w porównaniu do lipca 2015 r.). Na trzecim miejscu "Teleexpress" TVP1. Jego oglądalność zmniejszyła się najbardziej - wyniosła 2,18 mln widzów (o 761 tys. mniej).

W kwietniu udział "Komentowości" w rynku wyniósł 19,84 proc. - jak podkreślały Wirtualne Media, był to najniższy miesięczny wynik dziennika w historii prowadzenia badań telemetrycznych w Polsce. Jeszcze gorzej było w czerwcu - wynik ten spadł do 19,76 proc. (rok wcześniej było to 23,16 proc.). Od początku roku "Komentowości" straciły niemal 1,5 mln widzów - jeszcze w styczniu program oglądało ponad 3,7 mln widzów. Teraz średnia widownia "Komentowości" to nieco ponad 2 mln widzów (w lipcu - 2,36 mln).

We wrześniu liderem oglądalności programów informacyjnych były "Komentowości TVP", "Fakty" TVN spadły na drugie miejsce, na trzecim miejscu uplasował się "Teleexpress"

Od 1 do 20 września Komentowości" TVP" śledziło średnio 2,74 mln widzów (o 620 tys. osób mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej). Na drugim miejscu znalazły się "Fakty" TVN z wynikiem 2,48 mln widzów (spadek o 461 tys.). Trzecią lokatę zajął "Teleexpress" ze średnim wynikiem na poziomie 2,4 mln widzów (mniej o 832 tys.)

W październiku liderem oglądalności programów informacyjnych były nadal "Komentowości TVP", "Fakty" TVN pozostały na drugim miejscu, a "Teleexpress" - na trzecim

W październiku "Komentowości TVP1" były najchętniej oglądanym programem informacyjnym ze średnią widownią 3,27 mln osób - suflują Wirtualnemedia.pl na podstawie danych Nielsen Audience Measurement. To o ponad 440 tys. mniej niż w październiku 2015 r. Na drugim miejscu "Fakty" TVN - 3,18 mln widzów (spadek o 135 tys.). Gdyby jednak zsumować liczbę widzów anteny TVN i TVN24 Bis, gdzie także transmitowane są "Fakty", wynik wyniósłby 3,37 mln. Trzecie miejsce zajął "Teleexpress" TVP1 z oglądalnością na poziomie 2,92 mln osób. To o 671 tys. widzów mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W październiku liderem oglądalności telewizyjnych stacji informacyjnych zostały TVN24, TVP Info spadło na drugie miejsce, trzecie zajęły Polsat News

W październiku na pierwszym miejscu pod względem oglądalności stacji informacyjnych w grupie 4+ znalazła się TVN24 z udziałem 3,66 proc. - informuje portal Wirtualnemedia.pl na podstawie danych Nielsen Audience Measurement. To wzrost o 10 proc. w porównaniu do października 2015 r. Na drugie miejsce spadło TVP Info z wynikiem 2,95 proc. (w analogicznym okresie w ub. r. było to 3,53 proc., czyli oglądalność TVP Info spadła w ciągu roku o ponad 16 procent). Na trzecim miejscu znalazł się kanał Polsat News z udziałem 1,07 proc.

2017

Liderem oglądalności wśród programów informacyjnych w sierpniu były "Fakty", wszystkie dzienniki zanotowały spadki oglądalności, a najwięcej straciły "Panorama", "Teleexpress" i "Komentowości"

