Odnowiciele

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Jeden z bardziej znanych Odnowicieli

Motto

(Jarosław Kaczyński w RMF FM, marzec 2005 r.)

(Jarosław Kaczyński, fragmenty z różnych wypowiedzi podczas kampanii wyborczej czerwiecpaździernik 2005 r.)

(Jarosław Kaczyński na konwencji samorządowej PiS w Radomiu, 30.06.2007)

Wprowadzenie

Przedstawiciel padlinożernego gatunku "Odnowiciele" według Niesiołowskiego

Zasadniczym elementem kampanii wyborczej PiS przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 2005 roku była obietnica budowy IV RP, w której przeprowadzona zostanie odnowa i rewolucja moralna. Odnowa ta oparta miała być przede wszystkim na desygnowaniu do wszystkich ogniw władzy oraz administracji rządowej i terenowej, jak również instytucji i podmiotów okołorządowych i od rządu zależnych, jedynie osób kompetentnych, o nieskazitelnej opinii.

Najważniejszym kryterium doboru kadr w odrodzonej Wolsce miały być kompetencje merytoryczne kandydatów, a także pełna uczciwość, potwierdzona brakiem wikłania w jakiekolwiek afery lub w kolaborowanie z aparatem władzy i/lub represji za czasów PRL bądź III RP, jak również brak związków z partią komunistyczną.

Realizacja obietnic

Ogłoszone w kampanii wyborczej deklaracje odnowy moralnej są konsekwentnie i sukcesywnie realizowane już od momentu objęcia władzy przez PiS i jego koalicjantów. Oczywiście nie wszystkie ważne stanowiska zdołano już (stan na koniec września 2007 r.) obsadzić ludźmi nieskazitelnymi, o przejrzystej i niebudzącej wątpliwości przeszłości i odpowiednio wysokich kompetencjach. Należy bowiem pamiętać, że proces starannej selekcji najdoskonalszych kadr musi być czasochłonny, gdyż procedury doborubardzo drobiazgowe, a kryteria przydatności kandydatów wyjątkowo ostre.

Opór przed zmianami

Jedna z cyniczych akcji przeciwników odnowy
Proces odnowy moralnej i budowy IV RP jest realizowany w warunkach ostrej walki, a nawet wojny politycznej w obronie starego porządku. Wojna ta została wypowiedziana przez mroczne siły Układu, ogniwa szarej sieci, wykształciuchów, byłych tajnych współpracowników, ZOMO, członków WSI, agentów sowieckich, członków łże-elit oraz wszelkich innych wrogów narodu, skupionych między innymi wokół "Gazety Wyborczej", TVN, Polsatu i im podobnych wrogich mediów.

Wszystkie te siły, zjednoczone strachem przed zdemaskowaniem i utratą wpływów, przy każdej okazji przeszkadzają Odnowicielom, wściekle ich atakują, a nawet podejmują systematycznie próby przewrotu! W ramach ataków przeciwnicy odnowy moralnej deprecjonują osiągnięcia PiS i starają się ją ośmieszyć, formułując nieprawdziwe i krzywdzące zarzuty pod adresem mianowanych na odpowiedzialne stanowiska nieskazitelnych osób, a sam proces odnowy cynicznie określają mianem TKM lub relatywizmem moralnym.

Na szczęście wszystkie te perfidne działania muszą zakończyć się porażką wrogów narodu, a konsekwentna realizacja postulatów wyborczych Odnowicieli doprowadzi w ostatecznym efekcie do obsadzenia wszystkich ważniejszych stanowisk odpowiednimi ludźmi.

Poczet nieskazitelnych i ich zasług

Dla jednoznacznego rozprawienia się z podłymi insynuacjami układu & Co. oraz rozwiania jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kryształowej uczciwości ludzi mianowanych lub wskazanych przez PiS i jego koalicjantów, poniżej przedstawiono sylwetki i zasługi niektórych z nich.

W celu ułatwienia korzystania z dość rozbudowanej listy tych świetlanych postaci i ich najważniejszych osiągnięć (ponad 280 pozycji!), zestawienie zaprezentowano w umownym podziale na kategorie odpowiadające różnym rodzajom zasług i sukcesów, odniesionych w przeszłości przez poszczególne osoby.

Należy podkreślić, że zaprezentowane poniżej zestawienie nie wyczerpuje listy tych wszystkich bezimiennych często osób, które nie szczędząc sił i zdrowia, niejednokrotnie poświęcając korzyści osobiste i nie bacząc na stronę materialną, w imię szczytnych idei PiSjanizmu, zdecydowały się czynnie wspierać odważne dzieło Reformatorów i bez reszty oddały się wielkiej wspólnej sprawie naprawy Wolski i budowy wyśnionej przez setki pokoleń prawdziwych Wolaków IV RP.

Realizując swoją misję utrwalenia w pamięci Wolaków heroicznego wysiłku Koalicji na rzecz budowy odnowionej moralnie IV RP, Dyrekcja Muzeum wyraża nadzieję, że – w celu zachowania dla potomności prawdy historycznej oraz uhonorowania bohaterów zachodzących przemian – ta zaszczytna lista będzie systematycznie uzupełniana nowymi nazwiskami.

