Określone siły

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Określone siły???

Definicja

Określenie Określone siły, określa nieokreślone siły, o których wiadomo tylko tyle, że określane są określeniem "określone siły". Jest to jeden z podstawowych zwrotów rutynowo stosowanych w nowomowie dla opisania wszystkich tych, którzy nie popierają działań PiS lub – szerzejrządzącej koalicji i nie identyfikują się z ideami PiSjanizmu.

Zastosowanie

Termin ma wymowę jednoznacznie pejoratywną i najczęściej bywa stosowany z powodów stylistycznych jako uniwersalny ekwiwalent dla takich wyrażeń, jak wrogowie narodu, Układ, szara sieć, liberałowie, masoneria, lumpeninteligencja, łże-elity, Żydzi, prasa polskojęzyczna, wrogie media, postkomuniści działacze lewicowi, itp.

O. s. najczęściej stoją (lub kryją się) za, zlecają, manipulują, prowokują, inspirują, ale także prowadzą cyniczne, złośliwe i szkodliwe akcje wymierzone w zbiorowe działania legitymizowanej grupy przedstawicieli Narodu, występującej w Jego imieniu i dla Jego dobra.

Działania te obejmują w szczególności przeszkadzanie, wściekłe ataki, próby przewrotu, zamachy na demokrację oraz wszelkie inne przejawy knucia lub niepopierania wiodącej siły narodu lub związanych z nią podmiotów.

W odróżnieniu od pierwowzoru (patrz: Geneza pojęcia), od końca 2005 roku termin ten stosowany jest przede wszystkim w kontekście krojowym, rzadziej odnosząc się do sił lub ośrodków poza granicami Wolski (np. "Die Tageszeitung").

Geneza pojęcia

Wyrażenie to zaczerpnięte zostało z repozytorium słownikowego Władysława Gomułki, który w latach 1956 – 1970 z upodobaniem stosował je w różnych wariantach do skrótowego opisu tak zwanych "zachodnich ośrodków dywersji ideologicznej" (np. "odwetowców z Bonn", "imperialistów zza Łaby", "niemieckich rewizjonistów", "amerykańskich imperialistów", itd.), które postrzegane były jako inspiratorzy wszelkich działań wrogich Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że termin O. s. w tamtych czasach miał praktycznie tylko kontekst międzynarodowy, a więc odnosił się zawsze do sił znajdujących się poza granicami Polski, w której z założenia nie mogło być żadnych obcych ideologicznie sił.

Termin O. s. przywrócony został do języka Wolaków z końcem 2005 roku, na fali odnowy moralnej, związanej z dojściem do władzy Nasej Partii i jej wybitnyvh koalicjantów.

Synonimy i wyrażenia bliskoznaczne

Przykłady perfekcyjnego życia wyrażenia

Poniżej przedstawiono modelowe przykłady zastosowania omawianego związku frazeologicznego przez niektórych przedstawicieli gatunku literackiego Nowomowa. Warto zwrócić uwagę, że bezpośrednio po przywróceniu go do obrotu oralnego, termin O. s. wykorzystywany był przede wszystkim przez członków ugrupowań posługujących się w znacznej mierze retoryką narodowościową, natomiast nieco później pojawił się także w wystąpieniach członków i sympatyków Naszej Partii. Na podstawie obecnego stanu wiedzy z zakresu behawioryzmu lingwistycznego, fenomenu tego nie da się racjonalnie wytłumaczyć.

