Teoria względności

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Pod pojęciem teorii względności rozumie się dwie przełomowe teorie (szczególna t. w. oraz ogólna t. w.), sformułowane przez Alberta Einsteina odpowiednio w 1905 i 1916 r. Dotyczą one wzajemnych zależności przestrzeni, czasu i materii, stanowiąc podstawę współczesnej astrofizyki i kosmologii.

Założenia i znaczenie teorii względności

Podstawową ideą teorii względności jest to, że nie można mówić o wielkościach fizycznych, takich jak prędkość czy przyspieszenie, nie określając wcześniej układu odniesienia. Układ odniesienia, stanowiący bazę do obserwacji i wnioskowania, definiuje się poprzez wybór pewnego punktu w czasoprzestrzeni, z którym jest on związany. Korzystając z założeń t. w. przewidziano teoretycznie między innymi istnienie "czarnych dziur" oraz zjawisko zakrzywiania toru światła w pobliżu dużych skupisk masy.

Ze względu na fakt, że tradycyjna matematyka oraz geometria okazały się niewystarczające do opisu t. w., Einstein korzystał w swych rozważaniach z tak zwanej geometrii nieeuklidesowej oraz stworzonego na potrzeby jego teorii specjalnego aparatu matematycznego.

Rozwój teorii względności

Na przestrzeni ostatniego stulecia, wielu badaczy z całego świata rozwijało podstawowe założenia t. w., znajdując jej zastosowania w różnych dziedzinach nauki i życia oraz stosując jej pryncypia w praktyce. Również na tym polu szczególnie duże zasługi przypisać należy wolskim uczonym skupionym wokół Braci Mniejszych Zjawiska biologicznego, którzy od końca 2005 roku osiągnęli zadziwiający postęp w tej dziedzinie, definiując i rozwijając od podstaw, a także perfekcyjnie stosując praktycznie zupełnie nowy, nieznany i niezbadany dotychczas wątek t. w., tzw. aspekt społeczno-polityczny teorii względności, zwany także nieszczególną teorią względności.

Aspekt społeczno-polityczny teorii względności

Punktem wyjścia do późniejszych sukcesów naszej grupy uczonych, było genialne określenie, precyzyjne wskazanie w czasoprzestrzeni oraz opisanie właściwości Układu odniesienia, kluczowego – według Alberta Einsteina – punktu wyjściowego dla wszystkich rozważań związanych z t. w.

Dalsze osiągnięcia na tym polu były już tylko konsekwencją doniosłego faktu wskazania i opisania Układu i bezpośrednio z niego wynikały. Należy do nich przede wszystkim odkrycie odpowiednika "czarnej dziury" z rozważań kosmologicznych, jakim w wymiarze społeczno-politycznym t. w. jest "szara sieć".

Podczas swoich wykładów na temat teorii względności, Bracia Kaczyńscy Zjawisko biologiczne potrafią mówić o czarnych dziurach wyjątkowo obrazowo

Właściwości "szarej sieci" są zadziwiająco zbieżne z właściwościami "czarnej dziury", co świadczy o geniuszu badaczy z kręgów PiS. Analogicznie do "czarnej dziury", "szarej sieci" nie można zobaczyć, gdyż jej siła grawitacji zatrzymuje nawet światło, a zatem jej projekcja nie może dotrzeć do obiektywnego obserwatora. Szarą sieć można więc obserwować i badać jedynie pośrednio, śledząc precyzyjnie skutki jej niszczycielskiego działania.

"Sieć" wchłania i unicestwia wszystko, co znajduje się w jej sąsiedztwie, a także działa destrukcyjnie na obiekty znajdujące się w strefie jej oddziaływania, emitując zabójcze promieniowanie. Uczeni z kręgu Braci Mniejszych Zjawiska biologicznego uważają, że – zgodnie z wywodami Stephena Hawkinga – szara sieć, podobnie jak "czarna dziura", zniknie ostatecznie w krótkim rozbłysku energii.