Przestępstwa i afery gospodarcze

Konrad Tomaszewski
 1. Konrad Tomaszewski, szef gabinetu ministra środowiska – w momencie mianowania był oskarżonym w dwóch procesach i prowadzono przeciwko niemu jeszcze jedno śledztwo.
 2. Jacek Ciechanowski, członek Rady Politycznej PiS, pełnomocnik PiS w okręgu pilskim – skazany za wyłudzenie kilkuset mln starych złotych. Na początku lat 90. Ciechanowski był właścicielem Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego Birkut w Pile. Między listopadem 1991 a końcem stycznia 1992 r., z Banku Spółdzielczego wyłudził kredyt na 280 mln starych i 700 mln starych od oddziału Banku Rozwoju Rolnictwa SA Rolbank. We wnioskach o kredyty podał nieprawdziwe, zawyżone dochody spółki. Ponadto jesienią 1992 r. wyciągnął z Banku Spółdzielczego kolejne 520 mln. Podstawił za siebie innego, niezadłużonego kredytobiorcę. Sprawa trafiła do sądu w 1994 r. Pięć lat później Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał go na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Wiosną 2000 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok.
 3. Krzysztof Gerbszt, członek Rady Politycznej PiS – jako były dyrektor w warszawskim śródmiejskim Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami jest podejrzany o defraudację ok. 38 mln , które miały trafić do budżetu dzielnicy.
 4. Paweł Brzezicki, doradca premiera ds. gospodarki morskiej
 5. Tomasz Szawłowski, w Polskich Portach Lotniczych jest dyrektorem odpowiedzialnym za tzw. strefę ograniczonego użytkowania wokół Okęcia i wypłatę odszkodowań okolicznym mieszkańcom
 6. Marek Płusa, działacz PiS, na początku lutego 2006 mianowany na szefa oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach.
 7. Bogusław Marzec, 25.04.2006 powołany z rekomendacji ministra Naimskiego na prezesa PGNiG
 8. Anna Kalata, od 20.06.2006 minister pracy i polityki społecznej – w połowie maja w sklepie spożywczym pani minister w Ożarowie (dopiero co przepisanym na córkę z powodu kariery politycznej p. minister, która ma w nim obecnie 10% udziałów) zatrudnił się na miesiąc reporter "Faktu". Wszystko oczywiście było ze złamaniem prawa: nie dostał obiecanego etatu, a umowę zlecenie, nominalnie pracował 4 godz. dziennie, a faktycznie nawet do 10 (za 50 nadgodzin nikt mu nie zapłacił), nie miał badań ani książeczki sanepidu, o "niespodziewanej" kontroli sanepidu szefostwo sklepu było dokładnie poinformowane, wykonywał prace na wysokości bez przeszkolenia i zabezpieczeń itp.
 9. Kazimierz Zdunowski, szef doradców ekonomicznych Samoobrony, autor wystąpień Leppera.
 10. Andrzej Buczkowski, 06.05.2006 powołany na stanowisko dyrektora generalnego Stoczni Gdańskiej – przeciwko niemu toczą się dwa postępowania.
 11. Artur Zawisza, szef niesławnej bankowej komisji śledczej.
 12. Andrzej Sośnierz, mianowany w nagrodę za opuszczenie PO szefem Narodowego Funduszu Zdrowia.
 13. Sławomir Siwek, od 18.05.2006 członek zarządu TVP, były członek Porozumienia Centrum i szef kontrolowanej przez Kaczyńskich Fundacji Prasowej Solidarności – w latach 1991/92 uwikłany w aferę przejęcia przez Fundację budynku "Expressu Wieczornego" w Warszawie przy Al. Jerozolimskich. Postępowania przeciwko oskarżonym w tej sprawie (o poświadczenie nieprawdy) urzędnikom, zostały przez sąd umorzone z uzasadnieniem, że podlegali naciskom, którym nie można się było oprzeć. W uzasadnieniu wyroku, jako wywierający nacisk wskazani zostali z nazwiska Siwek i... Jarosław Kaczyński. Skądinąd dziwne, że sprawa nie miała żadnego ciągu dalszego.
  Jaromir Netzel
 14. Jaromir Netzel, nieznany szerzej gdyński adwokat, 09.06.2006 mianowany został szefem PZU.
 15. Tomasz Połetek, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Małopolsce, 13.07.2006 mianowany na przewodniczącego Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie, największej spółki samorządu wojewódzkiego – od kilku lat toczy się przeciwko niemu śledztwo związane z wyprowadzeniem 2,4 mln z Wielkopolskiego Banku Rolniczego w Kaliszu do spółek Hatrol, Rol-Hat i Polskie Finanse w Krakowie, którymi kierował. Notorycznie nie stawia się na przesłuchania, zasłaniając się złym stanem zdrowia, co – jak widać – nie przeszkadza mu pracować jako szef rady nadzorczej.
 16. Maciej Twaróg, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej, zięć ministra... Wassermannajest podejrzanym w śledztwie w głośnej sprawie wyłudzenia w 2001 r. na szkodę Wielkopolskiego Banku Rolniczego 2,6 mln w imieniu osławionej spółki Rol-Hat. Sprawa była intensywnie tuszowana przez polityków LPR z Giertychem na czele.
  Janusz Podciborski
 17. Janusz Podciborski, działacz PiS z Pruszcza Gdańskiego, w poprzedniej kadencji przewodniczący rady powiatu gdańskiegojest oskarżony o wyłudzenie kredytów, fałszowanie dokumentów i oszustwa. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jego firma projektowa Centrum w 2002 roku – razem ze spółką PDS – rozpoczęła budowę dwóch bloków mieszkalnych w Pruszczu Gdańskim. Szybko okazało się jednak, że wykonawcy nie mają pieniędzy na inwestycję. Wówczas wspólnie z prezesem PDS Antonim Ś. postanowili wyłudzić kredyty. Podciborski m.in. dwóm podstawionym osobom wypisał fikcyjne zaświadczenia o zatrudnieniu w swoim biurze. W ten sposób mężczyźni dostali prawie 200 tys. z Kredyt Banku i Inwest Banku. Pieniądze trafiły na konto PDS, ale raty nie były spłacane. Prokuratorzy zarzucają też politykowi oszukanie klienta, który wpłacił 50 tys. i nigdy nie dostał mieszkania. W maju 2006 – oskarżonego o oszustwa działacza próbowano odwołać ze funkcji, ale radnym PO zabrakło 3 głosów; zostali zresztą oskarżeni o pieniactwo i walkę polityczną. Ostatecznie, po serii doniesień prasowych opisujących sprawę oraz inne przestępstwa i afery pana P., władze PiS zdecydowały się jednak zawiesić jego członkostwo w partii.
 18. Józef Ramlau, wojewoda kujawsko-pomorski rekomendowany przez PiS, dawny prezes wiejskiego GS-u, wspierany przez Radio Maryjajest obiektem zainteresowania Unijnego Urzędu ds. Zwalczania Korupcji OLAF. We współpracy z polską policją skarbową prowadzi on śledztwo w sprawie dofinansowania z funduszy unijnych gospodarstwa rolnego syna wojewody. Ramlau wzbudził także kontrowersje, gdy okazało się, że postanowił mieszkać w pokoju na zapleczu swego gabinetu. 27.07.2006 – po informacjach prasowych o tych śledztwie, Ramlau został odwołany ze stanowiska.
 19. Waldemar Nowakowski, poseł Samoobrony, wiceszef komisji śledczej do spraw banków – milionowe długi i oszukani rolnicy to dorobek zawodowy twórcy sieci Lewiatan. Nowakowski był prezesem i głównym udziałowcem Lewiatan Holding, która była właścicielem powstałej w 1989 r. spółki Lewiatan Agro Food (LAF). Spółka skupowała od rolników owoce, warzywa i mięso oraz handlowała pianką budowlaną. Do połowy 2000 r. działała bez problemu. Potem przestała płacić za towary. Jesienią 2000 r. zebrało się 30 dostawców, którym spółka LAF zalegała z pieniędzmi na łączną kwotę 1 mln 422 tys. . Trzy lata później przed sądami we Włocławku i Toruniu zapadły ostatnie wyroki o zapłatę. Mimo tego dostawcy nie otrzymali pieniędzy do dzisiaj.
 20. Jerzy Milewski, mianowany 03.10.2006 przez ministra Jasińskiego prezesem Polskiego Holdingu Farmaceutycznego – będąc prezesem największej hurtowni farmaceutycznej Pharmag w latach 2002 – 2003 doprowadził ją do bankructwa (wierzycielom był winien ok. 150 mln ). Od trzech lat z Pharmagiem procesuje się pomorski oddział NFZ, któremu jest winien 8 mln . Minister zdrowia Bolesław Piecha spokojnie oświadcza, że "...pan prezes Milewski pozbył się już udziałów w Pharmagu, a poza tym nie ma długów, więc wszystko w porządku".
 21. Andrzej Mokrzański, 04.10.2006 mianowany szefem warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich – w latach 2001-2005 był dyrektorem oddziału warszawskiego spółki NCC Roads Polska, filii szwedzkiego koncernu drogowego. W 2005 r. został z niej zwolniony dyscyplinarnie, chociaż przed sądem pracy doszło do zmiany kwalifikacji na "za porozumieniem stron". Firma do dziś stawia mu zarzuty, że naraził ją na milionowe straty w wyniku nieudolności, niegospodarności i nieprawidłowości swoich działań m.in. podpisywanie umów z podwykonawcami według stawek znacznie zawyżonych w stosunku do rynkowych.
 22. Michał Seweryński, minister szkolnictwa wyższego, do niedawna szef resortu edukacjijest odpowiedzialny za nadużycia finansowe przy komputeryzacji szkół. Afera trafiła już do prokuratury, a zawiadomienie złożył... Roman Giertych. Według jeszcze nieoficjalnego raportu NIK, który badał komputeryzację szkół w wykonaniu urzędników ministra, skarb państwa stracił prawdopodobnie nawet 200 mln , bo MEN płaciło firmom informatycznym za pracownie komputerowe, które istniały tylko na papierze.
 23. Violetta Plebanek-Sitko, 13.10.2006 mianowana w trybie nagłym przez Andrzeja Sośnierza na dyrektora dolnośląskiego oddziału NFZ na miejsce Janusza Wróbla – była do roku 2003 dyrektorką Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza, w którym kontrola NIK wykazała wiele nieprawidłowości dotyczących m.in. ponoszenia nieuzasadnionych kosztów, opóźnień w wypłatach wynagrodzeń pracownikom oraz przekazywania ich składek do kasy zapomogowo-pożyczkowej, zawierania niekorzystnych dla szpitala umów i nieaktualizowania dokumentacji organizacyjno-prawnej. W wyniku kontroli NIK skierował sprawę do prokuratury, jednak z braku dowodów postępowanie umorzono. Panią dyrektor ze stanowiska w atmosferze skandalu odwołał jednak marszałek województwa dolnośląskiego. Szef NFZ tłumaczy, że do Wróbla nie miał żadnych zastrzeżeń, ale "do tego trudnego zadania kierowania NFZ potrzebuję nowych, zaufanych ludzi - formuję po prostu nowy zespół".
 24. Eryk Wojciechowski, kandydat LPR i Samoobrony do Trybunału Konstytucyjnegojest podejrzanym w aferze związanej z wyłudzeniami kilkudziesięciu milionów złotych z dawnego Banku Zachodniego w Poznaniu. Wojciechowski jest profesorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, UAM i KUL. W latach 90. zasiadał we władzach spółki, której – jako szef oddziału banku – udzielał kredytów. Pieniądze nigdy nie wróciły do banku. Przed sądem stanęło już kilka osób, ale wątek Wojciechowskiego został zawieszony, bo profesor nieustannie przesyła prokuraturze zwolnienia. Choruje m.in. na oskrzela, nadciśnienie, ma też problemy psychiatryczne. Jednak bierze np. systematycznie udział w obronach prac doktorskich na KUL.
 25. Tomasz Lipiec, minister sportu w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego
 26. Ryszard Terlecki (pseudonim Pawka Morozow), szef krakowskiego IPN, kandydat PiS na prezydenta Krakowa – blisko współpracował w roku 1999 z biznesmenami Rafałem R. i Marianem M., aresztowanymi w związku z niekorzystnym dla miasta zakupem gruntu. W tej samej sprawie – zakupu za 5 mln działki przez władze miasta – prokuratura postawiła zarzuty niegospodarności także czterem byłym wiceprezydentom, członkom PO, którzy zostali aresztowani na początku grudnia 2006 r. Z dokumentów Ratusza wynika, że Terlecki lobbował wtedy bardzo aktywnie za uchwałą Rady Miasta o przesunięciu na zakup działki 5 mln z funduszy przeznaczonych na inne cele, bez czego transakcja byłaby niemożliwa. Zbierał m.in. podpisy na petycji radnych w sprawie przyspieszenia głosowania nad uchwałą, z pominięciem drugiego czytania projektu.
 27. Piotr Kownacki, mianowany 18.01.2007 przez radę nadzorczą na życzenie ministra skarbu prezesem zarządu PKN Orlen, były podwładny w NIK i zaufany człowiek Lecha Kaczyńskiego.
 28. Janusz Maksymiuk, wiceszef Samoobrony, zataił w oświadczeniu majątkowym transakcję, na której zarobił ponad 2 mln . Jak wyszło na jaw 06.02.2007, dwa razy sprzedał tę samą ziemię - prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo.
 29. Tomasz Górski, poseł PiS z Poznania
 30. Adam Glapiński, były członek Porozumienia Centrum, przewodniczący rady nadzorczej należącej do PLL LOT spółki "Centralwings", mianowany 24.04.2007 również przewodniczącym rady KGHM Polska Miedź, a 03.07.2007 prezesem i dyrektorem generalnym Polkomtela, w dniu 05.02.2009 powołany przez Lecha Kaczyńskiego na Doradcę Prezydenta RP w dziedzinie ekonomii.
 31. Stanisław Kościuk, działacz Samoobrony, w 2006 r. kandydat tej partii na wiceministra sportu, od niedawna starszy specjalista w PFRON.
 32. Jan Filip Libicki, poseł PiS w latach 2005 - 2007, kandydat na poznańskiej liście tej partii na przedterminowe wybory 2007
 33. Jacek Szczot, adiunkt na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, od 27.08.2007 wiceminister rozwoju regionalnego, kandydat Partii na posła w wyborach 2007
 34. Piotr Misztal, biznesmen, wybitny poseł koalicyjnej Samoobrony

