Wykształciuch

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop
Kubek prawdziwego wykształciucha

Wykształciuch - określenie osób z wyższym wykształceniem (aczkolwiek o niskim poziomie inteligencji), będących w opozycji do rządów PiS, podatnych na wrogą propagandę publikowaną w prasie polskojęzycznej (w szczególności w "Gazecie Wyborczej") i emitowaną w TVN.

Zastąpiło skompromitowaną historycznie nazwę wroga ludu, czyli burżuazji, wPiSując się gładko w stereotyp budowany pracowicie w czasach PRL, co, z socjologiczno-lingwistycznego punktu widzenia, należy uznać za przejaw geniuszu Odnowicieli.

Charakterystyczne cechy

Wykształciuch wg Mleczki
Porażające powiązania Wykształciuchów z innymi przestępczymi ogniwami szarej sieci (infografika: Michał Protaziuk & Filip Połoska, www.wybory.gazeta.pl)

Obywatel Wolski z wyższym wykształceniem (na ogół mieszkaniec większego miasta), który stracił jakikolwiek intelektualny i kulturowy kontakt z resztą kraju, a przede wszystkim z wolską prowincją, z której przyjechał na studia do wielkiego miasta. Zapominając o swych małomiasteczkowych korzeniach, pragnie się dowartościować poprzez kupowanie "Wyborczej", oglądanie TVN-u oraz nienawiść do wszystkiego, co związane z jego przeszłością przedmaturalną.

A ponieważ w miejscowościach, w których dorastał głosuje się wciąż na PiS, więc wykształciuch w sposób automatyczny staje w opozycji do miejsca swej przeszłości, gdzie rodzice zabraniali pić piwo, kazali chodzić do Kościoła i nakazywali żyć w czystości aż do ślubu.

Po wyprowadzce do akademika w Wielkim Mieście mogą to wszystko czynić do upadłego, dlatego każdy wyborca PiS-u kojarzy im się z latami, gdy rodzice zabraniali im wszystkiego co miłe.

Człowiek resentymentu, który poczucie własnej wartości czerpie z kulturowej agresji i poczucia wyższości wobec innych wartościowych kategorii ludzi w Wolsce, jak np. post-pegeerowców, meneli, moherowych beretów i Młodzieży Wszechpolskiej. Człowiek żywo zainteresowany niesieniem pomocy innym warstwom społecznym. Uczestnictwo w działaniach charytatywnych ogranicza się u niego co prawda na ogół tylko do wrzucenia 20 złotych na Wielkią Orkiestrę Świątecznej Pomocy, co nie przeszkadza mu uważać się za członka elity.

Wykształciuch, w wyniku prania mózgu, które przeszedł w ramach procesu edukacji (np. wyższe studia ekonomiczne) oraz informacji podawanych przez media pozostające pod kontrolą Układu (m.in. Szkło Kontaktowe, TVN 24 i Teraz My), nie potrafi docenić idei IV Rzeczpospolitej i Polski Solidarnej oraz jedynie słusznych postulatów społecznych A. Leppera i R. Giertycha. Co więcej, pozwala sobie na kpiny wobec wspomnianej szczytnej idei oraz mozolnie i z poświęceniem wdrażających ją w życie działaczy.

Geneza

Określenie "wykształciuch" ma swój początek w wypowiedzi ówczesnego wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Ludwika Dorna (pseudonim "Krwawy Ludwik"), w wywiadzie przeprowadzonym przez Joannę Lichocką ("Dziennik" z 26-27 sierpnia 2006 r.). Według wyjaśnień ministra Dorna, słowo "wykształciuch" ma genezę rodem z rzeczywistości ZSRR (w oryg. "Inteligienczestwo"), co wydaje się korespondować z licznymi publikowanymi porównaniami pomiędzy IV RP a PRL lub ZSRR.

Fragmenty definicji

Minister Dorn opisał wykształciuchów jako "pewną wielkomiejską warstwę ludzi z wyższym wykształceniem zasklepioną w egoizmie społecznym, a jednocześnie w odruchu kulturowej repulsji, obrony przed wszystkim, co inne, demonstrującą wzmacniane przez podział polityczny postawy niechęci, lekceważenia kulturowej agresji wobec całej innej Polski" oraz "mocno ignorancką, egoistyczną, narcystyczną warstwę wykształconych, która nie ma wiele wspólnego z polską inteligencją". Jak powszechnie wiadomo, prawdziwą inteligencję stanowią w Wolsce słuchacze Radia Maryja.

Podkategoria dyplomiuch

Zdefiniowana szeroko i wyczerpująco 8 grudnia 2007 r., przez Ojca Dyrektora: jest to nic nierozumiejący wykształciuch z dyplomem.