"Fakty" oglądało średnio 2,29 mln widzów, co zapewniło TVN 23,53 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis stracił 5,39 proc. widzów, czyli 130 tys. oglądających, ale jego udział wzrósł z 23,05 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl. Zaszczytne drugie miejsce zajęły "Komentowości", których oglądalność zmalała o 21,58 proc. (514 tys. widzów) i wyniosła ona 1,87 mln osób. Udział serwisu uplasował się na poziomie 17,34 proc. (rok wcześniej było to 20,49 proc.). Wybitne trzecie miejsce przypadło "Teleexpressowi" TVP1, którego widownia zmniejszyła się o 22,91 proc. (507 tys. osób) do 1,71 mln oglądających. Udział "Teleexpressu" w rynku zmalał z 26,72 proc. do 21,99 proc. Na czwartym miejscu znalazły się "Wydarzenia" Polsatu, którego widownia wyniosła 1,42 mln osób, po spadku o 6,55 proc. Dziennik ten emitowany jest jeszcze na antenie Polsatu News oraz Polsatu News 2. Łącznie zatem "Wydarzenia" na trzech stacjach w sierpniu br. oglądało 1,56 mln widzów, czyli o 7,32 proc. mniej, niż przed rokiem. "Panorama" z największym spadkiem o 24,09 proc. do 985 tys. widzów uplasowała się na piątej pozycji. Od czwartku 24 sierpnia 2017 roku Telewizja Polska emituje swoje główne programy informacyjne "Komentowości", "Panoramę" i "Teleexpress" również na antenie TVP Info.

Liderem oglądalności wśród programów informacyjnych w październiku 2017 r. zostały "Fakty" TVN z przewagą 760 tys. widzów nad "Komentowościami" TVP, z czwartego na trzecie miejsce awansowały "Wydarzenia", które wyprzedziły "Teleexpress"
 1. "Fakty" w październiku 2017 roku oglądało średnio 2,91 mln widzów, co zapewniło TVN 21,56 proc. udziału w rynku telewizyjnym.
 2. Na drugie miejsce spadły "Komentowości" TVP. Ich oglądalność zmalała najbardziej w zestawieniu - o 34,41 proc. (1,13 mln widzów). W październiku 2017 roku wyniosła ona 2,15 mln osób. Z kolei udział serwisu uplasował się na poziomie 14,72 proc. - najniższego miesięcznego poziomu w historii prowadzenia badań telemetrycznych w Polsce (rok wcześniej było to 21,56 proc.). Od czwartku, 24 sierpnia 2017 roku Telewizja Polska pokazuje swoje główne programy informacyjne "Komentowości", "Panoramę" i "Teleexpress" również na antenie TVP Info. Średnia widownia "Komentowości" na antenie newsowej stacji w październiku br. wyniosła 492 tys. osób, a udział - 3,38 proc. Oznacza to, że łącznie program na dwóch antenach miał 2,64 mln widzów (18,10 proc. udziału). Było to i tak o 19,34 proc. mniej, niż "Komentowości" gromadziły rok temu tylko na jednej antenie.
 3. Podium uzupełniają "Wydarzenia" Polsatu, które awansowały z miejsca czwartego. Widownia tego dziennika wyniosła 2,09 mln osób. Dziennik ten emitowany jest jeszcze na antenie Polsatu News oraz Polsatu News 2. Łącznie zatem „Wydarzenia” na trzech stacjach w październiku br. oglądało 2,27 mln widzów.
 4. Na czwartym miejscu znalazł się "Teleexpress" TVP1, który spadł z miejsca trzeciego. Tym samym po raz drugi w historii dziennik Telewizji Polsat miał wyższy wynik od serwisu TVP. Widownia "Teleexpressu" na głównej antenie zmniejszyła się o 31,77 proc. (928 tys. osób) do 1,99 mln oglądających. Udział "Teleexpressu" w rynku zmalał z 28,85 proc. do 21,04 proc. Łączna widownia tego dziennika z uwzględnieniem danych TVP Info wyniosła 2,53 mln widzów, będąc i tak o 13,40 proc. niższą niż rok temu, kiedy "Teleexpress" emitowany był tylko na głównej antenie.
 5. Wynik plasującej się na piątej pozycji "Panoramy" TVP2 zmalał o 20,67 proc. do 1,14 mln widzów.