 1. "Polityka Rady Polityki Pieniężnej nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu, podzielam ten pogląd, to oczywiste. To jest pewna grupa ideologiczna, nie chciałbym powiedzieć, że związana z jakimi interesami, bo był by to atak osobisty na członków RPP. Ta ideologia reprezentuje w istocie określone interesy, interesy, bardzo silne w Polsce, sektora bankowego" - Lech Kaczyński w RMF FM (24.05.2002)
 2. "Ja mówię, że ta ideologia, którą prezentują członkowie Rady jest na rękę interesom określonego sektora i to wszystko. A to jest oczywista prawda" - ibidem
 3. "Ta prywatyzacja, która odbywa się od 16 lat, była w bardzo dużym stopniu korupcyjna, była bezczelną kradzieżą majątku państwowego przez określone siły"Maciej Giertych w Radiu Maryja (jesień 2005 r.)
 4. "Radio Maryja natomiast ciągle pozostanie dla określonych sił politycznych problemem z innego względu"Wojciech Wierzejski w programie Tomasza Lisa "Co z tą Polską?" (04.05.2006)
 5. "Postępowanie Anety Krawczyk to prowokacja określonych sił wymierzona w Samoobronę i koalicję"Stanisław Łyżwiński dla portalu www.wiadomosci24.pl (07.12.2006)
 6. "Opozycja na pewno nie będzie miała wpływu na moje decyzje, ale ten zarzut, który postawiono ministrowi Polaczkowi, ja go dobrze znam, jest tylko i wyłącznie dowodem na oddziaływanie różnych lobbystycznych sił [...]" – Jarosław Kaczyński w rozmowie z Jackiem Karnowskim w "Sygnałach Dnia" na antenie Polskiego Radia (30.01.2007)
 7. "Jeśli się okaże, że odpowiednia część naszego parlamentu nie będzie chciała akceptować odpowiednich zmian, sprawa będzie jasna - są w Polsce określone siły polityczne, uważające, że fakt, czy ktoś był tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa [...], jest faktem moralnie obojętnym"Lech Kaczyński na spotkaniu z prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (20.04.2007)
 8. "Wszyscy mieliśmy nadzieję, że w nowym roku odpowiednie stanowiska zaczną wreszcie zajmować odpowiedni ludzie, niestety ujawniane przez media fakty dowodzą, że do tych stanowisk określone siły nadal pchają ludzi nieodpowiednich" - Janina Paradowska na łamach "Polityki" (13.10.2009)
 9. "Przychodzi nam przeciwstawiać się siłom potężnym, i to często tym niejawnym, stojącym poza polityką. Nie wszyscy są w stanie to wytrzymać" - Jarosław Kaczyński w programie "Bronisław Wildstein przedstawia" na antenie TVP 1 (03.11.2009)
 10. "Wszyscy wiemy, co działo się, jeśli chodzi o prezydenta w poprzednich latach, że prezydent był przedmiotem zupełnie niebywałego, obrzydliwego, odrażającego moralnie ataku ze strony różnych sił. Jeśli ktoś tych faktów ze sobą nie łączy, jak sądzę popełnia daleko idący błąd, albo ma jakieś kłopoty z myśleniem" - prezes-premier-prawie-prezydent Jarosław Odmieniony-Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie (16.07.2010)
 11. "Od dwudziestu lat mamy walki o krzyże, kościoły i inne symbole - nie do końca związane ze Słowiańszczyzną. Określone siły dążą do tego by Polaków czymś zająć i by nie zaglądali w sprawy gospodarcze" - Artur Łoboda na portalu zaprasza.net (17.04.2011)
 12. "Bardzo potężne siły dążą do tego, żeby Polska nie była tym, czym mogłaby być. Trzeba się temu przeciwstawić" - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl (08.06.2014)
 13. "W przedziwny sposób za pomocą widowiska telewizyjnego, takiego jak medialna beatyfikacja Tuska, dokonuje się zmiana, za którą stoją "określone siły" - Marek i Wojciech Wareccy w artykule "Czy Tusk to nowy James Bond?" na portalu solidarni2010.pl (06.09.2014)
 14. "Ogólnoświatowe drwiny, jakich dorobił się podłódzki Tuszyn, którego radni sprzeciwili się nadaniu imienia Misia Puchatka placowi zabaw dla dzieci, są przykładem manipulacji, sterowanej przez określone siły, związane z międzynarodową masonerią, wielkim kapitałem i pewną rozproszoną po świecie narodowością, wywodzącą się z Bliskiego Wschodu, przeciwko czemu musimy zaprotestować" - Maciej Pinkwart na łamach "Tygodnika Podhalańskiego" (04.12.2014)
 15. "Moim zdaniem, stały za tym [ oskarżeniem o współpracę z SB ] określone siły, które przekraczały granice naszego kraju. Nie będę tego w tej chwili konkretyzował... Faktem jest, że Lech Kaczyński stał się moim nieprzyjacielem i bardzo mu zależało, żebym nie został arcybiskupem warszawskim" - arcybiskup Stanisław Wielgus w rozmowie ze Sławomirem Jagodzińskim na łamach "Naszego Dziennika" (20-21.12.2014)
 16. "U nas też. Media oczywiścienarzędziem bardzo skutecznym i oddziałującym na rzeczywistość. Ale one są w rękach określonych sił, które dysponują pieniędzmi, władzą i określoną ideologią, którą narzucają" - Stanisław Wielgus, ibidem
