Genealogia rodu Kaczyńskich

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Dzień 08.12.2009 roku stał się wiekopomnym w dziejach Wolski, albowiem wybitny naukowiec IV RP - dr Marek Jerzy Minakowski - ogłosił ludowi od dawna skrywaną przez wszelkiej maści wrogów narodu prawdę o arystokratycznym pochodzeniu braci Kaczyńskich Zjawiska Biologicznego. Tym samym publiczną kompromitacją stało się ordynarne i bezczelne wyśmiewanie się z tak oczywiście oczywistych faktów jak:

Brak jakichkolwiek komentarzy w mediach (poza Internetem) należy tłumaczyć wyjątkową powagą, z jaką dziennikarze odnieśli się do tego wiekopomnego odkrycia, pozwalając zachwyconemu ludowi w ciszy i nabożnym skupieniu kontemplować blask otaczający braci Kaczyńskich Zjawisko Biologiczne.

Galeria rodu

Szlachetnie urodzeni, po mieczu i po kądzieli
Herbem rodowym prastarego Rodu Kaczyńskich jest Pomian, przedstawiający głowę żubra przebitą mieczem. Symbolizuje on odwieczną i niekończącą się walkę Rodu z Układem o dobro Ojczyzny, której bez reszty poświęcają się zawsze najlepsi potomkowie Rodu
Jarosław K. - jedyny prawowity następca tronu Wolski
Lech K. - delfin - Księżyc Mongolii
Herb Rawicz matki braci Kaczyńskich Zjawiska Biologicznego, Jadwigi Kaczyńskiej, z domu Jasiewicz, przedstawia pannę w czerwonej sukni, siedzącą na niedźwiedziu. Symbolizuje on panowanie, do którego szczególnie predystynowani są potomkowie Rodu.
Mieszko I - protoplasta, który walczył z Rzeszą
Bolesław Ch. - protoplasta słynący z odwagi i rozbicia dzielnicowego
Świętopełk I Przeklęty
Andrzej Piotr Frycz-Modrzewski, renesansowy publicysta polityczny, teolog

Porażające dowody historyczne zebrane przez wybitnego Wielkiego Gene-a-loga

Bracia Kaczyńscy Zjawisko Biologiczne, którego rodzina jest spokrewniona z pokaźną częścią pocztu królów polskich, jest potomkiem:

Praprzodkami Braci Mniejszych Zjawiska Biologicznego byli też prominentni emisariusze królewscy, senatorowie, posłowie Sejmu Wielkiego. Wśród nich Andrzej Piotr Frycz-Modrzewski, renesansowy publicysta polityczny i teolog, który zasłynął opasłym dziełem "O poprawie Rzeczypospolitej".

W genealogii rodu braci Kaczyńskich Zjawiska Biologicznego nie brak też awanturniczych posłów Sejmu Czteroletniego i średniowiecznych spiskowców. Wśród tych ostatnich prym wiódł Świętopełk I Przeklęty, książę turowski, wielki książę Rusi Kijowskiej.

Świętopełk był starszym bratem Jarosława Mądrego, którego przepędził z tronu Kijowa przy wsparciu wojsk Bolesława Chrobrego. Za swoją butę zapłacił życiem, które stracił w niewyjaśnionych okolicznościach.

Pokrewieństwo z Krzywoustym może wyjaśniać te niezwykłe zjawiska, jakimi są niespotykana prawdomówność Lecha Kaczyńskiego oraz Honor Jarosława i jego niebywała charyzma.

Lech Kaczyński może być dumny ze swoich przodków z jeszcze jednego powodu: Minakowskiemu mimo szczerych chęci nie udało się odnaleźć tak znamienitych nazwisk wśród przodków Donalda Tuska, którego jedynym znanym antenatem jest dziadek, sławiony ochotnik Wehrmachtu.