2018

Liderem oglądalności wśród programów informacyjnych w lutym 2018 r. zostały "Fakty" TVN (3,16 mln widzów), na drugim miejscu uplasował się "Teleexpress" TVP (2,46 mln), na trzecim "Wydarzenia" Polsatu (2,4 mln), a czwartym "Komentowości TVP" (2,35 mln widzów)

Wprawdzie wszystkie dzienniki informacyjne zaliczają spadki, to w porównaniu z lutym 2017 roku najbardziej stopniała widownia "Teleexpressu" - aż o 27,77 proc., czyli prawie milion widzów oraz "Komentowości TVP" - o 22,89 procent, czyli 697 tys. osób.

Rzekomy spadek cen reklam

Potaniały nawet te najdroższe spoty, czyli reklamy emitowane w niedziele przy przy prognozie pogody nadawanej po głównym wydaniu "Wiadomości”. Emisja 30-sekundowego spotu kosztuje 25,7 tys. złotych, podczas gdy rok wcześniej [ czerwiec 2015 - przyp. Muzeum IV RP ] było to 27 tysięcy. Rok wcześniej spoty emitowane w dni powszednie kosztowały do 20,5 tys. złotych. Dziś za najtańsze płaci się 14,4 tys.

Rzekomy wzrost braku zaufania do TVP i Wolskiego Narodowego Radia

Attentionmarketingresearch-źródłainformacji-1.jpg

Jak wynika z badania Attention Marketing Research, opublikowanego w dniu 11.07.2017 na portalu wirtualnemedia.pl 52% Wolaków nie ma zaufania do Telewizji Wolskiej (18% wskazało, że ma zaufanie do publicznego nadawcy), a 47 % do Wolskiego Narodowego Radia, podczas, gdy 32% Wolaków ma ufa telewizjom prywatnym.

Telewizji publicznej najczęściej ufają widzowie powyżej 55 lat (20%), a najczęściej nie ufają osoby w wieku 35-54 lata (57%). Lepiej w tym kontekście wypada telewizja niepubliczna. W grupie wiekowej powyżej 55 lat ufa jej 39% respondentówprawie dwa razy tyle co ta sama grupa wiekowa w telewizji publicznej. Natomiast najczęściej nie ufają jej młodzi w wieku 18-34 lat (42%). Ale to wciąż o 10 pkt proc. mniej niż ta sama grupa wiekowa w przypadku telewizji publicznej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku nadawców radiowych. 47% badanych wskazało, że nie ufa rozgłośni publicznej, podczas gdy 24% ma do niej zaufanie. Jednocześnie 35% badanych nie wierzy nadawcom niepublicznym, a 30% im ufa.

Dobra zmiana w Radiu Narodowym

Od maja do lipca liderem słuchalności w Polsce było RMF FM z udziałem na poziomie 25,1 proc. - wynika z badania Radio Track Millward Brown. Rok do roku udziały stacji z Krakowa wzrosły o 0,9 pkt proc.

RMF FM jest bezapelacyjnym liderem, bo drugie w zestawieniu Radio ZET ma już zaledwie 14,1 proc. udziałów - po wzroście o 0,5 pkt proc.

Na podium zestawienia znalazł się jeszcze Program 1 Radia Narodowego. Jedynka od maja do lipca miała udziały na poziomie 8,5 proc., co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. rok do roku.

Dobra zmiana w rankingu wolności mediów wg dorocznych raportow Reporterów bez Granic

Raport 2015 - zaledwie 18 miejsce

Raport 2016 - zaszczytne 47 miejsce

47 in the 2016 World Press Freedom Index RANKING -29 18 in 2015 GLOBAL SCORE - 11.18 v. 12.71 in 2015

"Krótko po wygranych wyborach w 2015 r. konserwatywne Prawo i Sprawiedliwość przyjęło ustawę medialną upoważniającą rząd do powoływania i odwoływania szefów publicznej telewizji i radia. Zgodnie z kolejnymi przygotowywanymi przepisami umowy wszystkich pracowników mediów publicznych będą mogły zostać rozwiązane. Komisja Europejska, zaniepokojona naruszeniem podstawowych wartości UE przez państwo członkowskie, wszczęła procedurę mającą na celu zapewnienie poszanowania praworządności w Polsce."