Nasi wybitni i zasłużeni uczeni wyjaśnili również znany z czysto fizycznego wątku teorii względności tzw. "paradoks bliźniaków Zjawiska biologicznego", wielokrotnie udowadniając praktycznie, że niezależnie od miejsc przebywania bliźniaków Zjawiska biologicznego w czasoprzestrzeni oraz prędkości ich ruchu względem siebie i obserwatorów, zachowują oni swą perfekcyjną ignorancję, doskonałe zdolności dialektyczne oraz unikatową zdolność do kompromitowania siebie i całej Wolski.

Prowadzone przez grupę PiS dokładne obserwacje pozwoliły też na jednoznaczne empiryczne potwierdzenie, że przebywanie w obszarach objętych oddziaływaniem dużych skupisk ciemnej materii, powoduje poważne zakrzywienie optyki postrzegania otoczenia (sięgające nawet 180 stopni!), objawiające się dostrzeganiem wszędzie macek Układu, łże-elit oraz innych wrogów narodu (patrz też Białe jest białe).

Narzędzia pomocnicze teorii względności w IV RP

Podobnie jak Albert Einstein, również nasi genialni uczeni przy okazji swych prac stworzyli zestaw narzędzi, pozwalający na wygenerowanie precyzyjnego i zrozumiałego dla ogółu Wolaków opisu wymiaru społeczno-politycznego t. w.

W tym zakresie do największych osiągnięć zaliczyć można: wybitne rozwinięcie aparatu pojęciowego t. w., nazywanego nowomową oraz wprowadzenie do szerokiego użycia dialektyki stosowanej, w połączeniu z doprowadzoną do perfekcji ignorancją.

Kontrowersje

Dla zachowania uczciwości naukowej i prawdy historycznej, należy wspomnieć o fakcie podważania fundamentalnych osiągnięć naszych guru teorii względności oraz ich uczniów i sympatyków. To właśnie związane z Układem i szarą siecią konkurencyjne środowiska naukowe wykształciuchów, skupione wokół PO, usiłują cynicznie ośmieszać, bagatelizować i pomniejszać sukcesy PiS na tym polu, wprowadzając w obieg w miejsce pojęcia t. w. takie terminy, jak np. "TKM", "filozofia Kalego" lub "relatywizm moralny".

Trzeba z całą mocą podkreślić, że te całkowicie nieprawidłowe i nieuprawnione sformułowania nie znajdują żadnego naukowego uzasadnienia i są jedynie perfidnymi wściekłymi atakami, które mają służyć utrudnieniu lub nawet całkowitemu zatrzymaniu dalszego harmonijnego rozwoju IV RP.

Typowe przykłady perfekcyjnych praktycznych zastosowań teorii względności

Pionierskie prace nad wdrożeniem do praktyki życia społeczno-politycznego osiągnięć T. w. podjęte zostały przez Jarosława Kaczyńskiego już na początku lat 90. ubiegłego stulecia.

Efekt tego błyskotliwego eksperymentu przeszedł najśmielsze oczekiwania i do dnia dzisiejszego stanowi kanoniczny przykład i wzór perfekcyjnej dialektyki, który zresztą jednoznacznie zdeterminował pojmowanie i kierunki rozwoju tej dyscypliny naukowej w środowiskach patriotycznie zorientowanych uczonych na długie dziesięciolecia:

Poniżej przedstawiono wykaz kolejnych spektakularnych osiągnięć uczonych z grupy PiS na polu wprowadzania w życie praktycznych wniosków z t. w. Prezentowana lista ma charakter otwarty i w miarę pojawiania się kolejnych znaczących przyczynków do t. w. – dla zachowania naukowego obiektywizmu – będzie na bieżąco uzupełniana. Podział na lata, z uwagi na relatywizm czasoprzestrzenny, jest przybliżony.

