Krąg Podejrzeń

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Krąg Podejrzeń w trakcie odprawiania rytuałów - rysunek na podstawie opisu naoszcznych świadków
Praca źródłowa na temat kręgu podejrzeń

Charakterystyka

Krąg Podejrzeń - niespotykanie użyteczne wyrażenie z repozytorium nowomowy, określające tajemniczą organizację działającą w wolskim życiu politycznym.

Wrogowie narodu, a szczególnie tak zwani puryści językowi, usiłują lansować tezę jakoby Geniusz Mazowsza był voyeurystą, ponieważ, gdyby chodziło o "podejrzenie" rozumiane jako przypuszczenie, to wyrażenie musiałoby przybrać formę "krąg podejrzenia" lub "krąg podejrzanych". "Krąg podejrzeń" kojarzy im się z "podglądaniem", ponieważ sami sieją propagandę homoseksualną.

Krąg podejrzeń skupiał początkowo przede wszystkim te osoby, którym udało się podstępnie zdobyć zaufanie Partii i wkręcić się na jej członków lub koalicjantów. Ludzie ci podstępnie omotali prezesa-premiera Kaczyńskiego, aby ten poprzyznawał im różne stanowiska w rządzie.

Pierwszych członków i jednocześnie ojców założycieli tej ponurej dywersyjnej organizacji udało się zdemaskować w lipcu 2007 r. Okazali się nimi dwaj członkowie koalicji i prominentni funkcjonariusze Najlepszego Rządu w Dziejach Wolski, którzy - na szczęście - zostali natychmiast zdymisjonowani:

 1. Andrzej Lepper
 2. Janusz Kaczmarek

Bezsporny i niebywale oczywiście oczywisty fakt, że obydwaj ci osobnicy aż pławią się w niespotykanie poważnych podejrzeniach, błyskotliwie udowodnił w dniu 29.08.2007 w audycji "Sygnały Dnia" na antenie Polskiego Radia Przemysław Edgar Gosiewski:

Synonimy i wyrażenia bliskoznaczne

W miarę postępów szeroko zakrojonych badań najwybitniejszych śledczych Ruchu Opory, sukcesywnie odkrywane są kolejne zakonspirowane komórki Kręgu, którym - dla zmylenia patriotycznie nastawionych obywateli - wrogowie narodu nadawali coraz wymyślniejsze kryptonimy operacyjne, faktycznie jednak określające jedną i tę samą przestępczą organizację.

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych z tych kryptonimów, stanowiących w istocie również synonimowe określenia dla Kręgu Podejrzeń:

Demaskowanie kolejnych członków zdradzieckiego Kręgu

Oczywiście oczywiste jest, że ta wroga organizacja systematycznie rozrasta się (z pewnością za niemieckie lub - co nawet bardziej prawdopodobne - rosyjskie pieniądze), o czym świadczą dalsze odkrycia dotyczące tajnej przynależności do Kręgu kolejnych osób, również tych związanych z przestępczą Platformą Obywatelską.

Fakt ten dowodnie potwierdzają inne wypowiedzi, zarówno prominentnych jak i eksprominentnych postaci życia publicznego IV RP:

 1. "Ta koalicja nie ma sensu, jeśli nie ci, którzy dopuszczają się nadużyć czy wchodzą w Krąg Podejrzeń co do nadużyć, mają być ścigani, tylko ci, którzy ich ścigają" - Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Lublinie (16.07.2007)
 2. "W Kręgu Podejrzanych znajdują się również inni ministrowie" - były minister Janusz Kaczmarek zaczął sypać swoich wspólników bezpośrednio po odwołaniu go przez premiera (08.08.2007)
 3. "Pan marszałek nie tylko znalazł się w Cieniu Różnych Podejrzeń i to bardzo poważnych, ale też okazał się człowiekiem pozbawionym honoru, ktoś kto honor ma w ten sposób się nie zachowuje" - Jarosław Kaczyński do dziennikarzy w Sejmie (19.09.2008)
 4. "No cóż, język jest bogaty, można znaleźć różne określenia na jakąś sytuację, ale są fakty, z których wynika, że to nie PiS, tylko po prostu sytuacja, w której się znalazł pan Komorowski, jak mi się wydaje na mocy własnych decyzji, czyli, można tak chyba określić, z własnej winy oplata go wcale nie cienką, tylko raczej już dość grubą Pajęczyną Różnych Podejrzeń" - Jarosław Kaczyński w rozmowie z Jackiem Karnowskim w audycji "Sygnały Dnia" na antenie Polskiego Radia (24.09.2008)
 5. "Wszystko wskazuje na to, że doszło do poinformowania osób będących w Kręgu Podejrzewanych o tym, że są stosowane w stosunku do nich środki techniki operacyjnej" - Zbigniew Wassermann do dziennikarzy na Konferencji prasowej (02.10.2009)
 6. "Po pierwsze i to można zrozumieć, chociaż w żadnym wypadku nie można przyjąć tego do wiadomości i zaakceptować, premier nie mówił tu w ogóle o sobie, a przecież sam jest jednym z ludzi w Kręgu Podejrzenia" - Jarosław Kaczyński w rozmowie z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" (07.10.2009)
 7. "Mamy w tej, jest w Kręgu Podejrzenia i tylko no pewne wystraszenie jakie w polskim życiu publicznym dzisiaj funkcjonuje powoduje, że to tylko niektórzysprawę jasno stawiają" - ibidem
 8. "Znaczy się bez przerwy tutaj odwołuje do pewnego sprawozdania, jakby zakładając z góry, że ci, którzy są w Kręgu Podejrzenia mówią prawdę" - ibidem
 9. "Premier jest w Kręgu Podejrzenia i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości" - ibidem
 10. "Sądzę, że obecny premier stoi w Cieniu Bardzo Poważnych Domniemań Karnych, związanych z kodeksem karnym" - Jarosław Kaczyński w Radiu Maryja (07.10.2009)
 11. "Premier sobie z tą sytuacją nie poradził, a co najgorsze – znalazł się również w Kręgu Osób Podejrzanych o dokonanie przecieku" - Joachim Brudziński w rozmowie z Wiesławem Molakiem i Henrykiem Szrubarzem w audycji "Sygnały Dnia" na antenie Polskiego Radia (08.10.2009)
 12. "Osobą w Kręgu Podejrzenia jest w pierwszym rzędzie Donald Tusk" - Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie (08.10.2009)
 13. "Pan Tusk jest ostatnią osobą, która może dążyć do jego odwołania, bo sam jest w Kręgu Podejrzeń. [...] Nie można uznać, że człowiek, który jest w Kręgu Podejrzenia, może odwołać kogoś, kto go w Kręgu Podejrzenia postawił. Taka decyzja będzie z mocy prawa nieważna" - Jarosław Kaczyński o procedurze odwołania Mariusza Kamińskiego na konferencji prasowej w Sejmie [1] (08.10.2009)
 14. "Doszło do skandalicznej rzeczy pani redaktor, bo pan premier Donald Tusk, który jest w Kręgu Podejrzeń tak naprawdę przecieku akcji CBA odwołuje szefa służby specjalnej Mariusza Kamińskiego, tylko dlatego, że ujawnił on bardzo nieładne rzeczy na temat jego kolegów" - Arkadiusz Mularczyk w rozmowie z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" (08.10.2009)
 15. "Myślę, że w demokratycznym państwie prawa, po takiej aferze, gdzie wszyscy najbliżsi współpracownicy, koledzy wręcz są w Kręgu Podejrzeń potężnej afery o lobbowanie za ustawą, o lobbowanie za hazardem, o tym, że skarb państwa ma tracić ogromne pieniądze, powinien się podać do dymisji" - ibidem
 16. "To jest sytuacja bycia w Sferze Daleko Idących Podejrzeń" - Jarosław Kaczyński o Donaldu Tusku w wywiadzie na łamach "Rzeczpospolitej" (24.10.2009)
 17. "Tusk także znajduje się w kręgu podejrzenia Bo jeśli Tusk byłby bez winy, nie miałby powodu do odwołania Mariusza Kamińskiego. Wpisuje się w to w praktykę obrony tych, którzy się dopuścili różnego rodzaju nadużyć" - Jarosław Kaczyński podczas przesłuchania przed hazardową komisję śledczą (05.02.2010

Zadziwiające własności Kręgu i płynące stąd wnioski

Należy pamiętać, że zgodnie z postulowanymi zasadami orzecznictwa, każdy jest winny, dopóki nie udowodni swojej niewinności (tak zwana zasada domniemania winności). Dał temu wyraz sam Jarosław Kaczyński, jako przykładu używając Donaldu Tusku:

Podobny wniosek można wysnuć z tak zwanej zasady niewykluczania, określanej też mianem zasady Macierewicza, która stanowi, że winny jest każdy, którego winy nie można wykluczyć.

