Rozmówki oceańsko-wolskie

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Geneza publikacji

W okresie wiosny i lata 2007 r. wyraźnie dały się zaobserwować coraz bardziej bezpośrednie związki i analogie budowanego na gruzach słusznie minionych PRL i III RP bytu państwowego IV RP, z zaprzyjaźnionym mocarstwem Oceanią. Powiązaniom tym towarzyszy również, jak najbardziej uzasadnione i godne uznania zresztą, rosnące zainteresowanie obywateli tym pięknym i zasłużonym w zwalczaniu wszelkich przejawów i form działania Układu i innych określonych sił krajem sojuszniczym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno władz, jak i społeczeństwa, Dyrekcja Muzeum IV RP poleciła wyłonionemu ad hoc z grona Kustoszy zespołowi wybitnych ekspertów w dziedzinie współczesnej lingwistyki stosowanej, opracowanie podręcznego, kieszonkowego wydania rozmówek oceańsko – wolskich.

Metodyka i źródła

Działając w silnym poczuciu misji oraz pełnej odpowiedzialności za rzetelność precedensowego na wolskim rynku wydawnictwa, zespół bardzo poważnie podszedł do tego zadania.

W czasie niesłychanie trudnej i żmudnej pracy, polegającej nie tylko na zwykłych działaniach translatorskich, ale przede wszystkim na perfekcyjnym poznaniu ducha i klimatu języka Oceanii oraz wychwyceniu analogii z charakterystyczną dla IV RP nowomową, ekspertom towarzyszyła nieodmiennie świadomość, że powstające wydawnictwo może odegrać niesłychanie istotną rolę w budowie IV RP, przyczyniając się znacząco do dalszego przyspieszenia procesów wdrażania w Wolsce najlepszych wzorców wypracowanych w Oceanii.

Jako główne źródło oficjalnego języka oceańskiego oraz niewyczerpana kopalnia informacji o tym pięknym kraju, służył ekspertom opracowany przez George’a Orwell’a klasyczny już przewodnik turystyczny po Oceanii, doskonale opisujący panujące tam obyczaje i sposoby sprawowania władzy oraz wyposażony w specjalne aneksy poświęcone obowiązującemu w Oceanii językowi urzędowemu.

Jako materiał lingwistyczny starano się dobrać takie słowa, terminy, zwroty, wyrażenia i/lub związki frazeologiczne, które szczególnie często występują w oficjalnym języku wolskim. Tak się złożyło, że analogiczne do nich frazy również są najczęściej używanymi wyrażeniami w urzędowym języku oceańskim, co świadczy o bliźniaczo podobnej koncepcji kontaktów ze społeczeństwem oraz filozofii rządzenia w tych zaprzyjaźnionych krajach.

Rozmówki oceańsko – wolskie

„Rozmówki” podzielone zostały na dwie zasadnicze części:

Należy zaznaczyć, że obydwie części "Rozmówek" mają charakter otwarty i – w miarę dalszego, harmonijnego rozwijania obustronnie korzystnych związków IV RP z Oceanią – mogą (a nawet powinny), być uzupełniane o kolejne przydatne w obu zaprzyjaźnionych krajach słówka i wyrażenia. Zarówno Dyrekcja Muzeum, jak i Grono Kustoszy, bardzo liczą na współpracę w tym zakresie także ze strony Zwiedzających, co bez wątpienia przyczyni się do pełniejszego i szybszego wdrożenia w Wolsce z sukcesem sprawdzonych w Oceanii wzorców.