2005-2006

 1. Urlopy i weekendy prezydenta
 2. Prawa opozycji sejmowej
 3. Ustawa kominowa (Ustawa o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi)
 4. Ustawa o służbie cywilnej
 5. Podatek Belki
 6. Wojsko Polskie w Iraku
 7. Lista ułaskawionych przez prezydenta
 8. Tanie państwo
 9. Podatki
 10. Samoobrona a WSI
 11. Wojskowe Służby Informacyjne
 12. Kod Leonarda da Vinci
 13. Pałacyk w Wiśle i inne obiekty
 14. Centralne Biuro Antykorupcyjne
 15. Lustracja
 16. Prywata
 17. Taśmy prawdy
 18. Wyniki sondaży
 19. Weksle
 20. Sprawa Andy’ego Warhola
 21. Szafa Lesiaka

2007

 1. 25-lecie wprowadzenia stanu wojennego
 2. Prezes PKO BP
 3. Prezes PKN Orlen
 4. Dura lex, sed lex?
 5. Wybory prezydenta Warszawy
 6. Obowiązki Rady Warszawy
 7. Inwigilacja opozycji
 8. Inwigilacja ministra Sikorskiego
 9. Agenci w mediach
 10. Przecieki do mediów
 11. Dura lex, sed lex? - Reloaded
 12. Śledztwa w prokuraturze, a kampania wyborcza
 13. Polityk, a fundacja
 14. Prawo jest prawem i trzeba je wykonywać
 15. Ustawa lustracyjna - W trosce o bezstronność sędziów I
 16. Ustawa lustracyjna - W trosce o bezstronność sędziów II
 17. Porażająca sprawność Instytutu Pamięci Narodowej
 18. Ustawa lustracyjna - Festine lente
 19. Prezydent i komisja śledcza
 20. Traktowanie przestępców
 21. Nasiczyści
 22. Walka z nepotyzmem
 23. Komisja śledcza II
 24. Znieważenie symboli państwowych
 25. Finansowanie partii
 26. Walka z praniem brudnych pieniędzy i terroryzmem
 27. Znajdowanie się w kręgu podejrzeń
 28. Nominacja Janusza Kaczmarka
 29. Nierosnący fiskalizm
 30. Przewrót i nieprzewrót
 31. Brudna walka przedwyborcza
 32. Służby specjalne a polityka
 33. Zakup aut dla warszawskich urzędników
 34. Autostrada budowana przez oligarchów
 35. udział Kaczyńskiego w sprawie Fundacji Solidarności - Kaczyński jest w tej sprawie zupełnie czysty. Tusk natomiast wyłudził pieniądze na chore dzieci, co jest oczywistą oczywistością.
 36. Elegancja przedwyborcza
 37. Prywatyzacja szpitali
 38. Niebywałe chamstwo
 39. Projekt budżetu
 40. Lepsze Miejsce
 41. Jako notariusz i nienotariusz

2008

 1. Nieoczekiwany zanik kompetencji
 2. Kto może jeździć quadem?
 3. Akcyza na paliwa
 4. Ketman versus Bolek
 5. Tezy do wystąpień medialnych versus "Przekazy Dnia"
 6. Spadek przestępczości
 7. Filipińska choroba tropikalna
 8. Jak żona Cezara, czyli nieuprawnione porównania
 9. Dobra koalicja versus zła "koalicja"