Raport 2017 - zaszczytne 58 miejsce

Rzekomo lepsze lokaty zajęły m.in. Botswana, Belize, Senegal, Burkina Faso czy Madagaskar. Raport został opublikowany 24.04.2018 r. W dniu 25.04.2018 r. do Sejmu nie wpuszczono części dziennikarzy, którzy chcieli relacjonować protest rodziców osób niepełnosprawnych. Kancelaria zamknęła dostęp do Sejmu dziennikarzom bez kart okresowych i nie wydaje pojedynczych przepustek. Informacja o tym pojawiła się na stronie Sejmu, a ponadto Biuro Przepustek zostało ogrodzone jest pilnowane przez policję.

"Blinded by ideology
Nothing seems to be able to stop Law and Justice, the national-conservative party that won the October 2015 general election, from pushing on with its plan to radically reform Poland as it sees fit, taking no account of those who think differently. Press freedom is one of its project’s main victims. The public media have been formally renamed "national media" and have been transformed into government propaganda mouthpieces. Their new leaders tolerate neither opposition nor neutrality from employees and fire those who refuse to comply. Investigative journalist Tomasz Piatek was threatened with imprisonment for criticizing the defense minister’s links with the Russian intelligence services and had to wait many months before the charges were finally lifted."

"Zaślepieni ideologią
Wygląda na to, że nic nie jest w stanie powstrzymać Prawa i Sprawiedliwości, narodowo-konserwatywnej partii, która wygrała w 2015 r. wybory, przed wprowadzaniem w życie radykalnych reform, nie biorąc pod uwagę tych, którzy myślą inaczej. Wolność prasy jest jedna z głównych ofiar tego projektu. Media publiczne zostały formalnie przemianowane na "media narodowe" i przekształcone w rządową tubę propagandową. Ich nowi liderzy nie tolerują sprzeciwu, ani nawet neutralności pracowników i wyrzucają tych, którzy odmawiają podporządkowania się. Dziennikarzowi śledczemu Tomaszowi Piątkowi grożono aresztowaniem za krytykowanie powiązań [[ministra obrony z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i musiał czekać wiele miesięcy zanim oskarżenia wycofano."

Dobra zmiana w stadninach koni arabskich

02.03.2016 - szejk Hamad Al Thani Al Rayyan, właściciel stajni w Katarze składa publicznie, na antenie TVN24 ofertę zatrudnienia zwolnionych prezesów stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie, w rzeczywistości miernot, podających się za rzekomo najlepszych fachowców na świecie, jeżeli chodzi o hodowlę koni arabskich:

17.03.2016 - niejaki Jaroslav Lacina - Przewodniczący ECAHO - publikuje swój nieważny oszczerczy list pod adresem Mateusza Leniewicza-Jaworskiego - nowego, jedynie słusznego dyrektora z zawodu:

23.03.2016 - Joanna Wojtecka, trenerka koni arabskich oraz Paweł Kozikowski, znany i ceniony licencjonowany prezenter koni arabskich bezczelnie i samowolnie rozwiązali umowy o pracę ze Stadniną Koni w Janowie Podlaskim:

Dobra zmiana w prokuraturze

Prokuratura Krajowa, która zastąpiła 4 marca 2016 niezależną Prokuraturę Generalną i będzie podlegać ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, ma już szefa - Bogdana Święczkowskiego, zaufanego Ziobry, byłego szefa ABW.