Przestępstwa pospolite

 1. Andrzej Lepper, wicepremier wolskiego rządu – skazany czterema prawomocnymi wyrokami (między innymi 08.05.2006, pierwszego dnia urzędowania jako wicepremier, został prawomocnie skazany na 1,5 roku w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywnę 20.000 !), przeciwko panu premierowi toczyło się lub toczy blisko 70 procesów.
 2. Michał Dworczyk, doradca premiera Marcinkiewicza do spraw Polonii – w roku 2000 został prawomocnie skazany na dwa lata w zawieszeniu za nielegalne posiadanie broni (granaty, karabiny), którą trzymał w piwnicy kamienicy, w której mieszkał w Warszawie.
 3. Anna Pałka, 25.02.2006 mianowana przez Zbigniewa Ziobro na stanowisko szefowej prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie.
 4. Anna Milewska, przedstawicielka Samoobrony, była działaczka SLD, 11.05.2006 desygnowana na wiceprzewodniczącą RN TVP, a 18.05.2006 wybrana do Zarządu TVPABW wycofało jej tzw. poświadczenie na dostęp do niejawnych informacji w spółce. Ponad rok temu Milewska wyniosła z TVP niejawne dokumenty i do dziś ich nie oddała, choć wielokrotnie była o to monitowana przez kierownictwo TVP.
 5. Tomasz Prus, powołany w marcu 2006 r. na stanowisko doradcy szefa ABW, 25 października 1996 r. z niejakim Janem Ciećwierzem podczas wypadu w Bieszczady, w pończochach na głowach dokonali napadu na urząd pocztowy w Lutowiskach. Zostali zatrzymani przez policję i trafili do aresztu, ale dzięki interwencjom tatusia Ciećwierza (znanego adwokata) załatwiono, że był to "głupi żart po pijanemu" i sprawa została umorzona. Co ciekawe sprawę umorzono już po trzech dniach od napadu.
  Marek Kotlinowski (po prawej)
 6. Marek Kotlinowski, jeden z liderów LPR, wicemarszałek Sejmu, mianowany sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
 7. Róża Żarska, sędzia Trybunału Stanu z ramienia koalicji Samo-Ligo-PiS.
 8. Albert Śledzianowski, w poprzedniej kadencji szef klubu radnych PiS w Sopocie – jeszcze jako student politologii został we wrześniu 2000 roku skazany prawomocnym wyrokiem za podrobienie podpisów na umowach o przystąpieniu do funduszu emerytalnego Norwich Union, którego był agentem. Pod pretekstem załatwienia pracy wydobył od trzech studentek dane osobowe i sfałszował ich podpisy na formularzach zgłoszeniowych. O popełnieniu przestępstwa prokuraturę zawiadomił Norwich Union. Choć w trakcie procesu Śledzianowski przyznał się do winy i sam zaproponował karę (grzywna), to obecnie twierdzi, że "wyrok zapadł zaocznie bez jego wiedzy, albo jest to... prowokacja ze strony przeciwników politycznych z Platformy Obywatelskiej".
 9. Jan Butmankiewicz, 29.06.2006 wybrany przez KRRiT na członka rady Radia Opole, szef Samoobrony w Opolujest oskarżony o fałszowanie podpisów na liście osób popierających go jako kandydata do Senatu w wyborach 2005 r. (śledztwo w toku).
 10. Marek Surmacz, mianowany 25.08.2006 wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji
 11. Jacek Wachowicz, w poprzedniej kadencji szef rady Pragi Północ z rekomendacji PiS – wynajmuje lokal użytkowy przy ul. Ząbkowskiej. Pomimo, że zalega z opłatami i jest winien gminie już 17 tys. , to nie ma mowy o wypowiedzeniu mu najmu lub jakichkolwiek innych krokach w kierunku odzyskania przez gminę długu.
 12. Mahmed Totongi, lekarz, kandydat Samoobrony do pomorskiego sejmiku, prywatnie masażysta pani Hojarskiej – w 1999 roku jako lekarz pogotowia okradł zwłoki mężczyzny, który zmarł w jego karetce. Pan doktor po śmierci mężczyzny wyciągnął z jego ubrania portfel z 750 , z których po 100 wręczył sanitariuszowi i pielęgniarce, a resztę zatrzymał dla siebie. Jeszcze w 1999 r. cała trójka została skazana – pan doktor na dwa lata w zawieszeniu na 5 lat i 5 tys. grzywny.
 13. Józef Burdziak, nauczyciel z Tarnowskich Gór, kandydat PiS na starostę – jako radny poprzedniej kadencji był oskarżony o wynoszenie z urzędu poufnych dokumentów – kosztorysów związanych z budową jednego z rond w mieście. W styczniu tego roku został za to skazany – wyrok jest prawomocny.
 14. Stanisław Misztal, kandydat Samoobrony do sejmiku województwa lubelskiego – jesienią 2005 został oskarżony przez zamojską prokuraturę o fałszowanie recept i wyłudzenie refundacji z kasy Narodowego Funduszu Zdrowia. Na ślad nieprawidłowości w gabinecie okulisty wpadli lubelscy policjanci kontrolujący apteki. Ich uwagę zwróciły recepty na zakup leku używanego m.in. przez sportowców jako środek dopingujący. Wszystkie wystawiał Misztal, a kontrolerzy z NFZ zakwestionowali w sumie 88 wystawionych przez niego recept. Sprawa sądowa toczy się do dziś (połowa grudnia 2006), bo Misztal nie pojawia się na rozprawach i stosuje różne inne sztuczki.
 15. Janina Jach, kandydatka PiS na radną w Poznaniu – ma sprawę sądową o to, że jako dyrektorka przedszkola nr 144 na Osiedlu Czecha ukradła wspólnie z córką pieniądze przedszkola
 16. Eugeniusz Owczarczyk, sołtys podłosickiej wsi Świniarów, kandydat PiS na radnego w powiecie łosickim – kilkakrotnie wchodził w kolizję z prawem na okoliczność nielegalnego handlu alkoholem. M.in. w grudniu 2001 r. sąd grodzki w Siedlcach skazał go za to na karę grzywny i nakazał konfiskatę ponad 50 butelek alkoholu. Sąd stwierdził, że Owczarczyk "posiadał alkohol bez znaków akcyzy w ilościach wskazujących na przeznaczenie do działalności gospodarczej".
 17. Stefan Szańkowski, były wiceburmistrz Łosic, starosta łosicki, a przez ostatnie cztery lata kierownik siedleckiej delegatury urzędu marszałkowskiego, kandydat PiS na radnego w powiecie łosickim – w październiku 2001 r. odpowiadał przed sądem za fałszowanie dokumentów. Chodziło o wnioski o przyznanie nagród pracownikom samorządu. Kontrolerzy Regionalnej Izby Obrachunkowej uznali za niedopuszczalne, by samorządowcy sami sobie przyznawali nagrody. Szańkowski uznał, że skoro pieniądze zostały już wypłacone, trzeba sfabrykować podkładki z wcześniejszymi datami. Rozpatrująca sprawę sędzia Iwona Karasek nie miała wątpliwości – dowody fałszerstwa były ewidentne. Jednak na wniosek prokuratora podkreślającego "nieznaczne społeczne niebezpieczeństwo czynu" oraz "nieposzlakowaną opinię" b. starosty sędzia zgodziła się warunkowo umorzyć sprawę na rok.
 18. Piotr Strzała, kandydat Samoobrony do toruńskiej rady miastajest prawomocnie skazany za oszustwo i sfałszowanie podpisu.
 19. Marek Sadowski, wyższy urzędnik prokuratury krajowej - w 1995 roku spowodował wypadek, w którym ciężko ranna została Janina Pachniak. Jako sędzia, a następnie jako minister sprawiedliwości, pan Sadowski zasłaniał się immunitetem, co wywołało głębokie oburzenie ówczesnej opozycji, a szczególnie PiS. Dopiero w 2006 r. Sadowski został uznany za winnego spowodowania wypadku i skazany prawomocnie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Sąd orzekł też 100 tys. złotych odszkodowania dla Janiny Pachniak, rannej w wypadku, których Sadowski do dzisiaj nie zapłacił. Obecnie nie przeszkadza to nikomu.
 20. Artur Piłka, doradca prezydenta do spraw sportu - 08.07.2007 został zatrzymany przez policję w związku ze sprawą wprowadzania do obrotu środków odurzających. Według informacji na stronie internetowej Szkolnego Związku Sportowego, pan Piłka jest dalej prezesem tego związku, będąc tym samym wielkim przykładem dla młodzieży wolskiej.[3]
 21. Mirosław Panasiuk, członek PiS, wójt wsi Krynki na Podlasiu, w 2006 r. stracił mandat po prawomocnym skazaniu przez sąd za pobicie. W przeszłości był już karany za takie samo przestępstwo.
 22. Temistokles Brodowski, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 23. Renata Beger, prominentna przedstawicielka Samoobrony, najważniejszego koalicjanta PiS, wybitna specjalistka od negocjacji koalicyjnych w epoce IV RP
 24. Wanda Łyżwińska, wybitna posłanka Samoobrony
 25. Kazimierz Suchcicki, wybrany z listy PiS radny w Bełchatowie
 26. Zbigniew Wassermann - minister koordynator służb specjalnych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego - poświadczenie nieprawdy:
 27. Waldemar Bonkowski, wiceprzewodniczący pomorskiego sejmiku z ramienia PiS, jeden z bohaterów reportażu telewizyjnego "Solidarni 2010"
 28. Lucyna Malec, pełnomocniczka PiS w tarnowskim okręgu wyborczym w wyborach samorządowych 2010 roku
 29. Maciej Wąsik, do 14.10.2009 wiceszef CBA, w 2010 roku wybrany na radnego miasta Warszawy z listy Ruchu Oporu

Korupcja, konflikt interesów

 1. Przemysław Edgar Gosiewski, czołowy ideolog PiS, minister w Kancelarii Premiera – na krótko przed wyborami 2001 r. dostał od SKOK wysoką pożyczkę, której raty były wyższe niż jego ówczesne dochody. Niedługo po wyborach pan poseł przeprowadził w Sejmie korzystną dla tej instytucji ustawę o SKOK-ach. Indagowany przez dziennikarza Mariusz Kamiński, nie wiedząc, o kim mowa, bez namysłu zadeklarował, że sprawa kwalifikuje się do CBA.
 2. Ludwik Dorn, minister spraw wewnętrznych i administracji
 3. Andrzej Mikosz, od listopada 2005 r. minister skarbu.
 4. Mariusz Deckert, członek Rady Politycznej PiS, prezes Radia Lublin
 5. Jerzy Lejk, mianowany 26.01.2006 prezesem warszawskiego metra – w latach 1995-99 był wiceprezydentem miasta z rekomendacji SLD. Lejk to jedna z czołowych postaci niesławnej samorządowej koalicji SLD-UW (potem SLD-PO). Odpowiadał m.in. za komunikację i dlatego negocjował podpisaną w 1998 r. dotyczącą parkomatów umowę z WaParkiem. Miała ona zapewnić sprawne funkcjonowanie wprowadzonego wtedy systemu płatnego parkowania. Okazało się jednak, że podział zysków wynegocjowano tak, że przez dwa lata tylko 30 proc. pieniędzy z parkomatów trafiało do budżetu Warszawy, a aż 70 proc. do kasy WaParku. Z tej umowy ratusz wycofał się dopiero za prezydentury w Warszawie Lecha Kaczyńskiego. Za rządów Lejka odpowiedzialnego w latach 90. za transport miejski, rodził się tak zaciekle zwalczany przez PiS "układ warszawski": dwie firmy WPRD i MPRD dzieliły się zamówieniami na budowę i remonty ulic. Normą stały się aneksy do umów, które niebotycznie podnosiły koszty robót.
 6. Alina Gut, kandydatka Samoobrony, głosami PiS wybrana 26.01.2006 do Krajowej Rady Sądownictwasądzona za łapówkarstwo, w połowie lat 90. wplątała się w aferę z nielegalnym sprowadzaniem samochodów z zagranicy: pojazdy, które miały być darowiznami dla lubelskich parafii, zwolnione z podatku trafiały w prywatne ręce. Pani Gut zaproponowała jednemu z aferzystów pomoc w wykaraskaniu się z kłopotów. W zamian dostała chiński dywan wart wówczas 3 tys. oraz przysługę w postaci wymalowania domu. Trafiła wtedy na dwa tygodnie do aresztu, wyszła za poręczeniem majątkowym. Sąd w 1998 roku warunkowo umorzył sprawę. Stwierdził, że wina i społeczna szkodliwość czynu nieznaczne, ale okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości. Po doniesieniach prasowych, w połowie lutego podała się do dymisji.
  Tomasz Lipiec (Fot.: Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta)
 7. Tomasz Lipiec, minister sportu w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego
 8. Andrzej Urbański, były szef Kancelarii Prezydenta, 03.04.2007 mianowany przez Radę Nadzorczą na prezesa zarządu TVP
 9. Maciej Łopiński, rzecznik prezydenta RP
 10. Paweł Szałamacha, od 6.12.2005 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, najpierw na stanowisku podsekretarza stanu, a od 5.01.2006 do 13.11.2007 sekretarza stanu, od 1.02. 2008 pełnił funkcję prezesa zarządu Instytutu Sobieskiego (zrezygnował po objęciu w 2011 mandatu poselskiego), od 16.11.2015 minister finansow megamocnego rzadu asytentki Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego
  • okazało się, że posiada – zgodnie z oświadczeniem majątkowym zamieszczonym na internetowej stronie resortu – 981 akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej, notowanego na giełdzie dystrybutora leków, który ma 20-procentowy udział w rynku. Oczywiście minister powinien zrezygnować z akcji – niezależnie bowiem od jego dobrej woli, zawsze może istnieć prawdopodobieństwo, że prędzej czy później będzie decydował lub posiadał niedostępną innym wiedzę o firmie, w której ma udziały. Minister odpowiada: "Zgodnie z prawem minister nie może posiadać powyżej 10 proc. akcji, tak więc posiadanie akcji PGF jest zgodne z prawem". Jego zdaniem nie występuje więc żaden konflikt interesów.
  • W 2014 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Harvarda. Informacja o studiach na prestiżowym amerykańskim uniwersytecie jest jedną z najważniejszych w CV ministra finansów. Kiedy Paweł Szałamacha wyjeżdżał poinformowała o tym nawet gazeta z jego okręgu wyborczego - "Głos Wielkopolski". Z informacji wynikało, że ówczesny poseł PiS wziął na czas studiów bezpłatny urlop. Sejm nie zgodził się na bezpłatny urlop dla Szałamachy, dlatego podczas pobytu w USA pobierał uposażenie i dietę, choć niemal nie pracował jako poseł. "Rzeczpospolita" sprawdziła sejmowe dokumenty, z których wynika, że Paweł Szałamacha brał udział w głosowaniach tylko w czasie przerwy semestralnej oraz świąt wielkanocnych. Wypłatę pobierał tak, jakby pracował jak inni posłowie: "Z informacji kancelarii wynika, że posłowi potrącono podczas studiów łącznie 21,8 tys. . Zarobił więc w tym czasie ok. 90 tys. . Dochodzi do tego 12 tys. miesięcznie ryczałtu na prowadzenie biura poselskiego."
 11. Kazimierz Marcinkiewicz, były premier – jako komisarz Warszawy wydzierżawił na niekorzystnych warunkach warszawskie korty Legii stowarzyszeniu, któremu szefuje Jerzy Hertel, jeden z bohaterów tzw. afery mostowej i - tylko przez dziwny zbieg okoliczności - mąż wydalonej z Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Ławniczak-Hertel, radnej blisko współpracującej z PiS. Okazało się, że rządzony przez Kazimierza Marcinkiewicza ratusz wydzierżawił stowarzyszeniu Hertla bez przetargu 12,4 tys. m kw. kortów Legii na 12 lat za 4,7 tys. miesięcznie (0,38 za m kw). Teren obejmuje 8 kortów z trybunami w centrum Warszawy. Umowa daje stowarzyszeniu prawo do pobierania opłat z biletów, reklam, wynajmu kortów i szkoleń. Choć miasto oddało korty w długoterminową dzierżawę, to przygotowany przez ekipę Marcinkiewicza budżet Warszawy na rok 2007 przez zbieg okoliczności przewiduje, że z kasy ratusza na naprawę kortów i nowe trybuny popłynie 12 mln . Również tylko zwykłym zbiegiem okoliczności umowę dzierżawy podpisano 24 listopada 2006 r., a więc w ostatnim dniu roboczym przed drugą II turą wyborów na prezydenta Warszawy.
 12. Krzysztof Putra, obecny wicemarszałek Senatu z ramienia PiS, w dniu 28 września 2001 r. w Hryniewiczach, gdzie miała powstać nieczynna do dziś oczyszczalnia odcieku, podpisał protokół odbioru końcowego inwestycji. W protokole wyraźnie zapisano, że odebrany obiekt "nie posiada wad trwałych, niedających się usunąć". W dokumencie można także przeczytać, że "[...] oczyszczalnia odcieków jest wykonana i znajduje się w fazie rozruchu technologicznego. [...] Przekazanie końcowe zamawiającemu i użytkownikowi nastąpi po zakończeniu rozruchu". Putra był prezesem miejskiej spółki Lech, która miała przejąć użytkowanie oczyszczalni. W dniu odbioru oczyszczalnia nie była w trakcie rozruchu, nie działała i nie działa do dzisiaj, mimo że władze Białegostoku zapłaciły wykonawcy (spółka Arka Konsorcjum S.A. z Poznania) 4 mln . Dokument został podpisany tylko po to, by Bank Ochrony Środowiska mógł uruchomić ostatnią transzę kredytu dla Arki (w wysokości 1,4 mln ), którą można było wypłacić najpóźniej do 30 września. Protokół opisywał więc fikcję, a wszyscy, którzy go parafowali, potwierdzili nieprawdę.
 13. Marek Kozłowski, ówczesny wiceprezydent Białegostoku, kandydat PiS na prezydenta Białegostoku w wyborach 2002 r., ostatnio jeden z poważniejszych kandydatów na stanowisko wojewody podlaskiego, wspierany przez dwóch urzędników miejskich również podpisał protokół odbioru oczyszczalni odcieku, poświadczając tym samym nieprawdę.
 14. Antoni Macierewicz, wybitny Wolak, likwidator WSI i szef kontrwywiadu wojskowego.
 15. Ryszard Lewandowski, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, członek PiS.
 16. Michał Borowski, naczelny architekt miasta stołecznego Warszawy i jeden z najbardziej zaufanych ludzi za czasów prezydentury w tym mieście Lecha Kaczyńskiego, odwołany ze stanowiska w pierwszych dniach urzędowania Hanny Gronkiewicz-Waltz.
 17. Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia IV RP - "...muszę przeprosić za to, że kłamałem"
 18. Grzegorz Szpyrka, wicemarszałek województwa śląskiego, radny PiS
 19. Jarosław Pinkas, wiceminister zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, w lutym 2007 r. "zdruzgotany" aferą Mirosława G. i oburzony jego cynizmem.
 20. Jarosław Chmielewski, senator PiS w latach 2005-2007
 21. Tadeusz Wita, członek rady politycznej PiS na Śląsku, poseł PiS w kadencji 2005-2007, w marcu 2009 r. obejmuje mandat poselski po zmarłym Zbigniewie Relidze
 22. Tomasz Dudziński, poseł PiS
 23. Wojciech Bernatowicz, prezydent Starachowic, który jedynie przez zwykły zbieg okoliczności w dniu 25.08.2011 wystąpił na własne życzenie z PiS po poparciu w toczącej się kampanii wyborczej desygnatki PSL do Sejmu
 24. Wiesław Gołaszewski, popierany przez PiS wójt gminy Płaska koło Augustowa, członek podlaskiego społecznego komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego
 25. Daniel Obajtek - były wójt gminy Pcim, w dniu 27.11.2015 powołany na p.o. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prywata i wykorzystywanie stanowisk

 1. Ryszard Bender, od listopada 2005 r. senator LPR – w lipcu 1994 r. w atmosferze skandalu, ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, gdy okazało się, że odbył kilka podróży do egzotycznych krajów, zafundowanych przez stacje telewizyjne ubiegające się o koncesje na nadawanie programu.
 2. Tomasz Lipiec, minister sportu
 3. Hanna Wujkowska, doradczyni premiera Marcinkiewicza ds. rodziny – w październiku 2004 roku została zwolniona dyscyplinarnie przez burmistrza Zielonki ze stanowiska dyrektorki ZOZ z powodu "świadczenia pracy poza wiedzą burmistrza w innych miejscach niż ZOZ, w godzinach pracy ZOZ w Zielonce oraz nieprawidłowości przy wypłacaniu samej sobie comiesięcznej premii". Mówiąc prościej zwolniono ją za podpisywanie listy i wychodzenie do pracy w prywatnej lecznicy oraz przyznawanie samej sobie wysokich premii. W dniu 13.03.2007 ponownie została doradcą, tym razem wicepremiera Giertycha i członkiem jego gabinetu politycznego.
 4. Ewa Stryczyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, powołana przez Małego Księcia do Krajowej Rady Sądownictwa – we wrześniu 2001 r. spowodowała w Poznaniu wypadek, w którym ranne zostały cztery osoby. Oczywiście uniknęła kary, bo chroniłimmunitet, z którego nie chciała zrezygnować. Zgodnie z Konstytucją, Krajowa Rada Sądownictwa ma strzec niezawisłości sędziów i pilnować, czy przestrzegają zasad etycznych.
 5. Janusz Kochanowski, kandydat PiS, wybrany w dniu 26.01.2006 na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wcześniej kandydat PiS na eurodeputowanego.
 6. Ewa Żydowicz-Mucha, dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie, która miała z warszawskim ratuszem umowę o pracę do końca września 2005 r., już po wyborach parlamentarnych dostała jej przedłużenie na czas nieokreślony. Miało to na celu zablokowanie miejsca Balickiemu, który skończył urlop bezpłatny, a wcześniej kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy przeciwko Kaczyńskiemu. Zupełnie nie zaszkodziło jej karierze odkrycie, że przez wiele miesięcy wymieniała się usługami konsultingowymi z dyrektorem innego miejskiego szpitala. Dyrektor szpitala przy Grenadierów radził pani dyrektor Bielańskiego, jak zarządzać jej placówką, a dyrektor Bielańskiego odwdzięczała mu się radami, jak zarządzać jego placówką. Wszystko to za jedyne 2,5 tys. miesięcznie.
 7. Aldona Kostrzewa, od 03.04.2006 była zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, z rekomendacji PiS.
 8. Michał Jagodziński, 28.06.2006 mianowany prezesem Radia PIK, pełnił już tę funkcję do 2000 roku – za rządów Buzka odszedł ze stanowiska w atmosferze skandalu związanego z odprawami, jakie przyznał sobie i pobrał zarząd (po 400 tys. na osobę).
 9. Jędrzej Jędrych, poseł PiS – według oświadczenia majątkowego posła, od początku kadencji do końca kwietnia 2006 r. otrzymał on z kasy TUW SKOK i TU SKOK Życie SA ponad 160 tys. , a więc trzykrotnie więcej niż jego dochody poselskie. Poseł Jędrych jest posłem zawodowym i poza dietą oraz dochodami z sejmiku wojewódzkiego otrzymuje też stałe wynagrodzenie poselskie, co jest rażąco sprzeczne z prawem. Poseł działa też jak zawodowy lobbysta: przychodzi na posiedzenie komisji, której nie jest członkiem, i namawia posłów do rozwiązań korzystnych dla firmy, która mu płaci, a to z kolei klasyczne złamanie prawa o lobbingu. Wniosek PO o zbadanie sprawy przez prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne i ewentualnie przez bankową komisję śledczą oczywiście okrzyknięty został przez posłów PiS jako obrona układu.
 10. Janusz Kaczmarek, prokurator krajowy, prawa ręka ministra Ziobro.
 11. Krzysztof Woźniak, wiceszef małopolskiego klubu PiS – we wrześniu 2006 r. wybrał się w 11-dniową delegację samochodem na Kretę. Do Grecji pojechał na jednodniową konferencję. na zakup benzyny – w celu pokonania 4355 km z Krakowa do Heraklionu i z powrotem – pobrał z publicznej kasy 3470 . Nocował kolejno na Węgrzech, w Serbii, Macedonii i Grecji. Na hotele i diety dostał od urzędu marszałkowskiego 1098,50 euro, a na prom na Kretę kolejne 486 euro. W sumie wyjazd wiceprzewodniczącego PiS kosztował małopolskiego podatnika blisko 10 tys. . Po cóż to pan radny PiS wybrał się w 11-dniową podróż samochodem na Kretę? Żeby uczestniczyć w jednodniowym seminarium "Marki regionalne jako narzędzie promocji produktów regionalnych", organizowanym przez Zrzeszenie Regionów Europy i posłuchać referatu o produktach regionalnych Małopolski, który wygłaszał... jego kolega z sejmiku, radny Andrzej Kurz. Ten ostatni poleciał samolotem za czterokrotnie mniejsze pieniądze. Woźniakowi zgodę na wyjazd samochodem do Grecji, nie zważając na koszty, podpisał jego partyjny kolega Witold Kozłowski, przewodniczący sejmiku z ramienia PiS.
 12. Marek Surmacz, wiceminister spraw wewnętrznych, w myśl hasła "zasady zobowiązują" kandydat na posła Partii w przedterminowych wyborach 2007 r.:
 13. Tomasz Serafin, dyrektor departamentu bezpieczeństwa publicznego MSWiA, w nocy z 1 na 2 grudnia 2006, policjantom z zaprzyjaźnionego komisariatu policji na Dworcu Centralnym w Warszawie, kazał się odwieźć do domu w Siedlcach. Pan dyrektor bawił się do 1:00 na imprezie andrzejkowej w klubie "Muza" na ul. Chmielnej i był mocno wstawiony. W drodze powrotnej z Siedlc dwoje policjantów, którzy go odwieżli zginęło w wypadku.
 14. Anna Kalata,
  Minister Kalata - w wersji "designerskiej"
  minister pracy desygnowana przez Samoobronę.
 15. Adam Skup, dyrektor siedleckiej delegatury kuratorium oświaty, lokalny działacz PiS - gdy jego syn Dawid, uczeń I klasy Liceum im. Królowej Jadwigi w Siedlcach, dostał jedynkę z fizyki na pierwszy semestr nauki, pan dyrektor uznał, że taka ocena dla jego syna to skandal. Wezwał więc do kuratorium dyrektora liceum, Tadeusza Koczonia i niedwuznacznie zasugerował, by ten zrobił coś z profesorką uczącą fizyki w klasie Ib. Dyrektor uległ naciskom, jednak zwolnić nauczycielki Ewy Jagodzińskiej nie mógł, bo jest tuż przed emeryturą. Postanowił więc przesunąć ją do innej klasy. Spotkało się to z masowym protestem uczniów klasy Ib, w wyniku którego dyrektor wycofał się z przesunięcia pani profesor.
 16. Małgorzata Gut, doradca w gabinecie politycznym Leppera, córka posłanki Samoobrony, znanej korumpantki Aliny Gut, która w atmosferze skandalu ustąpiła z Krajowej Rady Sądownictwa - w styczniu 2007 r., powołując się na Leppera, domagała się od prezesa KRUS, Dariusza Rohde, rozstrzygnięcia przetargu na obsługę prawną KRUS na korzyść swojej prywatnej firmy prawniczej, mimo że wcześniej nie brała w nim udziału. O tej propozycji korupcyjnej pan Rohde poinformował pisemnie Leppera, a nie doczekawszy się reakcji - w dniu 02.03.2007 także premiera. Dziwnym zbiegiem okoliczności tego samego dnia Małgorzata Gut poinformowała go, że został przez premiera odwołany.
 17. Halina Olendzka, świętokrzyska posłanka PiS, w dniu 05.04.2007 mianowana na stanowisko wiceministra pracy i polityki społecznej - jako parlamentarzystka obficie korzystała z możliwości zwiedzania świata na koszt podatników, odwiedzając m. in. Szwajcarię, Ukrainę, Kenię, dwa razy Kuwejt oraz Wenezuelę. Po mianowaniu wyznała, że "będzie to dla niej duże wyzwanie, choć nie ukrywa, że wolałaby, żeby to było ministerstwo zdrowia, ponieważ jest lekarzem."
 18. Tomasz Wawrzkowicz, dyrektor Biura Kadr i Administracji w ministerstwie sportu, podwładny innego wybitnego odnowiciela, ministra Tomasza Lipca z PiS, systematycznie wykorzystywał służbowy samochód do prywatnych podróży do rodzinnego Rzeszowa, za co został w końcu zwolniony z posady (po nagłośnieniu sprawy przez wrogie media).
 19. Piotr Ślusarczyk, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, wiceminister budownictwa w rządzie PiS, a od stycznia 2007 r. z rekomendacji LPR minister w kancelarii premiera
 20. Ludwik Dorn, najlepszy w historii marszałek Sejmu
 21. Józef Giemza - prokurator apelacyjny w Krakowie, protegowany ministra Ziobry
 22. Waldemar Nowakowski (Samoobrona) - autor i główny lobbysta ustawy ograniczającej handel wielkopowierzchniowy, skierowanej przeciw hipermarketom.
 23. Tomasz Markowski -
  Ostatni występ Markowskiego przed komisją mieszkaniową PiS-u
  poseł PiS zaoszczędził przez sześć lat ponad 100 tys. złotych. Dostał je od Sejmu. Jako poseł ziemi kujawsko-pomorskiej zameldował się w obskurnej kamienicy w Bydgoszczy, ale nigdy tam nie zamieszkał. Meldunek dał mu status posła zamiejscowego. Posłowi zamiejscowemu - bez stałego meldunku w stolicy - przysługuje mieszkanie w Domu Poselskim przy Sejmie lub comiesięczna dopłata 2 tysięcy złotych na warszawską kwaterę. Przez sześć lat daje to 144 tysięcy złotych. W Domu Poselskim Markowski nie mieszka, pobiera dopłatę na wynajem mieszkania. Jego życie od zawsze toczy się w Warszawie. W stolicy ma 46-metrowe mieszkanie, które uczciwie wykazuje w oświadczeniu majątkowym.
 24. Jan Szyszko - minister środowiska, mieszkaniec podwarszawskiej dzielnicy Wesoła, z której wyrzucono planowaną od lat obwodnicę Warszawy
 25. Krzysztof Torończyk - dyrektor naczelny Teatru Narodowego zafundował sobie ostatnio luksusowe Volvo S80 za "przyzwoitą cenę" ok. 150.000 , którym jeździ z szoferem na służbowe spotkania. Dyrektor zaprzecza - "Jeżdżą nim pracownicy do banków czy innych instytucji, promocja rozwozi nim ulotki i materiały reklamowe". Auto parkuje na specjalnie wybudowanym placyku ze szlabanem, ażeby jak to określa dyrektor - "nie było potknięć w harmonogramie jego użytkowania", a także na wypadek "nagłych potrzeb". (15.11.2007) [9]
 26. Piotr Piętak - wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Partii
 27. Jerzy Targalski - mianowany 15.07.2006 wiceprezesem Polskiego Radia S.A.
 28. Bogdan Rzońca - wicemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, członek PiS
 29. Tadeusz Skorupa - senator PiS z Podhala
 30. Marcin Perz - radny PiS, członek zarządu województwa "Świętokrzyskiego
 31. Dariusz Piontkowski - były Marszałek województwa podlaskiego z ramienia PiS, obecnie poseł Ruchu Oporu
 32. Elżbieta "Hrabina" Witek, posłanka Partii - kilka razy w miesiącu dojeżdża z Dolnego Śląska (niem. - Niederschlesien) do Warszawy pociągiem "Karkonosze" (niem. - Reisengebirge). Za bilet posłanki płacą podatnicy. Chciałaby aby dla posłów kolejarze rezerwowali pewną pulę biletów. Zwykli pasażerowie mogliby je kupić dopiero na 2–3 godziny przed odjazdem pociągu i to tylko wtedy, gdy będzie pewne, że żaden poseł się po nie ie zgłosi (26.10.2012):

Walka z demokratyczną opozycją, uczestnictwo lub kolaborowanie z aparatem władzy, propagandy i represji w czasach PRL

 1. Ryszard Bender, od listopada 2005 r. senator LPR
 2. Zbigniew Wassermann, koordynator służb specjalnych – w latach osiemdziesiątych jako aktywny prokurator w krakowskiej prokuraturze prowadził kilka śledztw przeciwko działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
 3. Andrzej Kryże wiceminister sprawiedliwości
 4. Ryszard Siewierski, od 14.11.2005 zastępca Komendanta Głównego Policji z nadania PiS
 5. Krzysztof Śniegocki, sędzia Trybunału Stanu
 6. Andrzej Parzęcki, pod koniec listopada 2005 r. mianowany przez ministra Lipca na dyrektora naczelnego Centralnego Ośrodka Sportu – w latach 70-tych jako karateka i student AWF organizował i był członkiem bojówek partyjnych napadających na mieszkania, rozpędzających spotkania i bijących dotkliwie słuchaczy i wykładowców opozycyjnego latającego uniwersytetu Towarzystwa Kursów Naukowych (w 2003 roku pisała o tym "Gazeta Polska", w czasach prawdziwej odnowy nie uznała za stosowne o tym wspomnieć).
 7. Irena Okrągła, powołana 01.12.2005 przez ministra Ziobro na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego.
 8. Wiesław Jasiński - w 2006 roku zatrudniony został w CBA (choć ustawa o CBA wyraźnie zakazuje zatrudniania byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa), gdzie był między innymi szefem delegatury Biura w Gdańsku
 9. Jerzy Żurawski, od 09.12.2005 szef kadr w częstochowskiej komendzie policji – przed 1989 r. Żurawski pracował w zwalczającym opozycję wydziale śledczym SB – razem z Barbarą W., sądzoną za znęcanie się podczas przesłuchań. Esbeckim szefem Żurawskiego był Marek Ł., którego proces o zmuszanie do zeznań w latach 80. bezprawnymi groźbami - od pobicia do utraty pracy - dziewięciu działaczy "Solidarności", toczy się właśnie przed częstochowskim sądem. IPN zakwalifikował to jako zbrodnię komunistyczną.
 10. Tomasz Borysiuk, wybrany 26.01.2006 do KRRiT z ramienia Samoobronywydawca słynnego wywiadu z ówczesnym kandydatem na prezydenta Marianem Krzaklewskim, jaki w 2000 r. przeprowadzono w programie "Gość Jedynki". Wywiad, przeprowadzony w 2000 r. przez dziennikarza TVP Piotra Gembarowskiego, spotkał się z ostrą krytyką m.in. Rady Etyki Mediów, która oceniła zachowanie prowadzącego jako całkowicie nieprofesjonalne i naruszające takie zasady jak "zasada prawdy, obiektywizmu, zasada szacunku i tolerancji". przy okazji – Borysiuk był wtedy członkiem młodzieżówki SdRP.
 11. Bolesław Borysiuk, lektor Samoobrony i jeden z najbliższych doradców Leppera. Był działaczem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, do 2005 r. związany z SLD. Doktor nauk humanistycznych, uzyskany w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR.
 12. Bogusław Słupik, 26.01.2006 mianowany przez ministra Ziobro dyrektorem departamentu legislacyjno-prawnego ministerstwa sprawiedliwości.
 13. Wojciech Jasiński, czołowy działacz PiS, 26.01.2006 został głosami tej partii wybrany do Krajowej Rady Sądownictwa
 14. Krystyna Bartnik, 17.02.2006 przyjęta przez ministra Ziobro do departamentu orzeczeń i probacji ministerstwa sprawiedliwości – w latach 80. pracowała jako prokurator w zwalczającym opozycję osławionym "zespole prokurator Bardonowej", negatywnie zweryfikowana w 1990 r. Kierowany przez Bardonową wydział śledztw prokuratury wojewódzkiej w Warszawie w latach 80. skupiał prokuratorów zajmujących się sprawami politycznymi, w pełni wykonujących ówczesne partyjne dyrektywy. "Zespół Bardonowej" był symbolem aparatu represji, w stu procentach dyspozycyjnego w stosunku do PZPR. Pani Bartnik wydała między innymi decyzję o trzymiesięcznej sankcji za przewożenie książek Wacławowi Holewińskiemu, w stanie wojennym szefowi podziemnego wydawnictwa "Przedświt". Historia ta opisana była w 1996 r. w "Gazecie Polskiej".
 15. Henryk Biegalski, 06.03.2006 decyzją ministra sprawiedliwości został szefem Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
 16. Marek Surmacz, mianowany 25.08.2006 wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji – w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pracował w Milicji Obywatelskiej (kierował m.in. wydziałem ruchu drogowego w Gorzowie Wielkopolskim). Pan minister Dorn tak tłumaczy Surmacza: "Pochodził z niezamożnej rodziny, ale jednocześnie rodziny policyjnej. Dla młodego wówczas Surmacza wynikało to z jednej strony z przywiązania do państwowego porządku, z drugiej był to sposób na upragniony awans społeczny".
 17. Andrzej Kwiatkowski, od sierpnia 2006 doradca d.s. informacyjnych Lepperadziennikarz TVP za rządów SLD, jeszcze niedawno oskarżany przez PiS o drastyczne łamanie zasad dziennikarskiego obiektywizmu, obecnie kształtuje politykę informacyjną rządu w dziedzinie rolnictwa oraz nadzoruje nie tylko kontakty ministerstwa rolnictwa z mediami, ale również trzech potężnych agencji rolniczych i rolniczej ubezpieczalni KRUS.
 18. Kuba Jałoszyński, były dowódca pododdziału antyterrorystów, oskarżony przez prokuraturę, a następnie uniewinniony przez sąd od zarzutów nieprawidłowości podczas akcji policyjnej w Magdalence w 2003 r. – 11.09.2006 mianowany został doradcą do spraw przeciwdziałania terroryzmowi w gabinecie politycznym szefa MSWiA, Ludwika Dorna. W latach osiemdziesiątych Jałoszyński pracował w ZOMO. Po upublicznieniu sprawy w mediach, minister Dorn 05.02.2007 odwołał swego doradcę.
 19. Tomasz Warykiewicz, zatrudniony przez Mariusza Kamińskiego w CBA na stanowisku jego doradcy
 20. Płk Lech Szymański, na początku 2006 r. desygnowany przez Samoobronę na eksperta sejmowej komisji ds. służb specjalnych.
 21. Karol Karski, czołowy poseł PiS, znany "antykomunista", były długoletni radny Warszawy, w 2005 r. skierowany przez partię na stanowisko szefa rady Warszawy, karierę radnego rozpoczął w 1988 r., startując w wyreżyserowanych i sfałszowanych przez komunistów wyborach do rady narodowej z listy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, powołanej przez WRON na początku 1982 r. reżimowej organizacji, osławionej popieraniem hunty Jaruzelskiego.
 22. Konrad Kornatowski, od 12.02.2007 komendant główny policji, zamieszany był jako asesor prokuratury, a później prokurator, w umorzenie śledztwa i zatuszowanie sprawy tajemniczej śmierci Tadeusza Wądołowskiego na komisariacie kolejowym Milicji Obywatelskiej w 1986 r. Jego nazwisko znalazło się w tak zwanym "Raporcie Rokity" z 1991 r., opisującym niewyjaśnione przypadki śmierci i związane z nimi nadużycia MSW w latach rządów generalissimusa Jaruzelskiego.
 23. Profesor Stanisław Achremczyk
  Stanisław Gutowski, 14.02.2007 mianowany I zastępcą komendanta głównego policji
 24. Franciszek Jankowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Toruniu
 25. Stanisław Achremczyk, profesor historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w dniu 06.05.2009 mianowany przez prezesa Janusza Kurtykę naczelnikiem delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie
 26. Poseł Jan Tomaszewski
  Jan Kwaśniak, desygnat PiS na radnego w Malborku w wyborach 2010 roku
 27. Jan Tomaszewski, najwybitniejszy wolski sportowiec wszech czasów, bojowy Prawy Wolak, poseł PiS wybrany w wyborach 2011 roku pomimo ich sfałszowania przez Platformę Obywatelską
 28. Andrzej Zybertowicz - jeden z najwybitniejszych analityków nurtu PiSjanistycznego, Najprawszy z Prawych Wolaków, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa, nieustraszony pogromca Układu i poskomu lewicy, ekspert komisji weryfikującej WSI
 29. Katarzyna Łaniewska - wybitna Prawa Wolka, czołowa obrończyni krzyża i nieustraszona tropicielka prawdy o zamachu i mordzie smoleńskim
 30. Linda.jpg
  Stanisław Piotrowicz - od roku 1978 członek PZPR, w latach 2005 - 2011 senator, a od 2011 roku poseł PiS, od 17.11.2015 przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka

Przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

 1. Andrzej Lepper, minister rolnictwa, wicepremier rządu IV RP - wieloletni członek i działacz PZPR
 2. Andrzej Kryże, wiceminister sprawiedliwościbył członkiem PZPR do jej końca (1990 r.).
 3. Ryszard Siewierski, zastępca komendanta głównego policji – członek PZPR do końca (1990).
 4. Wojciech Jasiński, minister skarbuczłonek PZPR w latach 1976 – 1981, co ciekawe, w czasie debaty sejmowej, indagowany na okoliczność przynależności do PZPR Jasiński nie przyznał się do tego, a w jego życiorysie zaprezentowanym posłom nie było na ten temat ani słowa.
 5. Andrzej Chojnowski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1972–1980 członek PZPR
 6. Janusz Kaczmarek, 31.10.2005 mianowany prokuratorem krajowym, od 08.02.2007 minister spraw wewnętrznych i administracji - pod koniec lat 80. był członkiem PZPR oraz lektorem Komitetu Miejskiego partii w Gdyni
 7. Stanisław Kostrzewski, od 25.02.2006 skarbnik PiSbył aktywnym członkiem PZPR do końca jej działalności. Żeby było ciekawiej – od 31.12.2005 jest wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska i nie ma tu żadnego konfliktu interesów lub niejasności.
 8. Henryk Biegalski, nominowany i odwołany z funkcji szefa Centralnego Zarządu Służby Więziennej, od 1969 r. do końca lat 80. był członkiem PZPR. Od marca 1982 r. należał do Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego KW PZPR w Gdańsku.
 9. Maciej Łopiński, rzecznik prezydenta RP – w okresie 1975 – grudzień 1981 należał do PZPR i pracował na nomenklaturowym stanowisku sekretarza redakcji gdańskiego tygodnika "Czas", klasycznego pisma partyjnego "po linii i na bazie" (szefostwo z PZPR-owskiej nomenklatury, cenzura, wytyczne z KW itd.).
 10. Ewa Sowińska, 07.04.2006 z rekomendacji LPR wybrana Rzecznikiem Praw Dziecka - w PZPR w latach 1977-1980.
 11. Anna Kalata, od 05.05.2006 minister pracy i polityki społecznej w rządzie Marcinkiewicza, a następnie Kaczyńskiego - członek PZPR w latach 80-tych, a w latach 1991 - 2001 członek SLD i współautor programu gospodarczego tej partii
 12. Bogdan Socha, ekspert Samoobrony, od 05.05.2006 nowy wiceminister pracybył do samego końca członkiem PZPR. Pracował w Komitecie ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, kierowanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Był organizatorem kampanii prezydenckiej Kwaśniewskiego – został wtedy szefem słynnego autobusu "Kwach". Tym autobusem kandydat lewicy objeżdżał Polskę. Po udanej kampanii Socha przez dwa lata pracował w Pałacu Prezydenckim, gdzie odpowiadał za organizowanie spotkań Kwaśniewskiego.
 13. Jerzy Bahr, 19.05.2006 mianowany ambasadorem RP w Moskwie – w latach 1976 – 1980 w randze I sekretarza pracował w Ambasadzie PRL w Bukareszcie (sekretarz ds. prasowych). Do stanu wojennego był członkiem PZPR. Za prezydentury Kwaśniewskiego był po Siwcu (od marca 2005) szefem BBN i członkiem RBN.
 14. Krzysztof Czabański, mianowany 01.07.2006 na prezesa Polskiego Radia S.A.były dziennikarz m.in. "Sztandaru Młodych" i "Zarzewia". W latach 1967-1980 należał do PZPR.
 15. Krzysztof Zaręba, od 07.07.2006 wiceminister ochrony środowiska – w latach 2001-2005 pełnił funkcję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i jednocześnie wiceministra w rządzie Millera. W latach 1984-1988 był również wiceministrem i głównym inspektorem ochrony środowiska. Do 1991 r. pełnił funkcję wojewody gorzowskiego. Do 1990 należał do PZPR.
 16. Jerzy Targalski, mianowany 15.07.2006 wiceprezesem Polskiego Radia S.A. - w latach 70. członek PZPR, o czym mówił w wywiadzie z 1988 r. dla "Bazy" (opublikowanym w listopadzie 1989 r.):
 17. Stanisław Podlewski, szef Samoobrony z Ustki, mianowany 17.07.2006 dyrektorem departamentu rybołówstwa w ministerstwie rolnictwa – należał do PZPR do końca jej istnienia.
 18. Marcin Wolski, 21.07.2006 mianowany został dyrektorem I programu PR – od 1975 roku do końca był w PZPR, będąc m.in. sekretarzem POP w PR. Jak mówi w wywiadzie dla "Dużego Formatu" (29.08.2006) - "byłem oportunistycznym szarym członkiem, jak kilka milionów obywateli w tym kraju. A do partii zapisałem się, bo zaczęto z radia wyrzucać ludzi, między innymi poległ wtedy mój kolega Krzysiek Materna, i były naciski, że jak się zapiszę, to będę mógł przedstawiać swoje argumenty i bronić ludzi".
 19. Tomasz Gąska, mianowany 25.07.2006 nowym wiceprezesem Radia PiK z nadania PiSbyły PZPR-owski aparatczyk, który strzegł linii partii i bronił stanu wojennego. Był członkiem PZPR, sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej w tygodniku "Fakty" i zastępcą redaktora naczelnego tej gazety od 1979 roku, przez stan wojenny, aż do upadku komunizmu, odznaczony medalem im. Janka Krasickiego. Używając pseudonimu Tomasz Hellen pisał m.in. peany na temat WRON, a w tekście "Jaka może być partia" nawoływał do odrodzenia w PZPR "ducha leninowskich zasad".
 20. Romuald Poliński, mianowany 07.08.2006 przez premiera wiceministrem pracy z nadania Samoobrony, był przez wiele lat członkiem PZPR, a w rządach SLD doradcą ministrów Kołodki i Belki. Stanowisko w ministerstwie pracy otrzymał po nieudanych próbach obsadzenia go w ministerstwie rozwoju regionalnego (brak znajomości języka angielskiego) oraz ministerstwie finansów (PiS nie chciało się zgodzić na tę nominację).
 21. Marek Grabowski, 05.09.2006 mianowany wiceministrem zdrowiaczłonek PZPR w latach 80., w latach 90. w SLD.
 22. Krzysztof Zaręba, członek PZPR w latach 70. i 80., główny inspektor ochrony danych osobowych w rządzie Leszka Millera
 23. Andrzej Aumiller, zasłużony komunista, wieloletni członek PZPR, a następnie i Unii Pracy.
 24. Jan Sulmicki, były aktywista PZPR w SGPiS (obecnie SGH), także w stanie wojennym.
 25. Zbigniew Graczyk, przez 20 lat należał do PZPR, będąc między innymi członkiem jej Komitetu Wojewódzkiego w Szczecinie. Był również w kierownictwie nomenklaturowej spółki Interster, która była folwarkiem partyjnych dygnitarzy, m. in. Sekuły i Rakowskiego.
 26. Piotr Gadzinowski, od 1981 do rozwiązania członek PZPR, do września 2008 r. zastępca redaktora naczelnego Tygodnika NIE, działacz SLD
 27. Stanisław Piotrowicz, w latach 2005 - 2011 senator, od 2011 roku poseł PiS, wiceprzewodniczący Zespołu parlamentarnego ds. zbadania katastrofy smoleńskiej, od 17.11.2015 przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka - członek PZPR od roku 1978

Tajni współpracownicy, donosiciele

 1. Wiesław Jan Kurowski, członek Rady Politycznej PiStajny współpracownik "Sławek", "Radosław", "Jacek", donosił na Andrzeja Czumę, który informuje o tym na swojej stronie internetowej. Na stronie PiS pan Kurowski nie figuruje na liście członków Rady, ale – co ciekawe – w wersji angielskiej strony dalej jest jej członkiem.
 2. Janusz Kurtyka, od 22.12.2005 szef IPNdonosem na Andrzeja Przewoźnika (nieprawdziwym zresztą, co wykazało późniejsze postępowanie autolustracyjne) wyeliminował najpoważniejszego konkurenta do stanowiska. Informacje o tym, że są materiały na Przewoźnika przekazał do kolegium IPN jeszcze przed wydaniem decyzji o udostępnieniu odpowiednich zasobów – jednoznacznie potwierdziła to szefowa archiwów, skąd dokumenty zostały wydane. Świadczy to o tym, że Kurtyka uzyskał wiedzę z nich nielegalnie.
 3. Ryszard Terlecki, od 29.12.2005 szef krakowskiego oddziału IPN w miejsce Kurtyki, późniejszy kandydat PiS na prezydenta Krakowa – natknąwszy się w IPN na materiały dotyczące swojego ojca, pisarza Olgierda Terleckiego, podał do publicznej wiadomości, że był on tajnym współpracownikiem SB (pseudonim: Lachowicz). A więc i IV RP ma swojego bohatera na wzór Pawki Morozowa, trudno się więc dziwić, że został nagrodzony.
 4. Bogusław Kowalski, poseł LPR, 23.05.2006 mianowany został wiceministrem transportu, 11.12.2015 mianowany na prezesa PKP.
 5. Stanisław Łyżwiński, poseł Samoobrony, wybitny koalicjant – startując w wyborach do Sejmu w 2001 r. Łyżwiński przyznał się, że był "świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa". Pytany o szczegóły tłumaczył, że był zarejestrowany, ale dla SB nic nie robił: "Na granicy podejrzewali mnie o przemyt. To była jakaś bzdura, wiozłem prezent dla koleżanki. Zabrali mi dowód osobisty i nie chcieli oddać. Podpisałem zgodę na współpracę i mi go zwrócili – opowiadał w lipcu 2002 r. "Gazecie Polskiej". Przed ostatnimi wyborami do współpracy już się nie przyznał. Prywatnie - bohater afery rozporkowej ("praca za seks") z Anetą Krawczyk.
 6. Jarosław Myjak, we wrześniu 2006 r. został przez PiSowskiego p.o. prezesa Sławomira Skrzypka mianowany wiceprezesem PKO BP.
 7. Jerzy Zawisza, poseł Samoobrony, przyznał przed Sądem Lustracyjnym, że w latach 60. podpisał zgodę na współpracę z kontrwywiadem wojskowym jako TW "Renata".
 8. Andrzej Krawczyk, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, w 1982 r., będąc redaktorem "Biuletynu Solidarności Uniwersytetu Warszawskiego", podpisał zobowiązanie do współpracy jako informator Wojskowej Służby Wewnętrznej. Podpisane przez Krawczyka zobowiązanie zostało znalezione na początku lutego 2007 r. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po ujawnieniu tego faktu prezydentowi, Andrzej Krawczyk podjął decyzję o odejściu z jego kancelarii. W wydanym oświadczeniu pan minister napisał między innymi, że zgodził się podpisać zobowiązanie do współpracy z WSW, bo zmuszono go do tego szantażem.
 9. Jerzy Targalski, mianowany 15.07.2006 wiceprezesem Polskiego Radia S.A. - będąc w latach 80-tych na emigracji, starając się o pracę w Radiu Wolna Europa, w swoim życiorysie pominął fakt, że był członkiem PZPR. Sprawa szybko wyszła na jaw i dyrektor rozgłośni polskiej, Jan Nowak-Jeziorański nie dał Targalskiemu etatu. W reważu, czołowy obecnie lustrator i moralista napisał na Nowaka donos do Kongresu USA, w którym przedstawił sfabrykowane oskarżenia o współpracę "Kuriera z Warszawy" z niemieckimi okupantami w czasie II wojny.
 10. Władysław Mącior - w 2000 r. stał na czele zespołu ds. nowelizacji prawa karnego przy ówczesnym ministrze sprawiedliwości Lechu Kaczyńskim, wiceszef Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości i twórca projektu nowego kodeksu karnego
 11. Marcin Libicki, Kawaler Łaski i Dewocji Zakonu Kawalerów Maltańskich, w latach 2001 - 2004 poseł PiS, w 2004 r. wybrany z list PiS do europarlamentu
 12. Mariusz Handzlik, od 2006 r. dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, od 09.10.2008 podsekretarz stanu do spraw międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta
 13. Janusz Dobroś, PiS-owski burmistrz Lipna, startując w 2007 r. w wyborach do Sejmu, zataił w oświadczeniu, że podjął świadomą i tajną współpracę z SB. Sąd okrzekł, że informacje przekazywane przez "TW Kuba" były istotne i zostały wykorzystane przez SB. Dobroś przez trzy lata ma zakaz startowania w wyborach oraz pełnienia funkcji publicznych. [11]
 14. Czesław Stelmaszuk, desygnat PiS na radnego Górowa Iławieckiego w wyborach 2010 roku
 15. Jan Tomaszewski, legendarny "człowiek który zatrzymał Anglię", wybitny Prawy Wolak, intelektualista i poseł PiS

Nepotyzm, protekcja i kolesiostwo

 1. Zyta Gilowska, wicepremier rządu i minister finansów – opuściła PO w atmosferze skandalu związanego z zarzutami o nepotyzm - opłacała pracę swojego syna, Pawła Gilowskiego, jako eksperta prawnego z pieniędzy przeznaczonych na obsługę biura i umieściła go na 1 miejscu listy wyborczej w Lublinie, a synową zatrudniła w biurze poselskim. Według Gilowskiej synowa została zatrudniona w biurze zanim poznała jej syna, a zatrudnienie syna pozwoliło na obniżenie kosztów ekspertyz. W PiS, któremu nepotyzm absolutnie nie przeszkadza, przyjęto ją z otwartymi rękoma.
 2. Jacek Tarnowski, od 12.12.2005 szef gabinetu politycznego premieraw ciągu półtora miesiąca od objęcia funkcji zasiadł w radach nadzorczych dwóch państwowych spółekAgencji Rozwoju Przemysłu SA oraz w Grupie Lotos SA. Odpolitycznienie spółek było jednym ze sztandarowych haseł PiS w kampanii. "Nie będzie żadnych synekur"mówił Kazimierz Marcinkiewicz, gdy został premierem, a Jarosław Kaczyński, jeszcze w lutym 2006 roku zapewniał: "Będę robił wszystko, żeby trafiali do spółek ludzie przygotowani merytorycznie, spoza układów politycznych i biznesowych. Będą to naukowcy, profesorowie, znawcy rynków finansowych." Sam Tarnowski mówi: "Sytuacja moralnie mnie niepokoi. Premierowi się jednak nie odmawia".
 3. Kazimierz Konopko, działacz PiS, w poprzedniej kadencji zastępca burmistrza warszawskiej Pragi Północ Roberta Sosnowskiego – przeprowadzona w 2005 r. kontrola z ramienia ratusza ujawniła, że dostawał od burmistrza Sosnowskiego niezgodne z prawem umowy-zlecenia, dzięki którym w 2004 r. zarobił aż 130 tys. i znalazł się w grupie najlepiej opłacanych urzędników w Warszawie. Kontrolerzy ratusza dopatrzyli się znamion przestępstwa i przekazali sprawę do prokuratury. Oczywiście sprawę zatuszowano i skończyła się niczym. Obydwaj zostali odwołani dopiero w maju 2006 r. po skandalu z mieszkaniami i posadami dla radnych PiS na Pradze Północ i pod zdecydowaną presją prasy. Pozostali jednak członkami PiS, choć Robertowi Sosnowskiemu postawiono zarzuty: "Pod koniec lipca skierujemy do sądu akt oskarżenia"deklarował Jarosław Onyszczuk, szef prokuratury na Pradze Północ.
 4. 18.02.2006 – do rady nadzorczej Kompanii Węglowej ministerstwo skarbu wskazało: Marię Andrzejewską-Sroczyńską, Marka Rusakiewicza i Lecha Marka Gorywodę, a wiceprezesem zarządu został Jan Dwojewski. Wszystkie te osoby pochodzą z Gorzowa i znały wcześniej dobrze (np. z gorzowskiego ZChN lub wczesnej Solidarności) Kazimierza Marcinkiewicza.
 5. Sylwia Wiśniowska, nowy nabytek administracji rządowej – 21.11.2006 córka pani wicemarszałek Sejmu Genowefy Wiśniowskiej przejęła obowiązki dyrektora sekretariatu ministra budownictwa. Zastąpiła wieloletniego urzędnika służby cywilnej Andrzeja Grabowskiego, którego Aumiller odesłał na przymusowy urlop. Pani wicemarszałek przyznała z rozbrajającą szczerością, że córka przed zatrudnieniem w ministerstwie "nie pracowała jakiś czas".
 6. Lidia Bagińska, wybrana w dniu 08.12.2006 jako kandydat Samoobrony do Trybunału Konstytucyjnego, jest syndykiem, adwokatem i współwłaścicielem kancelarii Czarnecki & Bagińska. Adwokaci i Radcowie Prawni.
 7. Marcin Palade, z namaszczenia PiS i LPR prezes rozgłośni Polskiego Radia w Opolu, tak ustawiał przetarg na badania marketingowe dla rozgłośni, by wygrała firma jego znajomych - Agencja Badań Marketingowych. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa powiadomił prokuraturę Dyrektor programowy Radia Opole Tomasz Drabot. Palade starał się uczynić wszystko, by pracę dla radia wykonała ABM - w efekcie rozgłośnia przepłaciłaby za badania. Gdy pojawiła się ponaddwukrotnie tańsza oferta od firmy SMG/KRC, prezes w grudniu 2006 r. polecił unieważnić przetarg.
 8. Piotr Woyciechowski, szef spółki Naftor, wcześniej przewodniczący rady nadzorczej Nafty Polskiej, od lat jest związany z Macierewiczem, którego wspomagał przy likwidacji WSI, pracował też jako ekspert orlenowskiej komisji śledczej.
 9. Jacek Rybak, pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były wiceszef biura zarządzania kryzysowego w warszawskim ratuszu
 10. Józef Giemza, krakowski prokurator apelacyjny, ojciec bardzo zdolnego syna.
 11. Jan Maria Tomaszewski, brat cioteczny Lecha Kaczyńskiego, plastyk - dostał trzy etaty w publicznych firmach zarządzanych przez ludzi z ekipy PiS:
 12. Maciej Maciejowski - radny PiS w Warszawie, którego w 2009 r. w KRRiT zatrudnił ówczesny przewodniczący Witold Kołodziejski, polityk związany z PiS. Potem Maciejowski przeszedł do biura zarządu TVP. Jesienią 2010 r. wrócił do KRRiT. W kolejnym obrocie kariery, wiosną 2011 r. - dzięki przywróconym na trzy dni PiS-owskim prezesom TVP Romualdowi Orłowi i Przemysławowi Tejkowskiemu - przeniósł się znów do biura zarządu spółki. Z kolejnym wnioskiem o zwolnienie do Rady Warszawy zwróciła się się przełożona Maciejowskiego - dyrektor biura zarządu i spraw korporacyjnych TVP - Elżbieta Ponikło - motywując go stosunkowo niedługim stażem pracy Maciejowskiego oraz miernymi kwalifikacjami. Maciej Maciejowski w wywiadzie dla "Gazety Wybiórczej" podkreślał, że jest fachowo przygotowany, bo jako licealista pisał do ogólnopolskich gazet. Prawo poznał jako praktyk, bo za rządów PiS pracował nad nowelizacją ustawy medialnej.

Afery mieszkaniowe

 1. Ewa Holewińska, radna warszawskiego Śródmieścia z ramienia PiS i szefowa komisji mieszkaniowej – 17.12.2005 została właścicielem mieszkania komunalnego w Al. Ujazdowskich w Warszawie, nie rezygnując z willi na peryferiach miasta. Nie zgłosiła zakończenia budowy domu i wykupując mieszkanie komunalne, oświadczyła, że nie ma żadnego mieszkania. Biegły rzeczoznawca wycenił je na niecałe 140 tys. . Ponieważ Ewa Holewińska zajmowała je wraz z mężem, skorzystała z 80-procentowej ulgi, płacąc za ponad 60 m kw. na jednej z najbardziej prestiżowych ulic miasta niecałe 28 tys. . Pośrednicy nieruchomości twierdzą, że takie lokum w Al. Ujazdowskich jest warte ok. 400 tys. .
 2. Janusz Fota, 27.01.2006 mianowany wicedyrektorem Polskich Portów Lotniczych.
 3. Edyta Sosnowska, szefowa PiS na warszawskim Targówku, w poprzedniej kadencji radna – w 1999 r. starała się o mieszkanie komunalne. Jej przyszły mąż, obecny burmistrz Robert Sosnowski, członek Rady Krajowej PiS i koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego partii, wówczas radny, był szefem komisji mieszkaniowej na Pradze Północ. Wiosną 1999 r. przyszła żona Sosnowskiego dostała pozytywną opinię komisji, którą kierował, a w czerwcu tego samego roku pp. Sosnowscy pobrali się. We wszystkich urzędowych pismach przedstawiła się jako Edyta Grzywacz, osoba młoda i samotna, bez mieszkania. Skierowanie umożliwiające objęcie 58-metrowego lokalu przy Łochowskiej nosi datę 28 lipca 1999 r., a p. Edyta podpisała je panieńskim nazwiskiem, dyskretnie przemilczając ślub z Robertem Sosnowskim (zmieniła przy tym nazwisko). przy okazji jako radna Targówka musiała zadeklarować, że mieszka na terenie tej dzielnicy, więc podała adres Jerzego Raczyńskiego, szefa klubu PiS w Radzie Targówka.
 4. Barbara Leoniak, w poprzedniej kadencji radna PiS, była w komisji mieszkaniowej, która przydzielała lokal żonie burmistrza Sosnowskiego – też skorzystała z przychylności urzędu: wraz z mężem i dwójką dzieci mieszkała w Warszawie przy ul. Stalowej w 65-metrowym mieszkaniu. Gdy doszło do rozwodu, państwo Leoniakowie dostalidwa pełnowartościowe mieszkania. Na Targową wprowadził się pan Janusz Leoniak, zaś żona dostała dwa pokoje w okolicach pl. Hallera, czyli tam, gdzie ceny mieszkań są na Pradze Północ najwyższe.
 5. Kazimierz Konopko, w poprzedniej kadencji wiceburmistrz Pragi Północ z ramienia PiS, zawalczył o mieszkanie dla swojego studiującego syna Jakuba jako... bezdomnego. Syn wymeldował się więc od matki i jako biedny, bez żadnego lokum stanął w komunalnej kolejce. Wniosek o przydział mieszkania złożył w listopadzie 2004 r., a już cztery miesiące później znalazł się na liście osób wyznaczonych do przydziału komunalnego lokum. Jakub Konopko zrezygnował ze starania o mieszkanie dopiero, gdy sprawę opisała prasa i zawiadomiono o niej prokuraturę. Obecnie pan Konopko mówi: "Nie czułem się z tym komfortowo. Ale sprawa jest zamknięta: syn ostatecznie zrezygnował ze starań o mieszkanie. Zachował się honorowo i elegancko".
 6. Marek Różycki, od lutego 2006 szef gabinetu politycznego ministra sportu, harcmistrz, współzałożyciel ZHR – pod koniec lipca 2005 złożył w dzielnicy Wola (którą od czerwca 2005 kierował Zdzisław Szpera z PiS) wniosek o mieszkanie komunalne. Wniosek – mimo kolejki 363 oczekujących w dzielnicy osób – został szybko załatwiony i w lutym 2006 Różycki dostał mieszkanie komunalne o wartości 300 tys. w centrum Warszawy. We wniosku zataił, że ma dom pod Warszawą (na stronie internetowej ZHR informuje, że mieszka 25 kilometrów od Warszawy), a napisał, że z żoną i trojgiem dzieci mieszka u szwagierki na Woli. Dodatkowo przyznano mu prawo pierwokupu mieszkania za ułamek jego wartości.
 7. Liliana Zientecka (PiS), dyrektor biura edukacji w ratuszu, w 2001 r. rozwiązała swój prywatny problem mieszkaniowy kosztem samorządu – załatwiła przydział kawalerki dla mamy, z powodu jej choroby, a potem wprowadziła tam męża, z którym się rozwiodła. Zientecka działała jako białołęcka radna AWS w miejscowej komisji dzielącej mieszkania komunalne. Załatwiła mieszkanie w dawnym budynku FSO przy ul. Świderskiej na Tarchominie (samorząd zainwestował w ten budynek blisko 1,9 mln ).
 8. Anna Paluch - posłanka PiS, wiceszefowa nowosądecko-podhalańskiego PiS. W tej kadencji Sejmu pracowała w komisji ds. rządowego programu "Solidarne Państwo". W zeszłym roku jako poseł zarobiła 143 tys. . Posłanka zajmuje 38-metrowe mieszkanie komunalne w centrum Krościenka. Płaci za nie gminie 92 miesięcznie. Wprowadziła się tu w połowie lat 90., kiedy była radną Krościenka.

Przestępstwa, skandale i ekscesy alkoholowe i obyczajowe

 1. Krzysztof Śniegocki, sędzia Trybunału Stanu – prowadzone jest przeciwko niemu śledztwo o regularne znęcanie się po pijanemu nad żoną i córką. Na początku marca 2006 roku w warszawskim mieszkaniu sędziego interweniowała policja, wezwana przez 20-letnią córkę sędziego, który po pijanemu zaatakował swoją żonę i groził, że ją zabije. Policjantom zagroził, iż pozwalnia ich z pracy.
 2. Grzegorz Schreiber, od 30.01.2006 nowy wiceminister sportu.
 3. Grzegorz Strzelczyk, były radny PiS, w listopadzie 2004 r. podczas oficjalnego pobytu delegacji radnych Trójmiasta w Sankt Petersburgu "nie trzeźwiał przez cztery dni delegacji". Apogeum wyczynów pana radnego był moment odlotu do Polski, kiedy to Strzelczyk nie był w stanie utrzymać się na nogach i leżał na płycie lotniska. W wyniku tej afery zmuszony został do złożenia mandatu radnego.
 4. Rafał Wiechecki, minister gospodarki morskiej, były łobuzpróbki czatowania z 2002 r.: "Iwonka nie łyka, tylko się krztusi. Poza tym to chłopiec, taki śliczny z NS88". Podpis: rzecznik prasowy Okręgu Zachodniopomorskiego LPR i NOP Rafał Wiechecki. Pisze też: "No, to gnoje poczujecie stalową pięść Narodowego Odrodzenia Polski!!!. Czy ja się kurwa doczekam na telefon od was, buraki pierdolone?!!!". Indagującemu go o te wypowiedzi reporterowi, który dodzwonił się na podany w czacie numer telefonu, pan minister powiedział: "Zapiszę pana imię i nazwisko i podam do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Skądinąd minister znany był już grubo wcześniej ze zdjęcia w "Rzeczpospolitej".
 5. Krzysztof Mikietyński, słynny bydgoski policjant i kandydat PiS na burmistrza podbydgoskiego Nakła – w sierpniu 2005 r. szkalował na forum internetowym strony Naklo.pl konkurenta z PO, Andrzeja Kindermana, szefa lokalnej PO i wiceprzewodniczącego rady powiatu. Mikietyński rozpowszechniał kłamstwa i zniesławienia, zarzucając Kindermanowi, że był aparatczykiem PZPR, zachowywał się hańbiąco w stanie wojennym, werbuje do PO dzieci i jest lokalnym Lepperem. Nakielska prokuratura przez trzy tygodnie bezskutecznie poszukiwała osoby, która opisywała Andrzeja Kindermana. Mikietyński wpadł dzięki kamerze w kafejce internetowej, która została namierzona przez Kindermana jako źródło informacji dostępnym w sieci programem.
 6. Ryszard Jach, członek gabinetu politycznego ministra Leppera
 7. Dariusz Koliszek, kandydat LPR na prezydenta Częstochowy
 8. Jan Bestry, poseł z koalicyjnego Ruchu Ludowo-Narodowego
 9. Bogdan Golik, europoseł z ramienia Samoobrony
 10. Stanisław Łyżwiński, wybitny koalicjant – na początku grudnia 2006 r. bohater głośnej "afery rozporkowej", związanej z wykorzystywaniem seksualnym współpracownic Samoobrony (afera "praca za seks", afera Anety Krawczyk).
 11. Franciszek Irzyk, szef myślenickiej Samoobrony
 12. Marcin Palade - 02.02.2007 wysłał do członków KRRiT oraz ministra skarbu list, w którym opisał przeprowadzone przez siebie śledztwo, dotyczące skonfliktowanych z nim związkowców. Do listu załączył kopie zdjęcia "wygolonego penisa", jakie znalazł na komputerze jednego z nich. Według nieoficjalnych informacji, pani prezes Kruk była bliska apopleksji po zapoznaniu się z przesyłką.
 13. Jacek Popecki, były asystent posła Stanisława Łyżwińskiego, radny Samoobrony z Tomaszowa Mazowieckiego.
 14. Zbigniew Piekarski, działacz łódzkiego PiS i dyrektor wydziału spraw społecznych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, absolwent teologii.
 15. Leszek Sułek, poseł Samoobrony
 16. Włodzimierz Piasecki, wiceprzewodniczący Samoobrony w Sieradzu
 17. Robert Sapa, radny PiS w sejmiku województwa lubuskiego.
 18. Krzysztof Putra, wybitny senator PiS
 19. Marek Kuchciński, przewodniczący klubu parlamentarnego