2009

 1. O ho ho! Przechyły i przechyły!
 2. Ludzi się nie zabija (zależnie od okoliczności)
 3. Rada reprezentatywna, czyli nie budujmy podziałów
 4. Zabawa gadżetami
 5. Ohydny korumpant Rostowski
 6. Prawdziwi patrioci pożyczają tylko złotówki
 7. Szacun dla (byłego) premiera
 8. Nieporównywalna odpowiedzialność - Zbigniew Wassermann w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad RMF RM" (21.04.2009)
 9. Oni się tylko dali wspomóc - Zbigniew Wassermann w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad RMF RM" (21.04.2009)
 10. Mentalność tej ekipy, czyli kto kocha Wolskę, a kto napycha prywatną kabzę oligarchom
 11. Tu różnice widzę, a tam związku nie widzę [52]
 12. Równa miara i tyle, czyli cassus Zalewskiego vol. 2 - rozmowa Arkadiusza Mularczyka z Anną Wojciechowską na łamach "Dziennika" (21.05.2009):
 13. O strojeniu min i niewzbudzaniu niepokoju - rozmowa Jacka Kurskiego z Tomaszem Majką w audycji "Sygnały Dnia" na antenie Polskiego Radia (22.05.2009):
 14. Mieszanie wysokich standardów [53]
 15. Popyt wewnętrzny, a eksport - bezczelne manipulacje okupantów
 16. Deficyt budżetowy wczoraj i dziś
 17. Użytkownicy internetu wczoraj i dziś
 18. Ludwik Dorn słabym organizatorem
 19. Zasada domniemania (nie)winności

2010

 1. Rzecz o biesiadowaniu, czyli wiem, ale nie powiem - rozmowa Arkadiusza Mularczyka z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" (29.09.2009):
 2. O ho, ho, przecieki i przecieki - Monika Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") rozmawia ze Zbigniewem Wassermannem w audycji "Gość Radia Zet" (14.10.2009):
 3. O ho, ho, podsłuchy i podsłuchy - Monika Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") rozmawia z szefem Kancelarii Prezydenta, Władysławem Stasiakiem, w audycji "Gość Radia Zet" (19.10.2009):
 4. Doraźny interes przedwyborczy
 5. Zwiększenie oznacza zmniejszenie
 6. Rękę odrąbiemy!
 7. Co wolno wojewodzie ...
 8. Spektakl versus otwarta możliwość - rozmowa Mariusza Błaszczaka z Krzysztofem Grzesiowskim w audycji "Sygnały Dnia" na antenie Polskiego Radia (05.03.2010):
 9. Wykorzystywanie stanowisk służbowych w kampanii prezydenckiej
 10. Spuszczanie zasłony w innym czasie i innym miejscu - Elżbieta Jakubiak w rozmowie z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" (18.03.2010):
 11. Nieprawdziwe prawybory vs niekwestionowane prawdziwe przywództwo - Elżbieta Jakubiak w rozmowie z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" (18.03.2010):
 12. Skandaliczny zamach stanu
 13. Skąd się bierze charyzma, a skąd się nie bierze - rozmowa Pawła Poncyljusza z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet (10.05.2010):
 14. 6 tysięcy nie równa się 6 tysięcy - rozmowa Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" (07.06.2010):
 15. Całkiem przyzwoity kłamca i agent
 16. Zbrodnicze niezakupienie samolotów
 17. Fortele rodem z PRL
 18. Stosunek do katastrofy i kpiny z niej
 19. Poczucie bezpieczeństwa obywateli w demokratycznym kraju
 20. Klientyzm zagraniczny
 21. Najpodlejsza inteligencka obraza vs dobroduszne łagodne zdziwienie
 22. Zawiniło ministerstwo pogody
 23. Dwa oblicza korupcji

2011

 1. Rzecz o względności czasu
 2. Ferowanie wyników wg Beaty Kempy
 3. Niekonstytucyjność dwudniowych wyborów
 4. Odstrzelić znaczy wyeliminować, ale kto słuchał ze zrozumieniem zrozumiał, że to nie jest nawoływanie do nienawiści
 5. O praniu brudów
 6. Prowadzenie kampanii wyborczej w sądach
 7. Jednostronność mediów
 8. Poszerzanie wolności wypowiedzi
 9. Rzecz o trwaniu i kadencjach
 10. Rzecz o jeżdżeniu dobrym samochodem

2012

 1. Matematyka Tadeusza Ojca Dyrektora Rektora Doktora Rydzyka
 2. Jak się znosi artykułu 135
 3. O haniebnym promowaniu antykatolickiego programu