Autorytarne zaburzenie osobowości

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Ciężkie przypadki zaburzenia

Definicja

Autorytarne zaburzenie osobowości (osobowość autorytarna, autorytaryzm)1) - rodzaj patologii osobowości, w którym jednostka wykazuje silne predyspozycje do akceptowania i podzielania antydemokratycznych przekonań, uwidaczniających się w konserwatywnych poglądach i postawach, a także w postrzeganiu świata przez pryzmat stereotypów i schematycznego "sztywnego" rozumowania.

Jako cecha osobowości, autorytaryzm charakteryzuje się respektem dla władzy, tendencją do idealizowania obrazu własnej grupy społecznej i karania osób naruszających obowiązujące normy, stereotypizacją postrzegania relacji społecznych i członków innych grup.

Komponenty autorytaryzmu

Przyczyny zaburzenia (podejście psychodynamiczne)

Adorno2) oraz współpracownicy doszli do przekonania, że przyczyną osobowości autorytarnej są konserwatywne metody wychowawcze, w których utrzymuje się surową dyscyplinę i kary za niepożądane zachowania.

Osoba dotknięta tą patologią była w dzieciństwie pozbawiona poczucia bezpieczeństwa, związanego przede wszystkim z warunkową miłością ze strony rodziców - uzależnianiem okazywania miłości od podporządkowania się. Jako konstrukcja osobowość autorytarna rozwija się, gdy potrzeby emocjonalne dziecka nie są zaspokajane, wychowawcy często stosują kary jako środek wychowawczy, a dziecko odczuwa wrogość wobec rodziców.

Tego typu niekompetentne metody wychowawcze prowadzą do silnych postaw antyspołecznych względem różnych grup mniejszościowych i wysokiego poziomu poczucia zagrożenia z ich strony. Jednostka, przejawiając autorytarną agresję, przemieszcza poczucie krzywdy z rodziców (którzy są na przykład dysponentami jej funduszy), na obiekt mniej niebezpieczny - w tym wypadku grupy mniejszościowe (patrz grupy wymienione w p. "autorytarna agresja" powyżej). Otwarta agresywna reakcja skierowana przeciwko rodzicom wiązałaby się z dalszymi negatywnymi konsekwencjami (np. wstrzymanie wypłat funduszy). Mechanizm przemieszczenia pozwala jednostce eksponować swoje tłumione uczucia bez zwiększania poziomu zagrożenia z ich strony.

Patrz też

Przypisy

1)  Eksponat oparty został na artykule "Autorytarne zaburzenie osobowości" w Wikipedii, którego znaczne fragmenty zacytowano

2)  Theodor W. Adorno, właściwie Theodor Ludwig Wiesengrund (ur. 11 września 1903 we Frankfurcie nad Menem, zm. 6 sierpnia 1969 w Visp w Szwajcarii) – niemiecki filozof, socjolog, teoretyk muzyki i kompozytor. Był jednym z przywódców "szkoły frankfurckiej" i współpracownikiem Institut für Sozialforschung. Współtwórca teorii krytycznej. (za Wiki)