Pełne determinacji przeciwdziałanie

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Pełne determinacji przeciwdziałanie (PDP) - to niespotykanie uniwersalny termin z repozytorium nowomowy, wykorzystywany do precyzyjnego opisywania emanacji szerokiej grupy wrogich idei dobrej zmiany określonych sił wewnętrznych jak i zewnętrznych:

Termin ten wprowadził do obiegu oralnego restaurowanej IV RP w dniu 7 grudnia 2017 r. Komitet Centralny Polityczny Partii w swojej decyzji jednogłośnej, w której zwolnił podziękował za podanie się do dymisji asystentce Naszego Umiłowanego Przywódcy, Naczelnika Państwa Wolskiego, Dobrego Pasterza i Nowego Zbawiciela Wolski, Obrońcy Europy przed islamem, Wielkiego Higienisty, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego:

Próba egzegezy semantycznej

PDP występuje w sojuszu z wielkimi trudnościami zarówno w kroju, jak i za granicą prowadząc do istotnych przeobrażeń w sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej, co zmusza zadania dobrej zmiany do ewolucji i wymusza zmianę składu rządu i jego kierownictwa, pomimo osiągnięcia wielkich sukcesow w sferze społecznej i ekonomicznej, na niwie oświaty i kultury oraz na polu bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa i polityki zagranicznej. Oznacza to, że w miarę postępów w restauracji IV RP walka klasowa z wrogami narodu zaostrza się i nie może już być prowadzona przez kobietę. Cnd.

Próba egzegezy historyczno-porównawczej

Główne elementy stalinizmu jako doktryny to: absolutyzacja i fetyszyzacja walki klas, preferencja dla administracyjnych i siłowych form jej prowadzenia i rozstrzygania; teza o możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju (rewizja stanowiska Marksa i Lenina; przeciwstawna wobec koncepcji Trockiego), założenie o przesunięciu ciężkości walki klas ku globalnej rywalizacji państw i bloków ustrojowych; teza o zaostrzaniu się sprzeczności klasowych i walki klas w miarę postępów budownictwa socjalistycznego, będąca uzasadnieniem dla nasilania represji i czystek (wielka czystka), ciągłego poszukiwania i stwarzania wroga; arbitralne przyznanie kierownictwu sowieckiemu roli centrum światowego ruchu rewolucyjnego; ocena słuszności postaw i działań politycznych przez pryzmat lojalnego lub apologetycznego stosunku do ZSRR. (Encyklopedia PWN)

Jak widać gołym oszczem restaurowana IV RP nie ma nic wspólnego ze stalinizmem i z ZSRR. Cnd.

Przypisy

1)  Wg stanu na dzień 18.12.2017 skorygowano jedynie kierowniczkę.

Patrz też

Linki zewnętrzne