Grupa panowania

Z Muzeum IV RP
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
FacebookTwitterWykop

Definicja

Grupa panowania - 1. ściśle tajna wroga organizacja przestępcza, skupiająca wszelkiej maści spiskowców i wrogów narodu (nie tylko Platformę Obywatelską), kontrolująca na zlecenie mocodawców z Rosji i Niemiec całość życia społeczno-politycznego Wolski po roku 1989. 2. nowoczesny, niesłychanie uniwersalny związek frazeologiczny, niespotykanie precyzyjnie opisujący i definiujący przyczyny, dla których kilkudziesięciomilionowy ogólnonarodowy Ruch Oporu, pomimo lawinowo rosnącego od kilku lat poparcia społecznego, nie może przejąć prawnie przysługującej mu w sposób oczywiście oczywisty władzy.

Geneza

Zwrot G. p. został po raz pierwszy użyty i tym samym wprowadzony do repozytorium nowomowy przez Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego w dniu 19.11.2010, w rozmowie z Katarzyną Orłowską-Popławską i Pauliną Jarosińską na łamach "Naszego Dziennika":

Cechy charakterystyczne Grupy panowania

 1. Znajduje się w objęciach bardzo szerokiego frontu. Biorąc pod uwagę znaczący fakt, że Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński nie sprecyzował, którego ze znanych z wyborów parlamentarnych 2007 roku frontów są to objęcia, można z graniczącym z pewnością prawdopodobieństwem przyjąć, że objęcia te należą do wszystkich trzech osławionych wrogich frontów: potężnego, medialnego i najgroźniejszego z nich - frontu obrony przestępców.
 2. Nie jest doraźna jak zwykła władza
 3. Jest przeciwko wielkiemu dziełu Naszego Umiłowanego Przywódcę, Nowego Zbawiciela Wolski, niezłomnego i charyzmatycznego, przypadkowo niedointernowanego, Cudownie Ocalonego Prezesa-Premiera-prawie Prezydenta Jarosława (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmienionego-Kaczyńskiego i kierowanemu przez niego ogólnonarodowemu Ruchowi Oporu
 4. Jest bardzo trwałą przewagą, która uzyskana została po 1989 roku ku szkodzie
 5. Wygrać z nią nie jest łatwo
 6. Ale przyjdzie taki dzień ...

Organizacje wchodzące w skład skład GP

Szkodliwe skutki działania Grupy panowania

 1. Cyniczne i bezczelnie rozpowszechniła w społeczeństwie kłamliwy "paradygmat obciach-cool"
 2. Dzięki "wielkiej kampanii dezinformacyjnej w mediach, wmówiła ludziom, że najlepszy okres dla Wolski był po 1989 roku"
 3. "Poddała operacji manipulacyjnej [...] znaczną część społeczeństwa, w tym najczęściej młodych ludzi, których najłatwiej wprowadzić w błąd"
 4. Doprowadziła do "ogromnej konsolidacji sił naszych przeciwników, którzy dzięki temu uzyskali poparcie całej warstwy panującej, w tym medialne"

Metody zwalczania Grupy panowania

W swoim brawurowym wywiadzie Nasz Umiłowany Przywódca, Nowy Zbawiciel Wolski, niezłomny i charyzmatyczny, przypadkowo niedointernowany, Cudownie Ocalony Prezes-Premier-prawie Prezydent Jarosław (węg.: Jarosláth) Chwilowo-Odmieniony-Kaczyński nie tylko szczegółowo zaprezentował całą prawdę o wrogiej Grupie i błyskotliwie omówił skutki jej porażająco wrogich działań, ale również przedstawił podstawowe metody, jaki powinny być używane w walce z tą przestępczą organizacją. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 1. Jeżdżenie po Wolsce z prezentacją przygotowanego przez naukowców programu Ruchu Oporu
 2. Dalsza praca nad wizerunkiem Ruchu Oporu
 3. Konsolidowanie różnych środowisk prawicowych
 4. Dotarcie do każdej parafii
 5. Mobilizacja całego Ruchu Oporu i głoszenie optymistycznego programu

Patrz też

Linki zewnętrzne