I niech nikogo nie zwiedzie fakt, że nie istnieją dowody czyjejś winy, gdyż - jak powiedział jeden z najwybitniejszych znawców praworządności PiSjanistycznej, Jacek Kurski -

Wobec takiego stanu prawnego, jasnym się staje, że na każdego człowieka pada Cień Podejrzenia. Wynika stąd, że w Kręgu Podejrzeń znajduje się niemal całe społeczeństwo, w tym jego najbardziej uświadomiona część, zwana elektoratem.

Z kolei Jarosław Kaczyński uświadomił nam (patrz wyżej), że człowiek postawiony w Kręgu Podejrzeń nie może odwoływać osoby, która w Kręgu Podejrzeń go postawiła. Taki akt jest, z z mocy prawa, nieważny. Stąd jasno wynika, że decyzja elektoratu o odsunięciu od władzy Prezesa-Premiera jest nieważna i powinna być natychmiast anulowana!

To proste i logiczne (do 22.10.2009) poczucie sprawiedliwości zostało nieco zachwiane po przedstawieniu szerokim rzeszom społeczeństwa przez Największego Prawodawcę IV RP następującej wykładni:

I rzeczywiście, znalezienie się w Kręgu Podejrzeń stanowi w gruncie rzeczy o wiele bardziej kłopotliwą sytuację niż bycie winnym.

Dalszy harmonijny rozwój kręgarstwa podejrzeniowego

Praktyka twardej walki z okupantami wykazała pilną potrzebę rozszerzenia aparatu pojęciowego służącego do opisywania postaw i zachowań wrogów narodu, którzy z pomocą różnorodnych cyrkowych sztuczek bezczelnie unikają znalezienia się w kręgu podejrzeń.

Wychodząc naprzeciw temu oczywiście oczywistemu w dobie walki o przetrwanie Wolski zapotrzebowaniu, w dniu 19.02.2010 wprowadzone zostało do użycia nowoczesne wyrażenie, określające te wszystkie osoby, które - dzięki swej przestępczej przebiegłości i obrzydliwym manipulacjom - cynicznie i uporczywie nie chcą się znaleźć w kręgu podejrzeń. W nowym wyrażeniu wykorzystano oczywiście oczywistą podstawową zasadę PiSjanizmu, która mówi, że do kręgu podejrzeń zaliczony może być każdy.

Uroczystej inauguracji użycia nowego wyrażenia dokonał w dniu 19.02.2010 znany i szanowany specjalista w dziedzinie podejrzewalnictwa, sam pan poseł Zbigniew Wassermann, który w rozmowie z Moniką Olejnik (pseudonim operacyjny: "Stokrotka") w audycji "Gość Radia Zet" oznajmił:

Wykorzystanie kręgarstwa podejrzeniowego w procesach dobrej zmiany

 1. "W Polsce toczą się postępowania i w Sejmie, i w prokuraturze, które mogą doprowadzić do tego, że zostaną mu [ Donaldowi Tuskowi ] postawione jakieś zarzuty. Czy taka osoba powinna stać na czele Rady Europejskiej? Mam daleko idące wątpliwości" - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, w rozmowie z "Polską The Times" (04.10.2016)
 2. "Zwykle wymieniana jest tu sprawa smoleńska, ale chodzi tu, może nawet przede wszystkim, o inne sprawy. [...] Nie znam jego roli w sprawie afery Amber Gold, prywatyzacji Ciechu-u. Jest wiele spraw do wyjaśnienia. Ktoś taki jak Donald Tusk nie powinien być dłużej przewodniczącym Rady Europejskiej. Jestem głęboko przekonany, że byłoby to przeciwko Unii Europejskiej" - Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, w wywiadzie dla PAP (12.10.2016)
 3. "[ Donald Tusk ] To człowiek, który wedle mojej wiedzy może stanąć w obliczu zarzutów karnych i wedle mojej wiedzy nie chodzi tylko o Smoleńsk" - Nasz Umiłowany Przywódca, Naczelnik Państwa Wolskiego, Dobry Pasterz i Nowy Zbawiciel Wolski, Obrońca Europy przed islamem, Wielki Higienista, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński, w wywiadzie dla tygodnika "W sieci" (27.12.2016)

Patrz też

Linki zewnętrzne