Wielkie osiągnięcia IV RP

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Wprowadzenie

Od chwili objęcia rządów przez Partię i jej koalicjantów, w Wolsce obserwuje się gwałtowny rozwój społeczny i gospodarczy, niemający precedensu w całej jej historii.

Mądra polityka Partii oraz bliska współpraca (do czasu) koalicjantów sprawiły, że okres ten stanowi jedno wielkie pasmo sukcesów we wszystkich praktycznie dziedzinach życia.

Szczególnie warte podkreślenia jest to, że sukcesy te uzyskane zostały w warunkach ostrej walki politycznej i gwałtownych sprzeciwów ze strony zaprzedanych określonym siłom, zjednoczonych w nienawiści do Wolski, środowisk opozycyjnych oraz wszelkiej maści żydo-masońsko-liberal-postkomuno-oligarchicznych wrogów narodu, tworzących zbrodniczą szarą sieć głęboko zakonspirowanego Układu.

Oczywistym obowiązkiem Muzeum IV RP jest udokumentowanie tych osiągnięć i przedstawienie ich szerszej publiczności w stałej ekspozycji.

Sukcesy IV RP

Najbardziej znaczącym sukcesem, stanowiącym podstawę wszystkich innych osiągnięć Partii, jest niewątpliwie stworzenie po raz pierwszy w dziejach Wolski warunków i rzeczywistych możliwości pracy dla dobra Ojczyzny, wbrew podłym knowaniom, intrygom i spiskom przedstawicieli Układu i innych wrogów narodu.

Wyjątkowo dobitnie wyraził to w dniu 01.07.2007 jeden z Największych Wolaków, znany z odważnych i bezkompromisowych wypowiedzi wybitny poseł Partii, Adam Hofman, w specjalnym liście, wystosowanym do premiera Jarosława Kaczyńskiego.

W dokumencie tym pan Hofman porażająco trafnie oddał wdzięczność milionów szeregowych członków Partii i bezpartyjnych obywateli IV RP, za stworzenie wyjątkowej atmosfery współpracy i kolektywnego dążenia do nadrzędnego celu Partii, jakim jest odbudowa Ojczyzny i uwolnienie Jej spod władzy liberalno-masońsko-postkomunistycznych okupantów i innych wrogów narodu, sterowanych przez określone siły:

Z tego podstawowego osiągnięcia Partii wynikają wszystkie kolejne jej sukcesy, z których najważniejsze to:

Patrz też