Bilet do kina

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Wynarodowienie IV RP - cel wrogów narodu

Jak wiadomo co najmniej od końca roku 2005, z inspiracji określonych sił, masonerii oraz innych wrogów narodu, wrogie media i polskojęzyczna prasa, wyrafinowanymi i przewrotnymi metodami od dawna propagują w Wolsce cywilizację śmierci. Ma to oczywiście na celu biologiczne wyniszczenie narodu wolskiego, tożsamości narodowej Wolaków, a w konsekwencji wynarodowienie IV RP, pozbawienie Naszej Ojczyzny niepodległości i oddanie jej we władanie wrogim mocarstwom i korporacjom.

Rozumne działania władz

W obliczu takich cynicznych i zakamuflowanych akcji, władze IV RP podejmują zdecydowane działania, zapewniające przetrwanie substancji narodowej, podtrzymanie patriotyzmu i ciągłe umacnianie Rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa.

Jedną z niesłychanie ważnych inicjatyw w ramach wdrażania polityki prorodzinnej i zwiększania przyrostu naturalnego Wolaków, było ogłoszenie w dniu 30.01.2007 przez wybitnych posłów PiS z sejmowej komisji rodziny i praw kobiet, idealnego modelu rodziny oraz specjalnego systemu zachęcania obywateli IV RP do prokreacji. Inicjatywę tę przedstawił poseł Marian Piłka z PiS, komunikując: "Wprowadzimy dla nich ekstra rozwiązania."

Istota projektu "Bilet do kina"

Bilet na film polecany przez Mariana Piłkę

W myśl projektu, wolska rodzina powinna składać się z pracującego ojca, zajmującej się domem i dziećmi matki oraz co najmniej czwórki dzieci. Każda rodzina spełniająca te kryteria może liczyć na wyrafinowany zestaw "ekstra rozwiązań", radykalnie wspomagających utrzymanie i wychowanie potomstwa. Ten szeroki pakiet przywilejów obejmuje następujące niesłychanie istotne elementy:

Dodatkowo, dla rodzin, które zaopatrzyły się w co najmniej szóstkę dzieci, projekt przewiduje wypłatę specjalnej premii w wysokości tysiąca złotych miesięcznie!

Reakcje w społeczeństwie

Bilet na film polecany przez Annę Sobecką

Projekt spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony światłej części społeczeństwa Wolski, a także z mocnym poparciem posłów koalicji. Między innymi znana i poważana za swoje poglądy i gorący patriotyzm posłanka Anna Sobecka stwierdziła:

Gwoli prawdy należy zaznaczyć, że niewielkie rozczarowanie wśród społeczeństwa budzi nieuwzględnienie w pakiecie świadczeń darmowych biletów na występy kabaretowe, jakkolwiek należy się spodziewać, że po pilotażowym wdrożeniu systemu w życie, możliwe będą jeszcze jego modyfikacje w kierunku spełnienia słusznych oczekiwań wyborców.

Przewidywane skutki

Przewidywane skutki programu "Bilet do kina" - armia przyszłych kinomanów

Należy oczekiwać, że tak rozbudowany system przywilejów wpłynie na natychmiastowe podjęcie przez wszystkie małżeństwa będące w wieku rozrodczym intensywnych działań prokreacyjnych. Towarzyszyć temu powinien gwałtowny wzrost liczby miejsc pracy, wynikający z masowego rezygnowania z pracy zawodowej przez przyszłe Matki Wolki. Wpłynie to korzystnie na sytuację na rynku pracy, a być może doprowadzi nawet do całkowitego wyeliminowania bezrobocia w IV RP.

W dłuższym horyzoncie czasowym należy oczekiwać pojawienia się na przełomie października i listopada 2007 r. drastycznie zwiększonej liczby urodzeń obywateli, którzy w perspektywie kilkunastu lat gotowi będą do walki z wrogami narodu oraz budowy odrodzonej IV RP, zgodnie z ideami PiSjanizmu.

Należy także wziąć pod rozwagę wyeliminowanie z życia społecznego elementu niepewnego, jakim są "niezdrowe moralnie" rodziny, w których matka cynicznie przedkłada pracę zawodową nad patriotyczny obowiązek względem Wolski. Rodziny takie powinny zostać pozbawione praw wyborczych, a pochodzące z nich dzieci - zgodnie z założeniami Wielkiej Reformy Edukacji - powinny być umieszczane w specjalnych ośrodkach dla dzieci trudnych i poddawane głębokiej resocjalizacji, w celu przywrócenia ich na łono społeczeństwa PiSjanistycznego.

