BMW

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja i charakterystyka

BMW niemieckie, model "E65"
BMW wolskie, model "Prawo i Sprawiedliwość" (źródło: www.pis.org.pl)
BMW wolskie, model "Samoobrona" (źródło: www.samoobrona.org.pl)

BMW - popularne określenie zasłużonych działaczy Koalicji piastujących z racji swoich kompetencji i lojalności stanowiska rządowe, okołorządowe, samorządowe, w mediach publicznych, podmiotach skarbu państwa itp. Określenie to ma na celu uwypuklenie niezwykłej jakości i solidności tych osób, porównywalnej z cenionymi w całym świecie produktami koncernu samochodowego BMW (Bayerische Motoren Werke). BMW stanowi podsumowanie jednego z kluczowych elementów polityki kadrowej Prawa i Sprawiedliwości, będące jednocześnie opisem podstawowych predyspozycji, niezbędnych do objęcia jakiegokolwiek stanowiska z nadania tej partii lub jej koalicjantów. Hasło "BMW" powstało w PRL-u, ale prawdziwego renesansu i realizacji doczekało się dopiero w IV RP.

Szczegółowy profil

Posiadanie kwalifikacji BMW przez kandydata na dowolne stanowisko jest warunkiem koniecznym nominacji, ale też daleko niewystarczającym. Według ściśle przestrzeganych koalicyjnych procedur mianowania na najważniejsze posady, każdy z pretendentów dodatkowo musi być zapoznanym ignorantem oraz cenionym odnowicielem, z dorobkiem udokumentowanym procesowo, teczkowo lub - w ostateczności - medialnie.

Warunkiem nominacji jest także biegła znajomość założeń PiSjanizmu i kaczyzmu, sprawne posługiwanie się nowomową, z uwzględnieniem stosowania skrótów myślowych, jak również znajomość podstaw teorii względności i dialektyki stosowanej.

Choć wymóg taki nie został jak dotychczas formalnie ogłoszony, bardzo przydatne dla uzyskania przez pretendenta nominacji, są też umiejętności rozpoznawania na odległość liberałów i postkomunistów, Żydów i masonów, pedofili i homoseksualistów, ekologów i feministek oraz innych kluczowych elementów Układu i szarej sieci.

Oprócz atrybutu BMW oraz innych wymienionych wyżej kwalifikacji, do piastowania najwyższych godności w IV RP, często przydatny jest również dorobek naukowy, na przykład w postaci odkrywczej, głębokiej i jedynie słusznej rozprawy doktorskiej. Nie jest to jednak wymóg konieczny, na co wskazuje chociażby błyskotliwa kariera Andrzeja Leppera.

Dodatkowo, do zajmowania najważniejszych stanowisk we władzy wykonawczej (prezydium rządu), konieczne jest posiadanie zestawu kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji, które zostały zebrane i szerzej przedstawione w matrycy kompetencji członków prezydium rządu IV RP.

Działalność na stanowisku

Wśród cech charakteryzujących BMW podczas piastowania przez nich objętych urzędów wyróżnić można trzy najbardziej charakterystyczne:

Oszczercza propaganda

Według głoszonych przez Wrogie media i ogólnie wrogów narodu oszczerstw, skrót BMW należy tłumaczyć jako "Bierny, Mierny ale Wierny".

Systematyka klasy BMW

Osoby należące do kategorii BMW można sklasyfikować w sposób następujący:

Należy zaznaczyć, że klasa IV może przenikać się z pozostałymi - w przypadku rządów obecnej koalicji wszyscy osobnicy klas I - III należą do podklasy IV A. Inne rodzaje inwalidztwa (na przykład funkcjonariusze mający głowę, a w szczególności pozbawieni pleców) z założenia w obecnej ekipie - z wyjątkiem Radka Sikorskiego - nie mogą występować.

BMW serii 5

Występuje w kilku odmianach, m.in. w wersji X5.

Wrogie przejęcie BMW X5 Bulteriera Kaczyńskich inspirowane przez Agorę S.A.

23.06.2010 - działając wspólnie i w porozumieniu z ww. Agorą S.A., komornik (czytaj: dyspozycyjny funkcjonariusz Tymczasowego Rządu Okupacyjnego), zajął BMW X5 (prawie nówka, nieśmigana) Bulteriera Kaczyńskich i wystawił je na licytację po ewidentnie, bo aż o 20 %, zaniżonej cenie. Uzyskane w ten zbrodniczy sposób pieniądze, mają rzekomo posłużyć do pokrycia kosztów zasądzonego wyroku, czyli opublikowania przeprosin samej siebie przez Agorę S.A.

Patrz też

linki zewnętrzne