Niechlubna rola wykształciuchów

Przedstawiony powyżej obraz statystycznego wykształciucha bardzo wyraźnie wskazuje, że ta klasa społeczna odgrywa wybitnie destrukcyjną rolę w odnowie moralnej Wolski i stanowi jeden z głównych elementów hamujących wprowadzenie w życie szczytnych idei PiSjanizmu.

To właśnie spośród wykształciuchów rekrutuje się znakomita większość członków Układu, łże-elit i szarej sieci, ustawicznie przeszkadzających i wściekle atakujących heroiczną grupę Odnowicieli, zaangażowanych w dzieło budowy IV RP.

Walka z wykształciuchami

Z przedstawionej powyżej diagnozy wynika, że walka z tą armią destruktorów powinna być priorytetem dla władz oraz światłej części naszego społeczeństwa. Dotychczas - obok sfery werbalnej - walka z wykształciuchami ograniczała się do systematycznego zachęcania ich przemyślanymi i głęboko humanitarnymi posunięciami Sejmu i rządu do emigracji, w połączeniu ze stwarzaniem im cieplarnianych warunków życia i pracy poza granicami Wolski.

W tym kontekście, z wielką radością, a nawet entuzjazmem, należy powitać najnowszą inicjatywę PiS, zmierzającą nie tyle do pozbywania się uformowanych już mentalnie wykształciuchów ze społeczeństwa, co ograniczającą dalsze formowanie się tej szkodliwej klasy społecznej.

W ramach takiego podejścia, w dniu 15.12.2006 r. eksperci sejmowi PiS zaproponowali przesunięcie w budżecie na 2007 rok 150 mln z funduszu stypendialnego studentów, do wydatków na administrację, m.in. Kancelarię Premiera, Prezydenta i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Genialne to posunięcie jest też całkowicie spójne z konsekwentnie realizowaną przez koalicję filozofią taniego państwa, która zakłada eliminowanie zbędnych i bezsensownych wydatków budżetowych.

Kolejnym przykładem, jakże słusznej, walki z wykształciuchami, są akcje brygad Krwawego Ludwika w akademikach, ścigające posiadaczy nielegalnego oprogramowania. Dzięki takim akcjom skutecznie odstrasza się młodzież przed zostaniem wykształciuchem. Brawo dla policji za działanie na rzecz odnowy moralnej i przywrócenia społeczeństwu zdrowego kręgosłupa moralnego. Oby więcej takich akcji, a za kilka lat nie będzie w społeczeństwie wolskim wykształciuchów.

Wypada wyrazić nadzieję, że kolejnymi krokami na tej drodze będzie zupełne zlikwidowanie stypendiów oraz wszelkich innych form pomocy socjalnej studentom i - w dalszej kolejności - zmiana konstytucji i wprowadzenie zaporowych opłat za kształcenie na studiach, a być może nawet w szkołach średnich.

Podstawy prawne walki z wykształciuchami

Z uznaniem należy odnotować, że te niewątpliwie słuszne zamierzenia znalazły swoje pełne odbicie w przygotowanym przez Partię już w 2005 roku projekcie nowej konstytucji IV RP, w którym umieszczono następujący zapis (str. 17):

Zapis ten świadczy o olbrzymim postępie w stosunku do anachronicznych i promujących taśmową produkcję wykształciuchów regulacji, zawartych w zmanipulowanej przez określone siły i antywolskiej konstytucji znienawidzonej III RP:

Świetlana przyszłość - Wolska bez wykształciuchów

Konsekwentne przeprowadzenie tego planu powinno już w ciągu 7 - 10 lat pozwolić na drastyczne ograniczenie liczby wykształciuchów, a w perspektywie 20 - 25 lat doprowadzić do pełnej dewykształciuchizacji społeczeństwa, polegającej na całkowitym oczyszczeniu społeczeństwa IV RP z tego destrukcyjnego i wrogiego elementu.

Dodatkową korzyścią będzie też możliwość zamknięcia wyższych uczelni oraz - być może - szkół średnich, co wiązać się będzie z olbrzymimi oszczędnościami budżetowymi, które będzie można przeznaczyć na dofinansowanie Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta, wybranych osób potrzebujących, wybranych partii politycznych, jak również KRRiT oraz niektórych organizacji młodzieżowych. Niepotrzebne już budynki po zamkniętych uczelniach i szkołach oraz ich wyposażenie, również powinny zostać przekazane tym podmiotom.

Przedwyborcza rewizja poglądów

Dorn tłumaczy, że pisząc te słowa, kierował się "specyficzną ojcowską troską". Dlaczego ojcowską? Bo to właśnie on na łamach "Dziennika" w sierpniu ubiegłego roku pierwszy raz użył określenia "wykształciuchy", stawiając ich w opozycji do prawdziwej inteligencji.

Argumenty marszałka:

Lista najbardziej wrednych wykształciuchów

Patrz też

Linki zewnętrzne