Inne inicjatywy prorodzinne

Projekt "Bilet do kina" nie jest jedyną prorodzinną inicjatywą PiS i jego koalicjantów. Najnowsze osiągnięcie w tym zakresie zostało ogłoszone 01.02.2007 przez jego pomysłodawcę, senatora Antoniego Szymańskiego (PiS). Poniżej przedstawiono zasadnicze założenia tej nowej, niesłychanie cennej inicjatywy, zmierzającej do promocji macierzyństwa i zachęcania do posiadania dzieci.

Autor projektu zakłada, że uzyskane w ramach wsparcia znaczące środki, będą przeznaczone na leki i owoce dla ciężarnych. Co prawda wsparcie przyznawane byłoby nie wszystkim i nie od razu, ale i tak kosztowałoby to budżet ok. 200 mln rocznie, a poza tym - jak słusznie argumentuje senator Szymański - "Kobieta w ciąży powinna dbać o siebie, wtedy i ona, i dziecko będą zdrowsze. [...] Jeśli nie stać nas na dużą pomoc rodzinie, to lepiej pomóc trochę niż wcale."

Jego argumenty poparli jednogłośnie wszyscy senatorowie z Komisji rodziny i pomocy społecznej. Na poczatku lutego 2007 r. ma się nim zająć cały Senat, a potem Sejm.

Na dodatkowe niebagatelne korzyści związane z wprowadzeniem w życie projektu, zwrócił też uwagę wybitny myśliciel i erudyta, poseł PiS, Tadeusz Cymański: "Dodatek to nie tylko pomoc materialna, ale też wsparcie psychologiczne. Dzięki niemu kobiety będą się lepiej czuły. Podobne pomysły budują pozytywny klimat dla macierzyństwa."

Oczywiste jest przecież, że zdrowsze i czujące się lepiej po najedzeniu się owocami ciężarne kobiety, nie będą musiały korzystać z usług lekarzy, co znacznie odciąży obciążony ponad wszelką miarę budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy pamiętać, że opłakany stan finansów NFZ jest wynikiem skandalicznych zaniedbań, by nie powiedzieć - sabotażu, ze strony byłych funkcjonariuszy III RP i innych wrogów narodu, wysługujących się określonym siłom.

Również stworzenie pozytywnego klimatu odbije się korzystnie na stanie zdrowia ciężarnych, a ponadto pozwoli na ograniczenie ich wydatków na odzież zimową, która w pozytywnym, łagodnym klimacie potrzebna nie będzie. Związany z tym faktem przyrost siły nabywczej rodzin, w których będą ciężarne kobiety, będzie mógł zostać wykorzystany do kolejnych zakupów owoców i leków, co z kolei będzie dalszą poprawą samopoczucia i stanu zdrowia kobiet oraz poprawą klimatu, prowadząc do kolejnego wzrostu siły nabywczej itd. W ten sposób wygenerowany zostanie samonapędzający się mechanizm, w literaturze przedmiotu znany jako "Spirala Cymańskiego".

Działanie opisanego mechanizmu w ostatecznym efekcie doprowadzi do uzyskania przez kobiety maksymalnie dobrego samopoczucia, stanu zdrowia dobrego aż do granic możliwości oraz taką poprawę klimatu, że używanie przez nie jakiejkolwiek odzieży stanie się zupełnie zbędne. Sytuacja, w której na każdym kroku spotykać się będzie doskonale się czujące, zdrowe jak rzepa i zupełnie nagie niewiasty, niewątpliwie sprzyjać będzie znacząco podejmowaniu przez mężczyzn działań prokreacyjnych. A przecież o to właśnie chodzi zarówno rządzącym, jak i nam, gorącym wolskim patriotom!

Przykładem takich pełnych poświęcenia dla Ojczyzny, realizowanych z pobudek patriotycznych działań prowadzących do zwiększenia dzietności obywatelek IV RP, może być spektakularna akcja wybitnego posła Samoobrony, Stanisława Łyżwińskiego, którą - wbrew ohydnym insynuacjom liberałów i innych wrogów narodu (rzekoma "Afera rozporkowa") - należy ocenić bardzo wysoko i uznać za obowiązujący standard działań dla odrodzenia Ojczyzny i budowy silnej IV RP.

Patrz też

Uzupełnieniem omówionych wyżej projektów prorodzinnych i patriotycznych PiSrównież takie wspaniałe inicjatywy, jak: