Chamy i Warchoły

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Chamy i Warchoły (forma skrócona: ChiW, ang.: HIV) - termin roboczy określający w lapidarnej formie prezydium rządu Najjaśniejszej IV Rzeczypospolitej (lub część tego prezydium), używany zazwyczaj podczas prowadzenia rozmów lub konsultacji koalicyjnych. Termin ten stanowi klasyczny element nowomowy, charakterystycznej dla klimatu odnowy moralnej Wolski, która wdrażana jest pod światłym kierownictwem PiS od końca 2005 r.

Zawartość merytoryczna pojęcia

Pojęcie ChiW jest nośnikiem treści czysto informacyjnej, jaką jest określenie w czyich rękach znajduje się centrum najwyższej władzy państwowej w IV RP. Z drugiej strony termin ten posiada jednocześnie walor syntetycznego opisu standardu wiedzy i kwalifikacji moralnych polityków, zalecanych (a w praktyce niezbędnych) dla osób zajmujących najbardziej eksponowane stanowiska w strukturach najwyższej władzy państwowej, w warunkach prowadzenia odnowy moralnej udręczonej Ojczyzny i odbijania jej z rąk liberałów, przedstawicieli Układu, szarej sieci, łże-elit, obcych mocarstw oraz wszelkich innych wrogów Narodu Polskiego.

Należy zaznaczyć, że ChiW nie jest jedynym elementem standardu wymagań dla członków najwyższych władz państwowych – zazwyczaj towarzyszą mu wyśrubowane wymagania dotyczące m. in. odpowiedniego poziomu ignorancji, udokumentowanych procesowo, teczkowo lub – w ostateczności – medialnie, doświadczeń i kwalifikacji odnowicielskich oraz potwierdzony odpowiednimi badaniami służb Archeo i Genetix patriotyzm genetyczny.

Geneza

Termin ChiW wypracowany został w ciągu kilku ostatnich lat wspólnym wysiłkiem liderów koalicji, a spopularyzowany został pod koniec września 2006 r., kiedy to ci wybitni mężowie stanu we wzajemnych kurtuazyjnych wypowiedziach wyartykułowali najważniejsze elementy pojęcia. Poniżej przedstawiono stosowne cytaty:

Uzupełnienia pojęcia ChiW

Choć dla zachowania zwięzłości w praktyce pozostaje się przy terminie ChiW, to dla pełnego udokumentowania prawdy naukowej i historycznej, należy wspomnieć o innych kwalifikacjach i walorach poszczególnych członków prezydium rządu, o których wspominano we wcześniejszych wystąpieniach:

Podsumowanie: matryca wiedzy, kompetencji i predyspozycji

Wzorzec wicepremiera IV RP

Na podstawie powyższych cytatów z wzajemnie kurtuazyjnych wypowiedzi członków prezydium rządu oraz danych z Krajowego Rejestru Karnego ministerstwa sprawiedliwości, można sformułować charakterystykę optymalnego profilu (tak zwanej matrycy) wiedzy, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji i cech moralnych dla wybranych stanowisk pracy członków prezydium rządu w odnowionej moralnie i uwolnionej od wrogów narodu IV Rzeczypospolitej. Matryca ta, stanowiąca jednocześnie zestaw minimalnych wymagań, stawianych kandydatom przy rekrutacji na kluczowe stanowiska rządowe w odnowionej IV RP, została zaprezentowana poniżej:

  1. Stanowisko pracy Premier:
  2. Stanowisko pracy Wicepremier I:
  3. Stanowisko pracy Wicepremier II:

Co prawda Muzeum IV RP nie dysponuje jak dotąd stosownymi eksponatami, dokumentującymi profil kompetencji pozostałych członków prezydium rządu, znając jednak żelazną konsekwencję i skrupulatność Wielkiego Brata oraz jego determinację w walce z Układem, można być pewnym, że mieszczą się oni w ramach obowiązującej matrycy wiedzy, kompetencji oraz kwalifikacji i predyspozycji moralnych. Potwierdzeniem tego może być obecność części z nich na elitarnej liście Odnowicieli IV RP.

Przedstawiona powyżej, charakterystyczna dla prezydium rządu IV RP matryca kompetencji, ma oczywiście charakter uniwersalny i może, a nawet powinna, stanowić jedno z kryteriów doboru kadr również na niższych poziomach władzy oraz w związanych z nią podmiotach, gremiach i/lub instytucjach. Obserwując zresztą postępujące systematycznie procesy eliminowania kadry wywodzącej się z III RP i rekrutującej się spośród wrogów narodu, kadry skompromitowanej liberalizmem, niekompetentnej i skorumpowanej, można stwierdzić, że omawiana matryca ma już bardzo szerokie zastosowanie. Jest to szczególnie widoczne w procesach związanych z odzyskiwaniem mediów oraz w szerokim obsadzaniu kadrami odnowicieli innych podmiotów lub gremiów.

Patrz też

Linki zewnętrzne