Opinie ekspertów

Prawda jest tak porażająca i oczywiście oczywista, że, w zasadzie, żadne dodatkowe opinie nie są potrzebne, niemniej, biorąc pod uwagę szerzone powszechnie przez siły okupacyjne niedowiarstwo, przytaczamy niepodważalne ekspertyzy:

  1. Zdaniem dr Sławomira Górzyńskiego, założyciela Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, dzieło Minakowskiego jest pionierskie, więc nie można go porównać z dotychczasowymi publikacjami dotyczącymi genealogii:
  2. Historyk IPN Łukasz Lubicz-Łapiński, inspektor Oddziałowego Biura Edukacji w Białymstoku również nie szczędzi komplementów pod adresem Minakowskiego:
  3. Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, przedstawił w rozmowie z Konradem Piaseckim w audycji "Kontrwywiad" na antenie RMF FM porażający dowód na potwierdzenie królewskiego rodowodu braci Kaczyńskich Zjawiska Biologicznego, błyskotliwie zwracając uwagę na uderzające podobieństwo prezydenta do jego wielkich przodków (09.12.2009):

Ewolucja nazwiska rodowego

Komputerowa rekonstrukcja twarzy jednego z XVII-wiecznych przodków Zjawiska biologicznego, Feliksa Kaczodziobego [1]

Mogłoby się wydawać, że nie ma związku pomiędzy przydomkiem Krzywousty, a późniejszym nazwiskiem Kaczyński. A jednak dogłębne badania tego zagadnienia rzucają światło na ewolucję przezwisk polskiej szlachty, stanowiąc przyczynek do poznania skomplikowanej genezy nazwiska rodu Kaczyńskich.

Hipotezy dotyczące genealogii przydomka "Krzywousty"

  1. Wg źródeł historycznych przydomek występuje dopiero w Genealogii płockiej z XIII w.- Criwousti, w Roczniku świętokrzyskim młodszym - Crzyvousti. W Kronice książąt polskich i w Kronice polsko-śląskiej jest zwany łacińskim curvus. Według Kroniki o Piotrze Włostowicu książę był garbaty (łac.: gibbosus), względnie miał krzywe wargi. Jan Długosz w swojej Kronice napisał:
  2. Według zaś starszej wersji, przydomek "Krzywousty" został nadany Bolesławowi, ponieważ był on "krzywoprzysięzcą".
  3. Legenda zaś głosi, że grymas na jego twarzy narodził się i utrwalił, gdy patrzył na służących i uległego wobec Niemców i Czechów ojca (tj. Władysława Hermana) oraz na sposób sprawowania przez niego rządów.

Efekt chowu wsobnego

Niewykluczone, a nawet bardzo prawdopodobne, że w każdej z powyższych hipotez jest ziarno prawdy. Jednak dla wyjaśnienia ewolucji nazwiska rodowego szczególnie ważne jest przypuszczenie, że Bolesław III został przezwany Krzywoustym z powodu deformacji żuchwy. Tę cechę genetyczną przekazał on swoim potomkom, a w wyniku zawierania małżeństw w najbliższej rodzinie, w każdym kolejnym pokoleniu ulegała ona wzmocnieniu.

Potomkowie Krzywoustego otrzymywali więc coraz to nowe przydomki, adekwatne do nasilenia oraz cech charakterystycznych występujacej u nich deformacji szczęki. Stąd możemy przypuszczać, że ewolucja nazwiska, stymulowana chowem wsobnym, przebiegała w następujący sposób:

KrzywoustyKrzywodziobyKaczodziobyKaczyński

Mamy tu więc prawdopodobnie do czynienia z niespotykanym dotąd w historii świata eksperymentem genetycznym, w którym - w wyniku trwającego od stuleci chowu wsobnego - powstało Zjawisko Biologiczne.

Parszywa gałąź drzewa rodowego

Była wśród przodków tej zacnej rodziny również linia zdrajców ojczyzny. Profesor Minakowski odkrył pokrewieństwo pomiędzy braćmi Kaczyńskimi Zjawiskiem biologicznym i zdradzieckim uzurpatorem i poplecznikiem żydo-masońskich określonych sił, Bronisławem Komorowskim. Wspólnym przodkiem jest żyjący ponad 400 lat temu Andrzej z Kurozwęk Męciński herbu Poraj. Pozostawił on po sobie syna Wojciecha oraz córkę Katarzynę. Dzieje ich rodów przytaczamy za portalem onet.pl:

Ujawnione tu niemiecko-zdradzieckie korzenie rodziny Komorowskich, w połączeniu z faktem, że dziadek Bronisława Komorowskiego był piratem w carskiej Rosji, stanowią twardy dowód na to, iż patriotyzm genetyczny, znamionujący wszystkich prawdziwych Wolaków, a w szczególności braci Kaczyńskich Zjawisko biologiczne, jest całkowicie obcy tej gałęzi rodowej.

Patrz też

Linki zewnętrzne