 17. "Niestety, i to jest smutne. Są określone siły, światowe siły, którym zależy na całkowitym podporządkowaniu sobie społeczeństw współczesnych. I robią to w sposób następujący: po pierwsze, opanować parlamenty, poprzez wpływ na wybory, na ordynację wyborczą; po drugie, opanować uniwersytety; po trzecie, opanować media i rozrywkę. To wystarczy, bo w ten sposób zmieni się elity. A o losach narodów decydują elity, nie miliony, tylko elity. I w ten sposób się zmienia historię" - Stanisław Wielgus, ibidem
 18. "Musieliśmy skonsultować się z kierownictwem naszego Wydziału i naszej Pracowni Badań nad Rosją i Państwami Postsowieckimi. Doszli oni do wniosku, że numer "Wiestnika Jewropy" poświęcony Polsce ma charakter ideologiczny, autorzy [ między innymi Karol Modzelewski, Leszek Balcerowicz i Adam Michnik ] związani są z określoną orientacją polityczną. Dlatego kierownictwo Wydziału, biorąc pod uwagę akademickie standardy, nie zgadza się niestety na zorganizowanie prezentacji na Uniwersytecie Warszawskim" - prof. Andrzej Wierzbicki w uzasadnieniu odmowy prezentacji na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego poświęconego Wolsce numeru moskiewskiego czasopisma "Wiestnik Jewropy" (02.10.2015)
 19. "Jak już napisałem na wstępie, nie biorę udziału w bieżącej bardzo burzliwej polityce w Polsce, ale też nie mogę milczeć, gdy widzę jak określone siły całkiem już otwarcie próbują zdestabilizować sytuację nad Wisłą i – być może – liczą na obalenie władzy siłą. Władzy, która ma legitymację demokratyczną, czego nie zaneguje nawet największy cynik, bo została wyłoniona przez Polaków w wolnych i odpowiadających wszelkim standardom demokracji wyborach" - Tadeusz Andrzejewski w artykule "Nie podpalać Polski" na łamach "Tygodnika Wileńszczyzny" (20.12.2016)
 20. "Jest to również w jakiejś mierze wytłumaczalne w sytuacji tych władz politycznych, które wprawdzie wspierane są (póki co) przez określone siły społeczne, ale siły te są bądź mało mobilne bądź też – co przecież dosyć często się zdarzało i zdarzatak zmienne w swoich sympatiach i antypatiach, że trzeba im nieustannie przypominać, po której powinny być stronie" - Zbigniew Drozdowicz na łamach miesięcznika "Forum Akademickie" (kwiecień 2017)
 21. "Takie rozwiązanie daje wyłącznie iluzoryczne przekonanie o udziale obywateli w wyborze ławników do Sądu Najwyższego. Z jednej strony nie stawia się żadnych większych wymagań dla podmiotów zgłaszających, dając wręcz nieograniczoną możliwość do zgłaszania swoich kandydatów, z drugiej zaś ostateczną decyzję o ich powołaniu pozostawia się Senatowi, który z natury rzeczy zawsze zdominowany będzie przez określone siły polityczne" - w dokumencie: "Uwagi Stowarzyszenia ProkuratorówLex Super Omnia” do prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym" na portalu lexso.org.pl (21.11.2017)
 22. "Prawda jest też taka, że za oskarżeniami tymi [ o łamanie praworządności, manipulowanie systemem prawnym, nacjonalizm i nietolerancję ] stoją określone siły, które od lat szkalują Polskę i psują jej wizerunek na arenie międzynarodowej. I my dobrze wiemy, kto za tymi siłami stoi i w czyim one działają interesie! Zresztą, oni nawet nie próbują zbytnio ukryć swojego charakteru i źródła. To międzynarodowy spisek, który zrobił sobie z naszego kraju poligon doświadczalny!" - Zbigniew Beling na portalu informacjelokalne.pl (26.04.2018)
 23. "Prezydent USA Donald Trump zrozumiał korzyści z utrzymywania dobrych relacji z Rosją, [...] ale określone siły w USA nie podzielają tego punktu widzenia" - minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow podczas wizyty w Waszyngtonie (10.12.2019)
 24. "Aktywizowały się określone siły, które próbują zdestabilizować sytuację w kraju. Dawno to widzieliśmy. Udało nam się zadziałać z wyprzedzeniem i zniweczyć wielki plan destabilizacji Białorusi" - Alaksandr Łukaszenka w wystąpieniu telewizyjnym (19.06.2020)
 25. "I oto już w tym krótkim fragmencie odnajdujemy esencję publicznej aktywności rzecznika praw obywatelskich przez minione 5 lat. Musimy niestety ze smutkiem stwierdzić, że choć rzeczywiście wielokrotnie i w wielu tematach zabierał głos, to jednak czynił to niestety nie w ochronie rzeczywistych praw i wolności obywatelskich, ale reprezentując określone siły polityczne oraz ideologiczne interesy środowisk funkcjonujących zgodnie z zasadą: jeżeli faktyprzeciwko nam, tym gorzej dla faktów" - posłanka Anna Milczanowska w Sejmie (14.08.2020
 26. "Z całą mocą przypominam jego postać w kontekście tego, co się wydarzyło 39 lat temu, by zrozumieć potworność tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, gdy pewne środowiska uderzają w jego świetlaną postać. Chcą nam wydrzeć go z serc. Chcą splugawić naszą pamięć o nim" - abp Marek Jędraszewski podczas mszy w 39. okrągłą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2020)

Patrz też

Linki zewnętrzne