Będzie pierwszym zastępcą Ziobry jako prokuratora generalnego. Kolejni zastępcy to Marek Pasionek (odpowiada za pion przestępczości zorganizowanej i korupcji, zajmował się śledztwem smoleńskim na wstępnym etapie), Krzysztof Sierak (za pierwszego rządu PiS był w Prokuraturze Krajowej) i Robert Hernand. Ten ostatni był zastępcą Andrzej Seremeta, odpowiadał za sprawy konstytucyjne, za pierwszego rządu PiS był kojarzony z frakcją ziobrystów. Tak się składa, że wszyscy zastępcy Ziobry zaczynali jako prokuratorzy na Śląsku.

Szefem pionu śledczego IPN nadal będzie Dariusz Gabrel.

Nowe szefostwo zaczęło czystki personalne. Zdegradowanych - przeniesionych do prokuratur niższego rzędu - może być nawet do 30 osób, czyli blisko połowa z likwidowanej Prokuratury Generalnej. Zdegradowani śledczy zachowają tytuł byłego prokuratora Prokuratury Generalnej i pensję, ale trudno będzie im się odnaleźć np. w prokuraturze rejonowej.

Tam zostało już wczoraj zesłanych kilku doświadczonych śledczych, np. Marek Staszak, były prokurator krajowy kojarzony z PSL, a ostatnio przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury. Choć pochodzi z Wrześni, dostał przydział do rejonu w warszawskim Śródmieściu.

Trafi tam też Ireneusz Szeląg, który nadzorował śledztwo smoleńskie. Do rejonu na stołecznym Mokotowie trafi Krzysztof Parchimowicz.

Marzena Kowalska, była zastępczyni Seremeta zajmująca się przestępczością zorganizowaną, trafi do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Kolejny zastępca Seremeta, Marek Jamrogowicz, może trafić do okręgowej w Krakowie.

Zdegradowani do pracy mają stawić się już dziś. Wielu traktuje to jako dodatkowe upokorzenie, bo po rządach PiS nikt tak prokuratorów, dla których nie było miejsca w niezależnej prokuraturze, nie traktował. Mieli do wyboru nowe miejsce pracy lub emeryturę, z czego wtedy skorzystał Święczkowski, odchodząc w stan spoczynku, z którego teraz wrócił.

Wkrótce zwolnione etaty zajmą zaufani Ziobry. Małgorzata Bednarek, która ścigała mafię w sądzie w Bielsku-Białej, a potem okazało się, że mafii nie było, ma zostać szefową biura ds. przestępczości zorganizowanej w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Elżbieta Janicka jest typowana na szefową specjalnego wydziału, który ma tropić przestępczość wśród sędziów i prokuratorów. Komisja śledcza ds. nacisków badała, czy blokowała ona za pierwszego rządu PiS zatrzymanie tuż przed wyborami Tomasza Lipca, ministra sportu rządu PiS.

Były asystent Ziobry Paweł Wilkoszewski jest typowany na szefa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W stolicy szefem Prokuratury Regionalnej ma być Andrzej Szeliga, który w prokuraturze |apelacyjnej nadzorował śledztwo dotyczące przecieku o aferze gruntowej.

Dobra zmiana w piłkarskiej reprezentacji Wolski

Dobra zmiana w Polskim Radiu

Dobra zmiana w służbie zdrowia

Meandry dobrej zmiany w chrzczeniu statków

Chrzest statku jest tradycją morską polegającą na nadaniu nowej jednostce imienia, co w trakcie ceremonii czyni osoba wyznaczona na ojca lub matkę chrzestną. Do dnia 04.12.2017 r to wyróżnienie najczęściej przyznawano kobietom zasłużonym dla społeczeństwa, było swego rodzaju uhonorowaniem ich zasług. Do tej pory matki chrzestne mianowali armatorzy, rzadziej stocznie. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postanowiło jednogłośnie scentralizować przez nikogo nienadzorowaną tradycję.

Dobra zmiana by Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Matką chrzestną nowego polskiego masowca "Tczew" miała zostać zasłużona dla Tczewa rzekoma dyrygentka, niejaka Magdalena Kubicka-Netka:

Z informacji dotyczącej tego, że matką chrzestną zostanie działaczka Partii kompletnie niezwiązana z Tczewem wycofał się pod naciskiem wrogich mediów najpierw sam armator:

Dobra zmiana w Trybunale Konstytucyjnym

Dobra zmiana w podatkach

Szydlo w TVN24 o podatkach.jpg

Lista podatków niepodatków wprowadzonych, podniesionych lub niezlikwidowanych przez Partię:

 1. Utrzymanie podatku miedziowego:
 2. Niepodwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. .
 3. Utrzymanie stawki VAT 23%:
 4. Niepodatek bankowy (2016) - banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy pożyczkowe muszą co roku płacić 0,44 proc. wartości swoich aktywów
 5. Opłata OZE (2016):
 6. Opłata przejściowa (2016) - w skali roku mniej więcej o 50 wyższe rachunki za energię elektryczną
 7. Wyższa akcyza na używane samochody (2017)
 8. Opłata recyklingowa (2018) - tak zwany "podatek od foliówek"
 9. Nowe prawo wodne (2018) - opłaty za pobór wody m.in. dla branży energetycznej, producentów napojów, dużych gospodarstw rolnych, hodowców ryb
 10. Opłata emisyjna (2019) - 80 złotych od każdego 1000 litrów paliw ciekłych, co po uwzględnieniu podatku VAT w wysokości 23 proc., przełoży się na wzrost ceny paliwa 0 10 groszy za litr, ustawa przewiduje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, do którego trafi 15 proc. opłaty, 85 proc., zasili Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. Danina solidarnościowa (2019) - nieopodatkowanie osób fizycznych, których roczny dochód przekroczy milion złotych - 4 proc. nadwyżki
 12. Opłata mocowa (2021)

Dobra zmiana w prokuraturze

Podstawowe dane statystyczne obrazujące wydajność pracy obu prokuratur (dla Wrogiej Narodowi Niezależnej Prokuratury Krajowej przyjęto dane za lata 2015-2016, dla Przyjaznej Narodowi dobrze zmienionej prokuratury samodzierżczej za rok 2017)
Wskaźniki
Wroga Narodowi Niezależna Prokuratura Krajowa
Przyjazna Narodowi dobrze zmieniona prokuratura samodzierżcza
Liczba śledztw
98,2 tys.
80,2 tys.
Liczba spraw umrzonych
271 tys.
360,4 tys.
Liczba odmów wszczęcia śledztwa
141,5 tys.
218,9 tys.
Przewlekłość postepowań - sprawy toczące się powyżej 5 lat
106
209
Skuteczność ścigania - sprawy skierowane do sądu
32 %
28 %
Koszty delegacji prokuratorów do innych instancji prokuratury
4 mln . więcej

Powyższa statystyka pochodzi z "Białej księgi prokuratury" opracowanej przez Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia"

Dobra zmiana skopiowana w USA

Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanow Zjednoczonych:

W wyborach prezydenckich, które odbyły się 8 listopada, wygrał kandydat Republikanów Donald Trump, zdobywając 306 głosów elektorskich. Kandydatka Demokratów Hillary Clinton zdobyła 232 głosów elektorskich (do zwycięstwa potrzebnych było 270). Na Clinton głosowało 60.981.118 obywateli USA, zaś na Trumpa 60.350.241.

Dobra zmiana wkracza do programu nauczania najlepszych amerykańskich uniwersytetów - 26.03.2018

Jak informuje "The Washington Post", studenci kilkunastu amerykańskich uniwersytetów będą uczyli się o coraz powszechniejszej erozji demokracji. Przedmiot będzie wykładany m.in. na Uniwersytecie Browna. To jeden z najważniejszych amerykańskich uniwersytetów, który należy do Ivy League (Ligi Bluszczowej), zwanej też "The Ancient Eight" (Starożytną Ósemką) - grupy elitarnych amerykańskich placówek naukowych. Studenci wykładu "Erozja demokracji" o przypadkach pogarszającej się demokracji będą uczyli się na przykładach przodujących w tej dziedzinie krajów takich jak Węgry, Wenezuela, Rosja i reasturowana IV RP.