Podręczny słowniczek ważniejszych wyrazów, nazw własnych i terminów


Ważniejsze wyrazy i terminy
Po oceańsku
Po wolsku
Oceania Wolska, IV RP
Eurazja Niemcy
Wschódazja Rosja
Front malabarski Irak
Wielki Brat, Wódz i Strażnik Rewolucji Jarosław Kaczyński
Angsoc PiSjanizm
Hymn "Gwiazdo, zachowaj Oceanię" Mazurek Dąbrowskiego lub Hymn PiS
Kwakmowa (ang.: duckspeak) Kaczorynka, orędzie prezydenta lub premiera
Partia Wewnętrzna PiS
Partia Zewnętrzna LiS
Prole Ciemny lud, Hołota
Liga Antyseksualna Liga Polskich Rodzin
Organizacja "Kapusie" Młodzież Wszechpolska
Ministerstwo Pokoju Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Miłości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Policja Myśli Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Prawdy Instytut Pamięci Narodowej
Departament Archiwów Ministerstwa Prawdy Pion lustracyjny IPN
Regulacja faktów Odkłamywanie historii
Dwójmyślenie Dialektyka stosowana
Dwie Minuty Nienawiści Radio Maryja
Spontaniczna manifestacja poparcia Wiec w Stoczni Gdańskiej
Organizacja "Braterstwo" Układ, Szara sieć
Księga”: Teoria i praktyka oligarchicznego kolektywizmu Muzeum IV RP
Myślozbrodniarze Opozycja, Wrogowie narodu
Emmanuel Goldstein Donald Tusk
Nieobywatel, zewaporowany obywatel Lech Wałęsa
Towarzysz Withers Andrzej Lepper
Dwaplus Niesłychany, niespotykany, zjadliwy
Trzyplus Bezprecedensowy, bezprzykładny, furiacki
Atak Przeszkadzać
Plusatak Atak
Dwaplusatak Wściekły atak, niesłychana agresja itp.
Trzyplusatak Bezprecedensowy, bezprzykładny, furiacki atak, agresja itp.
Czteryplusatak Próba przewrotu
Dwaplusdobry dowód Twardy dowód
Trzyplusdobry dowód Porażający dowódTłumaczenia wybranych wypowiedzi i definicji


Wybrane wypowiedzi / definicje
Po oceańsku
Po wolsku
"Kto rządzi przeszłością w tego rękach jest przyszłość; kto rządzi teraźniejszością, w tego rękach jest przeszłość". "A jeśli często mi zarzucano, mnie i mojemu bratu, że sukces Kwaśniewskiego był dla nas ulgą, to przyznam, że tak było. Ja wiem, że to spowoduje zgrzytanie zębów wielu antykomunistów polskich, że to nie jest politycznie poprawne, ale tak – przyznaję to, ponieważ uważałem, że Kwaśniewski, nawet jeśli jest człowiekiem z innej opcji politycznej niż moja, był mniejszym zagrożeniem dla demokracji, niż Wałęsa"Wielki Brat w wywiadzie dla telewizji France 24 (czerwiec 2007)
"Całkowite i ostateczne wyplenienie goldsteinizmu". "On jest coraz bardziej odpychany. Teraz, kiedy nastąpią kolejne zmiany w instytucjach w Polsce, będzie odepchnięty jeszcze bardziej. Natomiast jeśli chodzi o jego identyfikację, a w szczególności taką identyfikację, która może prowadzić w wypadku przestępstw do następstw procesowych, to z tym, powiedzmy sobie, nie jest w tej chwili łatwo z tego względu, że postępowania procesowe w tej chwili właściwie mogą się opierać wyłącznie na zeznaniach świadków, a świadkowie w takiej sytuacji nie mają tendencji do tego, żeby mówić, z tego powodu, że traktują obecny układ jako przejściowy. Ten nieustanny atak z tego punktu widzenia jest skuteczny, bo jak ciągle się dzieje coś takiego, że ten rząd ma upaść, ma odejść" – o Układzie w rozmowie w "Sygnałach Dnia" I Programu PR (12.12.2006).
"W porównaniu z ubiegłym rokiem więcej było żywności, więcej odzieży, więcej domów, więcej mebli, więcej garnków, więcej paliw, więcej statków, więcej helikopterów, więcej książek, więcej noworodków – więcej wszystkiego oprócz chorób, przestępstw i szaleńców". "Polska ma rekordowy wzrost gospodarczy, dzięki temu wzrosły płace; w rekordowym tempie napływają do nas inwestycje dające nowe miejsca pracy. [...] Rząd dąży do zmniejszenia obszaru biedy, badania wskazują, że dzięki wydatkom socjalnym spada poziom ubóstwa. [...] Wzrosła płaca minimalna, podnieśliśmy pensje nauczycielom i policjantom. To mój rząd wprowadził największą, bo 30 proc. podwyżkę dla lekarzy i pielęgniarek. [...] Odważnie przystąpiliśmy do reformowania finansów publicznych. Chcemy dostępniejszych usług medycznych i zracjonalizowania ich kosztów. [...] W ciągu minionego roku temu rządowi udało się więcej niż poprzednikom"Wielki Brat we wstępie do dokumentu opisującego osiągnięcia rządu w rocznicę uzyskania od Sejmu wotum zaufania (19.07.2007)
"Wolność to niewola", "Wojna to pokój". "I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne"Wielki Brat w swoim expose (19.07.2006)
"Publiczne pokazy wieszania jeńców". "Porażające relacje filmowe z zatrzymań wrogów narodu".
"Prole i zwierzęta są wolne". "Demokracja w Polsce w żaden sposób nie jest zagrożona".


Patrz też