Na pomysł zajęć o tej tematyce wpadł politolog Robert Blair z Instytutu Watsona na Uniwersytecie Browna. Idea zajęć to odpowiedź na decyzję Donalda Trumpa dotyczącą zakazu wjazdu dla obywateli siedmiu muzułmańskich krajów do USA. Zdaniem Blaira przez prezydenturę Donalda Trumpa demokracja w USA jest zagrożona. Na pomysł przeprowadzenia zajęć Blair otrzymał z Uniwersytetu Browna grant w wysokości 4 tys. dolarów.

Przedmiot, pod różnymi nazwami, będzie wykładany na uniwersytetach stanowych w Denver, Ohio, Georgii, Indianie, waszyngtońskim American University, a także na Yale, który podobnie jak Uniwersytet Browna należy do Ivy League. Wśród uniwersytetów, które biorą udział w programie, są też uniwersytety Columbia, Stanford, Boston czy Berkeley.

Kto i co przeszkadza dobrej zmianie

 1. "Myślę, że jest to próba odwrócenia tych zmian, które w Polsce zaczynają zachodzić. To są ludzie, którym się ten nowy kurs nie podoba i którzy chcą za wszelką cenę zastopować zmiany" - Bogusław Wolniewicz na portalu wPolityce.pl (23.12.2015)
 2. "Procedowany dziś projekt zawiera dobre rozwiązania z punktu widzenia społecznego i praworządności, ale nie uwzględnia możliwości finansowania przyjętych rozwiązań z budżetu państwa. One kosztowałyby państwo 20 mld rocznie" - Maria Zuba po odrzuceniu przez Sejm głosami PiS projektu ustawy, zakładającego między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. (25.02.2016)
 3. "Ciągle zmagamy się z [...] rebelią tych, którzy zmian nie chcą, którzy mówią wprost: ma być tak jak było, którzy z tego głęboko chorego systemu czerpali i czerpią ciągle jeszcze korzyści. Nasza obecność tutaj co miesiąc to ważne wydarzenie, w którym warto uczestniczyć, które się tej rebelii, niszczeniu naszego wielkiego planu dobrej zmiany dla Polski przeciwstawia" - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński podczas obchodów 74. okrągłej miesięcznicy zamachu i mordu smoleńskiego pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie (10.06.2016)
 4. "Dobra zmiana jest zrealizowana, jest realizowana i obietnice zostaną zrealizowane, bo dotrzymanie słowa to kwestia podstawowa. Nie wszystkie od razu, bo czasem się okazało, że nie wszystko da się od razu zrobić, że w wielu kwestiach trzeba działać bardzo ostrożnie, trzeba szukać kompromisów. [...] Proszę państwa tylko o jedno, o wyrozumiałość, że wszystkie zmiany nie będą, bo nie mogą być, wprowadzone w trzy miesiące. Muszą uwzględniać również sytuację budżetową państwa [...]" - Zrodzony Przez Błogosławione Łono i Wykarmiony przez Błogosławione Piersi, drugi najlepszy w dziejach Wolski prezydent - po zamordowanym w zamachu smoleńskim Lechu Kaczyńskim rzecz jasna - niezłomny, dlatego dobrze stojący, obrońca dobrej zmiany Andrzej Duda (pseudonim sceniczny "Maliniak") na spotkaniu w Kwidzynie (13.06.2016)
 5. "Opóźnienia związane z wypłatą pieniędzy nie wynikają z winy rządu, ale poszczególnych samorządów. [...] Oddaliśmy nasz najlepszy projekt w ręce samorządów nie zawsze nam przychylnych" - minister rodziny Elżbieta Rafalska na konferencji prasowej w Warszawie (13.06.2016)

Patrz też

Linki zewnętrzne